Insolvenční rejstřík

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Insolvenční rejstřík (ISIR) je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o subjektech, které v České republice procházejí insolvenčním řízením. Vede ho příslušný rejstříkový soud, kterým je krajský soud. Výjimku tvoří jen Krajský soud v Praze, protože pro subjekty se sídlem nebo místem podnikání v jeho soudním obvodu vede insolvenční rejstřík Městský soud v Praze.

Český insolvenční rejstřík patří do ISAS, informačního systému okresních soudů.

Zapisované subjekty[editovat | editovat zdroj]

Do insolvenčního rejstříku se zapisují:

  • Fyzické osoby podnikatelé,
  • Právnické osoby,
  • Nepodnikatelské subjekty.

Zapisované skutečnosti[editovat | editovat zdroj]

Zapisuje se:

  • firma anebo jméno subjektu,
  • sídlo anebo trvalé bydliště subjektu,
  • důvod zahájení insolvenčního řízení,
  • u fyzické osoby rodné číslo nebo datum jejího narození, nebylo-li jí rodné číslo přiděleno
  • identifikační číslo (IČO), které podnikateli přidělí rejstříkový soud; potřebná identifikační čísla sdělí rejstříkovému soudu příslušný orgán státní správy, anebo navrhovatel v insolvenčním řízení
  • další skutečnosti, o kterých to stanoví právní předpis

a změny těchto údajů. Zapisují se také další údaje specifické pro jednotlivé typy právnických osob a další údaje.

  • události, které se k danému insolvenčnímu řízení vážou

Zápis[editovat | editovat zdroj]

Zapsán do insolvenčního rejstříku je subjekt, proti kterému je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení. V případě právnických osob jde o konkurs, v případě fyzických osob nepodnikatelů může jít o oddlužení.

Řízení o zápisu do insolvenčního rejstříku upravuje občanský soudní řád.

Sledování insolvenčního rejstříku[editovat | editovat zdroj]

Pro podnikatelské subjekty a obecně věřitele má význam sledovat obsah insolvenčního rejstříku. Zajímá je především, zdali subjekty, se kterými jsou v nějakém obchodně-závazkovém vztahu, anebo jsou jejich věřiteli, nejsou evidovány jako povinní v insolvenčním řízení. V takovém případě se totiž může stát rizikovým uzavírat další obchodně-závazkové vztahy s těmito subjekty, případně poskytovat spotřebiutelské úvěry takovým osobám. V současné době se několik společností na trhu zabývá sledováním insolvenčního rejstříku za úplatu.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]