Pražský studentský summit

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Pražský studentský summit
Pražský studentský summit 2011 (logo).png
Logo
Summit v číslech
Celkový počet účastníků 371
Počet zastoupených států 93
Počet organizátorů 61
Počet uskutečněných ročníků 20
Simulované instituce
UNSC
DISEC
ECOFIN
HRC
UNESCO
UNEA
NATO
EU
V4+
Jednací jazyky
čeština, angličtina (NATO, V4+)
Doba konání
září až březen každého akademického roku
Web projektu
Pražský studentský summit

Pražský studentský summit (PSS) je vzdělávací projekt, který prostřednictvím simulace jednání vrcholných institucí řady mezinárodních organizací a uskupení vzdělává své účastníky v oblasti mezinárodních vztahů a současného mezinárodního dění, a to hned z několika úhlů – bezpečnostního, ekonomického, lidsko-právního, kulturního, etického či environmentálního.

 Dává studentům českých středních a vysokých škol unikátní možnost nahlédnout do světa diplomacie a mezinárodních vztahů. Projekt, který se hlásí k myšlence neformálního vzdělávání, klade důraz na rozvoj osobnosti svých účastníků a doplňuje tak výuku na českých školách.

Základní idea PSS spočívá v simulaci činnosti čtyř klíčových mezinárodních organizací: OSN, NATO, Evropské unie a V4+ několika stovkami studentů z celé České republiky (a v případě V4+ také právě ze zemí Visegrádské čtyřky). Účastníci v průběhu projektu, který každoročně začíná v září a končí v březnu, vystupují tak, jak by jednali skuteční zástupci daných států a pokoušejí se řešit aktuální problémy, které hýbou mezinárodním děním.

V minulosti převzali záštitu nad projektem např. bývalý prezident Václav Havel, primátor hlavního města Prahy Pavel Bém, ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg, bývalá ministryně zahraničí USA Madeleine Albrightová a další. Univerzitním partnerem projektu je Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze.

Pořadatelem projektu je český think tank Asociace pro mezinárodní otázky, organizační tým se skládá z více než šedesáti vysokoškolských studentů.

Průběh projektu[editovat | editovat zdroj]

Program PSS se skládá ze dvou hlavních částí – pěti celodenních přípravných setkání a čtyřdenní konference.

Přípravná setkání (workshopy) se konají v průběhu akademického roku na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze. Účastníci se zde vžívají do rolí diplomatů, učí se diskutovat, zaujímat postoje a formulovat svá stanoviska, pro která se snaží získat podporu mezi svými vrstevníky. Navíc si značně rozšiřují odborné znalosti. Nedílnou součástí workshopů jsou přednášky či panelové diskuze zajímavých hostů a interaktivní činnosti rozvíjející schopnosti studentů. Během této fáze se účastníci připravují na jednání která budou probíhat v průběhu konference.

Závěrečná slavnostní konference probíhá tradičně na jaře. Dějištěm zahájení, kterého se účastní také hosté z řad partnerů projektu, diplomatů, politiků a zástupců médií, byla v minulých letech např. Míčovna Pražského hradu, Černínský palác, Hotel Ambassador nebo Hotel Hilton Prague. Samotná jednání pak probíhají již tradičně v Kongresovém centru Praha.

Projekt je navíc obohacen o celou řadu doprovodných akcí. Studenti se například účastnili recepcí v Rezidenci primátora hlavního města Prahy nebo cestovali do Bruselu, Vídně, Ženevy či Štrasburku na prohlídky skutečných sídel simulovaných organizací. Kromě toho probíhají další společenské akce, pracovní večeře či diskuze s významnými osobnostmi.

Cíle projektu[editovat | editovat zdroj]

Účastníci XVI. ročníku.

Základním cílem projektu je rozvinout znalosti, dovednosti a schopnosti jeho účastníků, a to nejen delegátů ze středních a vysokých škol, ale i sekretariátu. Účastník projektu si odnáší nové poznatky, vybrousí soft-skills a modeluje své kritické a analytické myšlení. Projekt je otevřen všem uchazečům bez ohledu na to, jaké jsou jejich zájmy a profesní plány, jelikož se zaměřuje na rozšiřování kompetencí, jež naleznou uplatnění v běžném životě i jakémkoli odvětví lidské činnosti.

Pilíře Pražského studentského summitu[editovat | editovat zdroj]

Model OSN[editovat | editovat zdroj]

Model OSN

Model OSN je projektem s dlouholetou tradicí. Více než 300 studentů středních škol zastupuje členské státy OSN v jejích strukturách. Kromě znalostí a dovedností, které jim přináší, seznamuje Model OSN studenty také se základními myšlenkami a cíli největší globální organizace, tedy např. se snahou řešit konflikty diplomatickou cestou a úsilím o spravedlivý mezinárodní řád.

Model OSN nabízí studentům možnost poznat svět diplomacie prostřednictvím simulovaného jednání sedmi mezinárodních institucí: Rada bezpečnosti OSN (UNSC), Výbor pro odzbrojení a mezinárodní bezpečnost (DISEC), Hospodářský a finanční výbor (ECOFIN), Rada pro lidská práva (HRC), Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO), Environmentální shromáždění OSN (UNEA).

Model NATO[editovat | editovat zdroj]

Model NATO

Model NATO simuluje jednání nejvyššího orgánu Aliance, Severoatlantické rady. Je rovněž určen středoškolákům, avšak jeho jednání jsou vedena výhradně v angličtině. Tato skutečnost dává vzdělávacím aktivitám další rozměr a zároveň představuje pro účastníky výzvu, díky níž si mohou své jazykové znalosti rozšířit. Studenti se v rolích diplomatů členských států NATO zabývají klíčovými bezpečnostními otázkami a postavením Severoatlantické aliance ve světě.

Model Evropské unie[editovat | editovat zdroj]

Model Evropské unie

Model EU otevírá Summit také vysokoškolákům, kteří v roli ministrů členských států Unie simulují zasedání v její klíčové instituci, Radě EU. Součástí programu jsou kromě samotných jednání také panelové diskuze či semináře s předními českými i zahraničními experty, diplomaty i zainteresovanými politiky.

Chronicle[editovat | editovat zdroj]

Oficiální noviny Pražského studentského summitu Chronicle jsou s projektem neodmyslitelně spojeny již od jeho vzniku. Jejich první vydání vychází se zahájením přijímacího řízení, poté jsou k dispozici na každém přípravném setkání a během konferenčních dnů. Na stránkách Summitu je také možné stáhnout jejich elektronickou verzi.

Chronicle delegátům přináší nejen podrobné zpravodajství o činnosti jednotlivých orgánů a Modelů, organizační informace a informace o doprovodných akcích, ale i rozhovory s významnými osobnostmi. Prostřednictvím odborných rubrik poskytují noviny účastníkům vhled do politiky, práva, ekonomie či aktuálního dění na poli mezinárodních vztahů.

Redakci Chroniclu tvoří převážně členové sekretariátu, ale prostor v něm je určen i delegátům.

O pořadateli[editovat | editovat zdroj]

Projekt je připravován studenty pro studenty, kdy se organizátory stávají zpravidla bývalí účastníci. Tento výjimečný prvek zajišťuje zachování kontinuity i neustálý přísun nových nápadů a přístupů.

Pořadatelem projektu je nevládní organizace Asociace pro mezinárodní otázky, který byla založena v roce 1997 za účelem výzkumu a vzdělávání v oblasti mezinárodních vztahů. Tento přední český think-tank není spjat s žádnou politickou stranou ani ideologií. AMO poskytuje prostor k rozvoji vzdělanosti, porozumění a tolerance mezi lidmi a kulturami a zprostředkovává dialog mezi zástupci široké veřejnosti, akademické sféry, občanského sektoru, politiky a byznysu. Svou činností dlouhodobě podporuje aktivní přístup občanů České republiky k zahraniční politice a poskytuje informace potřebné pro utváření vlastního názoru na dění doma i ve světě.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]