Centrální evidence exekucí

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Centrální evidence exekucí (CEE) je veřejný seznam, který je veden a provozován Exekutorskou komorou ČR podle exekučního řádu a vyhlášky Ministerstva spravedlnosti.

Veřejnou součástí Centrální evidence exekucí je Portál dražeb[1]. Část CEE je tak k dispozici zdarma. Tento web nabízí informace týkající dražeb nemovitých a movitých věcí nařízených soudními exekutory .

Obsah evidence[editovat | editovat zdroj]

Do evidence exekutoři elektronicky zapisují údaje z:[2]

 • vyrozumění o zahájení exekuce,
 • výzvy ke splnění vymáhané povinnosti,
 • pravomocného usnesení (soudu nebo exekutora) o zastavení nebo o odkladu exekuce,
 • exekučního příkazu k provedení exekuce prodejem movitých věcí,
 • dražební vyhlášky,
 • oznámení dražebního roku.

Údaje se zapisují až po marném uplynutí lhůty 30 dnů od doručení výzvy ke splnění vymáhané povinnosti.Pakliže povinný podal v této lhůtě návrh na zastavení exekuce, zapisují se údaje až po právní moci rozhodnutí o tomto návrhu na zastavení. [2]

Exekutor vymaže z evidence všechny údaje týkající se nařízené exekuce bez zbytečného odkladu po uplynutí 15 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o skončení exekuce.[3]

V evidenci jsou obsaženy údaje pouze o exekucích prováděné soudními exekutory. Centrální evidence exekucí neobsahuje údaje o výkonech rozhodnutí vedených soudy, o exekucích vedenými orgány státní správy a samosprávy, finančními orgány ani zdravotními pojišťovnami.[4]

Přístup k datům CEE[editovat | editovat zdroj]

Informaci z centrální evidence exekucí (lustrace) je možné získat:

 • na webu Exekutorské komory[5], které provozuje Exekutorská komora (elektronický údaj z evidence),
 • na pobočce České pošty s Czech POINTem (ověřený výpis)[6] nebo
 • v sídle či na pobočce Exekutorské komory (ověřený výpis).

Nahlížení do systému CEE je dle vyhlášky č. 329/2008 Sb. zpoplatněno za každé poskytnutí elektronického údaje z evidence[7] anebo za každý poskytnutý výpis.

Pro získání výpisu stačí kromě poplatku znát pouze jméno a datum narození nebo rodné číslo. Žadatel nemusí chtít jen údaje o své osobě, může si vyhledávat také informace o exekucích vedených proti jiným osobám.[8] V CEE je možno též trvale sledovat změny u vybraného dlužníka.

Příklady využití CEE[editovat | editovat zdroj]

Evidenci může využít věřitel, ale i soud při vymáhání pohledávky. Pokud totiž věřitel zahájil svým návrhem exekuční řízení a soud zjistí, že jde již o několikátou exekuci a dlužník je nemajetný, pak takový věřitel může hradit náklady řízení, protože svou neopatrností zavinil vedení nadbytečného řízení.[9]

Kromě toho, některá právní jednání dlužníků v exekuci jsou neplatná. V případě, že kdokoliv uzavře smlouvu s exekučním dlužníkem, která se týká majetku dlužníka, riskuje neplatnost převodu a vrácení věci zpět ve prospěch věřitelů. Provedením lustrace v CEE je možné takovému riziku předejít.[10]

Dále je CEE užitečná bankám či jiným subjektům, které před poskytnutím půjčky musí prověřit platební schopnost klienta. Ale například také občanům, kteří se rozhodují, zda půjčit peníze známému.[11]

Také ten, kdo pronajímá nemovitost, může CEE potřebovat, protože v pronajatém bytě může být po právu proveden soupis movitých věcí. Na jejich majiteli pak je, aby s exekutorem začal situaci řešit a doložil mu, že sepsané věci jsou výhradně v jeho vlastnictví.

Kontroverze[editovat | editovat zdroj]

Přestože registr disponuje citlivými údaji občanů, v minulosti ho spravovala soukromá firma Neutrics. Údaje o tom, kolik provoz databáze stojí a kolik se za poplatky ročně inkasuje, Exekutorská komora odmítla sdělit.[11]

Veřejně dostupná část CEE se nachází pouze na webu Exekutorské komory. Existují nicméně i další weby, které údaje jimi získané z CEE předprodávají spotřebitelům, někdy za násobek regulované ceny EK. Navíc není ověřitelné, zda jimi přeprodávané údaje jsou správné a aktuální.[12]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. REPUBLIKY, Exekutorská komora České. Připravované dražby - Portál dražeb. www.portaldrazeb.cz [online]. [cit. 2022-09-02]. Dostupné online. 
 2. a b § 125 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů.
 3. § 3 odst. 2 vyhlášky č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí.
 4. MIROVSKÁ, Petra. Údaje z Centrální evidence exekucí je třeba brát s rezervou. Patria.cz [online]. Patria Finance, 2011-11-02. Dostupné online. 
 5. Centrální evidence exekucí, placený online přístup
 6. https://www.ceskaposta.cz/sluzby/egovernment/overeny-vypis-z-centralni-evidence-exekuci
 7. Sazebník poplatků za poskytnutí údajů z CEE
 8. http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/1834640-pro-vypis-z-evidence-exekuci-si-mohou-lide-dojit-i-na-postu
 9. http://www.sakbrno.cz/centralni-evidence-exekuci.html?id=33&lid=179[nedostupný zdroj]
 10. http://www.pravniprostor.cz/aktuality/aktuality/vypis-z-centralni-evidence-exekuci-bude-mozne-ziskat-na-pobockach-ceske-posty-lide-ziskaji-informace-o-konkretnich-exekucich-snadneji
 11. a b Čeká vás exekuce? Registr vám to prozradí jen za poplatek. LN 27. ledna 2012
 12. Exekuce on-line, okamžité kontroly v centrální evidenci exekucí. www.exekuceinfo.cz [online]. [cit. 2022-09-02]. Dostupné online. 

Související články[editovat | editovat zdroj]