Přeskočit na obsah

Arma Christi

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Nástroje Kristova umučení. Zleva doprava: Dismasův kříž, žebřík, houba na kopí (stvolu), kladivo, andělé, Kříž Kristův, kohout, hvězda, kleště, žebřík, kopí, kříž lotra po levici (vyobrazení z kostela Saint-Pierre de Collonges-la-rouge).
Nástroje Kristova umučení (další). Zleva doprava: kalich, louč, lucerna, meč, flagellum (důtka), sloup bičování, Veroničina rouška, 30 stříbrných, kostky, žezlo z rákosu, ruka, která Krista zpolíčkovala, louč, karafa ze žlučí a octem (vyobrazení z kostela Saint-Pierre de Collonges-la-rouge).

Arma Christi (česky Zbraně Kristovy) nebo Nástroje Kristova Umučení, přesněji Nástroje Kristova utrpení, jsou posvátné křesťanské předměty, které se bezprostředně vztahují k pašijím Ježíše Krista, jeho utrpení, mučení a smrti ukřižování. Jsou hojně používány v křesťanském umění.

Jejich vyobrazení, poprvé se vyskytující v 9. století (tzv. Utrechtský žaltář z r. 830), pochází z kanonických nebo apokryfních evangelií. Jedná se nejčastěji asi o třicet různých předmětů, jejichž pořadí či kombinace nejsou přesně vymezeny. Arma Christi se vyskytují i v heraldice jako heraldická znamení.

Přehled nástrojů Kristova umučení[editovat | editovat zdroj]

Zatčení a soud:

 • pochodně, které používali vojáci při cestě do Getsemanské zahrady
 • meč – jímž Petr uťal ucho veleknězovu služebníkovi v Getsemanské zahradě[1], nebo také meč římských vojáků zatýkajících Krista
 • ucho uťaté mečem veleknězovu služebníkovi
 • kohout – zakokrhal, když Petr zapřel Krista[2]
 • džbán, jenž použil Pilát, aby si umyl ruce, když Krista odsoudil na smrt[3]
 • třicet stříbrných mincí, které dostal Jidáš za to, že Krista zradil[4]
 • kalich použitý Kristem při poslední večeři (svatý grál)
 • svítilny které vojáci drželi při zatýkání Krista
 • Pilátova tvář
 • Kaifášova tvář
 • řetězy nebo provazy jimiž byl Kristus spoután

Mučení a cesta na Golgotu

 • bič (důtky, flagellum) použitý pro bičování Krista u sloupu, při korunování trním nebo při cestě na Golgotu
 • sloup – k němuž byl Kristus přivázán při bičování
 • roucho – královské purpurové roucho, navlečené Kristovi na posměch, když byl lidu ukázán[5]
 • třtina, kterou Krista bili po hlavě[6]
 • trnová koruna nasazená na posměch při bičování[5]
 • kámen házený na Krista během cesty na Golgotu
 • tvář vojáka plivajícího na Krista
 • ruka která Krista udeřila do tváře
 • Veroničina rouška – na níž zůstal otisk - obraz Kristovy zmučené tváře i s korunou

Ukřižování

 • hřeby – čtyři nebo tři
 • kopí – kopí, jímž byl Kristovi proboden bok, aby se zjistilo, zda je mrtvý[7]
 • kostky, symbol losování o Kristův oděv[8]
 • roucho – „suknice nesešívaná“, o niž vojáci metali los
 • kříž – na kterém Kristus skonal, nebo také tři kříže (Kristův, Dismasův = lotra po pravici, kříž lotra po levici
 • nápis na kříži – nápisová tabulka s INRI[9]
 • tyč s houbou – houba namočená do octa byla Kristovi podána na tyči k ústům, když visel na kříži[10]
 • kleště jimiž byly vytaženy hřeby při snímání Kristova těla z kříže
 • kladivo, kterým zatloukali hřeby
 • slunce a měsíc, které se se objevily na obloze současně a zatměly při Kristově smrti
 • žebřík – s jehož pomocí bylo Kristovo tělo sňato z kříže
 • nádoby na masti, jimiž ženy pomazaly Kristovo tělo
 • Turínské plátno – do něj bylo Kristovo tělo zabaleno
 • lebka u paty kříže – narážka na starokřesťanskou legendu, podle níž byl Kristův kříž postaven nad hrobem Adamovým, a Kristova krev kapající na Adamovu lebku odčinila první hřích lidstva

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Mt 26, 51 (Kral, ČEP)
 2. Mt 26, 75 (Kral, ČEP)
 3. Mt 27, 24 (Kral, ČEP)
 4. Mt 26, 15 (Kral, ČEP)
 5. a b Mk 15, 17 (Kral, ČEP)
 6. Mk 15, 19 (Kral, ČEP)
 7. Jan 19, 34 (Kral, ČEP)
 8. Mk 15, 24 (Kral, ČEP)
 9. Jan 19, 19 (Kral, ČEP)
 10. Jan 19, 29 (Kral, ČEP)

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • Schiller, Gertrud, Ikonographie der christlichen Kunst, II. Die Passion Jesu Christi, Gütersloh 1968 (ex. i anglická verze).
 • Ruggeri Fausto, Il Santo Chiodo venerato nel Duomo di Milano, NED (Nuove Edizioni Duomo), Milano, 2005, ISBN 88-7023-292-1
 • Maspero Valeriana, La corona ferrea. La storia del più antico e celebre simbolo del potere in Europa, Vittone Editore, Monza, 2003.
 • Hesemann Michael, Testimoni del Golgota, Edizioni San Paolo, 2003.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]