Wikipedie:Článek týdne/2016/48

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
název
Napoleon Bonaparte
obrázek
Soubor:Napoleonbonaparte coloured drawing.png
šířka (obrázku)
popisek (obrázku)
P. H. Delaroche: Napoleon Bonaparte
anotace

Napoleon I. Bonaparte byl francouzský vojevůdce a státník. Narodil se 15. srpna 1769Ajacciu na Korsice do rodiny příslušníka úřednické šlechty. V devíti letech odcestoval do Francie, kde se vzdělával na vojenských školách. Jako dělostřelecký důstojník se roku 1793 zasloužil o dobytí pevnosti Toulon, za což byl povýšen do hodnosti brigádního generála. V roce 1795 úspěšně potlačil roajalistické povstání v pařížských ulicích. Následujícího roku byl direktoriem pověřen velením armády v italskému tažení proti Rakousku, jež řadou vítězství přinutil požádat o mír. V roce 1799, po návratu z egyptského tažení, se zapojil do politického převratu, který jej vynesl do pozice vůdčího ze tří vládnoucích konzulů. V roce 1804 se nechal zvolit francouzským císařem. Vládu si podržel až do roku 1814, kdy byl po krachu tažení do Ruska vojsky VI. koalice zatlačen až k Paříži a vlastními maršály přinucen abdikovat. Byl poslán do vyhnanství na ostrov Elba, odkud po necelém roce uprchl, vrátil se do Francie a opět obsadil císařský trůn. Obnovené císařství však nepřežilo více než 100 dní a Napoleonova vláda skončila porážkou v bitvě u Waterloo. Po necelých šesti letech ve vyhnanství na ostrově Svatá Helena 5. května 1821 zemřel.

Právě před 211 lety Napoleon zvítězil u Slavkova. Za svůj život svedl okolo 60 bitev, tedy více než Alexandr Makedonský, Hannibal, Caesar a Suvorov dohromady. Po téměř celé další století byla vojenská teorie i praxe posuzována podle jeho pravidel a přizpůsobována jeho pojetí válečnictví. Za jeho éry se Francie změnila ze stavovského feudálního státu v sociálně i občansky nově strukturovanou společnost a určovala politický trend ve značné části Evropy. Mimo jiné uskutečnil i obsáhlou reformu vnitřní správy země a v roce 1804 vydal nový občanský zákoník (Code civil), jenž se stal vzorem pro další evropské země a francouzské právo na něj dodnes navazuje.


nominace (NČ / DČ / české / ostatní)
rok (formát: RRRR)
2016
týden (formát: TT)
44
poznámka (k návrhu)

návrh
+1Ano Navrhl/a: Bazi (diskuse) 3. 10. 2016, 15:55 (CEST)
recenze ({{čt/ano| --~~~~}} / {{čt/ne| --~~~~}} / {{čt/komentář| --~~~~}})
  1. +0Komentář Příliš dlouhá anotace --OJJ, Diskuse 3. 10. 2016, 16:38 (CEST)