Diboran

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Diboran
Diborane-2D.png
Diborane-3D-balls.png
Obecné
Systematický název Diboran
Ostatní názvy Borethan
Anglický název Diborane
Německý název Diboran
Sumární vzorec B2H6
Vzhled Bezbarvý plyn
Registrační číslo CAS
Vlastnosti
Molární hmotnost 27,67 g/mol
Teplota tání −165 °C (108 K)
Teplota varu −86,5 °C
Hustota 0,577 g/cm3 (-183 °C)
0,447 g/cm3 (-112 °C)
0,001 18 g/cm3, (15 °C, plyn)
Kritická teplota Tk 16,7 °C
Kritický tlak pk 4 160 Pa
Kritická hustota 0,14 g/cm3
Rozpustnost ve vodě Reaguje s vodou
Relativní permitivita εr 1,001 774
Tlak páry 28 bar (0 °C)
Měrná magnetická susceptibilita -7,66·10-6 cm3g-1
Ionizační energie 12 eV
Struktura
Koordinační geometrie tetraedr (pro bor)
Dipólový moment 0 Cm
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf° 31,38 kJ/mol
Entalpie tání ΔHt 161,5 J/g
Entalpie varu ΔHv 480,7 J/g
Standardní molární entropie S° -173,3 JK-1mol-1
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf° 82,9 kJ/mol
Izobarické měrné teplo cp 2,156 JK-1g-1
Bezpečnost
Vysoce toxický
Vysoce toxický (T+)
Extrémně hořlavý
Extrémně hořlavý (F+)
R-věty R12, R26
S-věty S9, S16, S38, S45
NFPA 704
NFPA 704.svg
 
 
 
 
Teplota vznícení 38 °C
Není-li uvedeno jinak, jsou použity jednotky
SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Diboran (B2H6) je za laboratorní teploty bezbarvý plyn. Velmi dobře se mísí se vzduchem a tvoří s ním výbušnou směs. Na vlhkém vzduchu se může vznítit samovolně.[zdroj?]

Používá se jako redukční činidlo, vulkanizační činidlo, katalyzátor při polymerizacích a jako dopant pro polovodiče.

Vazba mezi můstkovými atomy vodíku je třístředová dvoucenterní.

Zdravotní rizika[editovat | editovat zdroj]

Krátkodobá expozice způsobuje kašel a dušení. Tyto symptomy se mohou objevit okamžitě nebo až po 24 h. Také dochází k podráždění pokožky a očí.

Lidé vystavení dlouhodobému působení diboranu trpí dýchacími potížemi, únavou a ospalostí.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • VOHLÍDAL, JIŘÍ; ŠTULÍK, KAREL; JULÁK, ALOIS. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5.