Atanáš

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Svatý Atanáš
Ikone Athanasius von Alexandria.jpg
Učitel církve
Datum narození kolem 295
Místo narození Alexandrie
Datum úmrtí 2. května 373
Místo úmrtí Alexandrie
Svátek 2. květen - západní církve; 18. leden - pravoslaví; 15. květen - koptská církev; 4. květen - haarlemské biskupství
Místo pohřbení Benátky
Úřady Patriarcha
Uctíván církvemi římskokatolická církev; pravoslaví; východní pravoslavné společenství; anglikánské církve; lutheráni
Atributy biskup se svitkem či knihou v ruce; biskup rozmlouvající s pohany
Patronem proti bolestem hlavy, proti sektářům
Tento článek pojednává o světci. O jménu pojednává článek Atanáš (jméno).

Svatý Atanáš Alexandrijský (řecky Athanasios, polatinštěle Athanasius, počeštěle též Athanáš; asi 2952. května 373) je jednou z nejvýznamnějších osobností křesťanského starověku. Řehoř Naziánský jej nazval „sloupem církve“ a jeho potomci ho obdařili přízviskem „Veliký“.

Život[editovat | editovat zdroj]

Atanáš byl synem křesťanských rodičů, měl řecké vzdělání a jeho učitelem byl mnich Antonín Veliký. Jako mladý jáhen (diakon) alexandrijského biskupa Alexandra jej cca kolem roku 318 ovlivnil, aby se ostře postavil proti Areiovi a jeho učení. Zúčastnil se Nicejského koncilu, svolanému císařem Konstatinem, které odsoudilo ariánství roku 325[1]. Křesťanská církev v Egyptě čelila těžkému rozkolu, který se rozšířil i jinam. Klid nenastal ani po Nicejském koncilu. Musel zasahoval císař Konstantin, který povolal Area z vyhnanství a naopak jím postihl Atanáše (Athanasia). Celkově se Konstantin projevoval v záležitostech křesťanské víry poměrně nerozhodně či přímo zmatečně, což objasňuje jeho přístup vůči Areiovi. Ten byl v roce 327 rehabilitován, o šest let později byl znovu odsouzen a teprve po vypuzení Athanasia byl nakonec povolán zpět.

Po smrti biskupa Alexandra (328) se Atanáš stal jeho nástupcem na patriarchálním stolci a hlavou egyptské církve. V té době mu bylo 33 let. Celkem pětkrát byl poslán do vyhnanství (335, 339, 356, 362 a 365), ale nedal se tím zlomit ve svých názorech. Roku 335337 našel útočiště v Trevíru u biskupa Maxima a další vyhnanství prožil v blízkosti Alexandrie. Snažil se také získat na svou stranu semiariány a smířit se s apolinaristy.

Boj proti ariánství byl jeho životním posláním. V božství Ježíše viděl základ křesťanské víry, a proto pro něj arianismus představoval konec křesťanství. Toto božství bylo pro něj důležité, protože věřil, že na něm závisí spása člověka. Toto téma se objevuje v Promluvě o vtělení.[2] Čelil výhradám, že vtělení a ukřižování Božího Syna je nevhodné. Atanáš argumentoval tím, že jedině skrze toho, kdo stvořil svět, může být svět znovu obnoven a tato obnova mohla nastat jedině prostřednictvím kříže.

Atanáš se také jako první věnoval postavení Ducha svatého, které se objevuje v jeho Listech Seraphinových. Zde poprvé formuluje úplnou trinitární teologii a podrobně se zabývá Duchem Svatým stejně jako Synem. Atanáš se také proslavil větou (která však nepochází od něj)[zdroj?], že „Bůh se stal člověkem, aby se člověk stal Bohem“ (De incarnatione 54).

"Východiskem jeho theologie byla zásadní úvaha: nemohli bychom být spaseni, kdyby se Bůh nebyl stal člověkem, kdyby tedy Kristus nebyl Bohem. Tím, že se logos (Slovo) jakožto Bůh spojil a sjednotil s lidskou přirozeností, zbožštil lidskou přirozenost. Překonav smrt svým vzkříšením, zneškodnil ji i pro nás. Duch svatý pak vychází z Otce skrze Syna."[3]

Atanáš není autorem tzv. Atanášova vyznání víry, nazývaného též vyznání Quicumque, které mu tradicí bylo připisováno.[4]

Katolická církev si jeho památku připomíná 2. května a ctí jej jako učitele církve. Jeho hrob se nachází v kostele svatého Kříže v Benátkách.

Významné spisy[editovat | editovat zdroj]

 • De incarnatione („O vtělení“, asi 318, ale možná i 362/363).
 • Contra gentes („Proti pronárodům“).
 • Contra Arianos („Proti ariánům“, promluvy, 336 nebo 356-358) - nejznámější a nejdelší protiariánské dílo.[2]
 • Různé Apologie (obrany) a dopisy - sem lze zařadit již zmíněné dílo O vtělení a také Promluvu proti Řekům.
 • Vita sancti Antonii („Život svatého Antonína“) - Atanášův nejslavnější spis. Svatého Antonína považoval za prvního mnicha a tato kniha pomohla šíření ideálu mnišského života hlavně na Západě. Byl velmi brzo přeložen do latiny a vedle tohoto překladu existuje také syrský a koptský. Antonín byl poustevník a organizátor poustevnických komunit. Toto dílo bylo napsáno na popud mnichů, kteří si přáli vědět, zda všechno, co se o něm vypráví, je pravda.
 • Velikonoční listy - tyto listy Atanáš každoročně posílal egyptským církvím k velikonočnímu čtení. Jeden z nevýznamnějších je jeho 39. list z roku 367, protože je v něm poprvé uveden seznam sedmadvaceti novozákonních knih.

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Šmelhaus, Vratislav: Řecká patrologie, Ústřední církevní nakladatelství, Praha 1972, s. 114.
 2. a b Lane, Tony: Dějiny křesťanského myšlení, Návrat domů, Praha 1996, s. 34, ISBN 80-85495-47-3.
 3. ŘÍČAN, Rudolf; MOLNÁR, Amedeo. Dvanáct století církevních dějin. první. vyd. Praha : Ústřední církevní nakladatelství v Praze, edice Kalich, 1973. 501 s. S. 146.  
 4. Theofil.cz revue pro život z víry Quicumque - Athanášské vyznání víry

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • LANE, Tony. Dějiny křesťanského myšlení. Praha : Návrat domů, 1996. ISBN 80-85495-47-3.  
 • ŘÍČAN, Rudolf; MOLNÁR, Amedeo. Dvanáct století církevních dějin. Praha: ÚCN v edici Kalich, 1973.
 • SCHAUBER, Vera; SCHINDLER, Hanns Michael. Rok se svatými. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. ISBN 80-7192-304-4.  
 • ŠMELHAUS, Vratislav. Řecká patrologie. Praha : Ústřední církevní nakladatelství, 1972.  

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Patriarcha alexandrijský (před rozdělením)
Předchůdce:
Alexandr I.
(328339)
(346373)
Atanáš
Nástupce:
Petr II.