Diskuse k šabloně:Infobox - farnost

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Myslím že v infoboxu označení Obce farnosti asi není správné. Vkládají se tam totiž i části obcí které nejsou obcemi. Asi by tam mělo být území farnosti jako je to v článcích. --Jowe 14. 9. 2008, 16:23 (UTC)

Už provedl Harold (území farnosti, parametr se jmenuje filiálky). Asistent (diskuse) 12. 8. 2013, 03:01 (UTC)

Prosba o pomoc u Šablona:Infobox Farnost českobratrská[editovat zdroj]

Pokud by někdo měl čas a chuť, prosím o pomoc při dotvoření Šablona:Infobox Farnost českobratrská.

Použil jsem ji ve článku Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Letohradě a neobjevuje se mě tam co bych potřeboval (podrobnosti jsou v diskuzi k tomu článku). Předem díky. --Aqualung 20. 10. 2008, 15:13 (UTC)

Volitelné položky[editovat zdroj]

Chtělo by to udělat volitelné položky administrátor/farář. --Cinik 17. 12. 2008, 13:52 (UTC)

Už provedl Fagnes. Asistent (diskuse) 12. 8. 2013, 03:01 (UTC)

Při likvidaci velké mezery mezi provincií a duchovním správcem jsem upravil tak, že pokud je zadán farář, ignoruje to administrátora i administrátora excurrendo (i kdyby byla některá z těchto položek vyplněna), a pokud není zadán farář a současně je zadán administrátor, ignoruje to administrátora excurrendo (i kdyby tato položka byla vyplněna). Asistent (diskuse) 12. 8. 2013, 04:10 (UTC)

@Asistent: Záleží na tom, jestli je například možné, že by farář byl stále ve funkci, ale zároveň by byl jmenován administrátor, který by ho dlouhodobě zastupoval. Je někde stanoveno, že nemohou být obsazeny obě tyto funkce současně? --ŠJů (diskuse) 20. 6. 2019, 19:38 (CEST)

Filiálky[editovat zdroj]

@Jan Polák, Daniel Baránek, Martin Davídek, Saltzmann:Zdravím. Do parametru „filiálky“ se uvádějí jen obce, nebo i jejich části? --Vlout (diskuse) 15. 6. 2019, 21:07 (CEST) Jde mi o případy, kdy obec svými částmi spadá do různých farností – např. Pavlíkov, kde by tudíž celá obec neměla být uvedena ve farnosti Rakovník a současně ani celá ve farnosti Petrovice u Rakovníka. Naproti tomu asi není nutné vypisovat všechny části dané obce v případech, kdy celé její území náleží jediné farnosti. --Vlout (diskuse) 16. 6. 2019, 11:43 (CEST)

Promiňte mi tu troufalost, ale termín filiálky byl měl nahrazovat termín území farnosti? To by bylo strašně matoucí. Pokud se nejedná o tzv. personální farnost, je zpravidla farnost vymezena územím, které konkrétní duchovní správa zahrnuje. Problém je v tom, že tento termín znamená něco jiného v protestantských církvích a něco jiného v katolických, respektive v katolické církvi můžeme mluvit o filiálním kostele. Pokud by to mělo pomoci protestantským farnostem, termín filiálka může být dán jako možnost v infoboxu, ale prosím ponechat území farnosti. S pozdravem --Martin Davídek (diskuse) 16. 6. 2019, 21:54 (CEST)
@Martin Davídek:Nejsem v tom moc kovaný, pravda, ale proto se ptám. Min. v těch dvou odkazovaných příkladech se přes tento parametr vymezuje území farností. Možná je to chyba, ovšem takhle to zřejmě bude v řadě dalších článků. Třeba by pak stačilo přejmenování parametru. I tak by nicméně zůstala moje otázka. --Vlout (diskuse) 16. 6. 2019, 23:00 (CEST)
Tak to se přiznám, že jsem úplně nepochopil otázku. Nevím, zda-li by se to podařilo nějak realizovat, ale vyřešila by to asi mapa s vymezením hranic farností. S pozdravem --Martin Davídek (diskuse) 17. 6. 2019, 11:10 (CEST)
@Martin Davídek:Zkusím to jinak. Když se opravdu podíváte na mnou odkazované dvě farnosti, obě v infoboxu obsahují obec Pavlíkov. Tak tomu ale podle zdroje (pražské arcibiskupství) zjevně není, do rakovnické má patřit jen její část Ryšín a do petrovické zbylé části. Přičemž v článku o farnosti Rakovník je Ryšín uveden, ale současně i celá obec Pavlíkov, a kromě toho je Pavlíkov i v článku o farnosti Petrovice, navíc současně s ní i její část Chlum (ostatní ne). Není to „trochu“ zmatečné? (Tento dotaz se netýká parametru „Filiálky“, byť co jsem pochopil, je to také problém, jestliže je skrz něj definováno území.) --Vlout (diskuse) 17. 6. 2019, 20:43 (CEST)

@Jan Polák, Daniel Baránek, Martin Davídek, Saltzmann, ŠJů:@Kacir, Faigl.ladislav, Harold, JAn Dudík, Czeva:Zatím mám spíše za to, že by se měly uvádět jen celé obce, do jejichž území ta která farnost zasahuje (a v článcích o nich pak případně specifikovat, jaká část obce patří do jaké farnosti). Co jsem tedy alespoň prošel farnosti rakovnického vikariátu, tak obsahují vždy všechny obce, kam zasahují, a jen náhodně několik málo jejich částí, přičemž kdyby se území farností mělo definovat výčtem všech částí obcí, šlo by už o poměrně obsáhlé seznamy. Ledaže by se komunita shodla na jiném řešení (ve skrytém upozornění jsem uvedl kolegy, na které jsem si v rychlosti vzpomněl, upozorněte prosím případně další, kteří se těmto náboženským, resp. obecním a územním tématům věnují). --Vlout (diskuse) 20. 6. 2019, 16:09 (CEST)
Na podporu toho bych ještě uvedl, že stejně jako obce jsou (římskokatolické) farnosti určitým společenstvím lidí a vytváří samostatnou právnickou osobu. Dává to tedy i jistou logiku, kromě uvedené praktické výhody. --Vlout (diskuse) 20. 6. 2019, 16:46 (CEST)

Farní správa nemá s civilní územní správou mnoho společného, tedy ke sdružování vesnic do obcí bych v popisu území farností příliš nepřihlížel a území farnosti bych popisoval spíše výčtem sídel (bez ohledu na to, k jakým obcím jsou státosprávně přiřazeny). A uváděl bych především ta sídla, která do farnosti spadají svou hlavní (jádrovou) částí. Ale jistě bychom se měli přizpůsobit především tomu, jak území farností vymezují samy příslušné církve. Každopádně jsem ještě nikdy neslyšel, že by se farnosti členily na "filiálky". Pokud má farnost více kostelů nebo kaplí, filiální kostely nevytvářejí ani nedefinují část farnosti, žádné území ani žádní farníci nespadají "pod filiální kostel". --ŠJů (diskuse) 20. 6. 2019, 19:34 (CEST)
Použití parametru „filiálky“ bude zřejmě chybné, např. litoměřická diecéze, kvalitně zpracovávaná kolegou Martinem Davídkem, vypočítává území svých farností v textu. Pravda, také jen pomocí obcí, ale blíže jsem to nezkoumal. Jde o to, že např. pražská arcidiecéze to má zpracováno v infoboxech a tam by delší seznamy při relativně stručných článcích nebyly podle mého soudu úplně vhodné. Čili se nabízí převést to vše do textu, už i jen z důvodu případné aktualizace a odstranění duplicit, ale je otázka, kdo by se tomu věnoval. --Vlout (diskuse) 20. 6. 2019, 20:17 (CEST)
Nemám to teď úplně prozkoumané, ale potkávají se tu dva problémy. Obec, která má více částí může být rozdělena mezi více farností (extrémním a specifickým případem jsou velká města). Jenže de facto není obec mezi farnosti rozdělená podle částí, ale podle kostelů a teprve k nim jsou přiřazené okolní vesnice. A tady se nám to střetává s problémem, že většinou nemáme článek o jádrové části obce, ale jen o obci jako takové. A nezřídka se stává, že kostel je v části, která není hlavní částí obce, takže se farnost jmenuje podle této části. Když jsem se teď koukal, jak to mají řešeno v českobudějovické diecézi na stránkách biskupství, tak tam opravdu vyjmenovávají všechny části obcí (stylem Obec, Obec-část, Obec2-část), v ČB dokonce na úrovni ZSJ. JAn (diskuse) 20. 6. 2019, 20:42 (CEST)
Vlastní farnosti jsou odvozeny od farních kostelů, ale jejich území, nejde-li o farnosti personální (např. Římskokatolická akademická farnost Praha), je vymezeno podle území obcí, resp. jejich částí, vesnic, což je asi dáno historicky. To jsou ty „přifařené obce“, jak je uvádí českobudějovická diecéze. Kdybychom vycházeli jen z „filiálních kostelů“, bylo by vymezení území o dost užší a proto nepřesné (srov. shora odkázané farnosti). Mnou řešené články o farnostech založil kolega Kloin, třeba by mohl vymezení území pomocí parametru „filiálky“ vysvětlit. --Vlout (diskuse) 20. 6. 2019, 22:23 (CEST)

Znám články z brněnské diecéze (jen část z nich). V nich se v infoboxu uvádí jednotlivá sídla, nikoliv obce, což (možná) vychází z katalogu farností na webu brněnského biskupství a osobně se mi to zdá lepší. Příklad: římskokatolická farnost Tišnov ([1]) - obsahuje několik obcí bez jiných evidenčních částí + osadu Závist (část Předklášteří, kde sídlí samostatná farnost) + Tišnov, avšak jen historické město (resp. jádrovou část obce). K Tišnovu přičleněné vesnice jsou součástí jiných farností: Hajánky, Hájek a Jamné patří do f. Unín u Tišnova, zatímco Pejškov patří do f. Deblín. Psát u farností Unín a Deblín, že jejich součástí je Tišnov, mi připadá divné, stejně jako uvádět u f. Tišnov, že tam patří Předklášteří.

Parametr filiálky se v brněnské diecézi používá pro výčet sídel (obvykle evidenční části obce) + navíc je výčet zopakován v textu článku, kde můžou být podrobnosti a poznámky. To mi přijde jako ideální. Co mi nepřijde ideální, je název parametru filiálky, tedy pokud to není zavedený a používaný církevní termín ve smyslu území farnosti (přifařených obcí a sídel). To by se mohlo roboticky upravit (a spolu vzít šmahem i nestandardní zápis aktuálnosti IB se zbytnými odkazy a ojedinělým zápisem měsíce | aktuální k = [[2017]] ([[prosinec|XII.]])). --Harold (diskuse) 21. 6. 2019, 18:35 (CEST)

Díky za vyjádření. Nicméně i tato farnost obsahuje odkaz na Tišnov, tedy reálně na celé město. A to je tedy matoucí, protože bez bližšího upozornění, že jde jen o centrální část. Pozitivní je, že kromě infoboxu je výčet i v textu, takže tam to lze doplnit. Což ale u farností jiných diecézí absentuje. Bylo by nutné to probrat farnost po farnosti, tedy s jistou licencí řečeno, práce jak na kostele… --Vlout (diskuse) 21. 6. 2019, 19:01 (CEST)

@Martin Davídek, ŠJů, JAn Dudík, Harold:Prozatím jsem problém s územím vyřešil tak, jak je vidět v novém článku Římskokatolická farnost Jesenice. Tzn. parametr „filiálky“ jsem ponechal prázdný (zřejmě by měl sloužit k něčemu jinému) a území specifikoval v textu. V tomto smyslu upravím i další farnosti v okrese Rakovník a další ponechám ostatním kolegům, kteří se budou o věc zajímat, třeba bude nakonec zvoleno jiné řešení. --Vlout (diskuse) 22. 6. 2019, 16:27 (CEST)

@Vlout: S tím, že odkaz na obec (město) zatím většinou nelze rozlišit od odkazu na jádrové sídlo obce (vlastní město) se zatím musíme smířit, dokud příslušné články, infoboxy a položky Wikidat systematicky nerozdělíme. Ten nynější stav ale má reálný objektivní základ v tom, že skutečně identita takových obcí je odvozena od identity jejich jádrového sídla, tedy jde vlastně o dvě formy projevu téže identity, tak jako například Praha před rokem 1974 či před rokem 1922 je tatáž Praha jako Praha po roce 1922 či po roce 1974, i když má úplně jiný rozsah a rozlohu. Z téhož důvodu bych také zemskou, farní nebo poštovní příslušností obce rozuměl primárně příslušnost její hlavní části. V některých státech to mají jinak a obec je tam vlastně cosi jako malý samosprávný okres, poněkud umělý a bez historické identity, označením nezaměnitelný se svým hlavním sídlem.
V případě církevní terminologie nelze spoléhat na to, že se bude termín "obec" používat vždy důsledně v civilně-samosprávném smyslu: ono to může být používáno také v původním, obecném významu anebo speciálně jako "farní obce", tedy místní komunity věřících, podobně jako máme židovské obce. Vymezení farností se nejspíš nebude pokaždé přeformulovávat podle toho, ve kterých vesnicích si zrovna aktuálně zruší nebo zřídí obecní úřad.
Není mi známo, že by farnosti měly nějaké "filiálky". Filiální kostel není sídlem žádné filiálky, ale prostě jedním z kostelů farnosti. A území farnosti se principiálně nijak nečlení podle příslušnosti k filiálním kostelům nebo kaplím. Asi ten parametr někdo neznalý slepě obsah z nějakého infoboxu pro firmy. Vhodným názvem parametru pro výčet sídel definující území farnosti by mohlo být například slovo "území", příp. "území farnosti". Seznam filiálních kostelů by měl být zase seznamem kostelů. --ŠJů (diskuse) 22. 6. 2019, 16:58 (CEST)
Kolega Martin Davídek shora také myslím rozlišil „filiálky“ a „území farnosti“ (třebaže i farnosti litoměřické diecéze používají tento parametr k vymezení území), ale do toho už se mi nechce více zasahovat. --Vlout (diskuse) 22. 6. 2019, 17:14 (CEST)