Arma Christi

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Nástroje Kristova umučení. Zleva doprava: Dismasův kříž, žebřík, houba na kopí (stvolu), kladivo, andělé, Kříž Kristův, kohout, hvězda, kleště, žebřík, kopí, kříž lotra po levici (vyobrazení z kostela Saint-Pierre de Collonges-la-rouge).
Nástroje Kristova umučení (další). Zleva doprava: kalich, louč, lucerna, meč, flagellum (důtka), sloup bičování, Veroničina rouška, 30 stříbrných, kostky, žezlo z rákosu, ruka, která Krista zpolíčkovala, louč, karafa ze žlučí a octem (vyobrazení z kostela Saint-Pierre de Collonges-la-rouge).

Arma Christi (česky Zbraně Kristovy) nebo Nástroje Kristova Umučení jsou posvátné křesťanské předměty, které se bezprostředně vztahují k pašijím Ježíše Krista, jeho mučení a smrti ukřižováním. Jsou hojně používány v křesťanském umění.

Jejich vyobrazení, poprvé se vyskytující v 9. století (tzv. Utrechtský žaltář z r. 830), pochází z kanonických nebo apokryfních evangelií. Jedná se nejčastěji asi o třicet různých předmětů, jejichž pořadí či kombinace nejsou přesně vymezeny. Arma Christi se vyskytují i v heraldice jako heraldická znamení.

Přehled nástrojů Kristova umučení[editovat | editovat zdroj]

Zatčení a soud:

 • pochodně, které používali vojáci při cestě do Getsemanské zahrady
 • meč - jímž Petr uťal ucho veleknězovu služebníkovi v Getsemanské zahradě (Matouš 26:51), nebo také meč římských vojáků zatýkajících Krista
 • ucho uťaté mečem veleknězovu služebníkovi
 • kohout – zakokrhal, když Petr zapřel Krista (Matouš 26:75)
 • džbán, jenž použil Pilát, aby si umyl ruce, když Krista odsoudil na smrt (Matouš 27:24)
 • třicet stříbrných mincí, které dostal Jidáš za to, že Krista zradil (Matouš 26:15)
 • kalich použitý Kristem při poslední večeři (svatý grál)
 • svítilny které vojáci drželi při zatýkání Krista
 • Pilátova tvář
 • Kaifášova tvář
 • řetězy nebo provazy jimiž byl Kristus spoután

Mučení a cesta na Golgotu

 • bič (důtky, flagellum) použitý pro bičování Krista při korunování trním nebo při cestě na Golgotu
 • roucho - královské purpurové roucho, navlečené Kristovi na posměch (Marek 15:17)
 • třtina, kterou Krista bili po hlavě (Marek 15:19)
 • trnová koruna nasazená na posměch při bičování (Marek 15:17)
 • kámen házený na Krista během cesty na Golgotu
 • tvář vojáka plivajícího na Krista
 • ruka která Krista udeřila do tváře
 • Veroničina rouška – na níž zůstal obraz Kristovy ztrýzněné tváře

Ukřižování

 • hřeby - čtyři nebo tři
 • kopí - kopí, jímž byl Kristovi proboden bok, aby se zjistilo, zda je mrtvý (Jan 19:34)
 • kostky, symbol losování o Kristův oděv (Marek 15:24)
 • roucho - „suknice nesešívaná“, o niž vojáci metali los
 • kříž - na kterém Kristus skonal, nebo také tři kříže (Kristův, Dismasův = lotra po pravici, kříž lotra po levici
 • nápis na kříži - INRI (Jan 19:19)
 • tyč s houbou - houba namočená do octa byla Kristovi na tyči podána k ústům, když visel na kříži (Jan 19:29)
 • kleště jimiž byly vytaženy hřeby při snímání Kristova těla z kříže
 • kladivo, kterým zatloukali hřeby
 • slunce a měsíc, které se zatměly při Kristově smrti
 • žebřík – s jehož pomocí bylo Kristovo tělo sňato z kříže
 • nádoby na masti, jimiž ženy pomazaly Kristovo tělo
 • Turínské plátno – do něj bylo Kristovo tělo zabaleno
 • lebka u paty kříže – narážka na starokřesťanskou legendu, podle níž byl Kristův kříž postaven nad hrobem Adamovým, a Kristova krev stekla na Adamovu lebku

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • Schiller, Gertrud, Ikonographie der christlichen Kunst, II. Die Passion Jesu Christi, Gütersloh 1968 (ex. i anglická verze).
 • Ruggeri Fausto, Il Santo Chiodo venerato nel Duomo di Milano, NED (Nuove Edizioni Duomo), Milano, 2005, ISBN 88-7023-292-1
 • Maspero Valeriana, La corona ferrea. La storia del più antico e celebre simbolo del potere in Europa, Vittone Editore, Monza, 2003.
 • Hesemann Michael, Testimoni del Golgota, Edizioni San Paolo, 2003.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]