Sociální status

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Sociální status (sociální postavení člověka nebo jiného tvora ve společnosti) je pozice v sociální struktuře. Status může stejně tak nést i skupina - etnická skupina, rodina, zvířecí smečka apod. Status vymezuje práva a povinnosti jedince ve vztahu k ostatním jedincům a zároveň také formuje očekávání, která může okolí mít od držitele statusu v určitých situacích. Vztah mezi různými sociálními statusy vymezuje sociální role.

Dělení[editovat | editovat zdroj]

Rozlišují se sociální statusy „vrozený“, připsaný (askriptivní) a získaný.

Status vrozený - pohlaví, rasa, věk

Askriptivním sociálním statusem je postavení získané bez vlastního úsilí, v důsledku sociálních okolností, například dědictví nebo šlechtický predikát apod. Představuje koncentrované sociální dědictví, které může znevýhodňovat nebo zvýhodňovat nositele, přičemž je nositel může ovlivnit jen málo nebo vůbec ne.

Získaným sociálním statusem je např. zaměstnání či dosažené vzdělání. Je to socioekonomická pozice, která vlastně zařazuje člověka v síti sociální struktury společnosti.

Pro označení toho atributu statusu, který dominuje nad ostatními a determinuje tak obecnou pozici svého nositele ve společnosti se užívá pojmu „master status“.

Kategorii získaného statusu je možno popsat pomocí několika vzájemně propojených ukazatelů, proto bývá často označována jako „syntetický status“.

Ukazatele: - objektivní charakteristika profese - prestiž této profese - dosažená kvalifikace, dosažený stupeň vzdělání - vliv, moc, kterou člověk disponuje - příjmy, kterých dosahuje - životní způsob, který vykazuje

Další způsob dělení může rozlišovat status subjektivní, tedy kam jedinec zařazuje sám sebe, a status objektivní, kam jej řadí okolí. Dále existuje dělení na status aktuální a latentní. Aktuální přímo souvisi s rolí vykonávanou v dané konkrétní situaci, zatímco latentní jsou ty, které pro danou situací nemají význam.

Anthony Giddens definuje status jako prestiž, kterou má určitá skupina v očích jiných členů společnosti. Obvykle je spojena s charakteristickým stylem života - způsobem chování, který se od členů dané skupiny očekává.

Změna sociálního statusu se nazývá sociální mobilita. Nabídka možností, jak vlastní iniciativou zvýšit svůj sociální status, ukazuje míru mobilitních šancí ve společnosti.