Cyklistické trasy v Praze

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Trasy vyznačené na nábřeží Kapitána Jaroše u Hlávkova mostu.

Cyklistické trasy v Praze začaly být systematicky vyznačovány v druhé polovině 90. let 20. století (souběžně docházelo i k budování a rozvoji sdílených stezek pro chodce a cyklisty). V roce 1993 schválila Rada hlavního města Prahy Koncepci základního systému cyklistických tras (usnesení č. 323 ze 14. 3. 1993). Ta zahrnovala 400 km páteřních cyklotras, které měly být vybudovány do roku 2000. Na tuto koncepci navázal územní plán Prahy z roku 1999, usnesení Rady HMP z července 2003 a Koncepce dopravy hl. m. Prahy přijatá zastupitelstvem města v roce 1996.

V roce 2017 bylo v Praze celkem 477 km značených cyklotras, z toho 178 jich bylo částečně chráněných, jako například sdílená stezka. Stezky pro cyklisty se v Praze nebyly. Nacházelo se zde také 47,5 km vyhrazených cyklopruhů. Podíl cyklistické dopravy v Praze byl 1,5 %.[1]

Značení nezařazená do jednotné metodiky[editovat | editovat zdroj]

V době kolem roku 1999 občanské sdružení Oživení začalo pracovat na projektu Greenway Botič. Části této trasy jsou dodnes vyznačeny inverzním pásovým značením (bílý vodorovný pruh obklopený dvěma tmavě zelenými pruhy) a směrovkami. Později se členové sdružení Oživení podíleli na práci odborné komise Rady hlavního města Prahy, která připravuje koncepci cyklotras. Rovněž spolupracují s některými městskými částmi.

V Centrálním parku na Stodůlkách je umístěn informační panel nástupního místa dálkové trasy Greenways Praha – Vídeň. Na území Prahy však dosud není vyznačena.

Cyklotrasy nezařazené do jednotného značení a číslování jsou vyznačeny též například v okolí Klánovic.

Staré číslování[editovat | editovat zdroj]

Značení cyklotrasy č. 11 v Hostivaři
Vyznačení Greenway Botič od sdružení Oživení.

Do roku 2006 byly cyklotrasy zařazené Klubem českých turistů do celostátního systému označovány čísly (např. 1, 2, 3, 11, 14, 201, 8100, 0078 a další). Místní trasy byly značeny písmennými zkratkami (MO–BR = ModřanyBraník, ZÁ–ZB = ZávistZbraslav a další). Několik místních cyklotras bylo značeno jinými způsoby (A, III a podobně).

Trasy celostátního číslování[editovat | editovat zdroj]

Místní trasy značené písmennými zkratkami[editovat | editovat zdroj]

Přečíslování[editovat | editovat zdroj]

Trasy vyznačené na nábřeží Kapitána Jaroše u Hlávkova mostu.
Cyklotrasa u Libeňského mostu.

3. října 2006 schválila Rada hlavního města Prahy[2] k návrhu nového systému číselného označování cyklistických tras na území hlavního města Prahy (3. 10. 2006), po konzultacích v pracovních skupinách, v nichž byl zastoupen i Klub českých turistů jako koordinátor číslování cyklotras, návrh předložený Ústavem dopravního inženýrství na přečíslování cyklistických tras na území města Prahy. Označení cyklotras všech tříd začíná písmenem A, označujícím Prahu.

Páteřní cyklistické trasy (I. třída): zajišťují dálkové vztahy uvnitř města a spojení se Středočeským krajem a slouží dopravě i rekreaci. Základ systému tvoří trasy podél Vltavy: levobřežní (A 1) a pravobřežní (A 2). Navazující radiály vedené po přirozených terénních liniích, zejména podél potoků nebo po hřebenech, jsou označovány na levém břehu nebo napříč přes Vltavu A 1X (kde X je pořadové číslo trasy po proudu Vltavy), na pravém břehu A 2X (například A 21 je cyklotrasa Modřanskou roklí). Severojižní tangenty na levém břehu Vltavy jsou číslovány v řadě A 3X, na pravém břehu A 4X (X je pořadové číslo trasy ve směru od Vltavy). Páteřní trasou je i okružní cyklistická trasa č. 8100, tzv. Pražské kolo, která na území Prahy bude evidována pod číslem A 50.

Hlavní cyklistické trasy (II. třída): doplňují páteřní systém a slouží především dopravě. Propojují městské části, sledují důležité urbanistické a dopravní osy. Označují se písmenem A s trojciferným číslem, v němž první dvě cifry označují nejbližší radiálu proti proudu Vltavy a poslední cifra je rozlišovací. Na sebe navazující hlavní trasy by měly mít poslední (rozlišovací) číslici shodnou.

Místní cyklistické trasy (III. třída) jsou v kompetenci městských částí. Označovány jsou písmenem A se čtyřciferným číslem, v němž první dvě číslice jsou číslo nejbližší radiály proti proudu Vltavy a další dvě číslice rozlišovací číslo. U místních cyklistických tras jsou tato označení pouze evidenční a nepředpokládá se jejich uvádění na směrovkách v terénu.

Pražské cyklotrasy (nové značení)[editovat | editovat zdroj]

Plánované a nově vyznačované cyklotrasy v novém číslování:

Levý břeh:

Levobřežní diagonály:

  • A31: Dukelských hrdinů–Stromovka
  • A32: Hlubočepy–Jinonice–Košíře–Strahov–Dejvice–Bubeneč, jen výhledový plán
  • A33: Prokopské údolí–Nové Butovice–Motol–Divoká Šárka–Okoř
  • A34: prům. areál Řeporyje–Stodůlky–Ruzyně–Nebušice

Pravý břeh:

Most nad Ocelářskou ulicí ve Vysočanech, součást cenově kontroverzní cyklotrasy podél Rokytky

Pravobřežní diagonály:

  • A41: severojižní cyklomagistrála (Těšnov–Nuselský most–Spořilov–Háje)
  • A42: Hodkovice–Libuš–Kačerov–Spořilov–Vršovice–Palmovka
  • A43: Hostivař–Malešice–Hrdlořezy–Hloubětín–Prosek
  • A44: Petrovice–Dolní Měcholupy–Dolní Počernice–Černý Most–Satalice–Letňany

Pražský okruh

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Ročenka dopravy Praha 2017. [s.l.]: TSK Praha, 2017. 100 s. Dostupné online. 
  2. Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1551

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]