Funkční období

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Je třeba rozlišovat pojmy volební období, funkční období, doba výkonu funkce.

Například Ústava České republiky (zákon č. 1/1993 Sb.) zmiňuje funkční období pouze u zastupitelstva obce. Nikoliv u prezidenta, senátora, poslance, soudce.

Ministerstvo vnitra ČR uvedlo v odpovědi "Dotaz MVČR 6.1-IV-60" ze dne 20.06.2014, že do doby výkonu funkce člena zastupitelstva se započítává i doba, po kterou starosta nebo uvolněný člen zastupitelstva – místostarosta nebo člen rady - vykonával své pravomoci po dni voleb až do zvolení nového starosty, místostarosty nebo rady obce (§ 107 a § 102a zákona o obcích). Z uvedeného je zřejmé, že pojem "doba výkonu funkce" je odlišný od pojmu "funkční období" i od pojmu "volební období".

Podle § 1 zákona č. 48/2004 Sb., o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce, platí, že prezident republiky po skončení funkce (dále jen "bývalý prezident republiky") má po skončení svého volebního období nárok na rentu ve výši 50 000 Kč měsíčně. Z uvedeného plyne, že zákon používá dva pojmy s odlišnými významy "volební období" a (doba výkonu) "funkce".

Následující starší text na této stránce nerozlišuje tyto tři pojmy a neuvádí ani zdroje, podle kterých by bylo možné zkontrolovat dále uvedená nepodložená tvrzení.

Česká republika[editovat | editovat zdroj]

Ústavní činitelé[editovat | editovat zdroj]

Další funkce[editovat | editovat zdroj]

Evropská unie[editovat | editovat zdroj]