Střední průmyslová škola Chomutov

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
Logo školy
Informace
ZkratkaSPSCV
Právní formapříspěvková organizace
ZřizovatelÚstecký kraj
Datum založení24.10.1874
1. srpna 1996
Zaměstnanci
ŘeditelIng. Jan Lacina
ZástupceIng. Vlasta Galuszková
Mgr. Dana Žižková
Poloha
MěstoChomutov
AdresaŠkolní 1060/50, Chomutov, 430 01, Česko
Identifikátory
IČO47796006 (VR)
IZO600020363
REDIZO600020363
Oficiální webwww.spscv.cz
Obory vzdělání
 • Automatizační systémy
 • Automatizovaná konstrukce ve strojírenství
 • Silnoproudá elektrotechnika
 • Výpočetní systémy
 • Technický management
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola je střední škola a vyšší odborná škola s technickým zaměřením v městě Chomutov. Sídlí ve Školní ulici téměř v centru města. V rámci středoškolského studia nabízí pět specializací a dva obory vyššího odborného vzdělání.

Úvod[editovat | editovat zdroj]

Vznik a založení průmyslové školy v Chomutově je úzce spjat s bouřlivým rozvojem průmyslu ve městě v druhé polovině 19. století. V letech 1870-71 byla v Chomutově založena Krušnohorská železářská a ocelářská společnost a v roce 1872 zahájil provoz železářský a ocelářský závod se slévárnou a strojírnou Mannesmanovy závody. Ve městě působily i další menší průmyslové podniky, smaltovna a slévárna Pehr, Heegerova hřebíkárna, továrna na výrobu plechových hrnců a konzervových krabic a řada dalších. Díky tomu také rostla poptávka po odborně vyškoleném a vzdělaném dorostu. Podnět k založení odborné školy vzešel od chomutovské obce. V roce 1872 napsalo městské zastupitelstvo rakouskému ministerstvu žádost o zřízení mechanicko-technických výukových dílen a zároveň se zavázalo zajistit pro školu vhodnou budovu. Výnosem ministerstva obchodu ze dne 31. července 1873 bylo zřízení školy s názvem Mechanisch - technische Lehrwerkstätten des Handelsministeriums povoleno. Název byl záhy upřesněn na K. k. Maschinen-gewerbliche Fachschule mit Lehrwerkstätten in Komotau (C. k. odborná škola strojírenská s učebními dílnami v Chomutově). V té době se jednalo o první školu toho druhu v Rakousko – Uhersku. [1] [2]

Historie[editovat | editovat zdroj]

 • 31.7.1873 dle výnosu c.k.ministersta obchodu bylo povoleno v Chomutově zřídit školu pod názvem c.k. Mechanicko-technické učební dílny v Chomutově[3]
 • 16. července 1874 položen základní kámen školy. Plány budovy vytvořil inženýr Theodor Reuter, který se stal prvním ředitelem školy.[4] [5]
 • 24. října 1874 slavnostní otevření budovy a slavnostní zápis
 • 26. října 1874 zahájení vyučování s 24 žáky[4]
 • 1883 - nový výstižný název Odborná průmyslová škola strojní s výukovými dílnami
 • 7. května 1901 usnesení zastupitelstva města o výstavbě nové budovy pro Odbornou průmyslovou školu strojní a elektrotechnickou v ulici U sirotčince (dnes Školní ulice)
 • 1901 - na podzim zahájena výstavba podle plánů vídeňského architekta Adalbert Pasdirek-Coreno
 • 16. září 1902 zahájena výuka v nové budově školy.
 • 1904 - zřízena dvouletá mistrovská škola mechanicko-technického směru Odborná škola pro strojnictví a elektrotechniku[4]
 • 1909 - přejmenováno na Státní průmyslová škola[4]
 • 1912 - snížení vyučovacích hodin z 54 na 48 a zavedeno nepovinné vyučování českého jazyka

Škole bylo přiznáno právo konat mistrovské zkoušky kovářů, zámečníků, slévačů, soustružníků a strojníků

 • 1914 -1918 částečný útlum výuky, kurzy pro válečné invalidy, částečně ubytovací prostory pro vojsko
 • 1924 - vznik Vyšší průmyslové školy elektrotechnické v Chomutově [4]
 • 1926 - Rozšíření budovy školy o další patro.
 • 1928 - 37 studentů složilo první maturitní zkoušky
 • 1938 - zrušena výuka českého jazyka
 • 1. října 1945 obnovena výuka
 • 1992 - zahájen vzdělávací experiment v podobě interdisciplinárního oboru "Elektrotechnika a strojírenství"
 • 2005 - zahájena spolupráce s Univerzitou J.E. Purkyně – kombinované bakalářské studium obor počítačové modelování ve výrobě, vědě a technice
 • 2009 - zahájeno vzdělávání podle vzdělávacího programu Elektrotechnika a strojírenství
 • 2010 - reakreditované studijní programy Vyšší odborné školy – Výpočetní systémy  a Informatika ve státní správě
 • 2012 - elektronizace administrativy, zavedení elektronické třídní knihy
 • 2014 - oslavy k výročí 140 let založení školy
 • 2015 - otevření první třídy oboru Technický management, prodloužení akreditace Vyšší odborné školy

Ředitelé Střední průmyslové a Vyšší odborné školy v Chomutově[editovat | editovat zdroj]

Pořadí Jméno[1][4] Období působení
1 Ing. Theodor Reuter[6] 1874–1881
2 Ing. Alfred Musil 1881–1882
3 Ing. Moriz Prasch 1882–1900
4 Ing. Josef Reichl 1900–1909
5 Ing. Hugo Lipovský 1909–1921
6 Ing. Wenzel Seliger 1921–1931
7 Ing. Eugen Sturm 1931–1945
8 Ing. Jan Bohdanecký 1946–1949
9 Ing. Václav Klepl 1949–1967
10 Ing. Jiří Lorenc 1968–1989
11 Ing. Josef Hassmann CSc 1989–1996
12 Ing. Jiří Lorenc ml. 1997–2005
13 Ing. Jan Lacina 2005–současnost

Studijní obory[editovat | editovat zdroj]

V počátku se výuka na škole členila na Odbornou školu pro stavitelství a Mistrovskou školu mechanicko-technickou.[4] Týdně se vyučovalo 54 hodin členěných na teoretickou a praktickou výuku. Délka vzdělávání byla 2 roky.

V roce 1900 byl zřízen jednoroční elektrotechnický kurz[3]

S rozvojem techniky se na škole začaly vyučovat předměty elektrotechnické. Dílny a laboratoře byly v roce 1918 vybaveny zařízením na elektrický pohon.

V roce 1959 byl zaveden nový učební obor Měřicí a automatizační technika.

Od roku 1967 byla povinná volba dalšího cizího jazyka kromě ruštiny.

Od roku 1976 byl otevřen obor Výpočetní technika.

V roce 1992 byl zaveden vzdělávací experiment, který spočíval v zavedení jednoho univerzálního interdisciplinárního oboru nazvaného "Elektrotechnika a strojírenství".

Současnost[editovat | editovat zdroj]

Studijní obor Elektrotechnika je realizován podle vzdělávacího programu Elektrotechnika a strojírenství, je specifický tím, že první dva ročníky studia jsou společné pro všechna odborná zaměření a svým obsahem vytvářejí nezbytný základ technických znalostí a dovedností. Studium je čtyřleté, denní. Na základě osobního zájmu a prospěchu si žák po absolvování prvních dvou let studia volí jednu z pěti možných specializací.

Automatizační systémy[editovat | editovat zdroj]

Obsahem oboru je základní elektrotechnické vzdělání s prvky elektroniky, strojírenství a programování tak, jak to dnešní stav automatizační techniky vyžaduje. Při této přípravě se využívá přirozeného zájmu žáků o moderní techniku a nové trendy v oblasti informační a komunikační techniky.

Silnoproudá elektrotechnika[editovat | editovat zdroj]

Obsahem oboru je základní vzdělání v nejrůznějších oblastech silnoproudé elektrotechniky a energetiky, získání informací  o výrobě a rozvodech elektrické energie, světelné a elektrotepelné technice, el. pohonech, řídicí a regulační technice a dalších alternativních zdrojích.

Automatizovaná konstrukce ve strojírenství[editovat | editovat zdroj]

Obsahem oboru jsou odborné znalosti oblasti strojírenské technologie, CAD, CAM, konstrukce a výroby strojních zařízení včetně jejich měření a kontroly.

Technický management[editovat | editovat zdroj]

Obsahem oboru je kombinace znalostí z oblasti elektrotechniky a ekonomiky, získání teoretických i praktických znalosti v oblasti výroby elektrické energie s přesahem do sféry technicko ekonomické.

Výpočetní systémy[editovat | editovat zdroj]

Obsahem oboru jsou znalosti z oblasti programování, databází, správy síťové topologie, diagnostiky počítače a principů fungování, součástí je též tvorba a správa webových stránek a aplikací.

Vyšší odborná škola[editovat | editovat zdroj]

Je forma pomaturitního vzdělávání, které je denní, tříleté. Vzdělávací program je akreditovaný od roku 2010. Studium je zakončeno absolutoriem, jež se skládá z obhajoby absolventské práce, zkoušky z odborných předmětů a zkoušky z cizího jazyka. Absolvent získává diplom a titul Diplomovaný specialista v oboru – DiS. Součástí vzdělávacího programu je půlroční praxe, kterou studenti absolvují v průběhu třetího ročníku u firmem našeho regionu. Studenti na VOŠ platí školné.

Výpočetní systémy[editovat | editovat zdroj]

Obsahem oboru je zavádění výpočetní techniky, její diagnostika, programování a technické řešení počítačových sítí v nejrůznějších odvětvích průmyslu, služeb i obchodu.

Veřejnosprávní činnost s podporou ICT[editovat | editovat zdroj]

Obsahem oboru je příprava na řízení či samostatnou činnost v oblasti účetnictví, daňové specializace, personalistiky, správní nebo zprostředkovatelské činnosti a řízení jakosti.

Budova školy[editovat | editovat zdroj]

Dle výnosu c.k.ministerstva obchodu bylo povoleno v Chomutově zřídit školu c.k. Mechanicko-technické učební dílny v Chomutově. Město se zavázalo, že ponese náklady na vybudování a provoz školy. První budova školy byla postavena na Pražské ulici[1]. U návrhu této budovy stál první ředitel školy Ing. Theodor Reuter. Tato budova byla přízemní a měla 17 učeben. Budova dodnes stojí a je komerčně využívána.

V roce 1901 byly zahájeny práce na výstavbě nové budovy školy ve Školní ulici. Architektonický návrh secesní budovy je prací atelieru Pazdirek-Coreno, Vídeň.[1] Secesní budova byla jednopatrová s průčelím zdobeným jmény významných techniků. Nad vchodem školy visela plastika rakouského orla. Nad římsou byly umístěny dvě alegorické sochy v nadživotní velikosti jejichž autoři byli profesor Černil (socha Strojírenství) a c.k. učitel Suchomel (socha Elektrotechnika) z odborné školy sochařské a kamenické v Hořicích.[7]

Vznik Vyšší průmyslové školy elektrotechnické v Chomutově a velký zájem o technické vzdělání vedl v roce 1926/1927 [4]k rozšíření školy o další patro, čímž získala dnešní podobu.

V současnosti má škola 24 učeben, 13 laboratoří a dílenské prostory.

Na pozemku školy je umístěna socha akademického sochaře Kamila Sopka "Pocta F. J. Gerstnerovi" v upomínku významného chomutovského rodáka Františka Josefa Gerstnera, který se významným způsobem zasloužil o rozvoj českého technického školství.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. a b c d SOLLANEK, Rudolf; RUDOLF, Oskar. Festschrift zur Erinnerung an den 50jährigen Bestand der Staatsgewerbeschule in Komotau. 1924. vyd. [s.l.]: [s.n.], 1924. 103 s. Dostupné online. S. 14. 
 2. Město Chomutov - historie [online]. [cit. 2021-04-01]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-05-19. 
 3. a b PERK, Ladislav. Bakalářská práce: Vývoj Střední průmyslové školy v Chomutově a rozvoj průmyslu na Chomutovsku. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2009. 51 s. Dostupné online. S. 26. 
 4. a b c d e f g h MIKEŠ, ING., Jan. Disertační práce Historie výuky a vývoj učebnic elektrotechniky v Českých zemích.. [s.l.]: Západočeská universita v Plzni, 2012. Dostupné online. S. 340. 
 5. Archivovaná kopie. alte-hp.komotauarchiv.de [online]. [cit. 2021-05-19]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2021-05-16. 
 6. Christian Theodor Reuter. alte-hp.komotauarchiv.de [online]. [cit. 2021-05-17]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2021-05-17. 
 7. Zpráva za školní rok 1902 - 1903. Hořice: [s.n.], 1903. 12 s. Dostupné online. S. 7. 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • BROŽOVSKÝ, Karel; ZÁBRANSKÝ, František. Chomutov - Historický průvodce a zajímavosti města. 1. vyd. Chomutov: odbor školství a kultury MěstNV Chomutov, 1978. 207 s. S. 151–153. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]