Přeskočit na obsah

LGBT práva v Tanzanii

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Duhová mapa Tanzanie

Téma homosexuality je v Tanzanii sociálním tabu a její praktikování je státem postihováno.

Podle Pew Global Attitudes Project z r. 2007 považuje 95 % Tanzanců[1] homosexualitu za životní styl, který je společensky neakceptovatelný, což je z hlediska 45 zkoumaných zemí sedmá nejvyšší míra despektu.[2]

Zákony týkající se stejnopohlavní sexuální aktivity a homosexuálních vztahů[editovat | editovat zdroj]

Soulož mezi muži je v celé Tanzanii nezákonná a může být trestána i doživotním vězením. Soulož mezi ženami není v zákonech pevninské Tanzanie přímo specifikovaná. Částečně autonomní Zanzibar trestá pohlavní styk mezi ženami odnětím svobody v maximální délce trvání pěti let nebo pokutou 500 tisíc tanzanských šilinků.

Pevninská Tanzanie[editovat | editovat zdroj]

Tanzanský trestní zákoník z r. 1945 (doplněný zvláštním ustanovením o sexuálních deliktech v r. 1998) říká následující:

 • Sekce 138A. Akt hrubé obscénnosti mezi osobami

Kdo se zúčastní či vykoná akt hrubé obscénnosti s jinou osobou na veřejnosti i v soukromí, nebo přiměje jinou osobu k vykonání takového aktu, bude potrestán odnětím svobody v délce trvání jednoho roku až pěti let nebo pokutou ve výši jednoho sta až tří set tanzanských šilinků; je-li výše uvedený trestný čin spáchán osobou starší 18 let na osobě mladší 18 let, školou povinném dítěti nebo studentovi střední školy, pak se trest odnětí svobody zvyšuje na 10 let s tělesným trestem a odškodněním poškozené osobě. Výši odškodného stanoví objektivně soud.

Podle části I. (3) Ustanovení o sexuálních deliktech z r. 1998 se termínem "hrubá obscénnost" v sekci 138A míní sexuální akt, který je svojí vnitřní povahou nepřirozený a nezahrnuje jenom samotnou soulož, nýbrž i onanii a obscénní fyzický kontakt nebo obscénní chování bez fyzického kontaktu".

 • Sekce 154. Smilstvo proti přírodě.

(1) Kdo-

(a) vykoná s jinou osobou smilstvo proti přírodě; nebo

* * *

(c) umožní muži vykonat s ním nebo s ní smilstvo proti přírodě,

bude potrestán trestem odnětí svobody v délce trvání 30 let nebo trestem odnětí svobody na doživotí.

(2) Kdo vykoná trestný čin uvedený v odst. 1 na dítěti mladším 10 let, bude potrestán trestem odnětí svobody na doživotí.

 • Sekce 155. Pokus o smilstvo proti přírodě.

Kdo se pokusí vykonat trestný čin uvedený v sekci 154, bude potrestán odnětím svobody v délce trvání 20 let.

 • Section 157. Obscénní praktiky mezi muži.

Muž, který na veřejnosti i v soukromí,

(a) vykoná akt hrubé obscénnosti s jiným mužem, nebo

(b) přiměje jiného muže k vykonání aktu hrubé obscénnosti s ním, nebo

(c) se pokusí přimět muže k vykonání aktu hrubé obscénnosti s ním

bud potrestán odnětím svobody v délce trvání pěti let.

Zanzibar[editovat | editovat zdroj]

Zanzibarský trestní zákoník z r. 1934, novelizovaný v r. 2004, říká následující:[3]

 • Sekce 132.

(1) Kdo naváže tělesný kontakt s chlapcem, bude potrestán odnětím svobody na doživotí.

(2) Kdo se pokusí o navázání tělesného kontaktu s chlapcem, bude potrestán odnětím svobody v délce trvání 25 let.

 • Sekce 150.

Kdo:

(a) naváže s jinou osobou tělesný kontakt odporující zákonům přírody; nebo

* * *

(c) umožní muži mít s ním nebo s ní tělesný kontakt odporující zákonům přírody;

bude potrestán odnětím svobody v maximální délce trvání 14 let.

 • Sekce 151.

Kdo se pokusí spáchat trestný čin uvedený v sekci 150, bude potrestán odnětím svobody v maximální délce trvání sedmi let.

 • Sekce 152.

Kdo v rozporu se zákonem nebo obscénně napadne chlapce, bude potrestán odnětím svobody v délce trvání 25 let.

 • Sekce 153.

Žena, která se dopustí aktu lesbismu s jinou ženou aktivně i pasivně, bude potrestána odnětím svobody v maximální délce trvání pěti let nebo maximální pokuto pěti tisíců tanzanských šilinků.

 • Sekce 154.

Kdo se zúčastní či vykoná akt hrubé obscénnosti s jinou osobou na veřejnosti i v soukromí, nebo přiměje jinou osobu k vykonání takového aktu, bude potrestán odnětím svobody v maximální délce trvání pěti let nebo pokutou v maximální výši dvou set tanzanských šilinků; je-li výše uvedený trestný čin spáchán osobou starší 18 let na osobě mladší 18 let, pak se trest odnětí svobody zvyšuje na maximální délku trvání 10 let s tělesným trestem a odškodněním poškozené osobě. Výši odškodného stanoví objektivně soud.

Podle sekce 4 se termínem "hrubá obscénnost" v sekci 138A míní sexuální akt, který je svojí vnitřní povahou nepřirozený a nezahrnuje jenom samotnou soulož, nýbrž i onanii a obscénní fyzický kontakt nebo obscénní chování bez fyzického kontaktu".

 • Sekce 185.

Kdo:

(a) uzavře svazek, manželský i nemanželský, s osobou téhož pohlaví, či takový svazek stvrdí; nebo

(b) uspořádá či svatební obřad s osobou téhož pohlaví či se jej zúčastní; nebo

(c) žije jako manžel a manželka s osobou téhož pohlaví;

bude potrestán odnětím svobody v maximální délce trvání sedmi let.

Stejnopohlavní soužití[editovat | editovat zdroj]

Páry stejného pohlaví nejsou ze strany státu uznávány.

Ochrana před diskriminací[editovat | editovat zdroj]

Tanzanská ústava ani její prováděcí právní předpisy nechání jiné sexuální orientace nebo genderové identity před diskriminací a harašmentem.

Adopce[editovat | editovat zdroj]

Osvojit dítě smějí pouze sezdané manželské páry. Ve výjimečných případech může muž osvojit dívku jako individuální osvojitel, pokud dojde opatrovnický soud k závěru, že jsou známy zvláštní okolnosti, které opravňují k takovémuto neobvyklému postupu. Co se týče individuálního osvojení chlapce ženou, tak zde nejsou žádná zvláštní omezení. Osvojitelem se může stát pouze osoba s tanzanským občanstvím, která dosáhne věku 25 let. Neexistuje žádný zákon, který by říkal, že LGBT osoba se nemůže stát osvojitelem. Dítětem se v tanzanských zákonech rozumí osoba mladší 21 let, která nežije v manželství.[4]

Životní podmínky[editovat | editovat zdroj]

Přestože v zemi oficiálně neexistují žádné gay bary, tak je zde patrná určitá undergroundová gay scéna, kde se seznamují především homosexuální muži. Homosexuální ženy jsou obecně méně viditelné.[5]

Homosexualita je tradičně spojována s muži vystupujícími ve dvou rolích: msenge (muž vystupující v ženské roli, mužský prostitut nebo impotent) a basha (ten dominantní, který je schopen jak sexu s muži, tak i ženami). Msenge jsou obecně více stigmatizováni než basha.[5]

Homofobie je hodně rozšířená. Neexistují žádná zdravotnická zařízení, která by nabízela LGBT komunitě určité přijetí a odpovídající lékařskou pomoc. Vláda dosud nezavedla žádné programy prevence HIV/AIDS cílené na LGBT komunitu.

V r. 2003 protestovalo přes 300 Tanzanců proti příjezdu skupiny gay turistů.[5]

V r. 2004 zahájilo na Zanzibaru několik islámských skupin proces očisty národa od všech hříšných aktivit, včetně homosexuality, jejichž vyvrcholením bylo zpřísnění zákonů proti homosexualitě.[6]

Mezinárodní tlak směřovaný na Tanzanii, aby dekriminalizovala homosexuální akty[editovat | editovat zdroj]

Zpráva Ministerstva zahraničí Spojených států amerických, oddělení lidských práv, z r. 2013 shledala, že:

19. června 2013 zveřejnily Human Rights Watch, Wake Up a Step Forward Coalition report podrobně nastiňující týrání a násilí páchaného na LGBT komunitě jak ze strany místního obyvatelstva, tak i policie. Jedním z případů je zatčení 19letého homosexuála odcházejícího z nočního klubu v Mbeyi. Policisté jej nejprve znásilnili, a poté následně mučili bitím rákoskou a železnou tyčí přes chodidla a elektrickým proudem. Dobrovolný homosexuální pohlavní styk je nezákonný jak v pevninské Tanzanii, tak i na Zanzibaru. Akty "hrubé obscénnosti" mezi osobami téhož pohlaví jsou v pevninské Tanzanii trestány až pěti lety vězení. Zákon považuje stejnopohlavní sexuální styk za "smilstvo proti přírodě" a trestá je 30 lety vězení. Zanzibarské zákony trestají muže mající sex s muži 14 lety vězení a ženy mající sex s ženami pěti lety vězení. Důkazní břemeno hraje v těchto případech významnou roli. Podle aktuální zprávy Human Rights Watch vedly případy zatčení LGBT osob jen velmi zřídka k zahájení trestního stíhání; obvykle jejich záminkou bylo pouze získat od zatčených nějakou protislužbu počínaje úplatky a konče sexuálními službami. Nicméně podle zprávy Tanzanian Commission for Human Rights and Good Government' při návštěvy věznic jsou právě zločiny "smilstva proti přírodě" jedním z nejčastějších důvodů předběžného zadržování mladistvých. V poslední době bylo několik jedinců odsouzeno za provozování homosexuálních aktů společně s potulkou a prostitucí. LGBT osoby čelí společenské diskriminaci, která jim odpírá přístup k lékařské péči, bydlení a zaměstnání. Tato skupina má navíc velmi omezené povědomí o infekci virem HIV a s ní související léčbou. Není ani známo, že by se zdejší vláda pokoušela s touto diskriminací bojovat.[7]

V říjnu 2011 zpracovala Rada pro lidská práva OSN na své konferenci v Ženevě dokument Universal Periodic Review (UPR) o lidskoprávní situaci v Tanzanii. V něm Slovinsko, Švédsko a United Nations Country Team (UNCT) veřejně vyzvaly Tanzanii ke zrušení veškeré legislativy kriminalizující homosexualitu. Paragraf 27 této zprávy uvádí:

Homosexualita je považovaná za útok na kulturní normy; stejnopohlavní sexuální vztahy jsou kriminalizovány. V souvislosti s mírovými shromážděními bylo zaznamenáno několik skupinových útoků, odmítání HIV pozitivních pacientů v nemocnicích, jakož i vystěhovávání jedinců s odlišnou sexuální orientací ze strany náboženských komunit. Navíc zástupci skupin a jiní lidskoprávní aktivisté nemohou z důvodu vlastní bezpečnosti veřejně podporovat přijetí a dekriminalizaci LGBT komunity.[8]

Tanzanie žádosti vyhovět odmítla.[9] Mathias Meinrad Chikawe, tanzanský ministr vnitra, v Ženevě prohlásil:

To, o čemž se zde hovoří, jsou nové výdobytky typu stejnopohlavního manželství atd. Je pravda, že mi takové věci u nás nemáme, a já říkám znovu, že tomu tak je z důvodu našich vlastních tradic a kultury, ve které věříme, a které také tvrdě zastáváme. I tak se u nás homosexuální praktiky dějí, ale pouze anonymně, a já k tomu můžu dodat pouze to, co jsem již prezentoval v naší zprávě pro ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights), tedy pokud někdo takové chování ukazuje na veřejnosti, musí jednoznačně počítat s tím, že jej lid ukamenuje. To je kulturní záležitost. Něco takového u nás jednoduše neakceptujeme. A pokud jde o nás jako o vládu, tak není zrovna jednoduché jen tak navrhnout zákon, který toto umožní; na to, abychom s něčím takovým vůbec přišli, není ta pravá chvíle.[10]

Od tohoto projevu Tanzanie dosud od své politiky a rétoriky neustoupila. V říjnu 2011 na setkání vládních představitelů Společenství národů v australském Perthu řekl bývalý britský premiér David Cameron, že Spojené království může zastavit nebo omezit podporu vlád, které odmítnou zrušit legislativu, která kriminalizuje homosexualitu.[11] Tanzanský ministr zahraničí a mezinárodní spolupráce Bernard Membe na to odpověděl takto:

Tanzanie na Cameronův návrh nepřistoupí, protože má své vlastní morální hodnoty. Homosexualita není součástí naší kultury a my ji nikdy nezlegalizujeme... Nejsme tady od toho, abychom si od jiných bohatších národů nechali mluvit do našich vnitřních záležitostí, a přijímali nám neakceptovatelné podmínky jenom proto, že jsme chudí. I když nám bude odepřena pomoc ze strany jedné země, naší ekonomiku to nijak zvlášť neohrozí a my si dokážeme poradit i bez pomoci Spojeného království.[12]

11. listopadu 2011 odpověděl tanzanský premiér Mizengo Pinda na otázku ze strany člena parlamentu, zda je vláda připravená na pozastavení britské podpory takto:

Není fér se mě jako předsedy vlády ptát na takové věci, když jsou zcela jasné, ale budiž, pokud chcete znát můj názor, tak vám říkám, že homosexualita je v naší společnosti neakceptovatelná. Musíme se na tyto věci koukat kriticky. I já sám věřím, že je to neakceptovatelné. Ani zvířata se takhle nechovají.[13]

20. června 2012 odpovídal Membe na otázku člena parlamentu Khatiba Said Haji, který chtěl znát vládní pozici k nátlaku západních zemí, aby byly zrušeny všechny anti-gay zákony. Membe řekl: „Na pozastavení pomoci jsme plně připraveni a očekáváme podporu i ze strany jiných spřátelených afrických zemí, které jsou také tlačeny do rušení anti-gay zákonů. Tanzanie raději přijde o podporu, než aby se ponížila a odlidštila.“[14]

Souhrnný přehled[editovat | editovat zdroj]

Legální stejnopohlavní styk No (Trest: Až doživotní vězení)
Stejný věk legální způsobilosti k pohlavnímu styku pro obě orientace No
Anti-diskriminační zákony v zaměstnání No
Anti-diskriminační zákony v přístupu ke zboží a službám No
Anti-diskriminační zákony v ostatních oblastech (homofobní urážky, zločiny z nenávisti) No
Stejnopohlavní manželství No
Jiná forma stejnopohlavního soužití No
Adopce dítěte partnera No
Společná adopce dětí stejnopohlavními páry No
Gayové a lesby smějí otevřeně sloužit v armádě
Možnost změny pohlaví No
Přístup k umělému oplodnění pro lesbické ženy No
Náhradní mateřství pro gay páry No
MSM smějí darovat krev No

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku LGBT rights in Tanzania na anglické Wikipedii.

 1. Počet zkoumaných dospělých Tanzanců byl 705, což je z hlediska 4 % odchylky 95procentní konfidenční úroveň.
 2. "Pew Global Attitudes Project", pages 35, 84, and 117. pewglobal.org [online]. [cit. 2017-04-16]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2010-02-14. 
 3. "Penal Decree Act No. 6 of 2004", PDF by George Kazi, 2004
 4. The Adoption of Children Act, Sections 2-4. unstats.un.org [online]. [cit. 2017-04-16]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2013-10-28. 
 5. a b c Lesbian and Gay Tanzania. www.gaytimes.co.uk. gaytimes. Dostupné v archivu pořízeném dne 2006-09-29. 
 6. NYAMBURA, Helen. Secrecy, Stones and Insults: The Gay Life on Zanzibar. www.sodomylaws.org. Reuters, 8 November 2004. Dostupné v archivu pořízeném dne 2004-11-09. 
 7. "Country Reports on Human Rights Practices for 2013: Tanzania", Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, United States Department of State, pages 3, 4, 33, accessed 27 November 2014
 8. "Submission from the United Nations Country Team", 12th Universal Periodic Review Session, The United Republic of Tanzania, paragraph 27 on page 7. lib.ohchr.org [online]. [cit. 2017-04-16]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2018-09-29. 
 9. "Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: The United Republic of Tanzania", United Nations Human Rights Council, A/HRC/19/4, 8 December 2011, paragraph 87 on page 22
 10. United Nations Webcast, UPR Report of Tanzania, 12th Universal Periodic Review, 3 October 2011, beginning at 2:42 time stamp. www.unmultimedia.org [online]. [cit. 2017-04-16]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2016-03-04. 
 11. "Cameron threat to dock some UK aid to anti-gay nations", BBC News UK, 30 October 2011
 12. "Tanzania: Africa, Want Aid? Recognise Gay Rights!", Tanzania Daily News, Dar es Salaam, reprinted allAfrica.com, 26 December 2011
 13. "Pinda says homosexuality not human", ippmedia.com, 11 November 2011
 14. "Tanzania: 'No' to Same Sex Marriages - Govt", Tanzania Daily News, reprinted in allafrica.com, 21 June 2012

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]