Centrum raně středověkých studií

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Centrum raně středověkých studií
Centrum raně středověkých studií 09.JPG
Vznik2012
Účelstudium středověké kultury západní Evropy, byzance, islámu.
SídloVeveří 470/28, 602 00 Brno
VedoucíIvan Foletti
Klíčové osobyHerbert L. Kessler, Hans Belting, Alžběta Filipová, Elisabetta Scirocco, Zuzana Frantová, Adrien Palladino, Alessandro Taddei, Vladimir Ivanovici, Veronika Tvrzníková
Mateřská organizaceSeminář dějin umění FF MU
Oficiální webearlymedievalstudies.com
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Některá data můžou pocházet z datové položky.

Centrum raně středověkých studií je pracoviště v rámci Semináře dějin umění na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, které se věnuje výuce, prezentaci a výzkumu v oblasti umění od 4. do 10. století na geografické úrovni Středomoří. Činností centra je analýza vývoje hlavních civilizací vzniklých z Římské říše a studium rozvoje identity Západu, Byzance a islámu jako nezávislých fenoménů ale také jejich vzájemné interakce.[1]

Historie[editovat | editovat zdroj]

Centrum vzniklo iniciativou historika umění Ivana Folettiho, který se zaměřuje na historiografii byzantského umění a uměleckou tvorbu Milána, Říma a Konstantinopole v raně křesťanském období. Jeho výuka se díky podpoře vyučující Elisabetty Scirocco, z Bibliotheca Hertziana, Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte, přeformovala roku 2012 ve specializované centrum.

Knihovna Hanse Beltinga[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Knihovny Semináře dějin umění Masarykovy univerzity.
Knihovna Hanse Beltinga

Iniciativou centra vznikla v roce 2016 knihovna zaměřená na dějiny a umění středověku v oblasti Středomoří a byzantologii. Pojmenována byla po německém historikovi Hansi Beltingovi, který daroval svoji sbírku knih společně se sbírkou Christy Belting-Ihm.[2] Belting tak učinil po několika pozváních do Brna, kdy zde přednášel a spřátelil se s vedoucím centra Ivanem Folettim. Centrum raně středověkých studií tak získalo zázemí srovnatelné s nejlepšími evropskými institucemi.[3] Získaná sbírka totiž obsahuje zásadní literaturu nezbytnou pro studium středověkého umění, která ve střední Evropě donedávna chyběla.[3]

Činnost[editovat | editovat zdroj]

Semináře, přednášky a konference[editovat | editovat zdroj]

Pracoviště funguje jako místo setkávání studentů a vědců z celého světa. Nabízí studentům blokovou výuku, vědecká setkání, diskuse u kulatého stolu a konference mimo rámec běžné výuky s vysoce kvalitními přednášejícími. Studenti tak mají možnost se setkat s jiným vědeckým přístupem či myšlenkovými proudy, pokládat otázky a diskutovat o aktuálních tématech a osobně se seznámit s přednášejícími při neoficiální diskusi.[4]

Centrum pořádá také veřejné přednášky a konference, čímž oslovuje široké publikum, které zapojuje do objevování středověkého umění. Mladým badatelům zároveň umožňuje prezentovat své nové myšlenky a nápady.

Například v roce 2012 se uskutečnila první konference The Face of the Dead na téma funerálních portrétů v raně křesťanském světě. Dalšího roku se v Brně odehrála, ve spolupráci s univerzitou v Padově, dvoudenní konference Objects of Memory, Memory of Objects. V roce 2014 s v Telči setkali přední specialisté kolem otázky pohybu idejí a artefaktů napříč středověkým světem, tato konference byla nazvána Circulation as a factor of cultural aggregation: relics, ideas and cities in the Middle Ages a vznikla ve spolupráce Centra s univerzitou v Lausanne. Roku 2014 vystoupil v Brně Hans Belting s přednáškou Face and Trace týkající se zobrazování Krista. Na toto téma navázala následující rok diskuse About the Face of Christ, jíž se zúčastnili Michele Bacci, Herbert L. Kessler a Jean-Michel Spieser. V roce 2016 se setkali odborníci ze čtyř kontinentů i z různých vědních oborů na konferenci Ritualizing the City, která měla za téma město jako jeviště pro rituál a také téma rituálů měnících podobu měst samotných. Toho samého roku potom centrum uspořádalo ještě dvě další vědecká setkání: From Nikodim Kondakov to the Hans Belting Library v Brně a Re-thinking, Re-making, Re-living Christian Origins v Olomouci. Posledně zmíněná konference vnikla ve spolupráci s univerzitami v Lausanne a v Římě[5]

StředověC JinaX[editovat | editovat zdroj]

V rámi Centra pořádají studenti Semináře dějin umění přednášky pro široké publikum v cyklu StředověC JinaX zaměřeného na středověká díla a jejich dobový a současný kontext. Přednášky se konají tradičně v Moravské galerii, která cyklus podporuje. K začátku roku 2016 proběhlo bezmála 60 přednášek.

Studijní cesty a putování za poznáním[editovat | editovat zdroj]

Jelikož ani nejvěrnější reprodukce nedokáže zprostředkovat pocity při osobním setkání s uměním, centrum organizuje studijní cesty, díky kterým se studenti setkávají s uměleckými objekty ve svém původním prostředí a napomáhají jim tak pochopit jejich vnímání současníky v osobním, sociálním a náboženském kontextu. Do roku 2016 tak centrum zorganizovalo 15 studijních cest např. do Milána, Ravenny, Benátek, Sicílie, Srbska, Makedonie, Kosova, Gruzie, Moskvy a Arménie. Každou studijní cestu předchází studium v rámci přednášek a seminářů, a každý student musí vědecky vypracovat dané téma a následně jej prezentovat na místě, což zahrnuje i práci s těžko dostupnou literaturou v cizích jazycích. Výsledkem jsou pak publikace Zápisky z cest.[6]

Výjimečností Centra jsou exkurze ve formě pěších výprav, kdy si studenti připraví referáty o památkách, které hodlají navštívit a putují pěšky s minimem věcí potřebných k přežití a spánku. Během dvou až třítýdenních poutí po starých poutnických cestách ušli až 170 kilometrů a navštívili pamětihodnosti ve Francii či Itálii. Studenti tak zažívají dobrodružství, poznávají geografii krajiny, její schůdnost, místní kulturu a lidi, památky či urbanismus. Rozšiřuje se jim vnímání a pochopení možností středověkého světa bez hromadné dopravy, bez možnosti spánku v posteli či pravidelné koupele. Takovým cestováním i v nepříznivém počasí pak docení každé atrium, chrám, stinný kostel, lůžka v klášterech, rajské zahrady nebo poutní kaple s prameny vody. Změní se jim tak perspektiva vnímání civilizace a středověkých monumentů v krajině, mají tedy možnost pochopit jak převeliké, přesvaté a přenádherné budovy to pro středověké poutníky mohly být.[7]

Projekt Migrating Art Historians[editovat | editovat zdroj]

Na konci února roku 2017 Centrum odstartovalo mezinárodní experimentální projekt Migrating Art Historians, který navázal na předešlé poutní cesty, avšak jeho cílem bylo prohloubit zkušenost z nich a dát jim vědecký rámec. Dvanáct studentů během čtyř měsíců ušlo 1540 km napříč Švýcarskem a Francií. Sledovali středověké poutnické cesty, přičemž se postupně zastavili ve třech významných centrech klášterní kultury: Sainte-Foy v Conques, Saint-Benoît-sur-Loire a Mont-Saint-Michel v Normandii. Během těchto zastavení jim v klášterech přednášeli význační odborníci na středověk, jako je Hans Belting, Cynthia Hahn, Éric Palazzo, Cécile Voyer, Michele Bacci, Tanja Michalsky ad. Studenti své putování zachytili na kameru a postupně vytvořili 12 krátkometrážních dokumentárních filmů zaměřených na nejrůznější aspekty pouti. Dalším z výsledků je kolektivní vědecká publikace studentů ve spolupráci s předními odborníky na toto téma. Všechny filmy i záznamy přednášek z klášterů je možné zhlédnout na youtube kanálu Centra.[8]

Publikace[editovat | editovat zdroj]

Convivium[editovat | editovat zdroj]

Svazky Convivia

Centrum vydává od roku 2014 periodikum s podtitulem Exchanges and Interactions in the Arts of Medieval Europe, Byzantium and the Mediterranea, které svým zaměřením navazuje na byzantská studia N. P. Kondakova a jeho časopisu Seminarium Kondakovianum, tedy na hodnoty diverzity, otevřenosti a propojení mezi jednotlivými kulturami, jazyky a historiografickými tradicemi mezi Západem a Byzancí, napříč Středomořím a vzdálenějšími kouty středověké civilizace.[9] Šéfredaktorem Convivia je Ivan Foletti, zakládajícími editory jsou Klára Benešovská, Herbert L. Kessler, Serena Romano, Elisabetta Scirocco a Hans Belting, v redakční radě jsou členy ku příkladu Michele Bacci, Xavier Barral, Nicolas Bock, Assaf Pinkus či Erik Thunø.[9]

Convivium dvakrát ročně publikuje články psané v angličtině, italštině a němčině, vždy s anglickým a českým resumé. První číslo je vždy tematicky zaměřené a druhé obsahuje různá témata. Od roku 2016 přibude k těmto dvou vydáním i třetí Supplementum zaměřené na konkrétní historické či kulturní problémy.[9]

Studia Artum Medievalium Brunensia[editovat | editovat zdroj]

Studia Artum Medievalium Brunensia je ediční řada vydávaná pod římským vydavatelstvím Viella určená studentům, badatelům a odborné veřejnosti se zájmem o kulturu středověku. Jejím hlavním cílem je publikovat nejnovější vědecké poznatky zahrnující pozdní antiku až pozdní středověk, prostor širokého Středomoří i s přesahem do Záalpí a na Dálný východ. Podobně jako Convivium se tato řada zabývá mosty mezi světy – pozemským a nebeským, viditelným a neviditelným, mezi minulostí a přítomností, ale také mezi zahraničním a domácím uměleckohistorickým výzkumem. To se odráží s široké škále mezinárodních přispěvatelů. Z prvních tří titulů se první The Face of the Dead and the Early Christian World z roku 2013 věnuje znázorňování tváří a těl zemřelých v raně křesťanském světě, poukazuje také na fakt, že portrét vytváří i most mezi světem živých a mrtvých v nebi. Druhé vydání The Antique Memory and the Middle Ages z roku 2015 obsahuje statě o dialogu mezi středověkou současností a antickou minulostí, což dávalo vzniknout různorodé umělecké produkci, ve které je přítomná antická intelektuální a vizuální tradice. Třetí Zona liminare. Il nartece di Santa Sabina a Roma, la sua porta e l’iniziazione cristiana se věnuje bazilice sv. Sabiny v Římě, která byla patrně určena kajícníkům a katechumenům. Její prostor architektonicky a dekorativně zhmotňuje ideu zóny očekávání a přechodu do jiného světa zrcadlícího se v liturgii probíhající uvnitř.[10]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Centrum raně středověkých studií [online]. Seminář dějin umění FF MU [cit. 2016-05-03]. Dostupné online. 
  2. ŽIVNÝ, Filip. Německého historika oslnili brněnští studenti, dá jim celoživotní sbírku [online]. iDNES.cz [cit. 2016-04-21]. Dostupné online. 
  3. a b MOLNÁROVÁ, Ivana. Knihovna Hanse Beltinga. In: FOLETTI, Ivan. CENTRUM JE V BRNĚ, JE BRNO V CENTRU? / Zpráva o aktivitách Centra raně středověkých studií při Semináři dějin umění FF MU (2012–2016). Brno: Centrum raně středověkých studií Semináře dějin umění FF MU, 2016. Dostupné online. ISBN 978-80-7485-085-1. S. 63.
  4. PALLADINO, Adrien. Otevřeni světu, ukotveni v Brně. In: FOLETTI, Ivan. CENTRUM JE V BRNĚ, JE BRNO V CENTRU? / Zpráva o aktivitách Centra raně středověkých studií při Semináři dějin umění FF MU (2012–2016). Brno: Centrum raně středověkých studií Semináře dějin umění FF MU, 2016. Dostupné online. ISBN 978-80-7485-085-1. S. 63.
  5. ROSENBERGOVÁ, Sabina. Vědecké konference. In: FOLETTI, Ivan. CENTRUM JE V BRNĚ, JE BRNO V CENTRU? / Zpráva o aktivitách Centra raně středověkých studií při Semináři dějin umění FF MU (2012–2016). Brno: Centrum raně středověkých studií Semináře dějin umění FF MU, 2016. Dostupné online. ISBN 978-80-7485-085-1. S. 63.
  6. FRANTOVÁ, Zuzana. Studijní cesty. In: FOLETTI, Ivan. CENTRUM JE V BRNĚ, JE BRNO V CENTRU? / Zpráva o aktivitách Centra raně středověkých studií při Semináři dějin umění FF MU (2012–2016). Brno: Centrum raně středověkých studií Semináře dějin umění FF MU, 2016. Dostupné online. ISBN 978-80-7485-085-1. S. 63.
  7. KUČEROVÁ, Tereza. Putování za poznáním. In: FOLETTI, Ivan. CENTRUM JE V BRNĚ, JE BRNO V CENTRU? / Zpráva o aktivitách Centra raně středověkých studií při Semináři dějin umění FF MU (2012–2016). Brno: Centrum raně středověkých studií Semináře dějin umění FF MU, 2016. Dostupné online. ISBN 978-80-7485-085-1. S. 63.
  8. Migrating Art Historians. cs.migratingarthistorians.com [online]. [cit. 2017-04-01]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-04-02. 
  9. a b c TVRZNÍKOVÁ, Veronika. Convivium. In: FOLETTI, Ivan. CENTRUM JE V BRNĚ, JE BRNO V CENTRU? / Zpráva o aktivitách Centra raně středověkých studií při Semináři dějin umění FF MU (2012–2016). Brno: Centrum raně středověkých studií Semináře dějin umění FF MU, 2016. Dostupné online. ISBN 978-80-7485-085-1. S. 63.
  10. FILIPOVÁ, Alžběta. Studia Artum Medievalium Brunensia. In: FOLETTI, Ivan. CENTRUM JE V BRNĚ, JE BRNO V CENTRU? / Zpráva o aktivitách Centra raně středověkých studií při Semináři dějin umění FF MU (2012–2016). Brno: Centrum raně středověkých studií Semináře dějin umění FF MU, 2016. Dostupné online. ISBN 978-80-7485-085-1. S. 63.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]