Bytové družstvo

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Bytové družstvo "Mír" (Teplice).

Bytové družstvo je typem družstva, které úzce souvisí s bydlením. Obecně je družstvo definováno jako právnická osoba věnující se podnikání a zajišťující potřeby svých členů (například sociální), s možností věnovat se kterékoli hospodářské činnosti.[1]

Bytové družstvo je určeno k zajišťování bytových služeb svých členů. Takovéto družstvo musí vždy nést označení „bytové družstvo“ a nesmí být, mimo zvláštní případy, kdy je to umožněno zákonem, založeno za jiným účelem, než je právě zajišťování bytových služeb členů družstva. Tímto zamezením podnikatelské činnosti se bytové družstvo odlišuje od jiných typů družstev.[2]

Funkce bytového družstva[editovat | editovat zdroj]

 • Zajišťování bytových potřeb členů
 • Spravování domů, bytů a nebytových prostor, které vlastní jiné osoby (v omezeném rozsahu)
 • Provozování dalších činností, ve výjimečných případech i podnikatelských, a to za předpokladu, že neohrozí bytové potřeby svých členů; podnikatelská činnost navíc může být pouze vedlejší (nikoli hlavní).[3]

Členství[editovat | editovat zdroj]

Členem bytového družstva je osoba, která splní či převezme vkladovou povinnost, a to ve výši dalšího členského vkladu, danou ve stanovách. Stát se jím může fyzická či právnická osoba, záleží však na stanovách daného bytového družstva, které právnickou osobu nemusí přijmout. V případě manželů je zde tzv. společné členství v bytovém družstvu. Pokud se toto společné členství manželů změní na členství jen jednoho z nich, nezaniká tím společné nájemní právo; toto právo zůstává a vychází z práva nájmu toho z manželů, který je i výlučným členem daného družstva.

Práva a povinnosti členů[editovat | editovat zdroj]

 • Právo uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu na dobu neurčitou
 • Právo na stanovení nájemného
 • Povinnost hradit náklady na opravy či rekonstrukce těch domů, které obývají

Člena bytového družstva lze vyloučit v případě, že poruší některou z povinností, které vyplývají z nájmu, nebo v případě, že byl tento člen odsouzen za úmyslný trestný čin, který spáchal na některé z osob žijících v domě nebo jejich majetku, případně na celém družstvu. Tím se vyloučenému členovi znemožňuje také uzavřít smlouvu nájemní. Existují i obecné způsoby zániku členství vztahující se i na společné členství manželů. Zde je dále možné členství ukončit také vypořádáním společného jmění. Dále platí, že v případě zániku členství toho z manželů, který byl zodpovědný za společné nájemní právo, se zánik tohoto nájemního práva vztahuje i na druhého manžela.[4]

Družstevní byt[editovat | editovat zdroj]

Družstevní byt, případně družstevní nebytový prostor, je takový, který:

 • Nachází se v budově ve (spolu)vlastnictví bytového družstva
 • Je ve (spolu)vlastnictví bytového družstva a zároveň byl pronajat členovi družstva, který se podílel za pomoci členského vkladu na jeho pořízení (podílet se mohl i předchůdce nájemce)
 • Je umístěn v jiné nemovitosti než v té, kterou vlastní družstvo, avšak člen bytového družstva se na pořízení takového bytu podílel členským vkladem v rámci družstevní bytové výstavby; podmínkou je, aby bytové družstvo mělo k takovému bytu právo, jež odpovídá věcnému břemenu

V případě zájmu o nájem družstevního bytu je mezi družstvem a jeho členem uzavřena nájemní smlouva, a to za podmínek, které stanovuje zákon o obchodních korporacích.[5]

Podle země[editovat | editovat zdroj]

Austrálie[editovat | editovat zdroj]

Bytová družstva v Austrálii jsou převážně nájemní družstva bez vlastního kapitálu, ale existují i některá družstva s vlastním kapitálem.[6][7] Nájemní družstva jsou obecně součástí australského sektoru sociálního bydlení / komunitního bydlení a jsou financována prostřednictvím různých vládních programů financování.[8]

Kanada[editovat | editovat zdroj]

Družstva v Kanadě nabízejí cenově dostupnou alternativu k pronájmu, ale čekací listiny na byty se mohou táhnout i několik let.[9]

Rusko[editovat | editovat zdroj]

Podle čl. 110 Bytového zákoníku Ruské federace je třeba bytové nebo stavební družstvo chápat jako dobrovolné sdružení občanů a právnických osob na základě členství za účelem uspokojování bytových potřeb občanů.[10][11]

Německo[editovat | editovat zdroj]

Bytová družstva, německy "Wohnungsgenossenschaften", jsou typem bytových družstev, která poskytují svým členům dostupné bydlení. Jsou založeny a provozovány skupinou lidí, kteří se sdružují, aby spojili své prostředky za účelem koupě nebo výstavby domu pro vlastní potřebu.[12]

Francie[editovat | editovat zdroj]

V roce 2013 vzbudilo celosvětovou pozornost otevření Maison Babayag, inovativního bytového družstva v Paříži. Byl založen jako svépomocná komunita a vybudován z finančních prostředků městské samosprávy speciálně pro starší ženy. Nachází se na pařížském předměstí Montreuil a po letech plánování vypadá jako každý jiný bytový dům.[13][14] Starší lidé se vyhýbají domovům důchodců tím, že jsou aktivní, ostražití a pomáhají si navzájem.[15]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. RYSKA, Radovan. Právo pro střední školy. Praha: Fortuna, 2009, str. 75–76.
 2. ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I.,PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. Praha: Wolters Kluwer, 2015, str. 493–494. Dále též jen „Černá, Štenglová, Pelikánová“.
 3. Černá, Štenglová, Pelikánová, str. 494.
 4. Černá, Štenglová, Pelikánová, str. 496–499.
 5. Černá, Štenglová, Pelikánová, str. 494–495.
 6. Housing Co-operatives in Australia. bccm.coop [online]. [cit. 2024-02-16]. Dostupné online. 
 7. Cooperatives in Australia: What are they?. betterboards.net [online]. [cit. 2024-02-16]. Dostupné online. 
 8. About Australia. www.housinginternational.coop [online]. [cit. 2024-02-16]. Dostupné online. 
 9. Co-ops allow people of all incomes to live affordably in cities. So why aren't we building more?. www.cbc.ca [online]. [cit. 2024-02-16]. Dostupné online. 
 10. Правовые основы и особенности деятельности жилищно-строительных кооперативов. epp.genproc.gov.ru [online]. [cit. 2024-02-16]. Dostupné online. 
 11. Организация жилищно-строительного кооператива: порядок, плюсы и минусы. egrp.ru [online]. [cit. 2024-02-16]. Dostupné online. 
 12. Our Guide on Renting or Buying a Home in Germany. www.internations.org [online]. [cit. 2024-02-16]. Dostupné online. 
 13. Affordable Housing Earns French Couple the Pritzker Prize. www.nytimes.com [online]. [cit. 2024-02-16]. Dostupné online. 
 14. 26 Passive apartments in Montreuil. architizer.com [online]. [cit. 2024-02-16]. Dostupné online. 
 15. Les Babayagas, la silver solidarité au quotidien. www.liberation.fr [online]. [cit. 2024-02-16]. Dostupné online. 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • NOVOTNÝ, Marek; HORÁK, Tomáš; HOLEJŠOVSKÝ, Josef; OEHM, Jaroslav. Bytové spoluvlastnictví a bytová družstva. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2016. 401 s. ISBN 978-80-7400-602-9. 
 • DVOŘÁK, Tomáš. Bytové družstevnictví. Praha: C. H. Beck, 2017. 208 s. ISBN 978-80-7400-643-2. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]