Přeskočit na obsah

Průkaz mimořádných výhod

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Průkaz mimořádných výhod je průkaz obdélníkového tvaru vydávaný osobám těžce postiženým (průkaz TP), osobám zvlášť těžce postiženým (průkaz ZTP) a osobám zvlášť těžce postiženým s průvodcem (průkaz ZTP/P). Občanům s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, které podstatně omezuje jejich pohybovou nebo orientační schopnost, se poskytují podle druhu a stupně postižení mimořádné výhody, zejména v dopravě nebo při potřebě průvodce.

Mimořádné výhody I. stupně (průkaz TP - těžké postižení)

[editovat | editovat zdroj]
 • nárok na vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, kromě autobusů a vlaků, v nichž je místo k sezení vázáno na zakoupení místenky
 • nárok na přednost při osobním projednávání jejich záležitostí, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména stání. Za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup v obchodech, obstarávání placených služeb, ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních.

Mimořádné výhody I. stupně (průkaz TP) se přiznávají např. v těchto případech

[editovat | editovat zdroj]
 • ztráta úchopové schopnosti nebo podstatné omezení funkce horní končetiny
 • anatomická ztráta několika prstů na obou nohou nebo ztráta nohy v kloubu Lisfrankově nebo Chopartově a výše, až po bérec včetně
 • podstatné omezení funkce jedné dolní končetiny
 • omezení funkce dvou končetin
 • zkrácení jedné dolní končetiny přesahující 5 cm
 • omezení páteře, stavy po operacích a úrazech páteře s přetrvávajícími projevy nervového a svalového dráždění, insuficiencí svalového korzetu a omezením pohyblivosti dvou úseků páteře
 • postižení cév jedné dolní končetiny s těžkou poruchou krevního oběhu
 • záchvatová onemocnění různé etiologie spojená s opakovanými poruchami vědomí, závrativé stavy

Mimořádné výhody II. stupně (průkaz ZTP - zvlášť těžké postižení)

[editovat | editovat zdroj]
 • výhody uvedené v bodu 1
 • nárok na bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem)
 • sleva 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a 75% sleva v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy
 • podle § 36, vyhl. č 182/1991 Sb. (předpis byl zrušen ke dni 1.1.2012 zákonem č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením) nárok na příspěvek na provoz motorového vozidla ve výši 3 000 Kč ročně, nejde-li o sluchové postižení
 • invalidní označení na motorové vozidlo

Mimořádné výhody II. stupně (průkaz ZTP) se přiznávají např. v těchto případech

[editovat | editovat zdroj]
 • anatomická ztráta jedné dolní končetiny v kolenním kloubu nebo ve stehně
 • anatomická ztráta dvou dolních končetin v úrovni Lisfrankova nebo Chopertova kloubu a výše
 • funkční ztráta jedné dolní končetiny
 • současné funkčně významné anatomické ztráty části jedné dolní a jedné horní končetiny nebo obou horních končetin v úrovni bérce a předloktí
 • podstatné omezení funkce dvou končetin se závažnými poruchami pohybových schopností při neurologických, zánětlivých, degenerativních nebo systémových onemocněních pohybového aparátu
 • onemocnění páteře, stavy po operacích a úrazech páteře se středně těžkými parézami, výraznými svalovými atrofiemi nebo se závažnými deformitami páteře s omezením exkurzí hrudníku, ztuhnutím tří úseků páteře
 • těžké obliterace cév obou dolních končetin s výrazným trofickým postižením a výrazným funkčním postižením hybnosti
 • chronické vady a nemoci interního charakteru značně ztěžující pohybovou schopnost
 • oboustranná praktická hluchota nebo oboustranná úplná hluchota, kterou se rozumí celková ztráta slyšení podle[ujasnit] 85 % a více, více než 70 dB
 • kombinované postižení sluchu a zraku (hluchoslepota) funkčně v rozsahu oboustranné středně těžké nedoslýchavosti, kterou se rozumí ztráta slyšení podle Fowlra 40 až 65 % a oboustranné silné slabozrakosti, kterou se rozumí zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí na lepším oku, kdy maximum je menší než 6/60 a minimum rovné nebo lepší než 3/60, nebo oboustranné koncentrické omezení zorného pole v rozsahu 30 až 10 stupňů, i když centrální ostrost není postižena
 • oboustranná těžká ztráta zraku, kterou se rozumí zraková ostrost s korekcí, kdy maximum rovné nebo lepší než 1/60

Mimořádné výhody III. stupně (průkaz ZTP/P - zvlášť těžké postižení / průvodce)

[editovat | editovat zdroj]
 • výhody uvedené v bodech 1 a 2
 • nárok na bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě
 • u úplně nebo prakticky nevidomých nárok na bezplatnou přepravu vodícího psa, pokud je nedoprovází průvodce
 • podle § 36, vyhl. č 182/1991 Sb. (předpis byl zrušen ke dni 1.1.2012 zákonem č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením) nárok na příspěvek na provoz motorového vozidla ve výši 9 900 Kč ročně

Mimořádné výhody III. stupně (průkaz ZTP/P) se přiznávají např. v těchto případech

[editovat | editovat zdroj]
 • anatomická ztráta dolní končetiny vysoko ve stehně s anatomicky nepříznivým pahýlem nebo v kyčli
 • anatomická ztráta obou končetin v bércích a výše nebo ztráta podstatných částí horní a dolní končetiny v úrovni pažní a stehenní kosti nebo obou horních končetin v úrovni paže
 • funkční ztráta jedné dolní a jedné horní končetiny nebo obou dolních končetin
 • těžká porucha pohyblivosti na základě závažného postižení několika funkčních celků pohybového ústrojí s odkázaností na vozík pro invalidy; funkčním celkem se přitom rozumí trup, páteř, pánev, končetina
 • disproporční poruchy růstu provázané závažnými deformitami končetin a hrudníku, pokud tělesná výška po ukončení nepřesahuje 120 cm
 • dlouhodobé multiorgánové selhávání dvou a více orgánů, pokud podstatně omezuje pohybové nebo orientační schopnosti
 • neúplná (praktická) nevidomost obou očí, kterou se rozumí zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí 1/60, 1/50 až světlocit nebo omezení zorného pole do 5 st. kolem centrální fixace, i když centrální ostrost není postižená, nebo úplná nevidomost obou očí, kterou se rozumí ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí
 • oboustranná praktická hluchota nebo oboustranná úplná hluchota u dětí do ukončení povinné školní docházky
 • střední, těžká a hluboká mentální retardace nebo demence, jeli IQ horší než 50, psychické postižení s dlouhodobými těžkými poruchami orientace a komunikace
 • kombinované těžké postižení sluchu a zraku (hluchoslepota) funkčně v rozsahu oboustranné těžké nedoslýchavosti až hluchoty, kterou se rozumí ztráta slyšení podle Fowlera horší než 65 %, a oboustranné těžké ztráty zraku

Související články

[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]