Přeskočit na obsah

Funkční období

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Je třeba rozlišovat pojmy volební období, funkční období a doba výkonu funkce.

Například Ústava České republiky (zákon č. 1/1993 Sb.) zmiňuje funkční období pouze u zastupitelstva obce. Nikoliv u prezidenta, senátora, poslance nebo soudce.

Ministerstvo vnitra ČR uvedlo v odpovědi „Dotaz MVČR 6.1-IV-60“ ze dne 20.06.2014, že do doby výkonu funkce člena zastupitelstva se započítává i doba, po kterou starosta nebo uvolněný člen zastupitelstvamístostarosta nebo člen rady – vykonával své pravomoci po dni voleb až do zvolení nového starosty, místostarosty nebo rady obce (§ 107 a § 102a zákona o obcích z roku 2000,[1][2][3] resp. zákona o obcích z roku 2003[4]). Z uvedeného je zřejmé, že pojem „doba výkonu funkce“ je odlišný od pojmu „funkční období“ i od pojmu „volební období“.

Podle § 1 zákona č. 48/2004 Sb., o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce, platí, že prezident republiky po skončení funkce (dále jen „bývalý prezident republiky“) má po skončení svého volebního období nárok na rentu ve výši 50 000 Kč měsíčně. Z uvedeného plyne, že zákon používá dva pojmy s odlišnými významy „volební období“ a (doba výkonu) „funkce“.[5]

Následující starší text na této stránce nerozlišuje tyto tři pojmy a neuvádí ani zdroje, podle kterých by bylo možné zkontrolovat dále uvedená nepodložená tvrzení.

Délky funkčních období[6][7]
Orgán Kategorie Funkce Doba [rok]
České republiky ústavní činitel prezident republiky 5
senátor Parlamentu ČR 6
poslanec Parlamentu ČR 4
soudce Ústavního soudu 10
územní samosprávný celek člen krajského zastupitelstva 4
člen městského nebo obecního zastupitelstva 4
Evropské unie Evropský parlament europoslanec 5
předseda Evropského parlamentu 2,5
Evropská komise evropský komisař 5
předseda Evropské komise 5
Evropská rada předseda Evropské rady 2,5
Rada Evropské unie předsednictví Rady Evropské unie 0,5 (6 měsíců)
generální tajemník Rady Evropské unie 5
Soudní dvůr Evropské unie soudce soudního dvora Evropské unie 6
advokát soudního dvora Evropské unie 6
Evropský účetní dvůr člen Evropského účetního dvora 6
předseda Evropského účetního dvora 3

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, 6.1 Správa obce v době mezi konáním voleb do zastupitelstva obce a zvolením nových obecních orgánů [online]. Ministerstvo vnitra České republiky, 2014-06-20 [cit. 2023-07-08]. Kapitola 1. SPRÁVA OBCE V DOBĚ ODE DNE VOLEB DO ZVOLENÍ NOVÝCH OBECNÍCH ORGÁNŮ, s. 9. Dostupné online. 
  2. § 107 Zákona o obcích (obecní zřízení) z roku 2000 na ZákonyProLidi.cz, stejnopis Sbírky zákonů v PDF na MVČR.cz, základní údaje na PSP.cz.
  3. VEDRAL, JOSEF. Funkční období po volbách. Moderní obec [online]. Profi Press s.r.o. [cit. 2023-07-08]. Kancelář Svazu měst a obcí ČR. Dostupné online. 
  4. § 107 Zákona o obcích (obecní zřízení), jak vyplývá z pozdějších změn z roku 2003 na ZákonyProLidi.cz, stejnopis Sbírky zákonů v PDF na MVČR.cz, základní údaje na PSP.cz.
  5. § 1 Zákona č. 48/2004 Sb. o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce na ZákonyProLidi.cz, stejnopis Sbírky zákonů v PDF na MVČR.cz, základní údaje na PSP.cz.
  6. Volby v ČR. www.mvcr.cz [online]. Ministerstvo vnitra České republiky, 2021-07-09 [cit. 2023-07-08]. Dostupné online. 
  7. Volby a jmenování orgánů EU. european-union.europa.eu [online]. Evropská unie [cit. 2023-07-08]. Dostupné online.