Přeskočit na obsah

Booleova logika

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
16 booleovských funkcí dvou proměnných

Booleova logika se zabývá logickými operacemi konjunkce (značená též "*", AND, "&" nebo ), disjunkce (značena též "+", OR, "|", "." nebo ) a negace (značena též pruhem nad částí výrazu, NOT) na množině hodnot { 0, 1 }. Jejím rozšířením je pak Booleova algebra.

Definice logických funkcí

[editovat | editovat zdroj]

Jednovstupové

[editovat | editovat zdroj]
jeden argument
A ID NOT
0 0 1
1 1 0

ID – vrací stejnou hodnotu, jako měl vstup. Platí:

 • A = ID(A)
 • ID( 0 ) = 0
 • ID( 1 ) = 1

NOT – vrací opačnou hodnotu, než měl vstup. Platí:

Dvouvstupové základní

[editovat | editovat zdroj]
dva argumenty
A B OR NOR AND NAND XOR
0 0 0 1 0 1 1 1 0
0 1 1 0 0 1 1 0 1
1 0 1 0 0 1 0 0 1
1 1 1 0 1 0 1 1 0

OR – vrací součet hodnot vstupů. Platí:

AND – vrací součin hodnot vstupů. Platí:

Základní pravidla

[editovat | editovat zdroj]

Párová pravidla platí i po vzájemné záměně "+" za "*", zde jsou tyto operace vzájemně symetrické.

 • A*(A+B) = A

Ve výrazu (A+B) jeho část +B už nemůže rozšířit limitující A, proto je zbytečné.

 • A+(A*B) = A

Dodatečné (A*B) nemůže zúžit šíři faktu A, proto je zbytečné.

Obě tato pravidla se dají na sebe vzájemně převést:

A*(A+B) = A*A + A*B = A + (A*B).

Z věty "Příjde Karel (A), nebo příjde se ženou(B)." vyplývá, že můžeme bez obav ohlásit: "Karel příjde!(A)".

Absorpce negace

[editovat | editovat zdroj]
 • ~A*(A+B)=~A×B

Odvození je poměrně snadné: ~A*(A+B) = ~A*A + ~A*B = ~A*B. Výraz B v závorce je rozšiřován o A, ale množina daná výrokem ~A*A je prázdná.

"Zítra příjde Karel nebo Monika. (A+B)" "Ne ne, pozor, Karel nepříjde. (~A)" "Aha, tak to příjde jen Monika. (~A*B)"

 • A+(~A*B)=A+B

Odvození je zajímavé, protože Booleova algebra jinak roznásobovává závorky než běžná aritmetika:

A+(~A*B)=(A+~A)*(A+B)=(A+B)

Vedoucí přemýšlí: "Kdo zítra maže turbínu?" Na stole mu podřízení nechali dva lístečky: "Příjde Karel. (A)" a na druhém je napsáno: "Nepříjde Karel, příjde Jana. (~A*B)". Vedoucí teď neví, který lísteček je časově poslední, který platí, jestli tedy příjde nebo nepříjde Karel, pak si řekne: "To je jedno. Prostě jeden z nich přijde (A+B)."

 • (A+B)+C = A+(B+C)
 • (A*B)*C = A*(B*C)
 • A*(B+C) = AB+AC
 • A+(B*C) = (A+B)*(A+C), protože A+AB+AC+BC = A+A*(B+C)+BC = (A+A*D)+E = A+E, (substituce, pak absorpce závorky)
 • A+0 = A
 • A*1 = A
 • A+A = A
 • A*A = A

Logický součet a součin lze vyjádřit jeden pomocí druhého, při použití negace.

De Morganovy zákony tedy definují negace logického součtu a součinu:

16 booleovských funkcí dvou proměnných

Dvouvstupové odvozené

[editovat | editovat zdroj]

NOR – negace součtu vstupů:

 • A NOR B = NOT (A+B)
 • A NOR B = NOT(A) * NOT(B)

NAND – negace součinu vstupů:

 • A NAND B = NOT(A) + NOT(B)
 • A NAND B = NOT (A*B)

NOR – Buď při splněném předpokladu A vrací B, nebo z nesplněného předpokladu vyplývá cokoli a vrací 1:

 • A B = NOT(A) + B = NOT( A*NOT(B) )

EQ – porovnává shodnost hodnot všech vstupů:

 • A B = A*B + NOT(A)*NOT(B) = (A+NOT(B)) * (NOT(A)+B)

XOR – porovnává unikátnost hodnoty každého vstupu:

 • A XOR B = A*NOT(B) + B*NOT(A)

XOR versus NEQ

[editovat | editovat zdroj]

Obecně jsou XOR a nonekvivalence rozdílné funkce, ale pro dvě dvouhodnotové proměnné dále platí:

 • ( A XOR B ) = NOT( A B )

nebo jinak,

 • XOR(A,B) = NOT(EQ(A,B))

Související články

[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]