Evropský účetní dvůr

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Lucemburské sídlo

Evropský účetní dvůr je orgánem Evropské unie, který byl založený, aby prováděl kontrolu finančních prostředků EU. Jako externí auditor EU se podílí na zlepšování finančního řízení EU a vystupuje jako nezávislý strážce finančních zájmů občanů Unie. Evropský účetní dvůr vznikl 1977 na základě tzv. Smlouvy o změně určitých finančních předpisů (Bruselské smlouvy), uzavřené mezi státy Evropských společenství 22. července 1975. Evropský účetní dvůr sídlí v Lucemburku.

Evropský účetní dvůr jako nezávislý orgán kontroluje účetnictví všech příjmů a výdajů Unie a jejích orgánů. O této činnosti každoročně informuje ve výroční zprávě, kterou je povinen uveřejnit po roční uzávěrce. Tato zpráva je uveřejněna v Úředním věstníku EU a je podkladem pro kontrolní činnost Evropského parlamentu. Velká pozornost je přisuzována rozpočtovému hospodaření a zejména otázce, zda jsou finanční prostředky EU vynakládány podle schválených zásad na určené účely. V případě nesrovnalostí však Evropský účetní dvůr nemá exekutivní pravomoci.

Účetní dvůr funguje jako kolektivní orgán s 27 členy. Každý členský stát zastupuje jeden člen, jmenovaný Radou Evropské unie po konzultaci s Evropským parlamentem na obnovitelné funkční období šesti let. Členové si ze svého středu volí předsedu na funkční období tří let. Organizačně se Účetní dvůr dělí do pěti senátů.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]