Černolické skály

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Zdroje k infoboxu
Zdroje k infoboxu
Přírodní památka
Černolické skály
IUCN kategorie III (Přírodní památka)
Fotografie PP Černolické skály
Fotografie PP Černolické skály
Základní informace
Vyhlášení30. prosince 2002
VyhlásilOkresní úřad Praha-západ
Nadm. výška360–440 m n. m.
Rozloha2,16 ha[1]
Poloha
StátČeskoČesko Česko
OkresPraha-západ
UmístěníČernolice
Souřadnice
Černolické skály
Černolické skály
Další informace
Kód2248
Logo Wikimedia Commons Obrázky, zvuky či videa na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Přírodní památky v Česku

Černolické skály (též Čertovy skály) jsou skalní masív tvořený pevnými ordovickými křemeny,[2] který se tyčí se nad obcí Černolice v okrese Praha-západ. Území se nachází v nadmořské výšce od 360 do 440 metrů. Skály jsou od roku 2002 chráněny jako přírodní památka s rozlohou přes 2,2 hektaru. Jsou to první horolezecké skály v Čechách. Na černolické skály vedou převážně výstupy lehké a střední obtížnosti pevným terénem, proto jsou také oblíbeným terénem horolezeckých škol a kurzů z Prahy a středních Čech.[3]

Historie[editovat | editovat zdroj]

V minulém století prostor chráněného území sloužil jako pastviny dobytka či menší pole a sady. Od počátku 20. století byly skály jednou z prvních destinací horolezců mimo pískovcové skály. V roce 2002 byla lokalita vyhlášena jako přírodní památka. Od té doby na Černolických skalách probíhají redukční zásahy v podobě uvolňování skalních výchozů a sutí.[4] Bylo též instalováno pruhové značení včetně cedulí se státním znakem vytyčující hranice chráněného území. V roce 2008 byla pod skalami směrem k obci zřízena informační tabule s historií a zajímavostmi obce Černolice i přilehlých skal.

Přírodní poměry[editovat | editovat zdroj]

Skalní věž

Geologie[editovat | editovat zdroj]

Hlavní krajinnou dominantou chráněného území je výrazný skalní hřbet z řevnického křemence, spadajícího pod svrchně ordovický geomorfologický útvar. Řevnický křemenec je typickou horninou libeňského souvrství se vyznačuje tenkými sedimentačními vrstvami pískovce s občasnými vložkami břidlice. V jednotlivých sedimentačních vrstvách je patrný podíl úlomků fosilních mělkovodních živočichů, zejména trilobitů, konulárií a ramenonožců.[5] Celý skalní masiv rozdělují příčné tektonické linie do tří větších a několik menších skalních celků. Celá oblast se začleňuje do geomorfologické jednotky Brdské Hřebeny a spadá pod geologicky významnou oblast Barrandien, jež je součástí Českého masivu.[6]

Flóra[editovat | editovat zdroj]

Vřes obecný

V okolí přírodní památky Černolické skály se vyskytuje několik druhů biotopů, z nichž nejvýznamnější zastoupení mají suché acidofilní doubravy, tvořené dubohabrovými porosty.[5] Tyto doubravy se vyskytují zejména v severní části chráněného území. Ve skalních rozsedlinách s velmi nízkým procentem půdní hmoty roste štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin, mezi jejíž typické zástupce zde patří vřes obecný (Calluna vulgaris) nebo kapraď samec (Dryopteris filix-mas).[5] Skalní stěny pokrývají mechorosty a lišejníky. V jižní části území se vyskytují pionýrské dřeviny, které se zde náletově rozšířily, mj. bříza bělokorá (Betula pendula), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) a topol osika (Populus tremula). Na území přírodní památky roste i biková doubrava.[4]

Jedním z vzácných vyskytujících se druhů je zvonek jemný (Campanula gentilis) nebo pár jedinců česneku šerého horského (Allium senescens subsp. montanum). Další druhy rostoucí v oblasti mají původ z okolních přilehlých zahrádek, odkud se rozšířily výsadbou nebo zplaněním. Není náhodou, že jejich výskyt je hojný v místech, kam je vyvážen bioodpad. Jde zejména o sněženku podsněžník (Galanthus nivalis), orlíček obecný (Aquilegia vulgaris) či tis červený (Taxus baccata).[4]

Fauna[editovat | editovat zdroj]

Kvůli poměrně malé rozloze území a absenci unikátních ekosystémů je poměrně obtížné zde pozorovat ochranářsky významné druhy živočichů. Ze zvěře spadající mezi ohrožené druhy dle červeného seznamu IUCN byl na lokalitě při monitoringu v minulých letech spatřen strakapoud malý (Dryobates minor) a mlok skvrnitý (Salamandra salamandra). Z kategorie téměř ohrožených je zaznamenán pravidelný výskyt slepýše křehkého (Anguis fragilis) a užovky obojkové (Natrix natrix).[5]

Přírodní památka Černolické skály poskytují útočiště dalším běžně se vyskytujícím živočichům z řad bezobratlých, plazů, ptáků a drobných savců.

Turistika[editovat | editovat zdroj]

Pohled na skály z obce

Černolické skály jsou také oblíbenou destinací pěších výletů, neboť z vrcholku skal se návštěvníkům nabízí otevřený výhled na okolí brdské vrcholky či vysílač Cukrák. Přímo pod skalami prochází červeně značená pěší turistická trasa, vedoucí směr Jíloviště.[7]

Horolezectví[editovat | editovat zdroj]

Černolické skály se řadí mezi populární lezecké lokace. V mnoha publikacích se traduje, že na Čertových skalách se lezlo již od roku 1904, ale toto datum nemá historické opodstatnění. Neexistuje k němu věrohodný zdroj. První písemná zpráva je z roku 1925, kdy časopis Zimní sport referuje o horolezeckém cvičení na zdejších skalách. Vedle Divoké Šárky v Praze jsou Čertovy skály u Černolic rodištěm nepískovcového lezení v Čechách. Skály s oblibou navštěvují lezecké školy a pořádají se zde kurzy lezení.

Vede na ně 60 lezeckých cest a jejich variant lehké až střední obtížnosti.[8]

Výška skal je do 30 metrů. Skalní stěny a hřebeny jsou členité, protínají je výrazné vertikální spáry a horizontální převisy. Na skalách bylo instalováno pouze nejnutnější fixní jištění[9], lezci proto musejí používat vlastní mobilní jištění. Místy není materiál pevný a je potřeba zvýšit opatrnost během výstupů.[10]

Galerie[editovat | editovat zdroj]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Otevřená data AOPK ČR. Dostupné online. [cit. 2020-11-19].
 2. Barrandien
 3. HOROSVAZ. Čertovy skály u Černolic - Český horolezecký svaz - ČHS. www.horosvaz.cz [online]. [cit. 2022-12-12]. Dostupné online. 
 4. a b c ŠAMATA, Jan; ČÍŽEK, Oldřich. Plán péče o přírodní památku Černolické skály na období 2011-2020 [online]. 2011-30-8 [cit. 2022-11-05]. S. 7–11. Dostupné online. 
 5. a b c d ZO ČSOP 11/11 Zvoneček. Plán péče o přírodní památku Černolické skály na období 2022 - 2031 [online]. 2022-12-1 [cit. 2022-11-05]. S. 3–6. Dostupné online. 
 6. Geologická mapa Barrandienu. www.prirodovedci.cz [online]. [cit. 2022-12-12]. Dostupné online. 
 7. Černolické skály [online]. [cit. 2022-11-11]. Dostupné online. 
 8. PUŠ, Jan. Čertovy skály u Černolic a okolí [online]. [cit. 2022-11-11]. Dostupné online. 
 9. Borháky do Černolic
 10. Čertovy skály u Černolic [online]. [cit. 2022-11-11]. Dostupné online. 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • NOVOTNÝ, Jan a kol. Nepískovcové skalní oblasti v Čechách. 1. vyd. Praha: Olympia, 1968. 300 s. Kapitola Černolické skály. 
 • NOVOTNÝ, Jan a kol. Nepískovcové skály v Čechách : horolezecký průvodce. Díl 1, Praha. Středočeský kraj. Jihočeský kraj. 1. vyd. Praha: Olympia, 1986. 301 s. Kapitola Černolické skály. 
 • MAŠÁT, Martin. Hřebeny a okolí : horolezecký průvodce s útržky historie. 1. vyd. [s.l.]: Martin Mašát, 2020. 180 s. ISBN 978-80-270-6849-4. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]