Spinální svalová atrofie

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
spinální svalová atrofie
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Spinální svalová atrofie (anglicky spinal muscular atrophy, SMA) jsou vrozená onemocnění, při nichž dochází k postupnému ubývání svalstva, a tedy schopnosti se pohybovat. Postiženy bývají více dolní končetiny než horní, nemocní také mívají potíže s polykáním, později i s dýcháním. Postup nemoci je individuální, protože ho ovlivňuje řada faktorů. Jednou z vážných a častých komplikací je dechová nedostatečnost, která se může stát i příčinou smrti.

Rozlišují se 4 hlavní skupiny této nemoci:

 1. infantilní (SMA I)
 2. intermediální (SMA II)
 3. juvenilní (SMA III)
 4. adultní (SMA IV)

SMA I[editovat | editovat zdroj]

SMA I. typu, akutní infantilní forma (též nemoc Werdniga a Hoffmanna I) byla pojmenována podle G. Werdniga a J. Hoffmanna, kteří chorobu jako první popsali. Ta se projevuje obvykle během prvních 4–6 měsíců věku opožďováním motorického vývoje. Hned po narození ale bývá patrná výrazná svalová hypotonie a chudost pohybu. Děti trpící SMA I obvykle nepřežily 2 roky života.[1]

V posledních 4 letech se objevily léky, jež mohou dle dostupných testů a dat postup nemoci zpomalit či pozastavit. Převratným je lék Zolgensma, jehož první klinická studie NCT02122952 zvaná START zjišťovala úspěšnost léku u 15 dětí s počátečním věkem do 6 měsíců. Pacienti byli rozděleni do dvou skupin, jedna s 12 dětmi dostala vyšší dávku Zolgensmy, 3 děti dostaly nižší dávku léku Zolgensma. Ve 20měsících věku sledovaných dětí byly všechny bez příhody (úmrtí či trvalé ventilace).[2]

Dle studie AVXS-101-CL-303 byl proveden výzkum u 22 pacientů s SMA 1.typu a dvěma kopiemi SMN2. Při podání léku Zolgensma byl jejich věk v rozmezí 0,5 až 5,9 měsíců. Ze 22 dětí tři předčasně odstoupily,neboť u dvou došlo k příhodě (úmrtí nebo trvalé ventilaci), což znamená 90,9% (95% CI: 79,7%, 100,0%) přežití bez příhody (pacient je živ a bez trvalé ventilace) ve věku 14 měsíců.[3] Dle SÚKL se jednalo o 21 dětí zařazených do výzkumu.[4] Dle SMA News Today a počtu pacientů zapojených do výzkumu (22) se jednalo rovněž o výzkumnou skupinu nazvanou STR1VE (NCT03306277).[2]

Evropská studie nazvaná STR1VE-EU (NCT03461289) má podobné předběžné výsledky, závěry budou známy na podzim 2020.[2] Hodnocenými parametry účinnosti léku jsou:[4]

 • 1) Přežití dítěte
 • 2) Životní závislost na plicní ventilaci
 • 3) Sezení bez opory po určitou dobu v určitém věku.
 • 4) Nutriční podpora
 • 5) Tzv. CHOP INTEND (Children’s Hospital of Philadelphia Infant Test of Neuromuscular Disorders).

Lék Zolgensma pomáhá například slovenskému chlapci Riškovi, který trpí SMA I, a lék dostal krátce před 2.narozeninami.[5][6] [7] Lék dostal i 23 měsíční chlapec Axel, který má tracheostomii, v New Orleans v USA.[8]

SMA II[editovat | editovat zdroj]

Příznaky SMA II. typu, chronické infantilní nebo intermediální formy (též nemoci Werdniga a Hoffmanna II), se začínají obvykle objevovat mezi 6. až 24. měsícem věku. Tyto děti se zpravidla naučí sedět, někdy dokáží i samy stát nebo udělat pár prvních krůčků. Samostatné chůze nejsou ale nikdy schopny, brzy totiž dochází k poklesu dosažené úrovně motorického vývoje včetně schopnosti stát.

Intelekt těchto dětí však není postižen. Díky dlouho přetrvávající hybnosti rukou mohou ovládat elektrický vozík, a tak se aspoň částečně samostatně pohybovat, což je pro ně velmi významné z psychického hlediska. Jsou však velice náchylné k respiračním infekcím a příčinou jejich úmrtí bývá nezvládnutá dechová nedostatečnost.

Pokud mají lidé s SMA II. typu zajištěnu kvalitní péči, dožívají se průměrně 30–50 let. U SMA I a II se většinou vyvine těžká skolióza, což spolu se slabostí dýchacího svalstva může vést k závažným plicním komplikacím i smrti.[1]

SMA III[editovat | editovat zdroj]

SMA III. typu, juvenilní forma (též nemoc Wohlfartova-Kugelbergova-Welanderové), začíná obvykle v předškolním či školním věku. Nejprve se obvykle projeví poruchami chůze vyvolanými narůstající slabostí svalstva nohou. Postupně se horší i hybnost rukou, klesá síla svalstva trupu. Mezi 20 až 40 lety věku pacienti ztrácejí pohyblivost.[1]

SMA IV[editovat | editovat zdroj]

SMA IV. typu (adultní forma) se první příznaky obvykle objeví až po 35. roce. Postup nemoci bývá obvykle velmi pomalý.

Léčba[editovat | editovat zdroj]

Léčba příčin této nemoci dosud neexistuje; do jisté míry lze ovlivňovat její příznaky. Obtíže některých pacientů může významně zlepšit podpůrná plicní ventilace, která může částečně zpomalit i postup základního onemocnění. Tomu napomáhá také rehabilitace s využitím Vojtovy metody, vodoléčby a elektroléčby. Hlavním cílem je co nejdelší udržení hybnosti a pokud možno i zajištění vzpřímeného postoje, např. za pomoci stavěcího stolu nebo ortéz. Spočívá v tom i prevence vzniku skoliózy a osteoporózy i dýchacích a trávicích obtíží.[1] Odborníci chtějí dosáhnout plošného screeningu novorozenců kvůli včasnému podchycení pacientů se SMA, což by vedlo k lepším výsledkům léčby. Včasná terapie by dle odborníků mohla umožnit normální motorický vývoj člověka s touto nemocí.[9]

Léky[editovat | editovat zdroj]

 • Spinraza(Nusirensen) – první vyvinutý lék, povolený v prosinci 2016, udržovací dávka se podává 3× ročně – tj. jednou za 4 měsíce po celý život.

V ČR lze od března 2020 aplikovat i dospělým lidem se SMA.[10]

 • Zolgensma – genetický lék povolený od roku 2019 v některých zemích pro léčbu dětí se SMA do dvou let, aplikuje se jedna dávka. V Evropské unii se očekávalo schválení v červnu 2020. V ČR byl lék 20. dubna 2020 mimořádně schválen pro 3 děti se SMA mladší 2 let s aplikací ve Fakultní nemocnici v Motole. Lék po prvotním schválení neměl být hrazen pojišťovnou, ale z probíhajících veřejných sbírek.[11] Na konci dubna 2020 bylo rozhodnuto, že lék těmto 3 dětem uhradí jejich zdravotní pojišťovny.[12]
  • 20.5.2020 dostal lék podmínečnou registraci na jeden rok od Evropské komise, což umožní standardní podávání léku v Evropské unii s omezeními vztahujícími se k účinkům léku (váha dítěte).[13]
  • Lék se v současnosti (v roce 2020) testuje na různých kontinentech a ve věkových skupinách až do 5let (u SMA II), připravuje se výzkum u pacientů bez omezení věku a typu SMA.[2]
  • Lék byl v létě 2020 aplikován pouze dvěma dětem ze 3dětí, kterým bylo proplacení léku pojišťovnou mimořádně schváleno. Jedno z dětí mělo v době schválení takové lékařské výsledky, které vedly v létě 2020 k nedoporučení léčby Zolgensmou ve FN MOTOL.[14] Jedním z hlavních problémů byla intubace a plicní ventilace dítěte.[15] V USA však intubované dítě na plicní ventilaci léčené Spinrazou po soudní při Zolgensmu dostalo, přežilo a dělá pokroky.[16][17] Jeho sestra dostala Zolgensmu jako 4dny staré mimino ve Woman’s Hospital v Baton Rouge. V únoru 2021 se jednalo o nejmladší známé dítě, co dostalo tento lék.[18]
  • Lék byl do prosince 2020 podán 5 dětem, nejen ve FN Motol, ale i ve FN Brnoa v Thomayerově nemocnici.[19] K 27. 2. 2023 lék dostalo 39 dětí.[20][21]
  • V prosinci 2020 vyjednala VZP s výrobcem léku výraznou slevu léku kvůli hromadné objednávce pro 13 dětí, kterým ho lékaři doporučují a akutně lék z časových důvodů potřebují, neboť limitem pro podání léku je v České republice den 3.narozenin a váha 13,5kg.[22][23] V roce 2023 proplácí lék i další zdravotní pojišťovny.[20]
  • V Anglii a ve Skotsku byla Zolgensma schválená v březnu 2021, v Anglii ještě nebyly oznámeny všechny omezující faktory pro podání léku, například určitý věk a určitá váha pro podání Zolgensmy.[24][25] Scottish Medicines Consortium 21.3. 2021 oznámilo podmínky pro podání Zolgensmy ve Skotsku – musí být diagnostikována SMA 1 a pacient musí mít speciální mutaci na genu SMN1. Informace o možnosti podání Zolgensmy samoplátcům nebyly oznámeny.[26]

Jedná se o tzv. sirotčí léky, z anglického "orphan drugs", které se používají na léčbu vzácných nemocí. Sirotčí léky by za normálních podmínek a běžného stavu i přes vysokou cenu výrobcům nepokryly náklady na vývoj a výzkum. USA i Evropská unie mají zákony, jež podporují a subvencují společnosti, které se takový lék rozhodnou vyvinout.[27]

Risdiplam (Evrysdi)[editovat | editovat zdroj]

V srpnu 2020 byl ve Spojených státech registrovaný lék pro SMA zvaný Risdiplam, který byl povolen v březnu 2021 také v EU. Jeho výhodou je perorální podání. Je indikován pro všechny pacienty se SMN1 a pro ostatní pacienty starší 2 měsíců, jejichž počet kopií SMN2 genu se rovná nebo je nižší než 4.[28]

Plošný screening onemocnění u novorozenců[editovat | editovat zdroj]

Od 1.1.2022 po dobu dvou let probíhá v České republice pilotní studie plošného screeningu novorozenců kvůli včasnému zjištění SMA a podání léčby. Je součástí tzv. novorozeneckého screeningu vzácných onemocnění. K 30.11.2022 bylo takto včas zjištěno 6 novorozenců se SMA.[29]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. a b c d NOVÁKOVÁ, Lucie; HAVLOVÁ, Miluše; BÖHM, Jiří. Spinální svalové atrofie. Zdravi.e15.cz [online]. 2006-10-05. Dostupné online. [nedostupný zdroj]
 2. a b c d | SMA News Today - Zolgensma. smanewstoday.com [online]. [cit. 2020-07-12]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2020-07-13. 
 3. Evropský registr – SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU v češtině
 4. a b Zolgensma SPC – Souhrn údajů o přípravku
 5. Malý Riško bojuje o život, zachrání ho jen nejdražší lék na světě
 6. Smrtelně nemocný Riško už dýchá jako zdravé dítě. Lék za 2 milióny eur zatím zabírá
 7. Riško malý veľký bojovník so zákernou chorobou
 8. Baby finally approved for life-saving drug, 2 months before deadline
 9. Článek na portálu denik.cz
 10. Stanovisko ke schválení na portálu VZP. media.vzpstatic.cz [online]. [cit. 2020-04-22]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2020-07-23. 
 11. Ministerstvo zdravotnictví povolilo použít Zolgensmu u tří dětí se spinální svalovou atrofií. Léčba bude hrazena z probíhajích veřejných sbírek.
 12. Nejdražší lék pro Maxíka a další 2 děti zaplatí pojišťovny.
 13. Lék Zolgensma obdržel podmínečnou registraci EK
 14. Nemocný Oliver vzácný lék nedostane, stojí si za svým lékaři z Motola
 15. Oliverovi zamítli v Motole podání léku Zolgensma. Problémem je podle lékařů i plicní ventilace}
 16. Dítěti byl zamítnut lék (v angličtině a s odkazem v článku na FB dítěte)
 17. Dítěti byla povolena život zachraňující léčba 2 měsíce před deadlinem (v angličtině)
 18. 4-Day Old Baby Receives Life-Changing $2M Gene Therapy at Woman’s Hospital
 19. Thomayerova nemocnice:Třináctiměsíční Lucinka trpící spinální svalovou atrofií dostala nejdražší lék světa!
 20. a b Nejdražší lék na spinální svalovou atrofii dostalo přes třicet dětí
 21. Drahý lék pro děti se spinální svalovou atrofií se vyplácí všem
 22. VZP bude hradit dětem se spinální svalovou atrofií terapii, jde o jednu z nejdražších
 23. Archivovaná kopie. ct24.ceskatelevize.cz [online]. [cit. 2021-01-19]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2021-03-02. 
 24. NHS to use world's most expensive drug to treat spinal muscular atrophy
 25. NHS England Announces Access to Zolgensma for Eligible Children who have SMA Type 1. smauk.org.uk [online]. [cit. 2021-03-23]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2021-03-08. 
 26. The Scottish MedicinesConsortium (SMC) has assessed onasemnogene abeparvovecfor the treatment
 27. Velký lékařský slovník: Orphan Drugs [online]. Maxdorf s.r.o. [cit. 2020-04-18]. Dostupné online. 
 28. Haberlová a kol.:Spinální svalové atrofie v dětském věku – aktuální stav léčby Neurologie pro praxi, 22-23(1):s. 9–13
 29. Chlapec díky screeningu chodí, jinak by skončil na vozíku jako jeho sestra

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Wikipedie neručí za správnost lékařských informací v tomto článku. V případě potřeby vyhledejte lékaře!
Přečtěte si prosím pokyny pro využití článků o zdravotnictví.