Guerillový marketing

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Guerillový marketing pro McDonald. Sprejování tančíků s logem po celém městě.

Guerillový marketing je nekonvenční forma propagace s cílem vzbuzení maximálního zájmu za použití omezeného rozpočtu. Těchto cílů je dosahováno pomocí nástrojů guerillového marketingu.

Guerillový marketing začal být populární ve Spojených státech na konci 70. let 20. století. Před touto dobou byla reklama spojena především s velkými finančními rozpočty, rozsáhlou medializací a snadno zapamatovatelnými hesly či hudebními melodiemi. V roce 1984 vydal Jay Conrad Levinson, bývalý kreativní ředitel Leo Burnett, knihu Guerilla Marketing, popisující nekonvenční marketingové nástroje používané v případech extrémně nízkých finančních možností. Od osmdesátých let je guerillový marketing využíván malými společnostmi, stejně jako velkými firmami, jež si uvědomují velký potenciál kreativního marketingu.

S Guerillovým Marketingem přišli firmy před několika lety, které byly odkázané na nízký reklamní rozpočet. Tyto firmy chtěli inovativními metodami s ohledem na výši rozpočtu vytvořit efektivní způsob, jak oslovit spotřebitele. Vznikly prvotní aktivity, ke kterým patřilo například polepování jablek logem firmy, inzerováním produktů na zadních částech vstupenek nebo vlajkách umístěných na golfových hřištích. Tyto aktivity, byly součástí strategie a spočívali v tzv. „přepadení“ spotřebitele informací produktu, na takových místech, kde je nečeká, což je hlavní myšlenkou guerillového marketingu[1].

Lze tedy říct, že guerillový marketing používají firmy především v situaci, kdy nemají dostatek sil, respektive finančních prostředků na boj s konkurencí v přímém boji (v rámci klasických nástrojů marketingu). Avšak nedostatek sil nemusí být, klíčovým aspektem pro firmu, která využívá geurillový marketing. Např.velká česká společnost Vodafone v roce 2007 provedla úspěšnou geurillovou kampaň s falešnými sobími parohy, které umístila na telefonní budky a následovalo upozornění od rady pro reklamu (RPR), a musela je stáhnout a dostala se do médií a povědomosti veřejnosti a potvrdila tak, že i velké společnosti dokáží efektivně využít tento typ marketingové komunikace.

Výhodou guerilla marketingu je jeho jednoduchost, využití práce s psychologií, schopnost na sebe poutat sekundární publicitu. Základem je tedy originální nápad, který je kreativně zpracován s použitím nekonvenčních nástrojů (např.: medií, venkovních reklam)[2].

Pravidla guerillového marketingu[editovat | editovat zdroj]

Dle Levinsona (2009), je dobré pro oblast guerillového marketingu se v praxi držet pravidel, které označuje jako šestnáct velkých tajemství guerilla marketingu a vytváří tak potencionální konkurenční výhodu oproti firmám, které sice praktikují guerillový marketing, ale neřídí se těmito pravidly:

1.     Musíte být ve svém marketingovém programu vytrvalí.

2.     Uvažujte o svém marketingu programu jako o investici.

3.     Dohlédněte na to, aby se váš program dodržoval důsledně a byl konzistentní.

4.     Usilujte, aby vaši potencionální zákazníci měli důvěru ve vaši firmu.

5.     Abyste dosáhli toho, že vaši pracovníci budou věrně dodržovat marketingový plán, musíte mít trpělivost.

6.     Musíte si uvědomit, že v marketingu jde o výběr „zbraní“.

7.     Musíte si uvědomit, že zisk přichází v důsledku prodeje.

8.     Vaším cílem musí být vést firmu tak, aby to vyhovovalo zákazníkům.

9.     Ve svém marketingu nezapomínejte na prvek překvapení.

10. Nezapomeňte posuzovat efektivitu svých marketingových zbraní na základě exaktních měření.

11. Prokazujte svůj zájem o zákazníky i potencionální klienty pravidelným kontaktem.

12. Naučte se spoléhat na ostatní firmy a naopak.

13. Musíte být zruční v zacházení s výzbrojí guerilla marketingu, což znamená především znalost technologií.

14. Využívejte marketing k tomu, abyste získali souhlas potencionálních klientů s vašimi marketingovými postupy, a pak tento souhlas rozšiřte až k samotnému prodeji.

15. Prodávejte spíš obsah své nabídky než formu, prodávejte steak a k tomu i prskání, protože lidé jsou dostatečně orientovaní, než aby koupili samotné prskání bez steaku.

16. Když připravíte plně vyzrálý marketingový program, snažte se jej rozšiřovat, nespočiňte na vavřínech.[3]

Současnost[editovat | editovat zdroj]

V současnosti představuje guerillový marketing agresivní a útočnou marketingovou strategii, jejímž požadavkem je, aby se výsledky dostavily rychle a byly viditelné. Guerillový marketing bojuje s konkurencí pomocí rychlých výbojných akcí, uskutečněných na nečekaném místě. Svými technikami umožňuje vyvolat rozruch a zvýšenou pozornost.

Guerillový marketing bývá často propojován s virálním marketingem, kdy dochází např. k přeposílání snímků z gerilové akce mezi spotřebiteli. Virální efekt, tak tímto způsobem násobí efekt guerillové akce[4].

Taktika guerillového marketingu[editovat | editovat zdroj]

Podle (FREY, 2008) je nejosvědčenější taktikou guerillového marketingu:

1. Udeřit na neočekávaném místě.

2. Orientovat se na přesně vytipované cíle.

3. Co nejdříve se stáhnout zpět[5].

Principy guerillového marketingu[editovat | editovat zdroj]

Guerillový marketing má pevné principy, které umožňují marketérům vytvořit efektivní kampaně s rozsáhlým dopadem na cílovou skupinu. Marketingová kampaň by měla být:

 • nečekaná
 • drastická
 • humorná
 • krátkodobá
 • levná
 • s dobrou vůlí

Typy guerillového marketingu[editovat | editovat zdroj]

Nástroje guerillového marketingu[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Nástroje guerillového marketingu.
 • Minimédia
 • Maximédia
 • Atributy společnosti
 • Informační média
 • Marketing mimo média

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • Kotler P & Keller K L, 2006, Marketing Management, 12th edition, Pearson Prentice Hall, United States of America
 • Chaffey D, 2004, E-Business and E-Commerce Management, 2nd edition, Financial Times Prentice Hall
 • Chaffey, D. (2006). Internet Marketing. Pearson Education
 • Jay Conrad Levinson, 2005, Guerrilla Marketing During Tough Times: Is Your Business Slowing Down? Find Out Why Here!, Morgan James Publishing, LLC, 2005

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

 • SOLOMON, M., R., MARSHALL G., W., STUART E., W., Marketing: očima světových marketing manažerů. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2006,  572 s. ISBN 80-251-1273-X.
 • HESKOVÁ, M., a ŠTARCHOŇ P., Marketingová komunikace a moderní trendy v marketingu. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2009, 180 s. ISBN 978-80-245-1520-5.
 • LEVINSON, J., C., Guerilla marketing: [nejúčinnější a finančně nenáročný marketing!]. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2009, 326 s. ISBN 978-80-251-2472-7.
 • PŘIKRYLOVÁ, J., a JAHODOVÁ, H., Moderní marketingová komunikace. 1. vyd. Praha: Grada, 2010, 303 s. ISBN 978-80-247-3622-8.
 • FREY, P. Marketingová komunikace: to nejlepší z nových trendů. Praha: Management Press, 2008. ISBN 978-80-7261-160-7