Cyklistické trasy v Česku

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
"Návěst před křižovatkou" (dopravní značka IS 20), přehrada Praha-Hostivař
"Směrové tabule pro cyklisty" (dopravní značky IS 19), přehrada Praha-Hostivař
IS 21c Směrová tabulka pro cyklisty, Třebíč

Cyklistické trasy v Česku jsou značeny od roku 1997 speciálním turistickým značením Klubem českých turistů. Od roku 2001 jsou pro značení cyklotras používány i speciální směrové dopravní značky zavedené od 31. ledna 2001 vyhláškou č. 30/2001 Sb. Oba tyto způsoby značení tvoří jeden celek, jehož metodickým garantem je z pověření ministerstev dopravy a vnitra Klub českých turistů. Cyklotrasy jsou rozděleny do čtyř tříd, přičemž počet číslic v označení trasy se rovná třídě, do níž je zařazena.

Speciální číslování je od roku 2007 zaváděno v Praze, kde před číslem trasy je ještě písmeno A.

Související informace naleznete také ve článku Cyklistické trasy v Praze.

Zřizování a údržbu financují většinou kraje, někdy i obce a soukromé subjekty. Mimoto existují v mnoha oblastech i jiné způsoby značení cyklotras, které buď pocházejí z dřívější doby nebo byly zřízeny subjekty, které nepovažovaly za nutné značení do celostátního systému začleňovat.

Zejména v obcích a oblastech s velkým významem dopravní a rekreační cyklistiky jsou cyklotrasy vedeny přednostně po stezkách pro cyklisty. Často však jsou vedeny i po vozovce jiných komunikací se slabším nebo vyloučeným motoristickým provozem nebo ve vyhrazeném jízdním pruhu. Běžné cyklotrasy by měly být vedeny jen po pozemních komunikacích s povrchem silniční kvality, zatímco cyklotrasy vedené i po nezpevněných cestách v terénu se označují jako cykloturistické trasy.

Vedení cyklotras i cyklostezek vychází též z ČSN 73 6110 Navrhování místních komunikací (článek 10.4.1.2 požaduje v obci ucelenou síť pro cyklistickou dopravu včetně regionálních vazeb) a technických podmínek TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty (přímost spojení, ucelenost a srozumitelnost sítě, atraktivita a bezpečnost). Technické podmínky TP 108 Zásady pro orientační značení na cyklistických trasách (1. července 1999) jsou zastaralé a neobsahují řešení konkrétních typů situací, ale pouze dopravní značky, které byly již převzaty do vyhlášky č. 30/2001 Sb.

Kromě cyklistických tras vyznačených přímo v terénu vydávají různá zájmová sdružení, vydavatelé map atd. i popisy nevyznačených tras doporučených pro cyklisty.

Aktivistická hnutí[editovat | editovat zdroj]

Mezi významné průkopníky budování cyklistických stezek a cyklistických tras v Česku patřilo od svého vzniku v roce 1997 občanské sdružení Oživení. Mezi jeho významné protagonisty patřili například jeho předseda Petr Štěpánek, který se v roce 2006 stal členem Rady hlavního města Prahy, a Jan Bouchal. Po tragické smrti Jana Bouchala (12. 1. 2006), který od prosince 2005 byl předsedou sdružení, činnost sdružení v oblasti cyklistiky polevila, ale pokračuje, ve spolupráci s obcemi i státními úřady.

Spolek Oživení se také podílel na zřizování zelených koridorů Greenways, které spravuje nadace Partnerství.[1]

Na rozvoji cyklotras se významným způsobem podílí i Klub českých turistů. Vzhledem k tomu, že cyklisté více utrácejí než pěší turisté, je budování cyklostezek a cyklotras atraktivní i pro obce, podnikatele a jejich sdružení atd.

Státní koncepce a veřejná podpora[editovat | editovat zdroj]

Značení cyklotras ve Strážku

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky[2] byla schválena usnesením vlády č. 678 ze 7. července (června?) 2004. Koncepci zpracovává sekce pěší a cyklistické dopravy Centra dopravního výzkumu.

Číslování cyklotras koordinuje a evidenci vede z pověření ministerstev dopravy a vnitra Klub českých turistů. K 1. 1. 2003 v České republice Klub českých turistů evidoval 19 024 km vyznačených tras, z nichž 16 232 km bylo značeno dopravními značkami a 2 792 km pásovými značkami. Za cílový stav je považována síť v délce 35 000–40 000 km.[3] K 1. 1. 2005 bylo evidováno 25 621 km cyklotras.[4]

Cyklistické trasy jsou rozděleny do čtyř tříd, třídě odpovídá počet cifer v číselném označení trasy (např. 1, 47, 471, 0028).

 • I. třída (mezinárodní dálkové) – trasy mezinárodní úrovně propojující velká města v Evropě
 • II. třídy (dálkové) – trasy nadregionálního významu
 • III. třída (regionální) – propojení regionálních cílů
 • IV. třída (místní) – lokální propojení

Zákony speciálně neřeší, jak financovat značení cyklistických tras. Podle zkušeností KČT z let 1998–2002 na obnovu 1 km značené trasy je nutné vynaložit asi 200 až 300 Kč za rok. V roce 2003 příspěvek pro KČT na údržbu značených tras z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ČR 7 miliónů korun ročně byl používán jen na údržbu značení pěších a lyžařských tras. Financování údržby značení cyklistických tras je zejména záležitostí krajů.[3][5]

Hlavní cyklotrasy v Česku[editovat | editovat zdroj]

V roce 2011 národní cyklokoordinátor Jaroslav Martinek z Centra dopravního výzkumu oznámil, že do tří let má být zaveden nový systém číslování hlavních dálkových cyklotras. Má vzniknout 8 páteřních tras s čísly 1 až 8 a dalších 30 významných tras s čísly 11 až 59. Většina z nich má být trasována podél řek, například podél Ohře č. 6, podél Bečvy č. 50, podél Labe č. 2 a podél Vltavy č. 7.[6] Jedním z důvodů změny je, že hlavní cyklistické koridory mnohde vznikly mimo původně navržené cyklotrasy.[7]

V úsecích vedených přes Prahu jsou od roku 2007 i dálkové cyklotrasy označovány speciálním pražským číslováním. Levobřežní páteřní cyklotrasa má označení A 1 a pravobřežní A 2.

Navržené dálkové trasy:[7][8]

Páteřní dálkové cyklotrasy I. třídy
 • Cyklistická trasa 1 1Praha-Brno. Praha – Kutná Hora – Brno – Hodonín
 • Cyklistická trasa 2 2Labská stezka „Labe - Elbe“. Sasko – Děčín – Ústí nad Labem – Litoměřice – Mělník – Kolín – Pardubice – Hradec Králové…
 • Cyklistická trasa 3 3Praha-Plzeň. Praha – Plzeň – západní hranice
 • Cyklistická trasa 4 4Hodonín-Šumperk. …Hodonín – Uherské Hradiště – Kroměříž – Olomouc – Šumperk – polská hranice
 • Cyklistická trasa 5 5Mikulov-Bohumín. Mikulov – Brno – Prostějov – Olomouc – Přerov – Ostrava – Bohumín
 • Cyklistická trasa 6 6Cyklostezka Ohře. …Cheb – Sokolov – Karlovy Vary – Litoměřice
 • Cyklistická trasa 7 7Mělník-Český Krumlov. Mělník – Praha – České Budějovice – Český Krumlov…
 • Cyklistická trasa 8 8Slezská magistrála. …Krnov – Opava – Ostrava
Dálkové cyklotrasy II. třídy
 • Cyklistická trasa 10 10 – Bohumín – Orlová – Havířov – hranice
 • Cyklistická trasa 11 11 – zkratka trasy 7 přes Tábor
 • Cyklistická trasa 12 12 – …Písek – Strakonice…
 • Cyklistická trasa 14 14 – Liberec – Hradec Králové – Šumperk
 • Cyklistická trasa 15 15 – Děčín – Česká Lípa…
 • Cyklistická trasa 16 16 – Slavonice – Jihlava…
 • Cyklistická trasa 17 17 – Praha – Mladá Boleslav – Krkonoše
 • Cyklistická trasa 18 18 – Jeseníky – Vysočina
 • Cyklistická trasa 19 19 – Vltava (7) – Havlíčkův Brod – Žďár nad Sázavou…
 • Cyklistická trasa 20 20 – spojka od 21 ke státní hranici
 • Cyklistická trasa 21 21 – Hřensko – Liberec
 • Cyklistická trasa 22 22 – Lužické hory – Trutnov – Jeseníky
 • Cyklistická trasa 23 23 – Cheb – Děčín při severní hranici státu
 • Cyklistická trasa 24 24 – 14 – Blansko
 • Cyklistická trasa 25 25 – Krušné hory – Litvínov – Litoměřice – Liberecko
 • Cyklistická trasa 26 26 – Jihlava – Třebíč – státní hranice
 • Cyklistická trasa 31 31 – Plzeň – Písek – Tábor
 • Cyklistická trasa 32 32 – Tábor – Jindřichův Hradec – Slavonice
 • Cyklistická trasa 33 33 – Šumava
 • Cyklistická trasa 34 34 – Novohradské hory
 • Cyklistická trasa 35 35 – Krušné hory – Plzeň
 • Cyklistická trasa 36 36 – od Chebu k jihu
 • Cyklistická trasa 37 37 – od Plzně na západ
 • Cyklistická trasa 38 38 – spojka mezi 3 a 33 přes Klatovy
 • Cyklistická trasa 39 39 – spojka mezi 6 (od Karlových Var) a 3 (údolí Berounky)
 • Cyklistická trasa 41 41 – …Mikulov – Břeclav
 • Cyklistická trasa 43 43 – Břeclav – státní hranice
 • Cyklistická trasa 46 46 – Český Těšín (CZ/PL) – Sudoměřice (CZ/SK)
 • Cyklistická trasa 48 48 – Slavonice – podél hranice směr Mikulov
 • Cyklistická trasa 49 49 – 46 – slovenská hranice
 • Cyklistická trasa 50 50 – cyklostezka Bečva (…Přerov – Vsetín…)
 • Cyklistická trasa 51 51 – Olomouc – Litovel – Mohelnice – Hanušovice
 • Cyklistická trasa 52 52 – Krnov (8) – 5
 • Cyklistická trasa 54 54 – zkratka trasy 50
 • Cyklistická trasa 55 55 – Jeseník – Krnov – Opava – Jilešovice
 • Cyklistická trasa 56 56 – Cyklistický okruh Euroregionem Těšínské Slezsko
 • Cyklistická trasa 59 59 – Ostrava – Frýdek-Místek – Frýdlant nad Ostravicí – slovenská hranice
 • Cyklistická trasa 80 80 – Ostrava – směrem k Opavě k trase 8
Spojovací cyklotrasy III. třídy
 • Cyklistická trasa 210 210 – Kolín – Kutná Hora (spojka mezi 1 a 2)
 • Cyklistická trasa 250 250 – spojka mezi 15 a 21, navazuje na 25

Greenways[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Greenway.

Zelené koridory Greenways slouží k rekreaci, sportu a nemotorové dopravě. Jejich trasy jsou vyznačeny v rámci klasicky značených cyklotras. Může se jednat o dálkovou trasu, například Greenways Praha–Vídeň, nebo lokální, jako je pražská Greenway Botič.

EuroVelo[editovat | editovat zdroj]

5. dubna 2013 na veletrhu For Bikes Jaroslav Martinek navíc oznámil, že některé dálkové trasy mají být označeny modrožlutým logem a číslem evropské cyklistické sítě EuroVelo. Přes Českou republiku mají vést čtyři trasy EuroVelo:[7][9] Trasy EuroVelo v České republice:

 • EV 4 – Trasa střední Evropou: RoscoffKyjev, přes města Cheb, Sokolov, Karlovy Vary, Praha, Kolín, Kutná Hora, Brno, Uherské Hradiště, Přerov, Ostrava
 • EV 7 – Sluneční trasa: NordkappMalta, přes města Děčín, Ústí nad Labem, Litoměřice, Mělník, Praha, České Budějovice, Český Krumlov
 • EV 9 – Balt – Jadran: GdaňskPula, přes města Šumperk, Olomouc, Prostějov, Blansko, Brno, Mikulov, Břeclav
 • EV 13 – Stezka železné opony: Barentsovo mořeČerné moře, od Chebu k Břeclavi podél jižní hranice republiky

Značení cyklotras[editovat | editovat zdroj]

Dopravní značení[editovat | editovat zdroj]

Speciální směrové dopravní značky pro cyklotrasy byly zavedeny od 31. ledna 2001 vyhláškou č. 30/2001 Sb.

Ačkoliv podle Zákona o pozemních komunikacích by na silnicích a místních komunikacích měly být všechny trvalé svislé dopravní značky součástí pozemní komunikace a tedy patřit příslušné obci, kraji či státu, fakticky tyto směrovky zpravidla na základě dohody se státem a dalšími subjekty zřizuje a spravuje samostatně Klub českých turistů.

Turistické značení[editovat | editovat zdroj]

Turistická směrovka KČT na Ještědu.
Červená turistická značka pro cyklisty v souběhu s pěšími trasami (Hrubá Skála).

V některých oblastech jsou cyklotrasy IV., někdy i III. kategorie vyznačeny směrovkami a pásovým turistickým značením Klubu českých turistů. Od turistického značení pro pěší se cyklistická značka odlišuje tím, že krajní pásy jsou žluté a vnitřní pás může být červený, modrý, zelený nebo bílý a značka je větší (140 x 140 mm). Turistické směrovky pro cyklisty mají žlutý podklad.

V některých oblastech se pásové značení nevyužívá a všechny cykloturistické trasy jsou značeny dopravním značením.

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. http://www.greenways.cz
 2. *Národní strategie cyklistické dopravy ČR
 3. a b Cyklistika v geografickém informačním systému a formy jejího dalšího rozvoje. Masarykova univerzita v Brně, Výzkumné centrum regionálního rozvoje, prosinec 2003)
 4. Marketingová studie rozvoje ČR v turistickém regionu SMaS (celá studie) (Enterprise plc, s. r. o., schváleno Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje 22. 11. 2005)
 5. Jaroslav Martínek: Zájem krajů o cyklistiku (CDV Brno, 19. 12. 2005)
 6. Marek Pokorný: Cyklotrasy čeká malá revoluce. Máme mapu, která má ukončit bloudění, iHNed.cz, 1. 8. 2011
 7. a b c Cyklisty letos čekají nové trasy i značení, podél Labe dojedou na Kuks, ČT24, 5. 4. 2013, ver
 8. Dálkové cyklotrasy, mapa, návrh sítě, projekt Česko jede
 9. Cyklotrasy v ČR čeká přečíslování, objeví se značení EuroVelo, České noviny, 5. 4. 2013, ČTK

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]