Evropský účetní dvůr

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Lucemburské sídlo

Evropský účetní dvůr je orgánem Evropské unie, který byl založený, aby prováděl kontrolu finančních prostředků EU. Jako externí auditor EU se podílí na zlepšování finančního řízení EU a vystupuje jako nezávislý strážce finančních zájmů občanů Unie. Evropský účetní dvůr vznikl 1977 na základě tzv. Smlouvy o změně určitých finančních předpisů (Bruselské smlouvy), uzavřené mezi státy Evropských společenství 22. července 1975. Evropský účetní dvůr sídlí v Lucemburku.

Evropský účetní dvůr jako nezávislý orgán kontroluje účetnictví všech příjmů a výdajů Unie a jejích orgánů. O této činnosti každoročně informuje ve výroční zprávě, kterou je povinen uveřejnit po roční uzávěrce. Tato zpráva je uveřejněna v Úředním věstníku EU a je podkladem pro kontrolní činnost Evropského parlamentu. Velká pozornost je přisuzována rozpočtovému hospodaření a zejména otázce, zda jsou finanční prostředky EU vynakládány podle schválených zásad na určené účely. V případě nesrovnalostí však Evropský účetní dvůr nemá exekutivní pravomoci.

Účetní dvůr funguje jako kolektivní orgán s 28 členy. Každý členský stát zastupuje jeden člen, jmenovaný Radou Evropské unie po konzultaci s Evropským parlamentem na obnovitelné funkční období šesti let. Členové si ze svého středu volí předsedu na funkční období tří let. Organizačně se Účetní dvůr dělí do pěti senátů.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]