Wikipedie:Diskuse o smazání

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Wiki rules.png
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Zkratka:
WP:DOS
WP:AfD
WP:TfD

Diskuse o smazání (slangově též DOS, DoS, AfD z anglického Articles for Deletion či TfD z Template for Deletion) je stránka pro diskuse o tom, zda obsah stránky vyhovuje kritériím pro zahrnutí ve Wikipedii, či zda má být stránka smazána. Cílem diskuse je dosáhnout konsensu o smazání či ponechání, případně přepracování stránky do přijatelné podoby. Skončené diskuse jsou uloženy v archivu.

Diskuse o smazání řeší otázku smazání obsahu nějaké stránky, nikoliv rušení zavedených pravidel a zvyklostí. K diskusi o smazání mohou být proto zpravidla podány stránky jen z těch jmenných prostorů, které bezprostředně souvisí s obsahem v článcích, tj. stránky z hlavního jmenného prostoru a prostoru portál a šablony, soubory či kategorie, které bezprostředně s obsahem článků souvisí. V dalších jmenných prostorech se užívá jiných rozhodovacích procesů (vizte Změny v pravidlech), o smazání je možné rozhodovat jen tehdy, pokud byl příslušný mechanismus, jehož je stránka součástí, zrušen nebo standardním způsobem plně nahrazen jiným.

Možnost fyzického mazání stránek mají správci (sysopové) české Wikipedie.

Pro upozornění na omylem vytvořené, špatně pojmenované, zjevně zcela nesmyslné a jiné podobné stránky, které lze bez diskuse o obsahu vymazat procedurou tzv. rychlého smazání, použijte šablonu {{Smazat|důvod pro smazání}}.

Jestliže jde o heslo o encyklopedicky významném pojmu, který by na Wikipedii měl být, zvažte dobře, je-li jeho stávající obsah opravdu natolik nicotný, že je lepší ho zcela smazat z databáze než ho využít jako pahýl. Také zvažte, není-li vhodné stránku či kategorii spíše sloučit s jinou nebo přejmenovat. V případě, že stránka je spíše slovníkovou definicí než encyklopedickým heslem, zvažte její přesunutí na Wikislovník. K tomu se používá šablona {{Přesunout na Wikislovník}}.

V případě, že navrhujete ke smazání šablonu nebo jiný prvek, který užívají jiní uživatelé, napište ve zdůvodnění i postup, jak se vypořádat s problémy, které nastanou v souvislosti s jeho smazáním.

Jak navrhnout stránku na smazání[editovat | editovat zdroj]

Předpokládejme, že vidíte důvod smazat stránku Velký modrák. Nejprve zjistěte, zda problémy na této stránce nemůžete odstranit sami bez nutnosti vyvolávat diskusi o smazání, zejména:

 • úpravou problematického textu, například odmazáním nepřijatelného obsahu;
 • změnou obsahu stránky na přesměrování spolu s případným sloučením užitečného obsahu s cílovou stránkou přesměrování;
 • přesunem stránky na název, který bude ve shodě s jejím obsahem, případně na Wikislovník;
 • využitím mechanismu rychlého nebo odloženého mazání stránek.

Pokud žádným z uvedených způsobů problémy stránky vyřešit nelze, navrhněte ji na smazání pomocí následujících kroků:

1/3 Vložení šablony do navrhované stránky

Na začátek stránky, kterou chcete smazat (tj. Velký modrák), vložte šablonu {{AfD}} (navrhujete-li smazání šablony, označte ji šablonou {{TfD}}).

2/3 Vytvoření diskusní podstránky

V editačním políčku nahraďte -heslo- slovy Velký modrák (názvem stránky, o níž se má diskutovat) a zmáčkněte tlačítko pro vytvoření podstránky. Podstránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.


3/3 Zařazení podstránky do seznamu

Po klepnutí zde napište do velkého editačního pole {{/-heslo-}}, kde -heslo- nahraďte názvem stránky navrhované na smazání, takže přidaná položka bude například {{/Velký modrák}}. Malé editační pole („Předmět/nadpis“) nechte prázdné, a varování, že jste nezadali shrnutí editace, si nevšímejte a uložení potvrďte.

Druhou možností je editovat celý seznam – položku připište na konec seznamu obdobným způsobem, přitom lze vymazat případné již neaktuální položky.

Po editaci stránku uložte. Po úspěšném provedení těchto kroků se text podstránky s novým návrhem na smazání objeví přímo na konci této hlavní stránky. Pokud se neobjevil, zkuste nejdříve vyprázdnit cache serveru, a pokud ani potom ne, zkontrolujte, zda všechny vaše kroky proběhly přesně podle návodu (např. jestli jste neudělali překlep apod.).

Upozornění na diskusi v posledních změnách a na portálu Wikipedie zařídí robot, může mu to ale trvat až půl hodiny. Vstřícným krokem, který můžete ještě udělat (a robot ho neudělá), je upozornit hlavního autora článku na založení diskuse. Lze očekávat, že si nastavil odeslání e-mailu při změně diskusní stránky, takže bude upozorněn i v případě, kdy aktuálně Wikipedii nesleduje.

Pravidla diskusí o smazání[editovat | editovat zdroj]

Uzavření diskuse[editovat | editovat zdroj]

Diskuse se uzavírá nejdříve po týdnu. Správce však může zrušit nebo předčasně uzavřít diskusi, pokud:

 • bylo jejich založení zjevně v rozporu s jinými pravidly (např. šlo o narušování Wikipedie nebo obcházení bloku),
 • pro daný typ stránek je výslovně řečeno, že pro něj proces diskuse o smazání není určen.

Správce může dále předčasně uzavřít diskuse:

 • jednoznačné (dostatečně reprezentativní a takřka jednomyslné),
 • kde došlo k tak zásadnímu přepracování navržené stránky, že dosavadní argumenty pro smazání ztratily smysl.

Na druhou stranu může kterýkoli správce diskusi prodloužit, pokud se před očekávaným uzavřením objeví nové podstatné argumenty.

Uzavíratelem může být libovolný ze správců; jasné, zralé a řádně proběhlé diskuse, jejichž výsledek nevyžaduje použití práv správce, smí uzavřít kterýkoli wikipedista. Uzavíratel zváží argumenty, komentáře, připomínky a názory diskutujících a rozhodne, zda se článek ponechá, smaže nebo přesune. Zároveň může doporučit přepracování článku. Rozhodnutí může být v případě nutnosti výrazných úprav podmínečné. Rozhodnutí musí být jasně a výstižně zdůvodněno.

Uživatelé se zásadními námitkami vůči způsobu vyhodnocení nebo regulérnosti diskuse by se měli nejprve obrátit na uzavíratele. Pokud se svou stížností neuspějí, mohou podat na příslušné stránce podnět k revizi smazání.

Užitečné tipy pro vyhodnocování konsenzu vizte na stránce Wikipedie:Žádost o komentář/VfD: změna na AfD/Vyhodnocování konsenzu.

Výsledek a další postup[editovat | editovat zdroj]

 Při archivaci podstránek použijte následující šablony:

 • {{subst:vfd-archiv-start|vysledek=smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno}} --~~~~
 • {{subst:vfd-archiv-konec}}

 Položku do archivu vložte pomocí:

 • {{subst:vfd-archiv-položka|Jméno stránky}} – smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno --~~~~

Stránka bude smazána po uzavření diskuse, pokud výsledkem diskuse bylo rozhodnutí smazat.

Obecně pokud diskuse skončí s výsledkem nemazat, stránka by již neměla být znovu nominována. Pokud není skutečně dobrý důvod, aby diskutující změnili svůj postoj, dá se předpokládat, že další návrh dopadne stejně.

Ukončené nebo zrušené diskuse se zařazují do Archivu diskusí o smazání (kde je i návod pro archivaci). Do diskusí ke stránkám, které nebyly smazány, se má vložit odkaz na zaarchivovanou diskusní stránku pomocí šablony {{Afd-oznámení}}. Budoucí čtenáři stránky tak jsou informováni, že v minulosti přežila návrh na smazání, a mohou si přečíst patřičnou diskusi. To ovšem nebrání případnému novému návrhu na smazání.

Vlastní diskuse[editovat | editovat zdroj]

Jak přidat argument nebo komentář[editovat | editovat zdroj]

Editujte jen příslušnou sekci „Doporučená řešení“ (nebo „Komentáře“), a to buď klepnutím na odkaz Editovat u nadpisu dané sekce, nebo klepnutím pravým tlačítkem myši tamtéž (záleží na vašem uživatelském nastavení Wikipedie).

Poté přidejte svůj argument pro nebo proti jako další položku seznamu. Pro přehlednost ve svém textu uveďte tučně shrnutí akce, kterou doporučujete udělat, např. Smazat nebo Ponechat. Můžete uvést i jiné možnosti, popřípadě více možností – pak jako první uveďte tu, které dáváte přednost (např. ponechat nebo alespoň sloučit; dát měsíc na přepracování, jinak smazat; přesunout na Wikislovník nebo smazat).

Máte-li k již vznesenému argumentu protiargument nebo komentář, přidejte jej jako podbod. Jestliže se již argument či informace v diskusi nachází, není nutno je přidávat opakovaně. Stačí uvést jména diskutujících, s jejichž argumenty se ztotožňujete (pokud je to jednoznačné).

Vyprázdnit cache serveru
(Použijte v případě, že níže vidíte zastaralé verze podstránek)


Stránky navržené ke smazání[editovat | editovat zdroj]

Šablona:LOH 1920 - lední hokej - ČSR[editovat | editovat zdroj]

týká se i dalších šablon: Šablona:ZOH 1948 - lední hokej - ČSR, Šablona:ZOH 1964 - lední hokej - ČSSR, Šablona:ZOH 1968 - lední hokej - ČSSR, Šablona:ZOH 1972 - lední hokej - ČSSR, Šablona:ZOH 1976 - lední hokej - ČSSR, Šablona:ZOH 1984 - lední hokej - ČSSR, Šablona:ZOH 1984 - lední hokej - Švédsko, Šablona:ZOH 1992 - lední hokej - ČSFR, Šablona:Zlatý tým Nagano, Šablona:ZOH 2006 - lední hokej - ČR, Šablona:ZOH 2006 - lední hokej, muži - Švédsko
Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Harold (diskuse) 9. 10. 2014, 10:29 (UTC)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat – viz sekce Komentáře --Harold (diskuse) 9. 10. 2014, 10:29 (UTC)
 • Smazat – souhlasím s návrhem, zbytečné a duplicitní. --Jowe (diskuse) 9. 10. 2014, 11:18 (UTC)
 • Smazat – osobně bych byl i pro smazání těch použitých, protože medle jen zaplevelují články (jeden navbox v článku může být v pořádku, ale když se jich někde sejde víc, jsou buď sbalené, takže stejn nevidím obsah, nebo je rozbalím, a pak je to zase nepřehldné) - ovšem to by asi neprošlo a není to téma této diskuse. Osobně bych stav definoval jako Nepoužitá duplicita, smazat. JAn (diskuse) 9. 10. 2014, 12:38 (UTC)
 • Smazat – Tuto smazat Šablona:ZOH 1948 - lední hokej - ČSR, stačí tato Šablona:Medailisté - Lední hokej na Zimních olympijských hrách 1948(duplicita).Další roky jak by smet.--Zoner60 (diskuse) 9. 10. 2014, 16:33 (UTC)
 • Amazat - To je fakt šablonu na nic.--Toмa646 (poslat mi mail | diskuse) 11. 10. 2014, 08:21 (UTC)
 • Smazat - Přešablonováno. A místo šablon by bylo vhodné třeba do těch článků, ve kterých by bývaly mohly být, doplnit jen soupisky, pokud tam nejsou.--Fraxinus (diskuse) 11. 10. 2014, 12:26 (UTC)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Již před několika lety tu vznikly duplicitní soubory hokejových navboxů. Jeden z těchto souborů ani není skoro v článcích používán, prostě "jen existuje". Výjimečně jsou v relevantních článcích vloženy obě šablony. Podle mě není existence dvou paralelních řad odůvodněná a je zbytečná (autor možná vytvořil jeden soubor navboxů a pak třeba po změně názoru nebo nějaké diskusi založil i druhou řadu, kterou tu první většinově v článcích nahradil - nevím, tak podrobně jsem to nezkoumal). Uvádím zde přehled dvojic (na smazání navrhuji ty první uvedené) s počty vložení k 9. říjnu 2014:

V minulých týdnech jsem některé články upravoval a u některých jsem ten národní navbox nahradil souhrnným. Jedná se ale pouze o jednotlivé případy, které uvedený přehled příliš nezkreslují, protože trend používání navboxů je jasný.

Podle mě je zbytečné tu mít duplicitní šablony, které navíc ani nejsou používány. Obecně lze říci, že je mi jedno, který z těchto souborů navboxů bude smazán. Vzhledem k tomu, že výrazně většinově je používána ta řada, která obsahuje všechny medailisty z konkrétních OH (a navíc existují i navboxy z ostatních ZOH, kde Československo/Česko nezískalo medaili, viz celá Kategorie:Navigační šablony vítězů ZOH v ledním hokeji), navrhl jsem na smazání navboxy obsahující pouze hráče československého/českého týmu.

Diskuse se netýká navboxů {{ZOH 1980 - lední hokej - ČSSR}}, {{ZOH 1988 - lední hokej - ČSSR}}, {{ZOH 1994 - lední hokej - ČR}}, {{ZOH 2002 - lední hokej - ČR}} a {{ZOH 2010 - lední hokej - ČR}}, které nejsou duplicitní. Československý/český tým na těchto ZOH nezískal medaili, proto není uveden v souhrnných medailových navboxech. --Harold (diskuse) 9. 10. 2014, 10:29 (UTC)

Ty navboxy navržené ke smazání jsem vytvořil před lety já. Souhrné navboxy jsou (nevím jistě zda všechny) dílem kolegy Zonera60. K duplicitnímu použití obou variant došlo doplňěním souhrných boxů do článků s použitým jednotlivým.
Osobně se domnívám, že budeme-li používat navboxy, ty jednotlivé jsou vhodnější. Imo je soupiska vítězného týmu na stránce jednoho z hráčů týmu třetího již poněkud nadbytečná informace. Ale asi to nemám čas ani náladu řešit, tak si s tím dělejte co uznáte za vhodné;-)
PS.: Jestliže se budou používat ty souhrné navboxy, bylo by vhodné buď z nich vymazat trenéry, nebo doplnit informaci o tom, že nejsou medailisty (případně přejmenovat navbox medailisté => soupisky medailových týmů). Stávající stav může navozovat mylný dojem, že trenéři jsou medailisty.
Jedudědek (diskuse) 12. 10. 2014, 22:22 (UTC)
ad trenéři: Dobrá připomínka, osobně bych je odstranil, ale poznámka by asi mohla stačit. --Harold (diskuse) 12. 10. 2014, 22:39 (UTC)
Zkušebně jsem přidal poznámku k jednomu navboxu. Když nebude nikdo proti (lze to třeba i nějak jinak formulovat), vložím je i do ostatních šablon. --Harold (diskuse) 18. 10. 2014, 13:50 (UTC)
Poznámku jsem tedy přidal do všech souhrnných navboxů. --Harold (diskuse) 21. 10. 2014, 13:26 (UTC)