Přímořská říše

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Starověká
Mezopotámie
Dějiny Mezopotámie
Eufrat - Tigris
Sumer
Eridu - Kiš - Uruk - Ur
Lagaš - Nippur
Elam
Súsy - Anšan
Akkadská říše
Akkad - Mari
Amorité
Isin - Larsa - Ekallatum
Babylonie - Novobabylonská říše
Babylón - Borsippa - Chaldea
Přímořská říše
Asýrie - Novoasyrská říše
Aššúr - Nimrud
Dúr Šarrukín - Ninive
Chronologie panovníků
Sumer
Akkad
Asýrie
Babylonie
Enúma eliš - Gilgameš
Marduk - Aššúr - Sín
Enlil - Anunnaki
Jazyky
Sumerština - Elamština
Akkadština - Aramejština
Churritština - Chetitština

Přímořská říše (či Přímořské království, Přímořská země nebo jen Přímoří), akkadsky URU. KUki nebo později Dilmun a mat Tamti, je název starověké oblasti přiléhající k horní části Perského zálivu a bažinaté delty do něj se vlévajících řek. Královské seznamy uvádějí deset nebo jedenáct jmen z Přímořské dynastie, která jsou akkadského nebo sumerského původu a honosí se titulem králů mořského pobřeží. Zdá se, že byli současníky prvních kassitských vládců na severu. Ze záznamů je např. známý boj o babylonský trůn mezi kassitským králem Agumem II. a Gulkišarem. I když nevíme mnoho o trvání této entity, existuje dostatek babylonských zdrojů z konce druhého a poloviny prvního tisíciletí př. n. l., které dokládají jeho existenci a aktivní podíl na boji proti asyrské nadvládě.

Kolem roku 1720 př. n. l. zde vypuklo povstání proti babylonskému králi Samsu-Ilunovi, po kterém se v krajině ujímá vlády Přímořská dynastie a za vlády Ulam-Buriaše a Kaštiliaše III. je tato oblast definitivně přičleněna k Babylonii. Na začátku 10. století př. n. l. do této oblasti migrují chaldejské kmeny a později dostává region řecký název Chaldea.

I. přímořská dynastie[editovat | editovat zdroj]

(tzv. II. dynastie babylonská, i když její členové neovládali samotný Babylón)

Ovládala zemi na konci 18. století př. n. l.:

?? - neúplné záznamy

II. přímořská dynastie[editovat | editovat zdroj]

(tzv. V. Babylonská 10291006 př. n. l.)

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]