Akkad

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Starověká
Mezopotámie
Dějiny Mezopotámie
EufratTigris
Sumer
EriduKišUrukUr
LagašNippur
Elam
SúsyAnšan
Akkadská říše
AkkadMari
Amorité
IsinLarsaEkallatum
BabylonieNovobabylonská říše
BabylónBorsippaChaldea
Přímořská říše
AsýrieNovoasyrská říše
AššúrNimrud
Dúr ŠarrukínNinive
Chronologie panovníků
Sumer
Akkad
Asýrie
Babylonie
Enúma elišGilgameš
MardukAššúrSín
EnlilAnunnaki
Jazyky
SumerštinaElamština
AkkadštinaAramejština
ChurritštinaChetitština

Akkad je jméno dosud neobjeveného hlavního města akkadské říše, kterou kolem roku 2340 př. n. l. založil král Sargon. Město však patrně vzniklo již dříve a Sargon je jen obnovil a přestavěl.

Stéla akkadského krále Narám-Sína, oslavující jeho vítězství nad Luluby ze Zagrosu.

Semitský jazyk, jímž zdejší obyvatelé hovořili a psali, akkadština, nahradila ve 2. tisíciletí př. n. l. starší sumerštinu jako obcovací jazyk (lingua franca) celé oblasti, než ji v 1. tisíciletí př. n. l. nahradila aramejština.

Původ jména Akkad bývá odvozován od slova „Agade“, které je pravděpodobně sumerského původu a objevuje se např. v Sumerském královském seznamu. Pozdější asyrsko–babylonská forma Akkad je pravděpodobně odvozena z Agade. Město Akkad je jednou zmíněno i ve Starém zákoně (Genesis 10,10), v souvislosti s „bohatýrským lovcem“ Nimrodem, snad králem Naram-Sinem, vnukem Sargonovým.

V pozdější babylónské literatuře se jména „Akkad“ a „Sumer“ stala součástí královského titulu a král Babylonie byl označován jako „král Sumeru a Akkadu“. Tím slovo Akkad nabylo ještě významu celého území okolo města Akkad.

Podle literárních památek bylo město Akkad v 6. století př. n. l. již zničené, ale jeho poloha byla ještě známa. Starší archeologie je hledala na východním břehu Eufratu, v okolí města Sipparu, asi 50 km jihozápadně od Bagdádu. Všechny archeologické pokusy však byly neúspěšné, proto se současní archeologové kloní spíš k domněnce, že Akkad ležel severněji, na jih od Aššuru, kde se do řeky Tigris vlévá přítok Adheim.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]