Wikipedie:Diskuse o smazání

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Wiki rules.png
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Zkratka:
WP:DOS
WP:AfD
WP:TfD

Diskuse o smazání (slangově též DOS, DoS, AfD z anglického Articles for Deletion či TfD z Template for Deletion) je stránka pro diskuse o tom, zda obsah stránky vyhovuje kritériím pro zahrnutí ve Wikipedii, či zda má být stránka smazána. Cílem diskuse je dosáhnout konsensu o smazání či ponechání, případně přepracování stránky do přijatelné podoby. Skončené diskuse jsou uloženy v archivu.

Diskuse o smazání řeší otázku smazání obsahu nějaké stránky, nikoliv rušení zavedených pravidel a zvyklostí. K diskusi o smazání mohou být proto zpravidla podány stránky jen z těch jmenných prostorů, které bezprostředně souvisí s obsahem v článcích, tj. stránky z hlavního jmenného prostoru a prostoru portál a šablony, soubory či kategorie, které bezprostředně s obsahem článků souvisí. V dalších jmenných prostorech se užívá jiných rozhodovacích procesů (vizte Změny v pravidlech), o smazání je možné rozhodovat jen tehdy, pokud byl příslušný mechanismus, jehož je stránka součástí, zrušen nebo standardním způsobem plně nahrazen jiným.

Možnost fyzického mazání stránek mají správci (sysopové) české Wikipedie.

Pro upozornění na omylem vytvořené, špatně pojmenované, zjevně zcela nesmyslné a jiné podobné stránky, které lze bez diskuse o obsahu vymazat procedurou tzv. rychlého smazání, použijte šablonu {{Smazat|důvod pro smazání}}.

Jestliže jde o heslo o encyklopedicky významném pojmu, který by na Wikipedii měl být, zvažte dobře, je-li jeho stávající obsah opravdu natolik nicotný, že je lepší ho zcela smazat z databáze než ho využít jako pahýl. Také zvažte, není-li vhodné stránku či kategorii spíše sloučit s jinou nebo přejmenovat. V případě, že stránka je spíše slovníkovou definicí než encyklopedickým heslem, zvažte její přesunutí na Wikislovník. K tomu se používá šablona {{Přesunout na Wikislovník}}.

V případě, že navrhujete ke smazání šablonu nebo jiný prvek, který užívají jiní uživatelé, napište ve zdůvodnění i postup, jak se vypořádat s problémy, které nastanou v souvislosti s jeho smazáním.

Jak navrhnout stránku na smazání[editovat | editovat zdroj]

Předpokládejme, že vidíte důvod smazat stránku Velký modrák. Nejprve zjistěte, zda problémy na této stránce nemůžete odstranit sami bez nutnosti vyvolávat diskusi o smazání, zejména:

 • úpravou problematického textu, například odmazáním nepřijatelného obsahu;
 • změnou obsahu stránky na přesměrování spolu s případným sloučením užitečného obsahu s cílovou stránkou přesměrování;
 • přesunem stránky na název, který bude ve shodě s jejím obsahem, případně na Wikislovník;
 • využitím mechanismu rychlého nebo odloženého mazání stránek.

Pokud žádným z uvedených způsobů problémy stránky vyřešit nelze, navrhněte ji na smazání pomocí následujících kroků:

1/3 Vložení šablony do navrhované stránky

Na začátek stránky, kterou chcete smazat (tj. Velký modrák), vložte šablonu {{AfD}} (navrhujete-li smazání šablony, označte ji šablonou {{TfD}}).

2/3 Vytvoření diskusní podstránky

V editačním políčku nahraďte -heslo- slovy Velký modrák (názvem stránky, o níž se má diskutovat) a zmáčkněte tlačítko pro vytvoření podstránky. Podstránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.


3/3 Zařazení podstránky do seznamu

Po klepnutí zde napište do velkého editačního pole {{/-heslo-}}, kde -heslo- nahraďte názvem stránky navrhované na smazání, takže přidaná položka bude například {{/Velký modrák}}. Malé editační pole („Předmět/nadpis“) nechte prázdné, a varování, že jste nezadali shrnutí editace, si nevšímejte a uložení potvrďte.

Druhou možností je editovat celý seznam – položku připište na konec seznamu obdobným způsobem, přitom lze vymazat případné již neaktuální položky.

Po editaci stránku uložte. Po úspěšném provedení těchto kroků se text podstránky s novým návrhem na smazání objeví přímo na konci této hlavní stránky. Pokud se neobjevil, zkuste nejdříve vyprázdnit cache serveru, a pokud ani potom ne, zkontrolujte, zda všechny vaše kroky proběhly přesně podle návodu (např. jestli jste neudělali překlep apod.).

Upozornění na diskusi v posledních změnách a na portálu Wikipedie zařídí robot, může mu to ale trvat až půl hodiny. Vstřícným krokem, který můžete ještě udělat (a robot ho neudělá), je upozornit hlavního autora článku na založení diskuse. Lze očekávat, že si nastavil odeslání e-mailu při změně diskusní stránky, takže bude upozorněn i v případě, kdy aktuálně Wikipedii nesleduje.

Pravidla diskusí o smazání[editovat | editovat zdroj]

Uzavření diskuse[editovat | editovat zdroj]

Diskuse se uzavírá nejdříve po týdnu. Správce však může zrušit nebo předčasně uzavřít diskusi, pokud:

 • bylo jejich založení zjevně v rozporu s jinými pravidly (např. šlo o narušování Wikipedie nebo obcházení bloku),
 • pro daný typ stránek je výslovně řečeno, že pro něj proces diskuse o smazání není určen.

Správce může dále předčasně uzavřít diskuse:

 • jednoznačné (dostatečně reprezentativní a takřka jednomyslné),
 • kde došlo k tak zásadnímu přepracování navržené stránky, že dosavadní argumenty pro smazání ztratily smysl.

Na druhou stranu může kterýkoli správce diskusi prodloužit, pokud se před očekávaným uzavřením objeví nové podstatné argumenty.

Uzavíratelem může být libovolný ze správců; jasné, zralé a řádně proběhlé diskuse, jejichž výsledek nevyžaduje použití práv správce, smí uzavřít kterýkoli wikipedista. Uzavíratel zváží argumenty, komentáře, připomínky a názory diskutujících a rozhodne, zda se článek ponechá, smaže nebo přesune. Zároveň může doporučit přepracování článku. Rozhodnutí může být v případě nutnosti výrazných úprav podmínečné. Rozhodnutí musí být jasně a výstižně zdůvodněno.

Uživatelé se zásadními námitkami vůči způsobu vyhodnocení nebo regulérnosti diskuse by se měli nejprve obrátit na uzavíratele. Pokud se svou stížností neuspějí, mohou podat na příslušné stránce podnět k revizi smazání.

Užitečné tipy pro vyhodnocování konsenzu vizte na stránce Wikipedie:Žádost o komentář/VfD: změna na AfD/Vyhodnocování konsenzu.

Výsledek a další postup[editovat | editovat zdroj]

 Při archivaci podstránek použijte následující šablony:

 • {{subst:vfd-archiv-start|vysledek=smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno}} --~~~~
 • {{subst:vfd-archiv-konec}}

 Položku do archivu vložte pomocí:

 • {{subst:vfd-archiv-položka|Jméno stránky}} – smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno --~~~~

Stránka bude smazána po uzavření diskuse, pokud výsledkem diskuse bylo rozhodnutí smazat.

Obecně pokud diskuse skončí s výsledkem nemazat, stránka by již neměla být znovu nominována. Pokud není skutečně dobrý důvod, aby diskutující změnili svůj postoj, dá se předpokládat, že další návrh dopadne stejně.

Ukončené nebo zrušené diskuse se zařazují do Archivu diskusí o smazání (kde je i návod pro archivaci). Do diskusí ke stránkám, které nebyly smazány, se má vložit odkaz na zaarchivovanou diskusní stránku pomocí šablony {{Afd-oznámení}}. Budoucí čtenáři stránky tak jsou informováni, že v minulosti přežila návrh na smazání, a mohou si přečíst patřičnou diskusi. To ovšem nebrání případnému novému návrhu na smazání.

Vlastní diskuse[editovat | editovat zdroj]

Jak přidat argument nebo komentář[editovat | editovat zdroj]

Editujte jen příslušnou sekci „Doporučená řešení“ (nebo „Komentáře“), a to buď klepnutím na odkaz Editovat u nadpisu dané sekce, nebo klepnutím pravým tlačítkem myši tamtéž (záleží na vašem uživatelském nastavení Wikipedie).

Poté přidejte svůj argument pro nebo proti jako další položku seznamu. Pro přehlednost ve svém textu uveďte tučně shrnutí akce, kterou doporučujete udělat, např. Smazat nebo Ponechat. Můžete uvést i jiné možnosti, popřípadě více možností – pak jako první uveďte tu, které dáváte přednost (např. ponechat nebo alespoň sloučit; dát měsíc na přepracování, jinak smazat; přesunout na Wikislovník nebo smazat).

Máte-li k již vznesenému argumentu protiargument nebo komentář, přidejte jej jako podbod. Jestliže se již argument či informace v diskusi nachází, není nutno je přidávat opakovaně. Stačí uvést jména diskutujících, s jejichž argumenty se ztotožňujete (pokud je to jednoznačné).

Vyprázdnit cache serveru
(Použijte v případě, že níže vidíte zastaralé verze podstránek)


Stránky navržené ke smazání[editovat | editovat zdroj]

Seznam ministrů České republiky[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Jvs 16. 7. 2014, 13:56 (UTC)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat. Neaktualizovaná a neudržovaná tabulka. V srpnu 2013 jsem uzavíral první diskusi o smazání. Protože jsem z diskuse nabyl dojmu, že je dostatek uživatelů ochotných článek vylepšít, uzavřel jsem diskusi s výsledkem „ponecháno“. V tomto jsem se mýlil, článek upravován už dále nebyl. Na druhou stranu se tomu ani moc nedivím, když vezmeme v úvahu, jak obtížná je práce s takto komplikovanými HTML tabulkami. Pokud je existence podobné tabulky užitečná, pak by bylo asi lepší svěřit dřinu strojům a napsat algoritmus pro generování HTML/SVG z dat (ať už s využitím Wikidat nebo jinak). --Jvs 16. 7. 2014, 13:56 (UTC)
 • smazat - nepoužitelné --Wikipedista:BobM d|p 17. 7. 2014, 09:44 (UTC)
 • Ponechat a dopracovat – v minulém DoSu převládl názor, že zde tento přehled má své místo. Bohužel od té doby nebyl dopracován, k čemuž snad toto druhé pošťouchnutí přispěje. Rozhodně se teď už daly ledy do pohybu. Jinak souhlasím s Jvs, že by mohlo být k užitku, kdyby se přehled vygeneroval strojově, museli by se toho ovšem chopit technicky zdatnější kolegové. Napadlo mne rámcově nějaké řešení pomocí šablon, což by možná usnadnilo další aktualizaci, ale protože je teď urgentní seznam narychlo dopracovat aspoň do přijatelné podoby, nebudu se pouštět do rozdělávání složitějších nástrojů. --Bazi (diskuse) 17. 7. 2014, 19:25 (UTC)
 • Přepracovat — Hlavně ta polovina tabulky od ministerstva vnitra je hodně nepřehledná, esli to nebusde přepracovano, aby byla cela tabulka dobře přehledna, tak smazat.--Toмa646 (diskuse) 17. 7. 2014, 20:33 (UTC)
  Kolego, v článku je šablona Ve výstavbě a tabulka se právě postupně upravuje z podoby vpravo do podoby vlevo. Vizte historii článku. --Bazi (diskuse) 17. 7. 2014, 21:01 (UTC)
Pokud bude članek dokončen tak ponechat.--Toмa646 (diskuse) 17. 7. 2014, 21:13 (UTC)
 • Přepracovat — stávající podoby (pravá stará i levá nová podoba) jsou obě v natolik nešikovném tvaru, že jsou nepřehledné a nedá se s nimi pracovat za účelem přeuspořádání dat (a nedivím se, že se je mnozí bojí editovat a aktualizovat). O co lepší by byla normální tabulka se standardními vzestupně či sestupně řaditelnými sloupci se jmény, daty počátku a konce účasti ve vládě, přesnými názvy tehdejších ministerstev či vládních funkcí (tím by se odstranila hlavní věcná vada současného seznamu; kompetence se totiž různě rozdělovaly a slučovaly, stávající podoba falešně evokuje stálost portfejí) a s vládou (označenou i pořadovým číslem). Bude-li stávající podoba smazána, vůbec mi nebude chybět, i když podobné shrnutí dat ve vhodnější podobě považuji za velmi užitečné. Petr Karel (diskuse) 18. 7. 2014, 10:00 (UTC)
  Tedy máte na mysli tabulkový seznam všech členů vlády, který by nebyl dělený do sloupců podle ministerstev ani do řádků podle vlád/času, ale obsahoval by dejme tomu sloupce: jméno, stranická příslušnost, vláda, funkce, od data, do data? A každá osoba by pro každou svou funkci měla samostatný řádek? --Bazi (diskuse) 18. 7. 2014, 10:57 (UTC)
  Čili nějak takto? --Bazi (diskuse) 19. 7. 2014, 09:08 (UTC)
  Cílem je zduplikovat tabulkový obsah z článků vlád do sekce „Seznam“?--Kacir 19. 7. 2014, 09:43 (UTC)
  Ponechal bych to v původní variantě průběžné tabulky. --Jan Polák (diskuse) 19. 7. 2014, 11:23 (UTC)
  Ještě by se dalo uvažovat o variantě, že by to byl klasický souhrnný seznam podle návrhu Petra Karla, doplněný o graf časové osy (něco na tento způsob), která by nahradila tu předchozí variantu tabulky. --Bazi (diskuse) 19. 7. 2014, 12:20 (UTC)
 • Ponechat - takovej přehled se hodí (ale chhělo by to hlídat).--frettie.net (diskuse) 24. 7. 2014, 17:27 (UTC)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Tabulku jsem měl rozpracovanou a teď jsem ji nahrál. Co vy, dámy a pánové, na to? --Jan Polák (diskuse) 16. 7. 2014, 16:15 (UTC)

Ona je to taková nějaká kombinace tabulky a grafu. Chtělo by to ještě hodně vyladit, aby to bylo funkční. Možná bych to rozdělil do pevných a uzavřených bloků po jednotlivých vládách, určitě doplnil odkazy, nějak zatmavil buňky v obdobích, kdy dané ministerstvo neexistovalo. Ad.
Bohužel, při minulém DoSu se jen rozhodlo o ponechání/smazání, ale už se nedospělo k další domluvě o koncepčním pojetí, a možná i proto článek zamrznul v takovém stavu. --Bazi (diskuse) 17. 7. 2014, 11:19 (UTC)
Jasně, souhlasím. Navíc jsem s takovými úpravami i počítal. Teď mi spíše šlo o to, zda se tomu věnovat, aby pak člověk nevytvořil tabulku, která by se stejně smazala. To je pak škoda, pokud by taková práce přišla vniveč. --Jan Polák (diskuse) 17. 7. 2014, 11:53 (UTC)
Dala by se doplnit ještě křestní jména, barevně vyznačit politická příslušnost. Také by, myslím, bylo přehlednější, kdyby údaje v buňkách byly vertikálně zarovnané nahoru. U těch, na které přímo nenavázal další ministr, by se dalo uvést datum odchodu. U zrušených ministerstev by se dala uvést základní informace o tom, že byla zrušena a jestli ministr přešel jinam apod. Je mi trochu líto těch tří sloupců s ministerstvy, která využila jen první Klausova vláda, ale nenapadá mě, jak ten prostor uspořit. --Bazi (diskuse) 18. 7. 2014, 15:22 (UTC)

Oceňuji, že sis s tím dal Jane práci, teď jsem nestudoval minulou diskusi, ale pokud se nemýlím, tak hlavním a v podstatě jediným důvodem pro ponechání bylo to, že bude čtenář z jediné tabulky lépe vidět, jestli ministr X zasedal či nezasedal v jedné vládě s ministrem Y. Z mého pohledu se jedná o potenciálně velmi malou přidanou hodnotu, když všechny takové informace již máme v článcích politiků, přehledových seznamech vlád a ministerstev. Jedná se tedy o otázku jednoho, dvou kliknutí do menších a přehledněji strukturovaných článků, abych se dozvěděl to, co budu v této velké tabulce hledat.--Kacir 17. 7. 2014, 14:15 (UTC)

Já tu vidím jako přidanou hodnotu spíš celkový přehled o vývoji. Můžu se podívat na to, jak šli po sobě jednotliví ministři na jednom resortu, a současně v jedné chvíli na to, kdo s tím ministrem byl ve vládě na jiném postu. Ačkoli je to pojmenované jako seznam a řešené formou tabulky, vidím to spíš jako graf, časovou osu poskytující přehled o personálním vývoji všech vlád a resortů. Takto ucelený přehled nikde jinde nenajdu.
Asi by pro to byl lepší nějaký interaktivní nástroj, který by dodával víc informací po přejetí myší nebo po kliknutí, ale to už je nejspíš mimo možnosti wiki. Jako hlavní problém zatím vidím přílišnou rozměrnost tabulky a šířků sloupců, to by chtělo co nejvíc zmáčknout. --Bazi (diskuse) 17. 7. 2014, 15:15 (UTC)
To jsou právě ta dvě kliknutí navíc, abych zjistil jestli byl např. Kavan ve vládě s Grégrem a kdo byli další ministři zahraničí, což už mimochodem vidíme v šabloně u každého takového člena vlády v jeho článku. Proto mi stále připadá zbytečné, neefektivní, vytvářet nové tabulky o tomtéž, co už zde máme…
     … asi jako kdybych teď založil supertabulku Wimbledonští vítězové, kde bych spojil všechny ročníky mužské dvouhry, ženské dvouhry, mužské čtyřhry, ženské čtyřhry a mixu, pokud by někdo z laskavých čtenářů požadoval v jediném článku „rychle“ zjistit, kdo všechno vyhrál s Kvitovou v roce 2014 (kdo všechno byl s Kavanem ve vládě) a které další hráčky vyhrály wimbledonskou dvouhru jako Kvitová (kdo jsou další ministři zahraničí), i když tyto informace již máme jinde – jen je opět nutné vícekrát kliknout.--Kacir 17. 7. 2014, 17:25 (UTC)
Vždy ale máme jen jednu rovinu, kterou v článku můžeme sledovat - jednu osobu, jedno ministerstvo, jedno (vládní) období. Tady máme celkový přehled.
S vítězi Wimbledonu se to nedá srovnávat. Ti hrají sami za sebe, jednorázově dostanou nějaký pohár a dál nemají s ostatními nic společného. Oproti tomu vláda je tým, který spolupracuje na řízení země, takže tam nám dává mnohem větší smysl informace, kdo s kým v té vládě byl. Dává nám to informaci nikoli o jednotlivých ministerstvech, ale o složení vlády v daném momentu a zároveň o vývoji toho složení v čase. Prostě ty vazby jsou ve vládě mnohem silnější a takový přehled dává smysl. Ke srovnání by byl vhodnější spíš třeba přehled vývoje obsazení v hudební kapele, když už.
Ostatně v minulém DoSu „převážil názor, že tabulka poskytující komplexní pohled na výměny ministrů v českých vládách bude užitečná (po doplnění)“. Důvodem k obnovení DoSu byla ta skutečnost, že seznam doplněn nebyl. Teď už díky Janu Polákovi je. --Bazi (diskuse) 17. 7. 2014, 18:25 (UTC)
Já bohužel žádný hlubší smysl v podobě položek příjmení nevidím. Jak vertikální tak horizontální osu naleznu v již existujících článcích a stejně tak jednoduše dohledám i případnou informaci (křižnou), kdo s kým zasedal nebo nezasedal.--Kacir 17. 7. 2014, 18:33 (UTC)


Jiří Jehlička[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Mates (diskuse) 23. 7. 2014, 23:19 (UTC)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat – na článek jsem narazil díky žádosti na nástěnce správců a jsem na pochybách, zda předmět článku splňuje wp:Encyklopedická významnost. Osobně si myslím, že ne; dodané zdroje mi přijdou z části nevěrohodné či závislé. Přesto je tu však článek již poměrně dlouho, tak mě zajímá názor ostatních. --Mates (diskuse) 23. 7. 2014, 23:19 (UTC)
 • Ponechat – to si děláte legraci? To už bychom rovnou mohli smazat i Pavla Janouška, Lukáše Kohouta, Petra Cibulku nebo Václava Klause. U člověka, jehož aféry se opakovaně objevují v nejvýznamnějších médiích, přece nemůže být o encyklopedické významnosti pochyb. --ŠJů (diskuse) 24. 7. 2014, 02:32 (UTC)
 • Odstranit/ověřit neozdrojované informace, a potom posoudit znovu Jiří Jehlička reagoval na článek na svých stránkách a proti některým informacím v článku se ohradil. Ohradil se i proti zveřejnění osobních informací. Ty je třeba doložit zdrojem nebo smazat. (odkaz je ve zdrojích k článku). Osobně tam nyní encyklopedickou významnost nevidím - který zdroj o něm netriviálně pojednává? Snažší to bude posoudit, pokud zbavíme článek balastu bulváru. --Rosičák (diskuse) 24. 7. 2014, 03:40 (UTC)
 • Ponechat a doplnit - Stejny duvod jako ŠJů.--Toмa646 (diskuse) 24. 7. 2014, 08:09 (UTC)
 • Ponechat – že po pár letech zmizel z novin zde neznamená nic; naopak, bude dobře, když tu památka na něj přetrvá. --Uacs451 (diskuse) 24. 7. 2014, 08:15 (UTC)
 • Ponechat – po úpravě odkazů kolegou ŠJů je EV doložena 1. referencí (iDNES) a 2. a 3. EO (i-noviny a ČT24).--Zdenekk2 (diskuse) 24. 7. 2014, 13:19 (UTC)
 • Ponechat - stejně jako někteří ostatní, můžu si o něm myslet cokoliv, ale možná by tady měl zůstat.--frettie.net (diskuse) 24. 7. 2014, 17:09 (UTC)
 • Smazat – na to že to je osoba bezúhoná, informace neověřitelné tak se nedivím že se ohradil. Není ani v trestním řízení, nikde nepíší že je pro něco vyšetřován, obsah informací je vhoná spíše pro blesk. Jeho reakce je docela rozumná, vždyť nic z toho není nějak důležité. Rozdíl mezi Kohoutem je velký, on byl odsouzen.– Tento nepodepsaný komentář přidal uživatel Alexnovakcz (diskusepříspěvky)
 • Odstranit/ověřit neozdrojované informace a potom posoudit znovu, zda zbývající zdroje jsou ještě 2NNVZ a zda nám pak o panu Jehličkovi nezbudou jen skutečné triviality. Prozatím je heslo značně na pováženou z hlediska WP:ČŽL.--RPekař (diskuse) 24. 7. 2014, 20:53 (UTC)
 • Ponechat - heslo je sice z hlediska kvality hodně nízko, ale Jehlička je docela známý aktivista, což podle mého názoru to k encyklopedické významnosti stačí. --Masa97 (diskuse) 25. 7. 2014, 12:41 (UTC)
 • Ponechat a ozdrojovat - co jsem zběžně koukal, tak zdroje jsou snad ke všemu, o čem se tam píše (psalo). Jen už je to staršího data, tak se možná bude muset navštívit archiv... Ale myslím, že význam hesla je stále velký. --AakaFosfor (diskuse) 28. 7. 2014, 10:00 (UTC)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Kvalita článku je nyní opravdu poměrně nízká, co se týče, obsahu, rozsahu i zdrojování, ale o encyklopedické významnosti osoby nemůže být sebemenších pochyb. --ŠJů (diskuse) 24. 7. 2014, 02:49 (UTC)


Já se na to dívám ještě jinak. Kam jde každý běžný občan, když potřebuje rychlé info. Na Wikipedii. Pokud existují další zdroje, stejně lehce přístupné, bere to jako třešničku na dortu. Pokud ale nikde nic nenajde, tak to končí mírným rozčarováním a slovy: "nemůžu nic najít, ani na Wikipedii nic nebylo." A já si myslím, že o tomto pánovi, by tu něco být mělo. --Lenka Lyalikoff 24. 7. 2014, 03:12 (UTC)


Po prostudování některých nepravdivých pasáží jsem se nakonec rozhodl cs.wikipedia.org žalovat v USA. I když to bude na delší dobu, Americké právní systém umožňuje zajímavé kompenzační postihy, narozdíl od České republiky. V České republice se pomluva žalovat nevyplácí, odškodné jsou v řádech tisíců a spory jsou letité. Je zřejmé, že wikipedia je často zneužívána editory, jež porušují trestní právo a často se citacíemi neověřených zdrojů dopuštějí trestného činu pomluvy. Wikipedia.org cituje informace získané prostřednictvím účelové založené asociace (ANOV), která krátce po vzniku zkrachovala, když se ji nepodařilo převzít trh s pohledávkami. Tuto soukromou Asociaci o třech členech řídil syn elitního agenta STB Michal Moroz, v současné době prověřován v mnoha politických kauzách v řadě vedených trestních řízení v korupčních kauzách politických špiček ODS. Wikipedia je na Michala Moroze docela hodná s ohledem na politickou minulost jeho rodiny a pikantní články na síti internet.  :-)


Více zde: http://www.jiri-jehlicka.cz/cs-wikipedia-org/

Žalovat můžete kde chcete a koho chcete a nemusíte to sem psát. Nikoho to tu nezajímá. --Uacs451 (diskuse) 24. 7. 2014, 08:15 (UTC)