Jodometrie

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Jodometrie je princip odměrného stanovení založený na redukci jodu na jodid v neutrálním prostředí. Použití této titrační metody v analytické chemii vychází z faktu, že thiosíranový anion stechiometricky reaguje s jodem, redukuje ho na jodid a sám je oxidován na tetrathionan:

2 S2O 2-
3
  (aq) + I2 (aq) → S4O 2-
6
  (aq) + 2 I (aq)

Reduktometrie[editovat | editovat zdroj]

V reduktometrii: přidá se nadbytek I, uvolní se ekvivalentní množství jodu a ten se stanoví titrací Na2S2O3. Hodnoty potenciálu závisejí na H+ (přesněji: H3O+) iontech. Jako indikátor se používá škrobový maz – specifický indikátor (škrob vytváří specificky s jodem modrý klathrátový komplex). Stanovit můžeme: Cl2, Br2, ClO, BrO, IO, BrO -
3
 
, IO -
3
 
, Cr2O 2-
7
 , MnO -
4
 
, O 2-
2
 
, Cu2+, Fe3+ aj. Dále je založena na oxidaci jodidu v kyselém prostředí na jod:

Oxidimetrie[editovat | editovat zdroj]

V oxidimetrii: Přímá titrace jodu. Stanovují se látky, jejichž potenciál je dostatečně nižší. Stanovit můžeme: As3+, Sb3+, Sn2+, S2O 2-
3
 , S2− Základní látky: resublimovaný jod, As2O3

Příprava odměrného roztoku Na2S2O3[editovat | editovat zdroj]

Princip: K přípravě se používá Na2S2O3. 5 H2O. Tento roztok se ve vodném prostředí při nepatrném okyselení rozkládá, je nutno přidat Na2CO3; dalším důvodem pro přidání Na2CO3 je zabránění nepřesnosti stanovení, způsobované oxidací titrovaného roztoku vzdušným kyslíkem: vznikající oxid uhličitý je těžší než vzduch. Připravuje se 1,5 l odměrného roztoku o koncentraci 0,1 mol·l−1.

Stanovení přesné koncentrace odměrného roztoku[editovat | editovat zdroj]

Princip: Stanovuje se na K2Cr2O7. Nejprve se převede na odpovídající množství jodu:

Vzniklý jod se titruje thiosíranem na škrobový maz:

Příprava roztoku jodu: Princip: Jod je ve vodě málo rozpustný, proto se k roztoku přidává KI (jodid draselný), který pomáhá rozpustit jod a také zabraňuje nepřesnosti při titraci, která by byla způsobena těkavostí jodu. Vzniká totiž netěkavý trijodid (I -
3
 ). Připravuje se 1 l o koncentraci 0,05 mol·l−1. Stanovení přesné koncentrace jodu: Princip: Používá se standardní odměrný roztok thiosíranu na indikátor škrobový maz.