Historické kraje ve Finsku

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Finské kraje (finsky läänit) představovaly územně-správní celky, na které se Finsko dělilo téměř čtyři století. Tento systém fungoval mezi roky 1634 a 2009. 1. ledna 2010 byly kraje nahrazeny úřady aluehallintovirasto a elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Historický vývoj[editovat | editovat zdroj]

1634[editovat | editovat zdroj]

Systém administrativního dělení Finska do krajů byl zaveden v roce 1634 za švédské správy finského území. Vzniklo 5 krajů.

provinční znak
provinční znak

Legenda:

 • 1 - kraj Turku a Pori
 • 14 - kraj Uusimaa a Häme
 • 18 - kraj Pohjanmaa
 • 20 - kraj Vyborg a Savo
 • 21 - kraj Käkisalmi

1721[editovat | editovat zdroj]

Podepsáním Nystadské smlouvy mezi Švédskem a Ruskem byla ukončena Severní válka. K Rusku bylo připojeno území na jihozápadě okolo města Vyborg. Zmenšené kraje Käkisalmi a Vyborg a Savo byly sloučeny do nově vytvořeného kraje Savo a Kyminkartano.

provinční znak
provinční znak

Legenda:

 • 1 - kraj Turku a Pori
 • 14 - kraj Uusimaa a Häme
 • 18 - kraj Pohjanmaa
 • 19 - kraj Savo a Kyminkartano

1743[editovat | editovat zdroj]

Rusko a Švédsko svedly mezi roky 1741 - 1743 rusko-švédskou válku. Švédsko válku prohrálo a podepsáním smlouvy z Turku připadlo Rusku další území na jihovýchodě Finska.

provinční znak
provinční znak

Legenda:

 • 1 - kraj Turku a Pori
 • 14 - kraj Uusimaa a Häme
 • 18 - kraj Pohjanmaa
 • 19 - kraj Kyminkartano a Savo

1775[editovat | editovat zdroj]

Roku 1775 proběhlo výrazné přeorganizování krajů. K Finsku byla připojena nová území na severu.

provinční znak
provinční znak

Legenda:

 • 1 - kraj Turku a Pori
 • 4 - kraj Vasa
 • 10 - kraj Oulu
 • 14 - kraj Uusimaa a Häme
 • 15 - kraj Kyminkartano
 • 16 - kraj Savo a Karélie

1831[editovat | editovat zdroj]

V roce 1809 přešlo území dnešního Finska pod ruskou nadvládu jako tzv. Finské velkoknížectví. Roku 1812 byl k Finsku připojen kraj Vyborg, který byl do té doby součástí Ruska. Zároveň pokračovala územní expanze Finska severním směrem. Zásadnější územní změny byly provedeny v roce 1831.

provinční znak
provinční znak

Legenda:

 • 1 - kraj Turku a Pori
 • 2 - kraj Uusimaa
 • 3 - kraj Häme
 • 4 - kraj Vasa
 • 6 - kraj Mikkeli
 • 8 - kraj Kuopio
 • 10 - kraj Oulu
 • 13 - kraj Vyborg

1831 - 1945[editovat | editovat zdroj]

Až do 2. světové války byl zachovány kraje vzniklé v roce 1831. Jediné změny spočívaly v začlenění Alandského souostroví k Finsku (1918) jako samostatného kraje. Roku 1920 podepsáním smlouvy z Tartu Finsko získalo nové území Pečenga a ztratilo oblasti Repola a Porajärvi. V roce 1938 se z Oulského kraje vyčlenil nový kraj Laponsko.

provinční znak
provinční znak

Legenda:

 • 1 - kraj Turku a Pori
 • 2 - kraj Uusimaa
 • 3 - kraj Häme
 • 4 - kraj Vasa
 • 6 - kraj Mikkeli
 • 8 - kraj Kuopio
 • 10 - kraj Oulu
 • 11 - kraj Laponsko
 • 12 - kraj Alandy
 • 13 - kraj Vyborg

1945[editovat | editovat zdroj]

Konec 2. světové války znamenal pro Finsko výrazné územní ztráty ve prospěch Sovětského svazu. Sovětskému svazu připadla většina Vyborského kraje, dále pak Pečenga a území na pomezí Oulského kraje a Laponska při sovětských hranicích. Po těchto územních ztrátách se území Finska již ustálilo v takových hranicích, které známe v 21. století.

provinční znak
provinční znak

Legenda:

 • 1 - kraj Turku a Pori
 • 2 - kraj Uusimaa
 • 3 - kraj Häme
 • 4 - kraj Vasa
 • 5 - kraj Kymi
 • 6 - kraj Mikkeli
 • 8 - kraj Kuopio
 • 10 - kraj Oulu
 • 11 - kraj Laponsko
 • 12 - kraj Alandy

1960[editovat | editovat zdroj]

Roku 1960 vznikly dva nové kraje (Střední Finsko a Severní Karélie).

provinční znak
provinční znak

Legenda:

 • 1 - kraj Turku a Pori
 • 2 - kraj Uusimaa
 • 3 - kraj Häme
 • 4 - kraj Vasa
 • 5 - kraj Kymi
 • 6 - kraj Mikkeli
 • 7 - kraj Střední Finsko
 • 8 - kraj Kuopio
 • 9 - kraj Severní Karélie
 • 10 - kraj Oulu
 • 11 - kraj Laponsko
 • 12 - kraj Alandy

1997[editovat | editovat zdroj]

V roce 1997 byl počet krajů zredukován z 12 na 6.

provinční znak
provinční znak

Legenda:

 • 10 - kraj Oulu
 • 11 - kraj Laponsko
 • 12 - kraj Alandy
 • 22 - kraj Jižní Finsko
 • 23 - kraj Západní Finsko
 • 24 - kraj Východní Finsko

Charakteristika krajů (1997-2009)[editovat | editovat zdroj]

Finsko sestávalo ze šesti krajů (finsky lääni, švédsky: län). Úřady krajů zastupovaly centrální výkonnou moc. Kraje fungovaly spíše jako čistě administrativní jednotky, protože jejich hranice už nerespektovaly jazykové a kulturní rozdíly. V roce 2010 byly kraje nahrazeny novým systém územně-administrativní správy.

Každý kraj byl veden hejtmanem (maaherra, landshövding), který je jmenován prezidentem po návrhu vlády. Hejtman byl hlava Krajského úřadu (lääninhallitus, länsstyrelse), který zastupoval místní úřady na sedmi ministerstvech v následujících oblastech:

 • sociální služby a zdravotnictví
 • školství a kultura
 • policie
 • záchranné služby
 • doprava
 • obchodní soutěž a spotřebitelské záležitosti
 • soudnictví

Úřady spadající pod krajský úřad byly registrační úřad (maistraatti, magistrat) a státní místní okrsky (kihlakunta, härad - okrsky pro policii, výběr daní a státní zastupitelství).

Post hejtmana byl obecně známý jako místo pro vysloužilé politiky.

Kraj Název kraje ve finštině Název kraje ve švédštině Správní sídlo Rozloha [km²] Počet obyvatel
[tis. obyv.]
Jižní Finsko Etelä-Suomen lääni Södra Finlands län Hämeenlinna &0000000000034378.00000034 378 &0000000002095416.0000002 095 416
Západní Finsko Länsi-Suomen lääni Västra Finlands län Turku &0000000000074185.00000074 185 &0000000001869597.0000001 869 597
Východní Finsko Itä-Suomen lääni Östra Finlands län Mikkeli &0000000000048727.00000048 727 &0000000000588106.000000588 106
Oulu Oulun lääni Uleåborgs län Oulu &0000000000057000.00000057 000 &0000000000456000.000000456 000
Laponsko Lapin lääni Lapplands län Rovaniemi &0000000000098946.00000098 946 &0000000000184145.000000184 145
Alandy Ahvenanmaan lääni Ålands län Mariehamn &0000000000006784.0000006 784 &0000000000026530.00000026 530

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]