Jodometrie

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Jodometrie je princip odměrného stanovení založený na redukci jodu na jodid v neutrálním prostředí. Použití této titrační metody v analytické chemii vychází z faktu, že thiosíranový anion stechiometricky reaguje s jodem, redukuje ho na jodid a sám je oxidován na tetrathionan:

2 S2O32−(aq) + I2(aq) → S4O62−(aq) + 2 I(aq)

Reduktometrie[editovat | editovat zdroj]

V reduktometrii: přidá se nadbytek I-, uvolní se ekvivalentní množství jodu a ten se stanoví titrací Na2S2O3. Hodnoty potenciálu závisí na H+ (přesněji: H3O+) iontech. Jako indikátor se používá škrobový maz – specifický indikátor (škrob vytváří specificky s jodem modrý klathrátový komplex). Stanovit můžeme: Cl2, Br2, ClO-, BrO-, IO-, BrO3-, IO3-, Cr2O72-, MnO4-, O22-, Cu2+, Fe3+ aj. Dále je založena na oxidaci jodidu v kyselém prostředí na jod:

Oxidimetrie[editovat | editovat zdroj]

V oxidimetrii: Přímá titrace jodu. Stanovují se látky, jejichž potenciál je dostatečně nižší. Stanovit můžeme: As3+, Sb3+, Sn2+, S2O42-, S2- Základní látky: resublimovaný jod, As2O3

Příprava odměrného roztoku Na2S2O3[editovat | editovat zdroj]

Princip: K přípravě se používá Na2S2O3. 5 H2O. Tento roztok se ve vodném prostředí při nepatrném okyselení rozkládá, je nutno přidat Na2CO3; dalším důvodem pro přidání Na2CO3 je zabránění nepřesnosti stanovení, způsobované oxidací titrovaného roztoku vzdušným kyslíkem: vznikající oxid uhličitý je těžší než vzduch. Připravuje se 1,5 l odměrného roztoku o koncentraci 0,1 mol.l-1.

Stanovení přesné koncentrace odměrného roztoku[editovat | editovat zdroj]

Princip: Stanovuje se na K2Cr2O7. Nejprve se převede na odpovídající množství jodu:

Vzniklý jod se titruje thiosíranem na škrobový maz:

Příprava roztoku jodu: Princip: Jod je ve vodě málo rozpustný, proto se k roztoku přidává KI (jodid draselný), který pomáhá rozpustit jod a také zabraňuje nepřesnosti při titraci, která by byla způsobena těkavostí jodu. Vzniká totiž netěkavý trijodid (I3.) Připravuje se 1 l o koncentraci 0,05 mol.l-1. Stanovení přesné koncentrace jodu: Princip: Používá se standardní odměrný roztok thiosíranu na indikátor škrobový maz.