Křesťanství a homosexualita

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Křesťanství nemá k homosexualitě jednotný ucelený pohled, většinově ale odmítá sexuální vztahy mezi osobami stejného pohlaví. Pozice se liší u jednotlivých denominací. Římsko-katolická církev, pravoslavná církev, anglikánská církev, evangelikální a letniční církve homosexuální vztahy většinou odmítají jako odporující Boží vůli. Mezi některými protestantskými církvemi, především v západních zemích, jsou církve k homosexualitě vstřícnější. Některé uznávají registrovaná partnerství za rovnocenná s manželstvím. Jiné je neuznávají, ale žehnají párům osob stejného pohlaví. Pozice k tématu je u jednotlivých křesťanů rozdílná, a také uvnitř jednotlivých denominací existují nejrůznější názory na téma homosexuality, které nemusí odpovídat oficiálním postojům jednotlivých církví. Názorová pestrost křesťanských církví týkající se homosexuality se dobře ukazuje například u tématu Náboženské kontroverze okolo pochodu Prague Pride.

Postoje jednotlivých církví[editovat | editovat zdroj]

Římskokatolická církev[editovat | editovat zdroj]

Římskokatolická církev rozlišuje mezi homosexuální náklonností a chováním. Zatímco homosexuální náklonnost je podle ní neovlivnitelná, a tudíž není sama o sobě hříšná, hříšné je naopak praktikování homosexuálního styku. Po homosexuálech je tedy požadováno žít v celibátu.

Uvnitř církve jsou na téma homosexuality rozdílné názory, které se navíc liší i podle jednotlivých zemí. Vysoká míra akceptace homosexuality je především v západních zemích, dále např. Brazílii nebo na Filipínách.

Anglikánská církev[editovat | editovat zdroj]

V rámci církví Anglikánského společenství je postoj k homosexualitě různý. Zatímco v anglikánských provinciích ve Spojených státech, Skotsku, Jihoafrické republice a Kanadě je postoj k homosexualitě tolerantní, většina anglikánských církví v zemích třetího světa homosexualitu odmítá.

Starokatolická církev[editovat | editovat zdroj]

V západoevropských starokatolických církvích převažuje od 90. let 20. století akceptace homosexuality. Svazky osob stejného pohlaví nejsou považovány za rovnocenné manželství. Není ale odmítáno takovým svazkům žehnat.

Protestantské církve[editovat | editovat zdroj]

Postoj jednotlivých protestantských církví je různý. Většina protestantských církví v západní Evropě, Spojených státech a Kanadě akceptuje homosexuální chování a mnohé církve žehnají homosexuálním párům.

Kritické názory na homosexualitu[editovat | editovat zdroj]

Křesťanská kritika vůči homosexuálnímu chování vychází z určitých interpretací biblických textů. Podle některých názorů kniha Leviticus zapovídá homosexuální sex. Někteří badatelé interpretují Genesis 16:5, že ukazuje homosexuální chování jako příčinu zničení Sodomy a Gomory. Mezi novozákonní pasáže zapovídající homosexuální chování jsou Římanům 1:26-27, Korinťanům 6:9-10, Timoteus 1:10 a Juda 1:7.

Katechismus katolické církve uvádí, že muži a ženy kteří mají homosexuální sklony by měli být přijímání s úctou soucitem a citlivostí. Je třeba se vyhnout jakékoliv formě diskriminace. Na druhou stranu ale církev vyžaduje, aby homosexuální osoby dodržovaly sexuální půst, protože jediná přípustná forma sexuality je pouze styk mezi mužem a ženou v rámci manželství.

Pozitivní postoje k homosexualitě[editovat | editovat zdroj]

Ve 20. století teologové jako Jürgen Moltmann, Hans Küng, John Robinson, biskup David Jenkins, Don Cupitt, a biskup Jack Spong začali zpochybňovat tradiční teologické názory a chápání biblických textů. podle nich docházelo k chybným překladům nebo se nevztahují k tomu, co dnes chápeme pod pojmem homosexualita.

Někteří křesťané věří, že docházelo ke špatným překladům a interpretacím některých textů. Liberální křesťané vycházejí z původních textů v hebrejštině a latině a interpretují je odlišně. Podle těchto interpretací jsou také verše podporující otroctví nebo nadřazený postoj mužů k ženám odporující Boží vůli a tomu, jak chápeme křesťanství. Podle těchto názorů je třeba odlišovat nemravné sexuální chování jako znásilnění, prostituci a sexuální rituály od mravného sexuálního chování v trvalých partnerských vztazích bez ohledu na sexuální orientaci.

Prof. John Boswell z Yale University tvrdil, že v dobách raného křesťanství existovaly homosexuální svazky a některé homosexuální vztahy vidí i v bibli. Podle jeho názoru začala být homosexualita postihována a trestána až od 12. století.

Desmond Tutu, bývalý anglikánský arcibiskup v Kapském městě a nositel Nobelovy ceny míru, vnímal homofobii jako zločin proti lidskosti a přirovnával ji k apartheidu.

V současné době dochází ke zlepšování vnímání homosexuálů mezi křesťany, a to i v rámci církví, které jsou oficiálně zaměřeny proti homosexualitě.

Homosexuální křesťané a jejich organizace[editovat | editovat zdroj]

Podle George Barny, který se věnoval výzkumu homosexuálních křesťanů, je křesťanů mezi homosexuály mnohem více než se předpokládalo. Mnoho z nich ale vnímá svou víru jako osobní záležitost a nezapojuje se do život církví, kde se často necítí dobře.

V Česku se homosexuální křesťané sdružují ve spolku Logos Česká republika, který má místní skupiny v Praze, Brně, Ostravě a Hradci Králové.

Postoje církví v Česku k homosexualitě[editovat | editovat zdroj]

Českobratrská církev evangelická[editovat | editovat zdroj]

Homosexualita je v ČCE předmětem debaty. Synodní dokument z roku 2005 nazvaný Problematika homosexuálních vztahů'[1] je nesen v liberálním duchu a vyznívá ve prospěch akceptace homosexuálního soužití. Evangelíci tradičně poskytují prostory pro aktivity mezidenominačního spolku Logos, jehož cílem je integrace gayů a leseb do společnosti i církví.

Slezská církev evangelická augsburského vyznání[editovat | editovat zdroj]

SCEAV zaujímá v záležitosti homosexuality konzervativní postoje. Podle dokumentu z roku 2006 nazvaného Stanovisko SCEAV k otázce homosexuality[2] je sexuální soužití osob stejného pohlaví hříchem a nemůže mu být žehnáno.

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byly použity překlady textů z článků Christianity and homosexuality na anglické Wikipedii a Homosexualität und Christentum na německé Wikipedii.

  1. Archivovaná kopie. www.e-cirkev.cz [online]. [cit. 2016-06-28]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-04-17. 
  2. http://www.sceav.cz/cs/component/k2/item/899-stanovisko-sceav-k-otázce-homosexuality?start=1

Související články[editovat | editovat zdroj]