Seznam kulturních památek v Hradci Králové

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Seznamy památek
WikiProjekt Fotografování

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Hradec Králové v okrese Hradec Králové vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Hradec Králové[editovat | editovat zdroj]

Viz Seznam kulturních památek v Hradci Králové – centrum města a Seznam kulturních památek v Hradci Králové – historické jádro.

Pražské Předměstí[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Božského Srdce Páně (Q1303486)


Kostel Božského srdce Páně crop.jpg
 
Kategorie „Kostel Božského Srdce Páně (Hradec Králové) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kostel Božského Srdce Páně (Hradec Králové) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25457/6-4535
Pam. katalog
MIS
Pražské Předměstí náměstí 28. října (13/3?), st. 1351
50°12′47,16″ s. š., 15°48′54,28″ v. d.
Kostel Božského srdce Páně

Poznámka: Památkový katalog uvádí adresu náměstí 28. října 13/3, ta je v RÚIAN chybně zaměřena.
Památkově chráněno od 20. ledna 1981.

Hlavní nádraží - výpravní budova (Q1126217)


Hradec Králové, hlavní nádraží, budova.jpg
 
Kategorie „Hradec Králové hlavní nádraží “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hradec Králové hlavní nádraží “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16153/6-4536
Pam. katalog
MIS
Pražské Předměstí Riegrovo náměstí 914/2, st. 1534
50°12′52,17″ s. š., 15°48′38,88″ v. d.
Železniční stanice Hlavní nádraží - výpravní budova

Památkově chráněno od 20. ledna 1981.

Pomník zaměstnancům pošty (Q38051014)


Pomník zaměstnancům pošty na čp. 915 (Hradec Králové).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20946/6-4924
Pam. katalog
MIS
Pražské Předměstí Zamenhofova 915/2
50°12′49,37″ s. š., 15°48′39,71″ v. d.
Pomník zaměstnancům pošty na čp. 915.
 • žulová pamětní deska nalevo od hlavního vchodu
 • žulový sloup s bustou T. G. Masaryka, původně ve vstupním vestibulu pošty, nyní vlevo při schodišti v 1. patře spolu s fotografiemi padlých zaměstnanců pošty. Ztracená bronzová busta T. G. M. nahrazena sádrovým odlitkem.

Památkově chráněno od 8. září 1987.

Červený Dvůr (Q9393816)


Červený Dvůr 3.JPG
 
Kategorie „Červený Dvůr (Hradec Králové) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Červený Dvůr (Hradec Králové) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
105903
Pam. katalog
MIS
Pražské Předměstí Červený Dvůr 62/3
50°11′53,26″ s. š., 15°48′14,32″ v. d.
zemědělský dvůr – Červený Dvůr. Areál zemědělské usedlosti vystavěné po roce 1790 mimo zástavbu v předpolí královéhradecké pevnosti. Stylově pozdně barokní a klasicistní objekty původně ze čtyř stran obestavěného dvora.

Památkově chráněno od 29. září 2016.

Kukleny[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svaté Anny (Q29950576)


Kostel sv. Anny, Hradec Králové - Kukleny 01.JPG
 
Kategorie „Church of Saint Anne (Kukleny) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of Saint Anne (Kukleny) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38849/6-565
Pam. katalog
MIS
Kukleny Denisovo náměstí, st. 50
50°12′10,66″ s. š., 15°47′4,7″ v. d.
Kostel sv. Anny
 • bývalý klášterní kostel sv. Anny, st. 50 (bez přilehlého kláštera)
 • pamětní deska J. H. Pospíšila na východní stěně kostela
 • pomník (náhrobek) rodiny Pospíšilovy na zrušeném hřbitově, pp. 254/1
 • náhrobek rodiny Nejedlých, náhrobek Bohumila Kubišty, pp. 258/4, na moderním hřbitově severně od kostela, při ohradní zdi

Památkově chráněno od 20. ledna 1964.

Sloup s krucifixem (Q29952351)


Kříž na Denisově náměstí v Kuklenách.jpg
 
Kategorie „Cross at Denisovo náměstí in Kukleny “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Cross at Denisovo náměstí in Kukleny “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
106989
Pam. katalog
MIS
Kukleny Denisovo náměstí
50°12′8,4″ s. š., 15°47′5,48″ v. d.
Barokní pískovcový sloup s Ukřižovaným Kristem (krucifixem) na vrcholu, přemístěný při stavbě pevnosti z demolovaného Pražského podměstí.

Památkově chráněno od 29. prosince 2022.

Pomník šesti rudoarmějcům (Q37447526)


Pomník šesti rudoarmějců, Hradec Králové.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
39304/6-4914
Pam. katalog
MIS
Kukleny před bočním průčelím kostela sv. Anny, pp. 254/1
50°12′11,18″ s. š., 15°47′5,66″ v. d.
Pomník šesti rudoarmějců. Na stupňovitém podstavci kamenný hranol s reliéfní deskou truchlící dívky kladoucí věnec, nad ním stéla završená pěticípou hvězdou. Na čelní straně stély reliéfní ověnčený srp a kladivo, pod nimi nápis: skláníme se před památkou padlých hrdinů Rudé armády.

Památkově chráněno od 8. září 1987.

Muniční sklady (Q37447554)


Muniční sklady (Hradec Králové) u Kuklen 01.JPG
 
Kategorie „Muniční sklady (Kukleny) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Muniční sklady (Kukleny) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20274/6-572
Pam. katalog
MIS
Kukleny u prodloužení Zelené ul., st. 2692, st. 2469 bez staveb (parcela neexistuje), pp. 462/1, 462/3, 462/4
50°12′37,76″ s. š., 15°46′31,33″ v. d.
Mírový muniční sklad bastionové pevnosti vystavěný v letech 1780–1781. Zděný skladovací objekt na obdélném půdoryse s krátkým bočním křídlem, obklopený ohradní zdí s dvěma strážnicemi a zbytky zemního opevnění ve volném terénu jižně při silnici Kukleny–Stěžery.

Památkově chráněno od 20. ledna 1964.

Skladiště čekanky (Q108616159)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
106484
Pam. katalog
MIS
Kukleny Pražská třída 363
50°12′57,21″ s. š., 15°48′26,6″ v. d.
Jednoduché halové skladiště s režnými modernistickými fasádami a vnitřní dřevěnou konstrukcí. Budova vznikla v letech 1919–1920 podle projektu Oldřicha Lisky z jako součást areálu výroby kávovin, přiléhajícího k hlavnímu nádraží.

Památkově chráněno od 14. března 2020.

Svobodné Dvory[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Muniční sklady (Q38141910)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24835/6-573
Pam. katalog
MIS
Svobodné Dvory jihozápadně od křižovatky silnice I/35 (Koutníkova) a I/11 (pokr. Náchodské), st. 125
50°13′50,99″ s. š., 15°47′22,2″ v. d.
Muniční sklady, dnes autobazar.

Památkově chráněno od 20. ledna 1964.

Plácky[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Most přes Labe (Q38048176)


Hradec Králové Plácky silniční most.jpg
 
Kategorie „Elbe bridge in Plácky (Hradec Králové) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Elbe bridge in Plácky (Hradec Králové) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46464/6-4333
Pam. katalog
MIS
Plácky Cimlerova – Plotišťská
50°13′49,16″ s. š., 15°49′27,75″ v. d.
Silniční most

Poznámka: MonumNet přiřazuje most do části Plácky a uvádí parcely Pražské Předměstí, pp. 492 (neexistuje), 1045/4 (neexistuje), Plácky, pp. 1573/1, 1574/14. Památkový katalog situuje most do části Věkoše na hranici částí Plácky a Věkoše (parcely pp. 492 a 1045/2 patří ke k. ú. Věkoše).
Památkově chráněno od 5. června 1969.

Věkoše[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Most přes Labe (Q38048176)


Hradec Králové Plácky silniční most.jpg
 
Kategorie „Elbe bridge in Plácky (Hradec Králové) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Elbe bridge in Plácky (Hradec Králové) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46464/6-4333
Pam. katalog
MIS
Věkoše Cimlerova – Plotišťská
50°13′49,16″ s. š., 15°49′27,75″ v. d.
Silniční most

Poznámka: MonumNet přiřazuje most do části Plácky a uvádí parcely Pražské Předměstí, pp. 492 (neexistuje), 1045/4 (neexistuje), Plácky, pp. 1573/1, 1574/14. Památkový katalog situuje most do části Věkoše na hranici částí Plácky a Věkoše (parcely pp. 492 a 1045/2 patří ke k. ú. Věkoše).
Památkově chráněno od 5. června 1969.

Pouchov[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Pavla (Q38050602)


HK Pouchov 2 IV06.jpg
 
Kategorie „Church of Saint Paul (Pouchov) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of Saint Paul (Pouchov) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30594/6-683
Pam. katalog
MIS
Pouchov Velká, Za Kostelem, st. 1, pp. 101
50°13′49,74″ s. š., 15°50′48,23″ v. d.
Kostel sv. Pavla, ohradní zeď s bránou. Areál kostela s ohradní zdí hřbitova se stavebním vývojem o třech etapách, ukončeným výstavbou věže. Založen roku 1780 místo kostela na Slezském předměstí, zbořeného roku 1778 kvůli stavbě pevnosti. Pozdně barokní stavba z roku 1780, západní průčelí s věží empirové, přestavěné roku 1832–1833. Jednolodní stavba s krátkou obdélnou lodí, užším, téměř čtvercovým presbytářem s půlkruhovým závěrem, se sakristií na jižní straně presbytáře, s věží nad západním průčelím. Nad presbytářem osmiboký sanktusník, s lucernou a cibolovou střechou s makovicí, celý pobitý plechem. Věž dvoupatrová hranolová, ve druhém patře ve všech stěnách po jednom velkém obdélném půlkruhově zaklenutém okně, nad okny jsou věžní hodiny, střecha je cibulová s osmibokou lucernou a s makovicí na vrcholku, krytá plechem.

Památkově chráněno od 22. ledna 1964.

Náhrobek rodiny Škodovy (Q38050597)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
101780
Pam. katalog
MIS
Pouchov hřbitov, Velká, Za Kostelem, st. 101
50°13′47,81″ s. š., 15°50′44,33″ v. d.
Náhrobek rodiny Škodovy na hrobových místech 45 a 46 v 17. řadě v novější části hřbitova. Pískovcový náhrobek nad dvouhrobem, zřízený roku 1922 a osazený reliéfem sochaře Františka Bílka. Reliéf s polopostavou ležící dívky vzhlížející k polopostavě muže s krátkým plnovousem. Ema Škodová byla dcera sochaře a kameníka Václava Škody, v jehož dílně František Bílek pracoval.

Památkově chráněno od 10. dubna 2006.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38050591)


Hradec Králové Pouchov sv. Jan Nep. 1.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14523/6-684
Pam. katalog
MIS
Pouchov Velká, prostranství u kostela, pp. 372/1
50°13′50,01″ s. š., 15°50′50,21″ v. d.
Empírová socha sv. Jana Nepomuckého, v tradičním provedení, zhotovená v roce 1829 J. Richterou z Hořic.

Památkově chráněno od 22. ledna 1964.

Židovský hřbitov (Q28791923)


Hradec Králové, židovský hřbitov.jpg
 
Kategorie „Jewish cemetery in Hradec Králové “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jewish cemetery in Hradec Králové “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
106501
Pam. katalog
MIS
Pouchov Za Kostelem 127/2
50°13′45,54″ s. š., 15°50′38,85″ v. d.
Židovský hřbitov užívaný od roku 1877 do roku 1942. Areál hřbitova s 280 náhrobky doplňuje obřadní síň s domem hrobníka a ohradní zeď. Hřbitov je umístěn na pozemku nepravidelného tvaru, obehnaném cihelnou ohradní zdí. V čele jeho úzké části při ulici Za Kostelem se nachází obřadní síň s bytem hrobníka čp. 127 a dvojice bran uzavírajících vstup na hřbitov. Na již nevyužité ploše v zadní části hřbitova je umístěn památník obětí holokaustu.
 • náhrobky. Celkem 280 přibližně chronologicky rozmístěných hrobů. Rozdílné typy macev zachycují vývoj od tradičních deskových stél po náhrobky ovlivněné meziválečnou avantgardou. V přední části hřbitova se pohřbívalo od roku 1877, od roku 1918 se začalo pohřbívat také v jeho zadní části.
 • obřadní síň s bytem hrobníka, čp. 127. Hmota budovy se sestává z vysoké haly obřadní síně, nižšího přístavku bytu hrobníka a rituální umývárny na jihovýchodní straně, a mladší přístavby kolumbária na jihozápadní straně. Obřadní síň je hmotově lapidární kvádr, s klasicizující reliéfní armaturou. Hmotu završuje oktogonální kopule krytá pozinkovaným plechem se světle zeleným nátěrem.
 • byt hrobníka. Nižší přístavek bytu hrobníka a rituální umývárny na jihovýchodní straně obřadní síně. Zastřešen je plechovou střechou s velmi nízkým sklonem. Nad obvodovou zeď vychází původní komín se stupňovitou hlavicí. Z delší severovýchodní stěny vystupuje nižší kubus přístavku záchodů a předsíně.
 • kolumbárium. Plochá přístavba na jihozápadní straně obřadní síně. Konstrukcí s pravoúhlými otevřenými schránkami pro uložení uren, celkem 6x8 schránek, mezi dvojicemi schránek silnější pilíř zdiva. Menší část schránek je obložena deskami z barevných mramorů. Zachovala se jediná neporušená schránka.
 • památník obětem holocaustu. Lapidární, osově symetrická kompozice se stélou uprostřed, dvěma nižšími a dvěma vyššími pamětními deskami po stranách. Pamětní desky nesou jména 376 zavražděných s věkem úmrtí.
 • ohradní zeď. Zeď z režného cihelného zdiva, zesíleného pilířky, v některých úsecích omítaného, s betonovou korunou. Prostor hřbitova uzavírají dvě shodně řešené branky napojené na budovu obřadní síně. Branky jsou novodobé kopie. Ke hřbitovu přísluší úsek ohradní zdi na severozápadní a jihozápadní straně areálu. Ohrazení jihovýchodní strany tvoří zeď náležející k vojenskému hřbitovu a není součástí KP.
 • severní branka. Severní z dvojice shodně řešených branek napojených na budovu obřadní síně. Má zděný pilíř a rovné nadpraží, opřené do budovy obřadní síně, je omítaná břízolitem. Stávající dvoukřídlá branka z kovových profilů je novodobou kopií původní.
 • jižní branka. Jižní z dvojice shodně řešených branek napojených na budovu obřadní síně. Má zděný pilíř a rovné nadpraží, je omítaná břízolitem. Severní konec nadpraží je vetknut do přístavku bytu hrobníka. Stávající branka z kovových svařovaných profilů je novodobá kopie.
 • studna. Má betonové hrazení a kryt. Je osazena litinovou ruční pístovou pumpou Sigma Standard.

Památkově chráněno od 5. května 2020.

Piletice[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Šrámkův statek (Q30804275)


Šrámkův_statek_02.JPG
 
Kategorie „Šrámkův statek “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Šrámkův statek “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32717/6-681
Pam. katalog
MIS
Piletice Piletická 6/7
50°14′16,52″ s. š., 15°51′55,19″ v. d.
Venkovská usedlost Šrámkův statek. Patrový roubený statek z počátku 19. století s pavlačí na nádvorní straně s roubenou datovanou stodolou a branou. Typ charakteristický spíše pro oblast Sobotecka, na Královéhradecku ojedinělý.

Památkově chráněno od 22. ledna 1964.

Svinary[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Dům čp. 2 (Q38141541)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
104787
Pam. katalog
MIS
Svinary Dubinská 2
50°12′41,23″ s. š., 15°54′4,66″ v. d.
Venkovský dům. Celoroubený dům obdélného půdorysu s jednoduchou třídílnou dispozicí, světnicí a hlavním štítem orientovaný k východu. Poslední objekt dochovaný z období před klasicistní přestavbou obce v polovině 19. století.

Památkově chráněno od 18. dubna 2012.

Dům čp. 22 (Q30857790)


Svinary 22.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37056/6-713
Pam. katalog
MIS
Svinary K Lesu 22
50°12′36,79″ s. š., 15°54′14,32″ v. d.
Venkovský dům

Poznámka: MonumNet dříve uváděl venkovská usedlost. MonumNet neuvádí název ulice.
Památkově chráněno od 24. ledna 1964.

Dům čp. 31 (Q30857776)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28987/6-714
Pam. katalog
MIS
Svinary K Lesu 31
50°12′33,33″ s. š., 15°54′15,32″ v. d.
Venkovský dům

Poznámka: MonumNet dříve uváděl venkovská usedlost
Památkově chráněno od 24. ledna 1964.

Nový Hradec Králové[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Antonína Poustevníka (Q12030662)


Church sv. Antonína Poustevníka, Hradec Králové.jpg
 
Kategorie „Church of Saint Anthony the Great (Nový Hradec Králové) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of Saint Anthony the Great (Nový Hradec Králové) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14684/6-569
Pam. katalog
MIS
Nový Hradec Králové Svatováclavské náměstí, st. 102, pp. 1228
50°10′37,78″ s. š., 15°51′19,28″ v. d.
Kostel sv. Antonína Poustevníka, schodiště.

Památkově chráněno od 20. ledna 1964.

Třebeš[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Jana Křtitele (Q38144784)


Kostel sv. Jana Křtitele (Hradec Králové).jpg
 
Kategorie „Church of Saint John the Baptist (Hradec Králové) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of Saint John the Baptist (Hradec Králové) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14512/6-570
Pam. katalog
MIS
Třebeš Kopec sv. Jana, ul. Zámeček
50°10′42,03″ s. š., 15°49′56,51″ v. d.
Kostel sv. Jana Křtitele. Areál roubeného kostela s dřevěnou zvonicí a hřbitovem ohrazeným zdí. Kostel ze 16. století zasvěcený Janu Husovi změnil své zasvěcení v 17. století, kdy byl přestavěn do dnešní podoby.
 • kostel, st. 72
 • zvonice, st. 1407
 • pp. 697 (plocha hřbitova) bez staveb

Poznámka: MonumNet uvádí ul. Husova.
Památkově chráněno od 20. ledna 1964.

Věžový vodojem (Q61883075)


Vodojem Třebeš (02).jpg
 
Kategorie „Vodojem Třebeš “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vodojem Třebeš “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
106115
Pam. katalog
MIS
Třebeš Husova, st. 220
50°10′43,41″ s. š., 15°50′23,88″ v. d.
Věžový vodojem z let 1936–1937 postavený podle projektu Bohuslava Drahoše.

Památkově chráněno od 14. listopadu 2017.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]