Wikipedie:Diskuse o smazání

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Wiki rules.png
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Zkratka:
WP:DOS
WP:AfD
WP:TfD

Diskuse o smazání (slangově též DOS, DoS, AfD z anglického Articles for Deletion či TfD z Template for Deletion) je stránka pro diskuse o tom, zda obsah stránky vyhovuje kritériím pro zahrnutí ve Wikipedii, či zda má být stránka smazána. Cílem diskuse je dosáhnout konsensu o smazání či ponechání, případně přepracování stránky do přijatelné podoby. Skončené diskuse jsou uloženy v archivu.

Diskuse o smazání řeší otázku smazání obsahu nějaké stránky, nikoliv rušení zavedených pravidel a zvyklostí. K diskusi o smazání mohou být proto zpravidla podány stránky jen z těch jmenných prostorů, které bezprostředně souvisí s obsahem v článcích, tj. stránky z hlavního jmenného prostoru a prostoru portál a šablony, soubory či kategorie, které bezprostředně s obsahem článků souvisí. V dalších jmenných prostorech se užívá jiných rozhodovacích procesů (vizte Změny v pravidlech), o smazání je možné rozhodovat jen tehdy, pokud byl příslušný mechanismus, jehož je stránka součástí, zrušen nebo standardním způsobem plně nahrazen jiným.

Možnost fyzického mazání stránek mají správci (sysopové) české Wikipedie.

Pro upozornění na omylem vytvořené, špatně pojmenované, zjevně zcela nesmyslné a jiné podobné stránky, které lze bez diskuse o obsahu vymazat procedurou tzv. rychlého smazání, použijte šablonu {{Smazat|důvod pro smazání}}.

Jestliže jde o heslo o encyklopedicky významném pojmu, který by na Wikipedii měl být, zvažte dobře, je-li jeho stávající obsah opravdu natolik nicotný, že je lepší ho zcela smazat z databáze než ho využít jako pahýl. Také zvažte, není-li vhodné stránku či kategorii spíše sloučit s jinou nebo přejmenovat. V případě, že stránka je spíše slovníkovou definicí než encyklopedickým heslem, zvažte její přesunutí na Wikislovník. K tomu se používá šablona {{Přesunout na Wikislovník}}.

V případě, že navrhujete ke smazání šablonu nebo jiný prvek, který užívají jiní uživatelé, napište ve zdůvodnění i postup, jak se vypořádat s problémy, které nastanou v souvislosti s jeho smazáním.

Jak navrhnout stránku na smazání[editovat | editovat zdroj]

Předpokládejme, že vidíte důvod smazat stránku Velký modrák. Nejprve zjistěte, zda problémy na této stránce nemůžete odstranit sami bez nutnosti vyvolávat diskusi o smazání, zejména:

 • úpravou problematického textu, například odmazáním nepřijatelného obsahu;
 • změnou obsahu stránky na přesměrování spolu s případným sloučením užitečného obsahu s cílovou stránkou přesměrování;
 • přesunem stránky na název, který bude ve shodě s jejím obsahem, případně na Wikislovník;
 • využitím mechanismu rychlého nebo odloženého mazání stránek.

Pokud žádným z uvedených způsobů problémy stránky vyřešit nelze, navrhněte ji na smazání pomocí následujících kroků:

1/3 Vložení šablony do navrhované stránky

Na začátek stránky, kterou chcete smazat (tj. Velký modrák), vložte šablonu {{AfD}} (navrhujete-li smazání šablony, označte ji šablonou {{TfD}}).

2/3 Vytvoření diskusní podstránky

V editačním políčku nahraďte -heslo- slovy Velký modrák (názvem stránky, o níž se má diskutovat) a zmáčkněte tlačítko pro vytvoření podstránky. Podstránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.


3/3 Zařazení podstránky do seznamu

Po klepnutí zde napište do velkého editačního pole {{/-heslo-}}, kde -heslo- nahraďte názvem stránky navrhované na smazání, takže přidaná položka bude například {{/Velký modrák}}. Malé editační pole („Předmět/nadpis“) nechte prázdné, a varování, že jste nezadali shrnutí editace, si nevšímejte a uložení potvrďte.

Druhou možností je editovat celý seznam – položku připište na konec seznamu obdobným způsobem, přitom lze vymazat případné již neaktuální položky.

Po editaci stránku uložte. Po úspěšném provedení těchto kroků se text podstránky s novým návrhem na smazání objeví přímo na konci této hlavní stránky. Pokud se neobjevil, zkuste nejdříve vyprázdnit cache serveru, a pokud ani potom ne, zkontrolujte, zda všechny vaše kroky proběhly přesně podle návodu (např. jestli jste neudělali překlep apod.).

Upozornění na diskusi v posledních změnách a na portálu Wikipedie zařídí robot, může mu to ale trvat až půl hodiny. Vstřícným krokem, který můžete ještě udělat (a robot ho neudělá), je upozornit hlavního autora článku na založení diskuse. Lze očekávat, že si nastavil odeslání e-mailu při změně diskusní stránky, takže bude upozorněn i v případě, kdy aktuálně Wikipedii nesleduje.

Pravidla diskusí o smazání[editovat | editovat zdroj]

Uzavření diskuse[editovat | editovat zdroj]

Diskuse se uzavírá nejdříve po týdnu. Správce však může zrušit nebo předčasně uzavřít diskusi, pokud:

 • bylo jejich založení zjevně v rozporu s jinými pravidly (např. šlo o narušování Wikipedie nebo obcházení bloku),
 • pro daný typ stránek je výslovně řečeno, že pro něj proces diskuse o smazání není určen.

Správce může dále předčasně uzavřít diskuse:

 • jednoznačné (dostatečně reprezentativní a takřka jednomyslné),
 • kde došlo k tak zásadnímu přepracování navržené stránky, že dosavadní argumenty pro smazání ztratily smysl.

Na druhou stranu může kterýkoli správce diskusi prodloužit, pokud se před očekávaným uzavřením objeví nové podstatné argumenty.

Uzavíratelem může být libovolný ze správců; jasné, zralé a řádně proběhlé diskuse, jejichž výsledek nevyžaduje použití práv správce, smí uzavřít kterýkoli wikipedista. Uzavíratel zváží argumenty, komentáře, připomínky a názory diskutujících a rozhodne, zda se článek ponechá, smaže nebo přesune. Zároveň může doporučit přepracování článku. Rozhodnutí může být v případě nutnosti výrazných úprav podmínečné. Rozhodnutí musí být jasně a výstižně zdůvodněno.

Uživatelé se zásadními námitkami vůči způsobu vyhodnocení nebo regulérnosti diskuse by se měli nejprve obrátit na uzavíratele. Pokud se svou stížností neuspějí, mohou podat na příslušné stránce podnět k revizi smazání.

Užitečné tipy pro vyhodnocování konsenzu vizte na stránce Wikipedie:Žádost o komentář/VfD: změna na AfD/Vyhodnocování konsenzu.

Výsledek a další postup[editovat | editovat zdroj]

 Při archivaci podstránek použijte následující šablony:

 • {{subst:vfd-archiv-start|vysledek=smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno}} --~~~~
 • {{subst:vfd-archiv-konec}}

 Položku do archivu vložte pomocí:

 • {{subst:vfd-archiv-položka|Jméno stránky}} – smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno --~~~~

Stránka bude smazána po uzavření diskuse, pokud výsledkem diskuse bylo rozhodnutí smazat.

Obecně pokud diskuse skončí s výsledkem nemazat, stránka by již neměla být znovu nominována. Pokud není skutečně dobrý důvod, aby diskutující změnili svůj postoj, dá se předpokládat, že další návrh dopadne stejně.

Ukončené nebo zrušené diskuse se zařazují do Archivu diskusí o smazání (kde je i návod pro archivaci). Do diskusí ke stránkám, které nebyly smazány, se má vložit odkaz na zaarchivovanou diskusní stránku pomocí šablony {{Afd-oznámení}}. Budoucí čtenáři stránky tak jsou informováni, že v minulosti přežila návrh na smazání, a mohou si přečíst patřičnou diskusi. To ovšem nebrání případnému novému návrhu na smazání.

Vlastní diskuse[editovat | editovat zdroj]

Jak přidat argument nebo komentář[editovat | editovat zdroj]

Editujte jen příslušnou sekci „Doporučená řešení“ (nebo „Komentáře“), a to buď klepnutím na odkaz Editovat u nadpisu dané sekce, nebo klepnutím pravým tlačítkem myši tamtéž (záleží na vašem uživatelském nastavení Wikipedie).

Poté přidejte svůj argument pro nebo proti jako další položku seznamu. Pro přehlednost ve svém textu uveďte tučně shrnutí akce, kterou doporučujete udělat, např. Smazat nebo Ponechat. Můžete uvést i jiné možnosti, popřípadě více možností – pak jako první uveďte tu, které dáváte přednost (např. ponechat nebo alespoň sloučit; dát měsíc na přepracování, jinak smazat; přesunout na Wikislovník nebo smazat).

Máte-li k již vznesenému argumentu protiargument nebo komentář, přidejte jej jako podbod. Jestliže se již argument či informace v diskusi nachází, není nutno je přidávat opakovaně. Stačí uvést jména diskutujících, s jejichž argumenty se ztotožňujete (pokud je to jednoznačné).

Vyprázdnit cache serveru
(Použijte v případě, že níže vidíte zastaralé verze podstránek)


Stránky navržené ke smazání[editovat | editovat zdroj]

Známí členové Mensy[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Mirek256 17. 2. 2015, 17:12 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat má maličkost je toho názoru, že zde bohatě stačí kategorie. Navíc jsou zde lidé, kteří jsou známí, ale ani na wikipedii, a nejen české, nemají ani heslo. Navíc nevím, jak interpretovat slovo známí. Kdo stačí aby ono člověka znal. Asia Carrera, kdo z nás ji zná? Stephen Hawkinga ale znám. Zajímalo by mě kdo mít nárok být v tomto seznamu. Navíc mohu být velmi inteligentní, ale členem Mensy být nemusím.--Mirek256 17. 2. 2015, 17:31 (CET)
 • Smazat, známí je zcela subjektivní kritérium a rozumný seznam na jeho základě sestavit nelze (podobná otázka se již vícekrát řešila). Právě pro takové případy je kategorie zásadně účelnější než seznam (můžeme si prostě říci, že známý = má článek ve Wikipedii).--RPekař (diskuse) 17. 2. 2015, 17:27 (CET)
 • Smazat, viz předřečníci. --Martin Kotačka (diskuse) 17. 2. 2015, 17:57 (CET)
 • Smazat, jednoznačné, viz předřečníci předřečníků --Packa (diskuse) 17. 2. 2015, 17:59 (CET)
 • Smazat, nejednoznačné kritérium. V tomto případě je účelná pouze kategorie. Mimochodem, na en-wiki je odpovídající článek také zrovna předmětem AfD. --Vachovec1 (diskuse) 17. 2. 2015, 18:15 (CET)
 • Ponechat, článek je bezpochyby seznamem. Nejednoznačné kritérium známí vyřešíme přejmenováním článku obdobně jako v případech Seznamu známých českých skautů a Seznamu známých sourozenců.– Tento nepodepsaný komentář přidal uživatel Tomas62 (diskusepříspěvky) 18. 2. 2015, 02:39‎
  • Mohl byste blíže vysvětlit, jak konkrétně přejmenování článku vyřeší problém s nejednoznačným kritériem?--RPekař (diskuse) 1. 3. 2015, 17:49 (CET)
   • Pokud zmizí z názvu článku nejednoznačné kritérium, tak přestane být nejednoznačné kritérium výběru a tím i kritérium obsahu. --Palu (diskuse) 2. 3. 2015, 09:51 (CET)
    • Pokud to má být koncipováno jako seznam všech členů Menzy, pak uznávám, že kritérium výběru bude vyřešeno. Pak však namítám, že takový seznam by nebyl encyklopedicky významný (neexistuje žádný zdroj takový seznam obsahující, natož se mu nějak hlouběji věnující) a že je pro čtenáře klamavý (obsahuje jen nepatrný zlomek toho, co slibuje jeho název, a není naděje ani na přiblížení se úplnosti). Mimochodem si nejsem jistý, zda se dívám na tytéž články jako Vy, ale přinejmenším v článku Seznam českých skautů pořád kritérium "známí" výslovně figuruje, takže tam se naopak změna názvu na kritériu nijak neodrazila.--RPekař (diskuse) 2. 3. 2015, 11:33 (CET)
     • Chybu nelze považovat za vhodný příklad, to je na opravu. Co se týče klamavosti, tak to je nesmysl. Stačí napsat v první větě, že jde o seznam neúplný, jak je to tu u seznamů zcela běžné. Připomínám, že seznam se nejmenuje "úplný", čili nic takového neevokuje. Co se týče encyklopedické významnosti, po pravdě neznám přesně pravidla ohledně EV seznamů, ale přijde mi maximálně dostatečné, že EV je naprostá většina obsažených osobností stejně jako organizace, které se seznam týká. --Palu (diskuse) 2. 3. 2015, 12:53 (CET)
 • smazat - nahradit kategorií, galerie patří na Commons, viz Vachovec1 a RPekař --Wikipedista:BobM d|p 18. 2. 2015, 09:18 (CET)
 • Smazat – naprosto subjektivní, nejednoznačné. Nahradit kategorií. --Faigl.ladislav slovačiny 22. 2. 2015, 14:58 (CET)
 • Přejmenovat na Seznam členů menzy, neexistuje dostatečný důvod ke smazání (viz Tomas62). --Palu (diskuse) 24. 2. 2015, 18:45 (CET)
 • Smazat – samozřejmě slovo „známí“ tam nemá co dělat, ale to by šlo vyřešit i přejmenováním. Členů Mensy je ale podle níže uvedených údajů tolik, že postrádám smysl jakéhokoliv seznamu jejích členů. Osobně bych byl pro smazání a případné zařazení osob do kategorie. --Marek Koudelka (diskuse) 1. 3. 2015, 22:01 (CET)
 • Smazat – domnívám se, že na tento případ se vztahuje pravidlo Wikipedie:Co Wikipedie není#Wikipedie není sbírkou nahodilých informací. Seznam je velmi kusý (uvádí lidi, o nichž je víceméně náhodou známo, že jsou členy Mensy) a nejsou zdroje, které by umožnily jej zlepšit. --Jvs 7. 3. 2015, 12:11 (CET)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

 • Protože článek je seznam, navrhuju přejmenování na Členové Mensy Seznam členů Mensy.
 • Odpovídající kategorie nemůže být plnohodnotnou náhradou.
 • K podobě článku poznamenávám, že současná fotogalerie se mi též nezamlouvá. Navrhuju náhradu prostým seznamem. Pokud by měly zůstat zachovány obrázky, pak menší a ve formátované tabulce.
 • AfD na en:wiki byl pro nedostatek shody uzavřen s výsledkem ponecháno.--Tomas62 (diskuse) 22. 2. 2015, 17:14 (CET)
Mensa jen v ČR má přes 3 tisíce členů, v dalším zemích jsem nepátral, ale bude jich asi o dost více, viz [1], to na seznam nevypadá.--Mirek256 22. 2. 2015, 17:22 (CET)
Přejmenování by nebylo řešením. Slova "Seznam členů..." naznačují, že tam jsou všichni. A to nejsou a nebudou. --Packa (diskuse) 24. 2. 2015, 18:53 (CET)
To naznačují názvy téměř všech zdejších nekompletních seznamů. To si musí člověk přečíst hned první větu v úvodu, aby věděl, že seznam není kompletní. A člověk, který si ho otevře, si většinou aspoň tu první větu přečte. --Palu (diskuse) 24. 2. 2015, 19:37 (CET)
Jen maličkost, seznam členů Mensy není veřejný, a tudíž ověřitelný. Mohou zde být jen lidé, kteří členství na sebe prozradí.--Mirek256 28. 2. 2015, 14:48 (CET)

Nadepisovat neúplné výčty slovem "seznam" je matoucí, ostatně podle mého názoru je vůbec zbytečné a neúčelné cpát slovo "seznam" do názvu všech článku, které obsahují nějaký soubor nebo výčet. Název článku tak, jak je, je nepochybně lepší než všechny výše navrhované alternativy. Téma článku mi připadá celkem zajímavé a encyklopedicky relevantní, a to přesto, že to nikdy nemůže být seznam ani nejdůležitějších, ani nejznámějších, ani nejchytřejších z členů Mensy, ale prostě jen těch, o kterých to někdy někdo tvrdil. Ovšem pokud jsou smícháni dohromady v jednom guláši členové všech organizací s podobným názvem, pak bych se obával, aby se tam občas neobjevila i třeba kuchařka z mensy ČVUT apod. Abecední řazení podle příjmení je v zásadě jedno z nejhloupějších možných. Neozdrojované položky se seznamu samozřejmě vyškrtnout, uvedené zdroje prověřit a posoudit. --ŠJů (diskuse) 5. 3. 2015, 05:27 (CET)

Mensa (s velkým písmenem a s) mezinárodní společenská organizace; menza (s malým písmenem a z) vysokoškolská stravovna. Současná jazyková pravidla neznají mensu ve smyslu stravovny. Tolik ke kuchařkám. Poznámka k názvu článku je logická, zachování současného jména naráží ovšem na potíž se známí; např výše zmíněný Seznam známých českých skautů byl přesunut na NPOV název. K mému údivu máme spisovná slova mensan, mensanka, která umožní vznik genderově korektních kategorií.--Tomas62 (diskuse) 6. 3. 2015, 12:35 (CET)


Seznam olympijských medailistů ve střelbě[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Jowe (diskuse) 24. 2. 2015, 17:52 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat - duplicita se seznamy medailistů v jednotlivých disciplínách, viz seznamy v Kategorie:Sportovní střelba. V seznamu je šablona upravit s uvedeným problémem přepracovat na rozcestník s odkazy na jednotlivé disciplíny, funkci rozcestníku však již zde spolehlivě plní článek Sportovní střelba na letních olympijských hrách. --Jowe (diskuse) 24. 2. 2015, 17:52 (CET)
 • Předělat na rozcestník - duplicita seznamů vadí, na druhou stranu úplná likvidace stránky by přivodila nežádoucí problémy jak při vyhledávání, tak odkazování, nemluvě o propojení na jiné jazykové verze. --Vachovec1 (diskuse) 2. 3. 2015, 13:22 (CET)
  Chápu problémy s propojením na jiné jazykové verze, ale upřesněte jaké nežádoucí problémy při vyhledávání a odkazování by smazání přivodilo. --Jowe (diskuse) 2. 3. 2015, 13:26 (CET)
  Aha, koukám, že od podzimu 2012, kdy jsem na to koukal pravděpodobně naposledy, to zase někdo předělal. Ale k věci. Někdo měl "geniální" nápad rozsekat to na jednotlivé disciplíny. Už to samo přivádí určité problémy při odkazování (velmi dlouhý názvy článků). Pak je tu šablona {{Seznamy olympijských medailistů}}. Předpokládal jsem, že odkazuje právě na tuto stránku. Vidím ale, že odkaz směřuje na článek Sportovní střelba na letních olympijských hrách. Odtud se odkazuje na jednotlivé seznamy. V dané podobě to ovšem považuji za chybu, neboť z názvů disciplín by se nemělo odkazovat na "čisté" seznamy medailistů, nýbrž na jednotlivé disciplíny jako takové (čili odkazovaný článek by měl popisovat disciplínu atd.). Případný odkaz na "čistý" seznam medailistů by měl stát zvlášť. Už z principu je nevhodné nacpat odkazy na jednotlivé disciplíny do zmíněné šablony, pokud bychom postupovali stejně i u plavání a dalších sportů, za chvíli bychom tu měli nepoužitelnou obří plachtu. Další věc je vyhledávání. Pokud budu hledat nějaký seznam olympijských medailistů ve střelbě, pravděpodobně zadám do vyhledávacího okna "Seznam olympijských medailistů ve střelbě" a budu očekávat, že mi to vyplivne aspoň nějaký rozcestník, odkud se pak dostanu dál. --Vachovec1 (diskuse) 2. 3. 2015, 13:49 (CET)
  Díky za odpověď, proti rozcestníku nic nemám, nechť jsou založeny i další chybějící, viz má reakce v komentářích. --Jowe (diskuse) 2. 3. 2015, 14:00 (CET)
 • Ponechat s ohledem na ostatní jazyky, u kterých to je stejné. Nevidím důvod dělat samostatné stránky.--Akdam (diskuse) 13. 3. 2015, 16:03 (CET)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Úplným smazáním by se přišlo o interwiki propojení s ostatními jazykovými verzemi, což je podle mě docela problém. Cizojazyčné wiki nemají ten přehled rozsekaný na jednotlivé disciplíny, takže třeba Seznam olympijských medailistů ve sportovní střelbě mužů (10 metrů vzduchová pistole) je zcela osamocená stránka. Jako příklad ohledně toto problému bych uvedl Seznam olympijských medailistů v rychlobruslení, kde jsem původně, po rozdělení na muže a ženy, ponechal jen redirect. JAn ho po několika měsících změnil na rozcestník, což si myslím, že je rozumnější nápad. No a druhá věc je, že název "Seznam olympijských medailistů v nějakém sportu" je na české wiki pro stránky tohoto typu standardizovaný. Někdo by se mohl divit, proč taková stránka neexistuje a třeba ji znovu založit. Diskutující prosím o zamyšlení nad těmito věcmi. --Harold (diskuse) 24. 2. 2015, 18:34 (CET)

Mě by zas tolik ten rozcestník nevadil, hlavně zbavit se té duplicity seznamů, což je důležité i z ryze praktických důvodů. Spousta jmen je tam bez české transkripce a musí se to dvakrát opravovat. Budu rád, když na základě tohoto DoSu někdo rozcestník vytvoří. Již v listopadu 2013 bylo zamítnuto rychlé smazání a doporučeno předělat na rozcestník, od té doby se nic neděje. Rád bych také upozornil, že podobné rozdělené seznamy bez návaznosti na interwiki máme v hodně olympiských sportech. Nemáme třeba Seznam olympijských medailistů v plavání, Seznam olympijských medailistů v atletice, Seznam olympijských medailistů ve veslování. Čili těžko hovořit o nějaké standardizaci. --Jowe (diskuse) 24. 2. 2015, 19:18 (CET)


Češi (rozcestník)[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Wikipedista:BobM d|p 27. 2. 2015, 15:47 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

Kolego promiňte ale dané zdroje nedokládají mimořádné tvrzení (nejde o věrohodné zdroje), které ostatně podle mého názoru ani ověřit nelze --Wikipedista:BobM d|p 27. 2. 2015, 17:03 (CET)
Já se v tomto případě přidám na stranu BobaM a moravských kolegů. Dodané zdroje rovněž považuji za nedostatečné. Dokládají sice použití výrazu v daném smyslu, ovšem to nelze považovat doložení tvrzení. A volně vykládat nelze ani příručku UJČ. Kolega Palu potřebuje doložit "černé na bílém" nějakým slovníkem nebo jazykovou příručkou, že "Češi" ve smyslu obyvatelského jména se vztahuje nejen k Čechám, ale i Česku. --Vachovec1 (diskuse) 1. 3. 2015, 00:24 (CET)
Chcete tím říct, že pokud nebude doložen každý skloňovací tvar slova "černé na bílém" (například 6. pád "nanomembráně"), tak nelze brát jako dostatečný zdroj doložený skloňovací vzor (žena, v 6. pádu ženě)? --Palu (diskuse) 2. 3. 2015, 08:33 (CET)
Ne. Tady nejde o skloňování, tady jde o odvozování (derivaci). Nezpochybňuji, že "Čech" je obyvatelské jméno k území "Čechy", tak to ostatně uvádí "černé na bílém" i odkazovaná příručka UJČ. Ovšem vy se snažíte to naroubovat na jiné území, jiný slovní tvar. Tedy pokoušíte se o odvozování. A tady už, především jde-li o sporný případ, potřebujete doložit korektnost odvozeného tvaru. --Vachovec1 (diskuse) 2. 3. 2015, 13:02 (CET)
Nezlobte se na mě, ale tohle neberu. V čem je to sporný případ? Že ho rozporoval někdo aniž by měl argument, to není spornost. Přečtěte si prosím první odstavec a řekněte, jak se jmenuje obyvatelské jméno k Česko podle Vaší interpretace tohoto textu, který se snaží být obecným návodem na tvorbu obyvatelských jmen. Česko - Čechec, příp. Češec po vzoru Japonsko - Japonec? Češan po vzoru Holandsko – Holanďan? Čech nebo Češan po vzoru Bavorsko – Bavor i Bavořan? Případně doložte, že Česko je výjimka, ke které neexistuje obyvatelské jméno v češtině. Co myslí příručka tou příbuzností mezi Česko a Čech? A proč nezná Čechec, Češec, Češan? --Palu (diskuse) 2. 3. 2015, 13:24 (CET)
Tak na stránku "Česko" v příručce UJČ jste myslím ještě neodkazoval. Ad první odkaz do příručky (Tvoření obyvatelských jmen): uvědomte si, že "Česko" je v postatě novotvar, čili odvození obyvatelského jména nemusí být tak samozřejmé, jak by se mohlo zdát. Druhý odkaz do příručky (Česko) ovšem již přináší podstatný argument: uvádí "Čech" jako příbuzné slovo s odkazem na tvoření obyvatelských jmen. To už lze chápat jako požadované "černé na bílém". Tento odkaz byste tedy měl uvádět jako základ pro doložení příslušného tvrzení. --Vachovec1 (diskuse) 2. 3. 2015, 13:59 (CET)
Dobrá, ale i kdyby to "černé na bílém" nebylo, tak podle mě bohatě stačí předpis (jinak předpis se výslovně o novotvarech nevyjadřuje, vyjadřuje se o místech, nezávisle na kondici slova; SSJČ navíc naopak označuje Česko jako slovo zastaralé, mrtvé, protože nezná jeho reinkarnaci, takže novotvar v pravém smyslu slova to taky není). --Palu (diskuse) 2. 3. 2015, 14:31 (CET)
Další zdroj užití: český občan = ve zkratce Čech. --Palu (diskuse) 7. 3. 2015, 20:26 (CET)
Kromě zde již zmiňovaného neodpovídá rozcestníku ani vzhledem a stylem. --Jowe (diskuse) 2. 3. 2015, 10:36 (CET)
To je důvod k opravě, nikoliv ke smazání. --Palu (diskuse) 2. 3. 2015, 10:41 (CET)
 • Sloučit a přesměrovat na Čech - nemá cenu mít dva "články" o stejném obsahu/tématu.--Fafrin (diskuse) 28. 2. 2015, 02:14 (CET)
  Jak sloučit? Do čeho sloučit? Proč přesměrovávat z hesla s rozlišovačem? Pokud smazat nebo do něčeho sloučit (rozcestník Čech), tak žádné přesměrování ze současného názvu nevytvářet. Pouze patřičně upravit úvod článku Češi (= upravit {{Různé významy}}). --Vachovec1 (diskuse) 1. 3. 2015, 00:08 (CET)
 • Sloučit s Čech a tam ponechat. Máme větší počet různých pojmů, označovaných slovem Čech: u čtyř z toho jde o demonymum - příslušník středověkého kmene (pochybnosti myslím nejsou), příslušník novodobého národa (pochybnosti nejsou), obyvatel historické země (pochybnosti nejsou) a obyvatel státu (k tomu cituju zdroj: Pravidla pro jednotnou úpravu úředních dokumentů EU, vydaná evropským Úřadem pro publikace, strana 191); a pak je tu i několik jiných vlastních jmen - praotec Čech, lidé s příjmením Čech, názvy různých knižních a časopiseckých produktů atd. To je množství, které podle mě existenci rozcestníku vyžaduje.
  Netroufám si přitom posoudit, jestli pro plurálový tvar Češi je některý z uvedených významů opravdu jasně primární, ale v současném stavu, kdy uživatel po jeho zadání skončí nejdřiv u národa a k rozcestníku a tedy k ostatním významům se případně teprv musí proklikat, nevidím problém.
  A samozřejmě je nutné rozcestníku dát náležitou formu. --David Beneš (diskuse) 2. 3. 2015, 18:43 (CET)
 • Smazat. Češi byly kmenem, pak národem středověkým, pak obrozeným moderním, což pokrývá článek. Podstatou je stále česká identita, totožnost – nikoli různost (významů). Zda má slovo Češi význam obyvatele Česka či dokonce Čech mám pochybnosti. Uvedené reference i já hodnotím jako nedostatečné: Příručka je velice nepřímá (viz WP:VZ#Záleží na kontextu) a ostatní jsou novinářskou nadsázkou – což dokládá ta prostřední, kde autor cítil potřebu (jediné) užití tohoto výrazu v daném významu dát do uvozovek. Bez jednoznačnějších dokladů bych užití v tomto významu považoval za zjednodušování či metonymii. --Matěj Orlický (diskuse) 26. 3. 2015, 23:52 (CET)
  Pochybnosti můžete mít, ale tvorba obyvatelských jmen je doložena. Benátčan je podle toho zdroje obyvatel Benátek, Australan je obyvatel Austrálie a Čech je obyvatel Čech nebo Česka. --Palu (diskuse) 27. 3. 2015, 21:54 (CET)
  Zdroj pouze zahrnuje pojem Češka mezi obyvatelská jména. To, co tvrdíte, neuvádí. Matěj Orlický (diskuse) 27. 3. 2015, 22:10 (CET)
 • Sloučit, protože rozcestník to opravdu není. Naopak do článku by se i to pojmové rozlišení - pokud jsou pro něj doklady - docela hodilo. A hlavně se zbytečně nehádat, otravujete si život a práce je tu dost. Zdraví --Sokoljan (diskuse) 29. 3. 2015, 22:24 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Pokud zůstane, tak vyházet reference. Ty do rozcestníku nepatří, ten by měl odkazovat jen témata jasně definovaná ve svém vlastním článku. --Tchoř (diskuse) 27. 2. 2015, 19:05 (CET)


Český (rozcestník)[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Wikipedista:BobM d|p 27. 2. 2015, 16:00 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení
předchozí diskuse o smazání

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat - v souvislosti s Wikipedie:Diskuse o smazání/Češi (rozcestník), nahradit šablonou {{různé významy}} (pouze dva encykl. významy - Český a Český (příjmení)), funkci rozcestníku plně nahrazuje Články obsahující slovo „Český“, rozcestník je v rozporu s Wikipedie:Co Wikipedie není#Wikipedie není slovník - rozcestník neslouží k odkazování na tematicky (ne)související (slovníkové) položky. Existence rozcestníku v rozporu s výsledkem předchozího AfD. --Wikipedista:BobM d|p 27. 2. 2015, 16:00 (CET)
 • Ponechat. Nerozumím, co navrhovatel zpochybňuje. Stránka je rozcestníkem dle doporučení, rozlišuje významy Český a Český (příjmení) a je vhodně doplněná o související články. --Palu (diskuse) 27. 2. 2015, 16:05 (CET)
  pokud existují pouze dva encykl. významy, nemá rozcestník smysl a nahradí ho šablona různé významy. --Wikipedista:BobM d|p 27. 2. 2015, 16:08 (CET)
  Rozcestník má výhodu, že může obsahovat i takové informace, které by v článku nebylo možné přehledně publikovat, protože nedosahují encyklopedické významnosti, nebo jsou pouze související, nikoliv stejného významu. Pro takové určení šablona Různé významy nedostačuje - představte si, kdyby obsahovala to samé, co obsahuje tento rozsáhlý rozcestník. Rozcestník je nejvhodnější. --Palu (diskuse) 27. 2. 2015, 16:13 (CET)
  S tímto nesouhlasím, Wikipedie není slovník a rozcestníky mají mít encykl. obsah, ne nesouvisející nebo slovíková hesla. --Wikipedista:BobM d|p 27. 2. 2015, 16:17 (CET)
  Diskutovaný rozcestník nemá nesouvisející hesla. Je to normální encyklopedické zpracování daného slova, nikoliv slovníkové, to vypadá zcela jinak. Myslím, že rozdíl je v tom, že slovník se zabývá pouze jazykovými vlastnostmi slova, zatímco encyklopedie právě kontextem a souvislostmi. --Palu (diskuse) 27. 2. 2015, 16:19 (CET)
  Kolego, nejde o encykl. kontext ale slovníkový přesněji jazykový a nepatří na Wikipedii respektive do rozcestníku. --Wikipedista:BobM d|p 27. 2. 2015, 16:22 (CET)
  Kontext do Wikipedie určitě patří, jedno jestli do článku nebo do rozcestníku. Je to základní princip jak dohledat informace, které zájemce hledá a základním principem Wikipedie je mu to umožnit. --Palu (diskuse) 27. 2. 2015, 16:24 (CET)
  Od čehož je odkazovaná funkce hledání, nikoliv rozcestník. --Wikipedista:BobM d|p 27. 2. 2015, 16:27 (CET)
 • Ponechat - první dva významy (Český a Český (příjmení) jsou dostatečným důvodem samy o sobě pro existenci rozcestníku. (Představte si to na existenci jiných, méně častých příkladech, např Sýkora nebo Vrabec, nebo Nejedlý(tedy vidím, že článek pro termín z oblasti amatérské mykologie ani nemáme).) WP:Wikipedie není z papíru; případně sloučit s jiným rozcestníkem, který bude odkazovat další tvary a příbuzná slova a změnit na přesměrování.--Fafrin (diskuse) 28. 2. 2015, 02:09 (CET)
 • Ponechat - dle mého názoru do rozcestníku patří toponyma, jejichž součástí je slovo Český. Funkci rozcestníku by nikdy neměl nahrazovat nějaký vyhledávací nástroj, který zmiňuje navrhovatel. --Jowe (diskuse) 28. 2. 2015, 14:25 (CET)
  „Rozcestníky jsou stránky s odkazy sloužící k rozlišení mnoha článků o pojmech z různých oborů, které mají stejný název.“ – to je funkce rozcestníků. Jejich funkcí není odkazovat podobné články, články obsahující slovo v názvu a podobně. Natož si z z obrovského množství takových článků vybírat zrovna toponyma, protože třeba někdo má slabost pro zeměpisné záležitosti.--Tchoř (diskuse) 28. 2. 2015, 14:57 (CET)
  Běžně se do rozcestníků přidávají osoby s příjmením stejným jako je slovo v názvu rozcestníku,zde ta definice také tak úplně neplatí. Toponyma mají k příjmením velmi blízko. Své spekulace, že někdo prosazuje něco, protože má slabost pro nějaké téma, si nechte od cesty. --Jowe (diskuse) 28. 2. 2015, 15:13 (CET)
  Přidávání příjmení vychází pravděpodobně z toho, že je v běžném životě skutečně běžné označit lidi jen příjmením a článek Václav Havel by mohl teoreticky být na stránce Havel. Ostatně Ottův slovník naučný takto osoby má. Naproti tomu encyklopedii, kde by byl Český Brod pod názvem Český, asi nenajdete.--Tchoř (diskuse) 28. 2. 2015, 15:30 (CET)
  Měl bych pochopení pro užitečnost takového rozšíření třeba u slov jako Brod, Mýto apod., kde je základní termín také součástí složeného názvu (Uherský Brod, Vysoké Mýto ad.), a to proto, že se vcelku běžně takové názvy užívají i ve zkrácené podobě, pokud je z kontextu jasné, o který konkrétní Brod či Mýto jde. Tam to tedy může mít své místo. V tomto případě jde ale o přívlastek, který se obvykle takto samostatně nepoužívá. A navíc musím dát Tchoři za pravdu, že „Českých…“ je mnohem víc, zejména všechny ty státní/národní instituce, ale i festivaly, závody a ocenění atd. Je tedy na zvážení, jestli se v tomto směru má rozcestník vůbec rozšiřovat. Jinak ovšem uznávám, že existence zaniklé vesnice a příjmení s užitečnými odkazy do wikislovníku a na související rozcestník ženského rodu by mi pro zachování rozcestníku postačovaly. Případné odkazy na další články začínající na „Český“ by možná mohly být umístěny do sekce souvisejících článků. --Bazi (diskuse) 28. 2. 2015, 15:33 (CET)
  Rozhodně by se rozcestník neměl rozšiřovat o všechny články, kde se vyskytuje slovo „český“, měl by obsahovat jen toponyma, jejichž součástí je slovo „český“. Také zde nemáme rozcestník článků, kde se vyskytuje třeba slovo „ústav“. Také bych rád upozornil na to, že podobných rozcestníků jako Český je tu mnohem více. (např. Černý, Červený, Červená (rozcestník), Dlouhý). Toponyma v podobných rozcestnících považuju za přínosné, čtenář třeba hledá informace o obci, o které si zapamatoval jen, že se jmenuje Červená a něco. Rozcestník mu bude nápomocen. Stejně jako je rozcestník příjmení nápomocen, když jsem si o nějaké osobě nezapamatoval křestní jméno. --Jowe (diskuse) 28. 2. 2015, 15:58 (CET)
  To jsou takové spekulace, kterými se dá obhajovat zahrnutí čehokoliv „českého“, nejen toponym. Samozřejmě, že si někdo může hledat informaci o plemeni, o kterém si pamatuje jen že se jmenuje český a něco. Ale od toho rozcestníky nejsou. Od toho jsou kategorie, vyhledávání a podobně. Rozcestníky jsou tu proto, aby se na místo určení dostal čtenář, který ví, co hledá. Pokud z nich chcete dělat něco jiného, navrhněte nějakou smysluplnou systémovou změnu. Nejlépe takovou, která neodlišuje bezdůvodně zrovna toponyma. --Tchoř (diskuse) 28. 2. 2015, 17:25 (CET)
  Zda a kdy do rozcestníků přidávat toponyma obsahující příslušný výraz, to je otázka spíše na ŽoK. Z výše uvedených názorů se mému pohledu asi nejvíce blíží názor kolegy Baziho. --Vachovec1 (diskuse) 1. 3. 2015, 20:42 (CET)
  Souhlasím s Bazim, že to je otázka spíše na ŽoK, který by upřesnil současné vágní pravidlo pro rozcestníky. Do doby než dojde k upřesnění je potřeba opírat se o současnou zaběhlou praxi. A ta je taková, že do rozcestníku se přidávají toponyma, jejichž součástí je dané slovo. --Jowe (diskuse) 3. 3. 2015, 19:51 (CET)
  Pravidlo je jasné.--Tchoř (diskuse) 3. 3. 2015, 20:41 (CET)
  I kdyby tohle nebyl rozcestník, ale jen nějaký hybrid mezi rozcestníkem a článkem přinášejícím i souvislosti, neexistuje jiný důvod pro jeho zrušení, než je nějaké pravidlo a "právní čistota". Pokud to je jediný problém, proč bude rozcestník zrušen, budu to považovat za devalvační byrokracii. Ta Wikipedii žádný skutečný ani domnělý užitek nikdy nepřinese. Jak zvýší kvalitu Wikipedie zrušení tohohle rozcestníku, si neumím v nejmenším představit. --Palu (diskuse) 3. 3. 2015, 22:02 (CET)
  Zvýší to nezaujatost. V tuhle chvíli je tam nacpáno, co koho zajímá a obsahuje ve jméně „český“. Nacpat tam spravedlivě všechno takové je nereálné a mimo rámec Wikipedie, ostatně článek „seznam věcí obsahujících v názvu „český“ prakticky jistě nesplňuje encyklopedickou významnost. To je ostatně problém jakéhokoliv „hybridu“ rozcestníku – tvůrce hybridu tím prosazuje svoji soukromou představu, jaké věci se daného slova týkají, případně se snaží obejít encyklopedickou významnost a zmínit tam významy, které vůbec zmíněny být nemají.
  Rozcestníky jsou technická pomůcka, nutné zlo. Nemají obsahovat žádný encyklopedický obsah – v ideálním případě se čtenář na rozcestník nikdy nedostane a dostane se pomocí odkazů (ať už zde na Wikipedii, nebo nějakých odkazů z vnějšku) přímo na článek o tématu, které hledá.--Tchoř (diskuse) 4. 3. 2015, 00:29 (CET)
  Je tam "nacpáno" jen to nejrelevantnější + odkaz na to ostatní prostřednictvím "Články začínající slovem „Český“, „Česká“, „České“" a "Články obsahující slovo „Český“, „Česká“, „České“".
  Že by mělo platit EV na rozcestníky nebo na seznamy je nesmysl. U rozcestníků i seznamů je důležité, jestli jsou odkazované významy EV.
  Že by nemohla být technická pomůcka použita pro lepší zprostředkování souvislostí, je nesmysl a některé ty informace cpát do článků místo do rozcestníku nelze. Přineslo by to tak jen ztrátu kvality, ztrátu souvislostí, aby bylo vyhověno pravidlovým puritánům. Výhoda veškerá žádná. --Palu (diskuse) 4. 3. 2015, 01:44 (CET)
  Co je „nejrelevantnější“ je ovšem celkem subjektivní. Na rozcestníky samozřejmě EV platit nemusí, ale musí to být rozcestníky, nikoliv nějaký pokus o „hybrid“. A není to zprostředkování souvislostí, je to zaplácání rozcestníku balastem dle subjektivního výběru. Žádná zvláštní souvislost tam není.--Tchoř (diskuse) 4. 3. 2015, 07:52 (CET)
  Rozcestníky nejsou zlo, ale naopak dobro pro čtenáře wikipedie, kterým poskytují skvělý nástroj v případech, kdy si nejsou jisti přesným heslem k vyhledání. Zlo (a to nikoli nutné, ale zbytné) je, když těmto čtenářům někdo z byrokratických důvodů takové dobré pomůcky upírá. Petr Karel (diskuse) 4. 3. 2015, 13:47 (CET)
  Nemyslím si, že tu někdo prosazuje obecně zrušení rozcestníků. Tam, kde je více významů s možným stejným názvem, plní svou funkci dobře.--Tchoř (diskuse) 4. 3. 2015, 14:17 (CET)
  To je ostatně i tento případ. --Palu (diskuse) 4. 3. 2015, 14:28 (CET)
  @Tchoř: Pravidlo v žádném případě není jasné, nebere vůbec v potaz např. rozcestníky příjmení. --Jowe (diskuse) 4. 3. 2015, 19:55 (CET)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Možná by bylo lepší navrhnout nejprve ke smazání Český (příjmení). Nezdá se pravděpodobné, že by dané téma splňovalo encyklopedickou významnost. Po smazání daného článku by pak už stran bytí rozcestníku vůbec nebylo o co se přít.--Tchoř (diskuse) 27. 2. 2015, 18:52 (CET)


Seznam sídel v Česku končících na -jedy[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Kacir 28. 2. 2015, 18:31 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat – domnívám se, že koncovka je neencyklopedickým kritériem pro vznik obřího stromu seznamů. Tímto zakládáme možnost variovat seznamy nejen podle koncovek, ale také podle předpon, kořenů atd., s potenciálem řady nových článků – koncovek sídel podle států, bez přidané hodnoty v podobě nových encyklopedických informací. Jeden osamocený seznam bez promyšleného systému také nepředstavuje encyklopedický přístup. --Kacir 28. 2. 2015, 18:31 (CET) / --Kacir 28. 2. 2015, 19:32 (CET)
 • smazat - souhlas s navrhovatelem, nejde o encyklopedické kritérium --Wikipedista:BobM d|p 28. 2. 2015, 19:47 (CET)
 • Smazat – souhlas s navrhovatelem. --Vachovec1 (diskuse) 28. 2. 2015, 23:59 (CET)
 • V této podobě smazat. Informace zde obsažené však své místo na Wikipedii mají. Nejlépe asi v nějakém souhrnném článku pojednávajícím o původu názvů českých sídel. --Jowe (diskuse) 1. 3. 2015, 13:52 (CET)
 • Smazat – naprostý souhlas s navrhovatelem. Pokud by, jak zmiňuje Jowe, vznikl nějaký článek o původů názvů českých sídel, asi bych neměl nic proti začlenění, ale takhle samostatně jsem určitě pro smazání. --Marek Koudelka (diskuse) 1. 3. 2015, 22:04 (CET)
 • Přesunout na Wikislovník, jde o jazykový seznam. Tam vést asi jako etymologickou přílohu, případně založit heslo -jedy, pakliže splní wikt:WS:PZH. Určitě nemazat, když máme odpovídající projekt. --Palu (diskuse) 2. 3. 2015, 09:17 (CET)
 • Zde smazat a přesunout na Wikislovník, pokud má tento o článek zájem. — Jagro (diskuse) 3. 3. 2015, 14:24 (CET)
Nevím, jak by měla fungovat komunikace mezi projekty, ale pokud jde přesouvat mezi nimi články, tak se asi nějaká forma komunikace předpokládá. Nelze jen tak přesunout tam stránku a čekat, že se jí někdo sám od sebe ujme. Proto bych považoval za správný postup ohlásit stránku pod tamní lípou, kde se dobere komunita konsensu o jejím nejlepším osudu v rámci tamního projektu (včetně případného smazání, pakliže tamnější pravidla nesplní). Lepší způsob jak postupovat mě nenapadá. --Palu (diskuse) 3. 3. 2015, 16:11 (CET)
 • Zachovat a nezaměňovat pojmy, podrobněji v komentáři níže. Stručně i zde: (1) nejde jen o seznam (je tam i encyklopedický obsah a ve Wikislovníku pro něj není místo), 2) i kdyby to byl jen seznam (jako že není) - seznamy na Wiki patří, 3) seznam, jenž je součástí (ano, jádrem) článku, není definován příponou a 4) už vůbec by nechtěl vést k zavádění bezduchých článků založených jen na přítomnosti určitých morfémů (nebo obecněji řetězců znaků). --Jiří Janíček (diskuse) 4. 3. 2015, 02:13 (CET)
 • Smazat - nesmyslný seznam, jehož existenci nelze obhájit. --Týnajger (diskuse) 16. 3. 2015, 19:03 (CET)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Ahoj vespolek, rád bych se k tomu jakožto autor článku vyjádřil (omlouvám se, že tak pozdě). Samozřejmě si myslím, že zde článek být má a že je úžasným projevem Wikipedie, že je možné, aby v ní takové články byly (jen houšť! – i když zase s rozumem, to jo... :) ). Technická: nejde zde o koncovky ani přípony (sufixy), dokonce ani o sufixoidy, ale o dvě části složenin (kompozit) složených ze dvou slov, čili o dva kořeny. Pokud budeme uvažovat jen ty ze synchronního pohledu průhledné, a tedy pro běžného čtenáře zajímavé, rozhodně jich moc nebude. Argumentovat koncovkami nebo příponami je naprosto scestné. Takových článků asi smysluplně nemůžou vzniknout tisíce, ani stovky – dokázal bych si reálně představit krom -jedy ještě naznačené -vary a -peky – čili řekněme, když budeme maximalisti, max. 10 článků? Přidaná hodnota jsem si myslel, že je zřejmá každému rodilému mluvčímu českého jazyka – je to zajímavost toho obsahu, konkrétně: 1) kde všude se vyskytují takové názvy (bylo by super, kdyby tam někdo, kdo to umí, dal takovou tu mapku), 2) pocházejí od jíst, nebo od jed, 3) změny (Mrcho->Mrkvojedy) a významy (Kotojedy) názvů. Mimoto, že by se to imho obhájilo i pouhou zajímavostí látky, se dá taky argumentovat suše vědecky, a to tak, že je to normální onomastické (toponomastické, toponymické, onymické – jak chcete) téma (srov. např. http://www.academia.cz/smrdov-brezneves-a-rychlonozkova-ulice.html). Vše dobré, --Jiří Janíček (diskuse) 4. 3. 2015, 02:13 (CET)

No dobře, jenže je pak to téma EV? Existují zdroje, které by ho probíraly? --Palu (diskuse) 4. 3. 2015, 02:28 (CET)
Tak určitě – z těchto čtyř se v prvních třech asi sem tam něco najde (jeden čl. z NŘ v článku cituju), nejvíc ale přirozeně v tom třetím (Acta onomastica). Jinak o takových věcech píše třeba právě ten zmiňovaný Jaroslav David – já do toho až tak nevidím (ale imho to stačí na to, abych posoudil, že je to EV atp.). Takhle pohromadě to asi nikde nebude, čili je-li chuť, asi není problém to smést se stolu jako vlastní výzkum... ;) --Jiří Janíček (diskuse) 4. 3. 2015, 04:09 (CET)
Samozřejmě je otázka, jestli to má být takhle, nebo jako součást nějakého budoucího megačlánku, ale zatím bych vycházel z toho, co máme (nemusí pršet, stačí, když kape :), navíc je to přehlednější a tak). --Jiří Janíček (diskuse) 4. 3. 2015, 04:09 (CET)
EV se poměřuje především tím, že existují 2NNVZ. Tady by byla k diskusi trivialita nebo netrivialita toho, jak se citované zdroje věnují tématu. Jestli je tam kráťoučký odstaveček, tak je to málo. Jestli dlouhý a obsažný (řekněme převyšující minimální přípustný rozsah článku u nás - asi jako takový uspokojivý pahýl), tak je to dostatečné. Dostatečné by bylo, kdyby tam bylo několik odstavečků po celé knize, které by ale dohormady vydaly na jeden dlouhý a obsažný. Pak by byl zdroj NNVZ a pokud by byly takové 2, téma je EV. Co se týče VV, kompilace není výzkum. --Palu (diskuse) 4. 3. 2015, 10:17 (CET)
Tak otázka je, co všechno by v tom zdroji mělo být, ale zdroje samozřejmě budou - něco bude v té zmíněné knížce http://www.academia.cz/smrdov-brezneves-a-rychlonozkova-ulice.html (obsah: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/42424/pdf) - tu ale nemám a do knihovny kvůli tomu extra nepůjdu - pokud by tam měl někdo cestu a byl tak laskav a nahlédl tam, budu rád - dál je něco (plus mínus 28 řádků) v knížce Zeměpisná jména v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (s. 136), informace k jednotlivým názvům budou v Profousově pětidílných Místních jménech (PROFOUS, Antonín, ŠMILAUER, Vladimír a SVOBODA, Jan. Místní jména v Čechách: jejich vznik, pův. význam a změny.), no a pak roztroušeně po těch časopisech. No a taky v Divnopisu (http://www.ceskatelevize.cz/porady/10168943030-divnopis/408235100281003-mrkvojedy/) - nevím, jestli i v knižní verzi. Tyhle zdroje jsem teď do článku doplnil. (Mrchojedy ve třech článcích Naší řeči: http://nase-rec.ujc.cas.cz/search.php? term=mrchojedy&targ=text&auth=&from=&till=&r10=on&r1=on&r4=on&r3=on&r7=on&r2=on&r12=on&r6=on&r9=on&oper=and&sort=rel). Něco bude dost pravděpodobně i v Šmilauerově Osídlení Čech ve světle místních jmen (Praha 1960). --Jiří Janíček (diskuse) 6. 3. 2015, 03:06 (CET)
Mohli byste mi někdo říct, jak kolega Jowe, který na diskusní stránce bohužel nereaguje, asi přišel na ty zbylé názvy obsahující -jedy - a jaký je vůbec rozdíl mezi obcí, vesnicí, osadou a sídlem a co si počít např. s Kotojedy? Díky, --Jiří Janíček (diskuse) 6. 3. 2015, 03:06 (CET)

Nevypadá to na vůbec špatný nápad, jen bych nedělal takovéto seznamy, ale naopak bych spíš navrhl vytvořit jednu stránku, kde by byla popsána typologie (či jaký přesný termín) pojmenování českých sídel (samozřejmě vše řádně ozdrojováno) s uvedenými příklady sídel. Jen mě nenapadá, jak by se ta stránka jmenovala. --Freibo (diskuse) 10. 3. 2015, 12:42 (CET)

...a mě ještě, jak by byla dlouhá (srov. stávající článek o JEDNOM typu pojmenování) – a kdo a kdy by ji sepsal – proto jsem zvolil toto dílčí řešení. Jinak díky za uznání! ;-) --Jiří Janíček (diskuse) 11. 3. 2015, 02:57 (CET)


Šablona:Legenda výsledků jezdce F1[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Vachovec1 (diskuse) 1. 3. 2015, 20:31 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat – chybně řešená šablona. Teoreticky by měla fungovat jako rozbalovací komentář, jenže po kliknutí se místo rozbalení přenesete na stránku šablony s "legendou", což je vám ovšem k ničemu, protože už před sebou nemáte související tabulku. Mít legendu k tabulce jako rozbalovací prvek není špatný nápad, ale takhle by to asi nešlo. V článcích nahradit klasickou tabulkou nebo nějakým rozbalovacím prvkem (něco po vzoru šablony {{písmo}})? --Vachovec1 (diskuse) 1. 3. 2015, 20:31 (CET)
 • Ponechat- upravit jako tabulku vkládanou pod tabulku s výsledky.--Rosičák (diskuse) 27. 3. 2015, 16:48 (CET)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Na šablonu jsem narazil v souvislosti se zkoumáním "pozůstatků" po nedávno smazané šabloně Šablona:Legenda výsledků ME, která fungovala na stejném principu. Odkaz na související TfD - Wikipedie:Diskuse o smazání/Šablona:Legenda výsledků ME. --Vachovec1 (diskuse) 1. 3. 2015, 20:31 (CET)


Úzké[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Vlout (diskuse) 3. 3. 2015, 12:12 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat, vhodné informace sloučit do článku Halda (kanál). Kolega Sladovnik dvakrát odstranil urgentní šablonu požadující doložení encyklopedické významnosti, podle jeho diskuze je zřejmé, že se domnívá, že předmět článku významný je. Proto je třeba tuto věc vyjasnit. Podle mého názoru ani z jeden z doložených zdrojů nesplňuje podmínky, v některých je o Úzkém jen zmínka, jiné se mu věnují jedním odstavcem. Netriviální zdroje tedy chybí a osobně ani nepřepokládám, že by nějaké existovaly. Ani by nebylo vhodné, aby pro 200 m dlouhé hráze v tomto směru existovaly nějaké výjimky. --Vlout (diskuse) 3. 3. 2015, 12:12 (CET) (Doplněn návrh. --Vlout (diskuse) 3. 3. 2015, 12:21 (CET))
 • ponechat Vlout tvrdí, že žádný z pěti zdrojů není triviální, např. http://www.parpedie.cz/cti-zaznam.php?id=Uzke http://www.parpedie.cz/cti-zaznam.php?id=kanal_Halda http://www.kppardubicka.cz/cs/menu/zprava/273-pet-set-let-reky-haldy/ osoobně je mi to ukradené, totálně formální spor o blbině, protože podstatou je významost a toto je jen návod jak ji prokázat. Když ale někomu neni jasné, proč je hráz dvou toků (ne rybníků) s podstatně rozídlnou výškou významný a stačilo by mu k tomu double ozdrojování, tak mi to přijde směšné a uznávám, že se mi s někým podobným nechce ani diskutovat .--Sladovnik (diskuse) 3. 3. 2015, 12:30 (CET)
  Hodnocení významnosti podle hráze a toků s rozdílnou výškou je subjektivní, možná by mohlo uspět v oblasti vodních staveb, ale ve všeobecné encyklopedii se jen těžko porovná hráz třeba s hokejistou NHL nebo historickou událostí. Proto máme nastavenou jako hlavní kritérium encyklopedické významnosti dostatečnou publicitu. Stačí dohledat příslušné zdroje. Je-li hráz natolik významná, jak tvrdíte, určitě bude existovat dostatek zdrojů, které by se jí věnovaly více než jen letmo. --Bazi (diskuse) 3. 3. 2015, 13:47 (CET)
  našel jsem 8 zdrojů, z nichž dva jsou minimálně v pár větách, přestože takové počínání považuji za blbost a neztotožnuji se s myšlenou wiki, že významnost je objektivní, což se prý prokazuje počtem zdrojů. Jsou prostě věci, o ktrých se neví (v šišrím okruhu lidí) a přesto jsou významné. Když se to někomu nelíbí, at si to smaže. Jen jsem si myslel, že by nejprve měl sdělit, proč to významné není (jako důvod je třeba to, že takových míst jsou desítky anebo je to technicky easy). Fakt nechápu, že se tím někdo může bavit. --Sladovnik (diskuse) 3. 3. 2015, 16:12 (CET)
  Nepleťme obecnou významnost s jasně definovanou encyklopedickou významností, jak ji chápeme zde na Wikipedii. Je-li předmět významný třeba pro Vás nebo kohokoli, tato významnost není zpochybněna tím, že bude uznán za nedostatečně encyklopedicky významný podle zdejších pravidel. Wikipedie je založena na ověřitelnosti informací, takže když budete psát o tématu, o němž se v širším okruhu lidí neví (=nejsou zdroje), tak je těžké ty informace ověřit a naplnit jedno ze základních pravidel a principů Wikipedie. Zároveň je třeba říct, že tu neposuzujeme, jestli mohou ty informace být na Wikipedii obsažené. Posuzujeme jen to, jestli jim má být věnován samostatný článek. Vizte návrhy na sloučení. --Bazi (diskuse) 3. 3. 2015, 16:34 (CET)
  Sloučení je tak trochu kočkopes, prostě nelogický, sice se text nabalí (což ale není diskutovaný problém) ale ta hráz je mezi dvěma řekami, takže proč to dávat k Halde a ne k Labi ? Halda se stavěla před 400 lety ale Labe se na nedaleko narovnávalo před 100 lety také a kdy to vzniklo o celé délce by musel někdo dohledat. K věco samotné, je tam citováno několik zdrojů včetně novin a televize, nezávislých na mě (já tam an nebydlím, ani nemám zájem na propagaci). Tady přeci není problém v tom, že o tom nejsou práce nebo zdroje, ale že zmínky jsou krátké, a to ptostě proto že to je z povahy jednoduché. --Sladovnik (diskuse) 3. 3. 2015, 18:19 (CET)
 • zatím spíše smazat/doložit významnost - pokud nebude doložena významnost, pak smazat, viz navrhovatel --Wikipedista:BobM d|p 3. 3. 2015, 13:06 (CET)
 • sloučit do článku Halda (kanál): jednak by vznikl jeden článeček rozumného rozměru namísto dvou pahýlovitých, jednak zmiňované zdroje vesměs mluví o Úzkém v rámci širších informací o Haldě, takže by sloučený článek strukturou i logickým uspořádáním lépe odpovídal zdrojům a poskytoval čtenáři informaci alespoň v minimálním kontextu spíše než jako útržek. (Ad Fafrin: já bych řekl, že to za to stojí.)--RPekař (diskuse) 3. 3. 2015, 14:37 (CET)
 • Je to tak na hraně, zdroje jsou, ale opravdu mezi nimi nevidím žádný dostatečně věrohodný (např. ČT), který by se o Úzkém zmiňoval "více než pár větami". Takže asi jak píše RPekař - sloučit základní informace z tohoto článku do Halda (kanál). --Packa (diskuse) 9. 3. 2015, 11:56 (CET)
 • Ponechat neb článek nijak neškodí a spíše projektu prospívá. Pokud neponechat, tak sloučit s článkem o Haldě v samostatném odstavci, aby se dal zase v případě potřeby jednoduše vyčlenit.--Railfort (diskuse) 9. 3. 2015, 19:16 (CET)
 • Ponechat – ke smazání nevidím důvod a jak píše kolega Railfort, článek nijak neškodí. Jen bych přivítal, pokud je to samozřejmě možná, fotku přímo místa (tedy té hráze, nikoliv turistický rozcestník). --Freibo (diskuse) 10. 3. 2015, 12:57 (CET)
  Není důležité, jestli článek škodí (jak by mohl?), ale jestli jeho předmět splňuje kritéria encyklopedické významnosti. Pokud ano, zaslouží si samostatný článek, pokud ne, je vhodnější encyklopedické informace sloučit jinam (lze-li, jinak úplným smazáním). Lze si jistě představit článek o každé hrázi na světě, ty ničemu škodit nebudou, je ale otázka zda pak bude Wikipedie ještě encyklopedií. --Vlout (diskuse) 10. 3. 2015, 20:31 (CET)
  Důležité je, jestli konáme pro pravidla nebo pro wikipedii. Nutně nemusí jít o totéž.--Railfort (diskuse) 10. 3. 2015, 21:12 (CET)
  Kdybychom měli samostatné články ke každé… maličkosti, Wikipedii by to neprospělo. Proto jsou nastavena nějaká kritéria k posouzení, zda samostatný článek zakládat, či nikoli. Chcete-li to změnit, navrhněte změnu nebo zrušení WP:EV. Konat „pro Wikipedii“ může pro každého znamenat něco jiného. Proto se ustanovují pravidla pomocí komunitního konsensu, abychom individuální představy o prospěšnosti trochu sladili a určili, co považuje za prospěšné jakási stabilní většina komunity. Je jasné, že se jen obtížně získá 100% souhlas všech, ale to není důvodem, aby se v jednotlivých případech měla pravidla nerespektovat jen proto, že se v nich angažuje někdo, kdo s těmi pravidly nesouhlasil a přál by si jiná pravidla. „Toto je můj článek, do toho mi nezasahujte, já ho chci mít po svém, pravidla si uplatňujte u svých článků…“ --Bazi (diskuse) 10. 3. 2015, 21:30 (CET)
  Především je třeba opakovaně připomenout, že pravidla jsou zásadně dvojího druhu, a to závazná a doporučení. Pravidlo 2NNZ je doporučením - není absolutní, jak jej v podobných diskusích někteří kolegové rádi interpretují. Proto je nelze schematicky aplikovat a vždy se musí posuzovat v kontextu daného problému. Podrobně jsem prostudoval okolnosti jeho vzniku a na základě toho tvrdím, že bylo přijato komunitou proto, že ho její nezanedbatelná část vnímala jako podmínku postačující k průkazu encyklopedické významnosti, nikoli jako podmínku nutnou, jak je dnes často interpretována. Tudíž se diskutující o problému (2NNZ ano - ne) téměř výlučně názorově míjejí. Jedině poctivé zkoumání významnosti předmětné entity může vést k cíli. A dále si neodpustím poznámku, že zatímco česká wikipedie zpupně používá výraz Encyklopedická významnost, anglická je poněkud skromnější výrazem Notability, což překládám jako wikipedická významnost, abychom si zas tolik nefandili. Herigona (diskuse) 10. 3. 2015, 22:43 (CET)
  Osobně doufám, že Wikipedie je (a snad i zůstane) encyklopedií. Jestliže to tak není, je třeba pracovat tímto směrem. Pokud jde o „poctivé zkoumání významnosti“, je vhodné připomenout, že významnost není objektivní fakt. Vždy jde o významnost z nějakého hlediska, o významnost pro někoho, kdo má nastaveny nějaká kritéria a podle nich buď určitý objekt uzná za významný, či nikoli. Pro nás to tedy znamená nutnost hledání a konsenzu nad ad hoc kritérii, jestliže odmítneme v daném případě aplikovat zmíněné obecné doporučení. To je celé. --Vlout (diskuse) 10. 3. 2015, 22:59 (CET)
  Výše uvedený text je v rozporu se závazným pravidlem Wikipedie. Vyplývá snad z toho, že v něm uvedená tvrzení jsou irelevantní? Myslím si, že ne. Ovšem při čistě formálním přístupu by to bylo možné. A tím bychom dospěli k naprosto absurdnímu závěru. Proto je důležité vést diskusi z věcného a nikoli formálního hlediska. Mně docela těší, že pomalu ztrácím pocit, že bych se s kolegou Vloutem úplně míjel. Herigona (diskuse) 11. 3. 2015, 17:49 (CET)
  Diskuse tohoto typu obvykle prokáží, že věcné hledisko je pro většinu wikipedistů tím hlavním. Ale to je asi tak všechno.--Railfort (diskuse) 11. 3. 2015, 21:17 (CET)
 • Ponechat. Herigona nastínil obecné hledisko, které zkouším uplatnit, a vychází mi ponechat.--Tomas62 (diskuse) 10. 3. 2015, 23:07 (CET)
  Mohl byste to prosím trochu rozvést? Jsem prostě jen zvědavý (kromě toho zde je diskuze o smazání, ne hlasování). --Vlout (diskuse) 11. 3. 2015, 08:33 (CET)
Dříve než přistoupíme k formálnímu uplatňování hledisek, měli bychom posoudit věcné hledisko - wikipedickou významnost. Více než tři sta let stará stavba, která by bez pravidelné údržby zanikla a která je písemně zmiňována od poloviny 18. století, mi přijde natolik zajímavá, že si zaslouží článek na wiki. Vytrvalá pozornost, soustavnost, funkčnost, to mě zajímá. Dávno nevíme, kdo to vymyslel a co to stálo, ale dílo přetrvalo a po desítkách let stálo za písemnou zmínku. A když se stalo a článek se objevil, je namístě vzít v úvahu nejen ověřitelnost ale třeba i Wikipedie:Co Wikipedie není#Wikipedie není z papíru.
Nevím proč nám vnucujete myšlenku, že 200 m je málo. Máme zde řadu sakrálních staveb, které jsou mladší než kanál a ve srovnání se Svatovítskou katedrálou neobstojí. I omezíme výšku kaple a podměrečné sloučíme do nejbližšího vhodného článku nebo jako položku seznamu.
Proč píšete o hlasování? Přečetl jsem si diskusi od záhlaví a dobře vím, že důležité jsou argumenty. Nepřináším žádný nový a přístup Herigony mne zaujal natolik, že jsem se k němu přihlásil.--Tomas62 (diskuse) 12. 3. 2015, 15:13 (CET)
Myslím, že jste velmi věcně vystihl významnost objektu a proč je se v tomto případě nedržet pouhých DOPORUČENÍ.--Railfort (diskuse) 13. 3. 2015, 12:40 (CET)
Díky za rozvedení. Jde o to, že je třeba kolegovi, který bude tuto diskuzi uzavírat, přednést nějaké argumenty. V tom je rozdíl od prostého hlasování. (Mimochodem, mě osobně jste samozřejmě nepřesvědčil, kdyby daný objekt byl okolním světem dostatečně reflektován, byl by natolik významný, aby zde měl vlastní samostatný článek; zde však je na místě podstatné informace sloučit do článku Halda, ale to už bych se opakoval.) --Vlout (diskuse) 15. 3. 2015, 18:33 (CET)
Nenašel jsem škrtátko a tak jsem svůj původní příspěvek nahradil, lze samozřejmě dohledat v historii. Ztratil jsem se v odstavcích a tak jsem reagoval na něco, co nebylo určeno mně. Omlouvám se.--Railfort (diskuse) 15. 3. 2015, 19:01 (CET)
Nic se nestalo. Škrtnout příspěvek můžete vždy pomocí <del>…</del>. --Vlout (diskuse) 15. 3. 2015, 22:04 (CET)
 • Ponechat , s výjimkou vandalismů raději tvořím, než mažu. Tady zdroje jsou, proto jsem pro zachování.--Zákupák (diskuse) 17. 3. 2015, 19:20 (CET)
 • Ponechat podle mne jsou zdroje dostatečné a místo samo je v Pardubicích známé. --Petr1888 (diskuse) 17. 3. 2015, 19:38 (CET)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Pokud by se Úzké smazalo, resp. sloučilo do Halda muselo by existovat přesměrování z Úzké na Halda (kanál)#Úzké. A jeden se musí ptát, jestli to spojí za to. V každém případě doporučuji doplnit informace o dílech sem.--Fafrin (diskuse) 3. 3. 2015, 13:31 (CET)

Zajímalo by mne, proč nebylo dílo doposud zničeno. Může to být náhoda, nebo to, že má nějakou jinou, než původní funkci. Je udržováno z veřejných zdrojů, nebo žádnou údržbu nepotřebuje. Toto jsou pro mne daleko závažnější argumenty, než diskuse o NNZ, protože to je pouze doporučení, jehož aplikovatelnost musí být zevrubně prozkoumána dříve, než se článek smaže. Herigona (diskuse) 3. 3. 2015, 20:02 (CET)

Pokud tím „zničením díla“ myslíte smazání článku Úzké, pak je vcelku logické, že dosud nebyl smazán, když se právě zde o tom smazání teprve diskutuje. Pokud ale hodláte zkoumat otázku, proč nebyla zničena samotná hráz, to nám zde může být zcela lhostejné. Bude-li někde, třeba na zastupitelstvu místně příslušného obecního úřadu nebo na povodí probíhat diskuse o zboření hráze, tam nechť si jde podiskutovat kdo chce, to se ovšem netýká Wikipedie, takže to tu řešit nemusíme. --Bazi (diskuse) 3. 3. 2015, 20:53 (CET)
Jsem přesvědčen, že se mýlíte a že nám to lhostejné být nesmí. Prvotně je třeba zkoumat objektivní (z hlediska lidského) významnost a teprve potom posuzovat wikipedickou významnost. A v tom druhém kroku aplikovat jako pomocné kritérium 2NNZ. V opačném případě vznikají naprosto formalistické diskuse, které pomíjejí základní smysl wikipedie. Herigona (diskuse) 3. 3. 2015, 23:13 (CET)
Pak by ovšem bylo nutno přednést objektivní kritéria takového posuzování. Samotná existence (že „dílo nebylo doposud zničeno“) jistě není dostačující pro zanesení do encyklopedie. Ostatně možným způsobem, jak se vyhnout posuzování dle 2NNVZ, je navrhnout a v komunitě schválit oborová kritéria. To však nevyřešíme v tomto DoSu. --Bazi (diskuse) 3. 3. 2015, 23:35 (CET)
Obávám se, že žádná obecná objektivní významnost neexistuje. Vždycky jde o to, z jakého hlediska je určitý objekt významný. Jelikož zde píšeme encyklopedii, je pro nás rozhodná encyklopedická významnost, pro niž máme nastavena určitá kritéria. Je nepochybné, že z jistého hlediska je každý člověk na této planetě významný, to ale neznamená, že tady může mít samostatný článek. --Vlout (diskuse) 4. 3. 2015, 08:49 (CET)
Souhlasím s Herigona, podobně absurdní fomralistická diskuse, ve které někdo tvrdí, že neexistuje objektivné významnost ale současně existuje objektivně encyklopedická významnost mi přijde jako z jiného světa, popírající zdravý rozum. Aneb "Je to napsané v návodech, tak to musí platit" :-) --Sladovnik (diskuse) 4. 3. 2015, 16:50 (CET)
Pokud by se zbořila hráz Úzké, Halda by od tohoto místa netekla a zanikla a tudiš by i zanikly všechny nápojné rybníky v centru města a Husovce. Spíš víc nechápu, že se to nepromáčí, když je to úzký tak, že se tam vejde jeden kmen stromu a přitom je to dost dlouhé a rozdíl hladin značný. --Sladovnik (diskuse) 4. 3. 2015, 16:50 (CET)
Děkuji za odpověď. Nic jsem k článku nedohledával, takže nevím, zda nějaká neúčelová komunita měla dílo za natolik významné, že je dlouhodobě udržovala. To například platí u silnic, hřbitovů a i obecních studní, ale ty se prakticky nedochovaly a ve 20. století ztratily svůj význam. Potom je zřejmé, že dílo je obecně významné a aplikace doporučení 2NNZ jde proti duchu wikipedie. Ovšem v tomto případě dílo zbudoval soukromý investor a je možné, že bylo udržováno z donucení (dobovým zákonným rámcem např. poddanstvím, robotami apod.). A jestliže o zachování díla rozhodoval značně omezený okruh lidí, tak nelze jednoznačně tvrdit, že je dílo obecně významné. Potom je aplikace 2NNZ namístě, byla-li jeho aplikovatelnost v daném případě poctivě prozkoumána. Kdyby například existovalo usnesení místního zastupitelstva ohledně údržby předmětného díla, tedy v podstatě triviální odkaz, jednoznačně by z toho vyplynula jeho obecná objektivní významnost. V takovém případě bych na doporučení 2NNZ nehleděl (ale tento názor mnozí wikipedisté nesdílejí). Herigona (diskuse) 4. 3. 2015, 21:17 (CET)
O hráz se stará státní podnik Povodí labe a.s.. Zbytek bez komentáře. --Sladovnik (diskuse) 4. 3. 2015, 21:24 (CET)
Ještě jednou. Žádný objekt nemůže být „obecně významný“, protože nemůže být významný „sám o sobě“. Významnost, význam mu může dát jen nějaký jiný subjekt z určitých důvodů. Zkrátka, významný je vždy jen pro někoho. Tato hráz je jistě sama o sobě zhruba 200 m dlouhá, aniž by to někdo musel zvláště uznávat, významná však může být jen tehdy, uzná-li jí někdo za významnou. Pro Vás možná významná je, nicméně z hlediska české Wikipedie musí splnit kritéria významnosti, obecná či oborová. Jinak není pro naší encyklopedii významnou a nemůže zde mít samostatný článek. To je možná vhodné zdůraznit, nejednáme zde o tom, zda informace o hrázi Úzké mohou či nemohou být ve Wikipedii, hovoříme zde o tom, zda mohou mít samostatný článek. Bohužel se zatím zdá, že příslušné pravidlo, jehož účelem je třídit objekty na encyklopedicky významné a nevýznamné, nebylo doposud naplněno. Proto je namístě důležité informace sloučit do jiného článku. Vzhledem pak k tomu, že 200 metrová hráz není přiměřenou informací pro nepoměrně delší Labe (v opačném případě by po zahrnutí všech podobných objektů souvisejících s jeho tokem velikost zdejšího článku o Labi „poněkud neúměrně“ narostla), je nejvhodnějším řešením začlenění do článku Halda. Něco jiného je např. článek most Na Špici, protože díky svým specifickým vlastnostem dosáhl takové popularity, že její výsledky naplnily kritéria encyklopedické významnosti. Bohužel to není případ této hráze. --Vlout (diskuse) 5. 3. 2015, 10:55 (CET)
Celá vaše argumentace je založena na tvzení, že praidlo XY nebylo doposud naplněno, aniž byste deklaroval, jak nebylo naplněno. Refenrece jsou uvedeny v článku, ve kterých jsou uvedena stále stejná fakta: dvě řeky, půl metru mezi nima břeh a rozdíl hladin dle období 2-8 metrů. Vaše představa je, že se o hrázi má napsat a zveřejnit 5 stránová esej ve dvou verzích a to je zdroj, který ji dá "encyklopedickou" významnost. Svatá prostoto. --Sladovnik (diskuse) 5. 3. 2015, 12:16 (CET)
Jestli nevíte, jak jsem „deklaroval“ nenaplnění pravidla, tak se prosím podívejte do své diskuzní stránky a také na můj zdejší hlas pro smazání. To by mohlo pomoci. --Vlout (diskuse) 5. 3. 2015, 15:06 (CET)
a jsme zase na začátku, tj. trivialní vs. netriviální a točíme se v kruhu. --Sladovnik (diskuse) 5. 3. 2015, 15:29 (CET)
Omlouvám se, ale přesně tohle je příklad triviálního pojednání, přičemž je to asi ten „nejlepší“ zdroj, který k tématu existuje. Jeden odstavec o šesti větách opravdu nestačí. Resp. jistě by stačila třeba právě pro encyklopedii pardubických nadšenců a patriotů, kteří samozřejmě nemají taková kritéria jako my. V tomto ohledu jsme stále na počátku, protože lepší zdroje stále nebyly doloženy. --Vlout (diskuse) 5. 3. 2015, 16:00 (CET)
Proč by jeden odstavec o větách a dalších x nezávislých referencí nestačil ? Pokud vím, má tam být určitý minimálním rozsah, ten se musí posuzovat podle hesla. Na jednu solidnější planetku stačí článek s pár větama o složení atmosféry, hmotnost atp. na jedno hráz co ??? To samé platí o mostech. Váš problém je, že si myslíte, že aplikujete nějaká pravidla. ta ale v podstatě nejdou bez užití zdravého rozumu aplikovat. Vy tvrdíte, že chcete x stránek, já tvrdím, že stačí jeden solidní odstavec, pokud to k tématu stačí. Wiki chce, aby to nebyla zmínka, ale nšco víc. Trochu si připadám jako alibistický úředník, který si hraje se slovy a to důležité v diskusi uniká. --Sladovnik (diskuse) 5. 3. 2015, 16:18 (CET)
Jestliže jste to pravidlo opravdu četl, víte, že jeden odstavec nestačí. Jestliže jste četl i mé odpovědi zde, víte, že nepožaduji X stránek. --Vlout (diskuse) 5. 3. 2015, 16:20 (CET)
ne to nevím. Nevnucujte mi prosím dokola vaše názory. Můžete sem dát pasáž z pravidel wiki, že odstavec nestačí ? Nestačí pouhá zmínka typu támhle je sněžka a za ní běžka. --Sladovnik (diskuse) 5. 3. 2015, 16:29 (CET)
Kolego, abych se tedy snížil na Vaši úroveň, tak nebuďte líný a zkuste si to prosím opravdu přečíst. --Vlout (diskuse) 5. 3. 2015, 16:32 (CET)
Nejsem liný, jen vidím jistou marnost v diskusi s vámi, takže : Netriviální zdroj – takový, který předmět článku jen nezmiňuje v několika málo slovech či větách, nebo nejde o pouhou položku v adresáři, podobném seznamu či v krátkém odstavci apod. Mělo by se tedy jednat o širší pojednání. .... 91 (slovy devadesát jedna) není několik málo slov a takový odstavec není krátký odstavec. --Sladovnik (diskuse) 5. 3. 2015, 18:30 (CET)
Výborně, takže jste si to již přečetl. Jistě, lze si představit i kratší odstavce, ale ve skutečnosti takový triviální odstavec o pouhých šesti řádcích (a šesti větách) na doložení encyklopedické významnosti opravdu nestačí. Je to prostě triviální záznam. Na to zde již máme „precedent“, v prosinci 2014 se rozhodovalo o smazání Zákoutí, taktéž pardubické záležitosti, přičemž záznam v Parpedii ([2]) byl ještě o jeden řádek (a pět slov) delší. A nestačilo to. --Vlout (diskuse) 5. 3. 2015, 20:41 (CET)
Přečetl jsem si to ihned po tom vašem prvním příspěvku, takže se uklidněte. Vy stále hlásáte dogmata, ale neargumentujete. Několik slov neznamená 91 slov ([1]. Proti tomu se totiž blbě argumentuje. Navíc v těch pravidlech se doporučují jiné cesty, i kdyby ta trivialita chyběla než smazání. To že se se postupovalo někdy jinak, není argument, to je pouze factum. Vy jste si začal s pravidly, tak se jich držte a řekněte to natvrdo : Několik slov může znamenat i 91 slov, pak vám to možná dojde, ale asi jen možná. Argumentovat počty řádků je sice pěkné, ale v pravidlech se mluví o počtu slov a krátkém odstavci. Tady jsou odstavce normální a navíc dva. Blahopřeji vám k této diskusi.--Sladovnik (diskuse) 5. 3. 2015, 20:59 (CET)
Nebojte, jsem naprosto klidný. --Vlout (diskuse) 5. 3. 2015, 21:07 (CET)
Do zbytečného slovíčkaření jste, s prominutím, zabředli už dávno. Kdyby doložené zdroje byly opravdu přesvědčivé, nebylo by nutné se přetahovat na hraně uznatelnosti. A ano, i zde zazněly velmi užitečné a možné způsoby řešení, jako sloučení do jiného článku. Wikipedie tím nebude ochuzena o žádnou encyklopedicky hodnotnou informaci. --Bazi (diskuse) 5. 3. 2015, 21:12 (CET)
Má snad existence diskuse implikovat její výsledek ? Na začátku jsem vedl diskusi o zdravím rozumu jako hledisku významnosti a o počtu slov jako pomocném měřítku. Když ale začne druhá strana vytahovat dogmata a hodnocení, že "ve skutečnosti to nesplňuje", poučovat, co bych měl přečíst atp. tak mě nezbylo než se na těch jeho "několik slov" v triviu podívat a argumentovat stejně stupidně, jak na úřadě. Mě je jedno, jestli to někdo smaže, vadí mi - když to řeknu natvrdo - že nějaký anonym se cpe do práce jiného a není mu to blbý. --Sladovnik (diskuse) 5. 3. 2015, 21:31 (CET)
Kroťte prosím svá vyjádření, snažte se spíše mluvit o věci, nikoli o svých kolezích. Není to zcela v souladu s wikietiketou, pokračování takového chování by nemuselo zůstat bez následků. Já sice rozumím, že se Vás může osobně dotknout, že se Vám někdo „cpe“ do Vaší práce, ale to neznamená, že se zde budete chovat jako na nějakém internetovém diskuzním fóru. Zde jsme od toho, abychom psali encyklopedii a jedním z nástrojů této tvorby je i diskuze o smazání. Proto zde prosím diskutujte o tématu, encyklopedickém významu hráze Úzké. --Vlout (diskuse) 5. 3. 2015, 21:39 (CET)
Myslím, že jste v poslední větě docela trefil, jak se to s tou významností/popularitou na wikipedii má. Někdo poněkud nedomyslel stavbu mostu, což vzbudilo obecné veselí, leccos se o tom napíše a pak to celé pohasne, protože navíc někdo upraví most do bezpečného stavu. Most je pravděpodobně jen dočasně populární, což mu bohatě stačilo na punc "významnosti" pro wikipedii. Jako pardubák se sice o Úzkém dočítám každou chvíli někde již po desítky let, ale proto, že informace o Úzkém z jeho podstaty nedají na třístránkový elaborát a vždy budou +/- jen v rozsahu předmětného článku, nikdy pravidlo nenaplní. Takže zde máme v celé prostotě fakt, jak pravidla wikipedie zaměňují dočasnou popularitu za skutečnou významnost.--Railfort (diskuse) 5. 3. 2015, 15:36 (CET)
„Skutečná významnost“ je jako co? Dočasnost popularity mostu Na špici bych nerad predikoval, Vy jste o tom možná přesvědčen, ale já bych to přece jen ponechal budoucnosti. Kdyby se to stalo, most by byl přestavěn do jiné podoby a už by se o něm nepsalo, je možné článek navrhnout na smazání s argumentací, že šlo jen o dočasnou záležitost, která z hlediska encyklopedie skutečně významná není. Ale do té doby je zřejmé, že je významnější, nežli tato hráz. Co se týče vašich domněnek, přesně o tom píše pravidlo v sekci „[Encyklopedická] Významnost není subjektivní“. Kdyby byla skutečně pro někoho významná, jistě by o ní existoval nejeden článek, byť třeba jen v místním periodiku nebo nějakém regionálním sborníku. --Vlout (diskuse) 5. 3. 2015, 16:00 (CET)
No, já vedle těch dvou věcí bydlím. To sice není pro tento spor směrodatné, ale jisté znalosti problému tím vznikají. Most nebyl přestavěn, protože tak stojí teprve "pár dní" a než se úřady rozhoupou, to nějaký čas trvá. Nicméně bulvární zájem pomalu utichá, což se dalo čekat. Nejeden článek v místním periodiku či regionálním sborníku zcela jistě existuje, to jste mohl dovodit z mé poznámky v minulém příspěvku, že o Úzkém čítám již desítky let. Nezlobte se ale na mne, že nevyrazím do archivů hledat. Není to to, co by živilo mne a mé děti.--Railfort (diskuse) 5. 3. 2015, 22:42 (CET)
Rozumím. Nechtěl jsem se Vás ani dotknout, pokud jsem se třeba vyjadřoval nějak ultimativně. Ostatně znám Vás jako zakladatele článku Zákoutí – v diskuzi o jeho smazání jsme se už potkali, tam jsem se nijak zvlášť nevyslovil, protože jsem sice viděl nedostatek dostatečných zdrojů, ale zároveň jsem jejich existenci předpokládal (protože Zákoutí také znám), tedy jsem předpokládal encyklopedickou významnost. Asi jako Vy teď. Problémem ovšem je, že samotný předpoklad nestačí. Což by mohlo být snad řešeno vždycky předem, než někdo napíše samostatný článek o něčem, mohl by si nejdříve opatřit relevantní zdroje. Pak by takovéto diskuze ani nevznikaly… --Vlout (diskuse) 5. 3. 2015, 23:39 (CET)
Vůbec jste se mně nijak nedotkl, s tím si nedělejte starosti. A neztrácejte prosím čas vysvětlováním pravidel. Já je znám, nelíbí se mi a kritizuji je.--Railfort (diskuse) 6. 3. 2015, 10:45 (CET)
souhlasím s Vámi. Pro některé nováky je významnost jen bulvárem, v podstatě popularita ..... Když někomu chybí vlastní měřítka, musí mít návod, jeho výklad je sice beztak daleko subjektivnější, ale je to návod  :-) --Sladovnik (diskuse) 5. 3. 2015, 21:17 (CET)
Tento spor je zde již "sto let". Vadí mi ale hlavně fakt, že někteří vlajkonoši oponentstva povstanou pouze při DOSech, honí si triko v diskuzích, ale při soustavné práci v tomto oboru ich něvidno. Tím nemyslím likvidaci vandalismů a experimentů, ale článků podobného ražení, jako je tento.--Railfort (diskuse) 5. 3. 2015, 22:54 (CET)
no ono je Úzké v regionálních sbornících zmíněno - například v publikaci Pardubické městské řeky, mlýny a mosty vydané Klubem přátel Pardubicka v roce 2011. Další publikace se zmínkou o Úzkém by se možná ještě našly--Petr1888 (diskuse) 5. 3. 2015, 16:09 (CET)
Jestliže jde o netriviální zmínku, tak by to bylo skvělé, stačí doplnit do článku. --Vlout (diskuse) 5. 3. 2015, 16:18 (CET)

Mně by spíš zajímala statistika, kolik podobných či horších článků proniklo bez povšimnutí na wikipedii od posledního kola bábovičkaření.--Railfort (diskuse) 4. 3. 2015, 10:53 (CET)

Vzhledem k tomu, že kolega Sladovnik do článku přidal dva nové zdroje:

 • „Vlastivědné listy Pardubického kraje 1214-9721 Roč. 9, č. 2 (2012), s. 29-30 9:2 2012“
 • „Pardubické noviny 1210-602 X Roč. 8, č. 130 (19990605), s. 7“

přičemž Pardubické noviny mají ISSN 1210-6046 a u Vlastivědných listů Pardubického kraje na webu chybí právě č. 2/2012 ([3]), nebyl by někdo schopen je ověřit? Případně že by relevantní části kolega ofotil a nahrál na Commons? --Vlout (diskuse) 5. 3. 2015, 16:15 (CET)

pane kolego, nebudte tak liný a navštivte zdroj: Otevírací doba Krajské knihovny . Cestou od Sezemic si můžete to místo i prohlédnout a zauvažovat o encyklopedické významnosti. --Sladovnik (diskuse) 5. 3. 2015, 16:26 (CET)


Kategorie:Funkce na základě jmenování[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Wikipedista:BobM d|p 8. 3. 2015, 18:40 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat - nesmyslná a nesystémová kategorie, ne všechny veřejné funkce vznikají jmenováním ale volbou, neexistující kritéria (veřejnoprávní vs soukromoprávní), neencykl. křížová kategorizace (míchání jablek s hruškami) --Wikipedista:BobM d|p 8. 3. 2015, 18:40 (CET)
 • ponechat - funguje - mozna jsem tam do teto kategorie, kdyz jsem ji jeste plnil, zahrnul i clanek, ktery tam nepatril, ze neslo o jmenovanou pozici - to je mozne a je mi lito. Pak jsem rad, ze jste si toho vsiml a takovy prvek z kategorie odebral. OK. --Franta Oashi (diskuse) 8. 3. 2015, 19:09 (CET)
Ovsem sama kategorie prece funguje spravne: Uz tu mame rozlisitelne deleni na "verejne funkce" vs. "statni zamestnance", podobne i v soukromem sektoru, to same existuje i v armade. A z techto tri oblasi skutecne jen nekteri byvaji jmenovani. A tim spise prece tato kategorizace ziskava na vyznamu. ...pomuze snad textovy popis primo do kategorie? OK, muze byt. --Franta Oashi (diskuse) 8. 3. 2015, 19:09 (CET)
A to tim spise, ze v nekterych clancich, u nekterych fakticky jmenovanych pozic, tato skutecnost, ze je ta funkce vznika az jmenovanim, ani neni v textu zminena. (nekde jsem doplnil nebo alespon udelal link) ...i to je dalsi prinos teto kategorie. Opravdu moc nechapu, co na ni vadi. --Franta Oashi (diskuse) 8. 3. 2015, 19:09 (CET)
A ze jde o kategorizaci napric? Asi vam vadi, ze "micha" soukromy a verejny sektor? Ale to prece neni na skodu, naopak: Ruzne řezy do "datove kostky", z ruznych smeru, to je primo ucel vsech kategorii, uz z definice - tak cemu se tu vzpirate? --Franta Oashi (diskuse) 8. 3. 2015, 19:09 (CET)
Na teto kategorii nevidim nic spatneho, povazuji ji za funkcni a prinostnou. I proto jsem ji zakladal. --Franta Oashi (diskuse) 8. 3. 2015, 19:09 (CET)
Mícháte hrušky s jabkama. Veřejné funkce nevznikají pouze jmenováním ale i volbou, obdobně dochází ke jmenování v soukromém sektoru. Takto kategorizovat prostě nemá smysl - kromě toho může vzniknout spor (soudci jsou jmenování ale před rokem 1989 byli také voleni). Možná by šlo vyřešit přejmenováním, ale nedovedu si to představit - způsob vzniku funkce není encyklopedicky významným kritériem pro kategorizaci --Wikipedista:BobM d|p 8. 3. 2015, 19:14 (CET)
"Veřejné funkce nevznikají pouze jmenováním ale i volbou" - no vsak kriteriem teto kategorie je ono "jmenovani". A az treba budeme mit kategorii na "Funkce na zaklade volby", tak treba ten "soudce" at si klidne patri do obou. Takovych pripadu, kdy "jeden" pojem ma / historicky mel vycero zpusobu vykladu je prece po cele WP hafo. Treba zalobce / obzalovany - proc by jeden clovek nepatril do obou? Kategorie sice je vhodne vytvaret jako disjunktni (v idealnim pripade), ale seda je teorie, zeleny strom zivota: sem tam nejaky prunik vznikne, ano. Navic zde se jeste projevuje mezinarodni vliv: Pro jeden stat by byl jen ve jedne mnozine, v jinem ve druhe, u nas holt v obou. No a? Ja ovsem tvrdim, ze ten soudce je sakra vyjmecny pripad a "jmenovane funkce" obecne budou skutecne "spise disjunktni", dokonce znacne disjunktni. --Franta Oashi (diskuse) 8. 3. 2015, 19:30 (CET)
Protože nemá takto kategorizovat smysl. Budeme snad mít komplementárně kategorii volené funkce? Jak způsob ustavení (jmenováním, volbou nebo jinak) souvisí s funkcí samotnou respektive jak je relevantní ve vztahu k encykl. kategorizaci? Odpověď: Nijak! --Wikipedista:BobM d|p 8. 3. 2015, 19:36 (CET)
Tak jeste jinak: Ted jsem to vzal pravda hodne zesiroka, zahrnul jsem sem jak jmenovani jednatele firmy i verejnopravni funkce. - Pojdme to tedy rozdelit - "jmenovane verejnopravni funkce". To totiz bula ta motivace - ze se do mnoha funkci obecne jmenuje, prideluji se kompetence, pritom toto lidi (soudim podle sebe) kolikrat ani nevedi - ze se nemusi jit pres volby, ale nechat lze se do funkce nechat dosadit naprimo. Anebo ty moznosti: Nekde se jmenovana funkce s volenou funkci vyslovene vylucuje, jinde je to jedno (jsou nezavisle) a jidne se zas vyslovene podminuji - jmenovat lze jen ze zvolenych. A ptoto ma smysl tyto dve skupiny rozlisovat (volene X jmenovane) a v nektery pripadech je skutecne lze i krizit. A to mne i jako ctenare samotneho zajima! A takovy prehled ted fak nemame, a udelat si o tom obrazek ani nijak rychle nejde. A kategorizace slouzi presne na toto, uzivatelum. --Franta Oashi (diskuse) 8. 3. 2015, 19:43 (CET)
...a vsimnete si, ten soudce v tom dela binec tak jako tak. Ackoli pro ostatni "funkce" by toto poslouzilo, verim, dost dobre. (nejake pruniky katagorii nevidim jako zasadni potiz). Jako ctenar se o tom dozvim: Pro jeden okamzim v jednom state soudce lze takto kategorizovat, ale holt nemam zas clanek pro kazdy takovy pripad. (ne u soudce, ale u jinych clanku traba i ano - proste tento prunik kategorizaci je jen upozorneni na mozne rozdeleni, sam pojem ale stale zustava atomicky) --Franta Oashi (diskuse) 8. 3. 2015, 19:53 (CET)
Naposledy: za a) pište česky a čitelně, kdo to má po Vás číst!!! Za b) rozlišovat funkce podle způsobu ustavení není encykl. relevantní - proč taky? viz Wikipedie:Co Wikipedie není#Wikipedie není adresář bod 5: takto kategorizovat prostě nemá žádný smysl! --Wikipedista:BobM d|p 8. 3. 2015, 19:49 (CET)
Ja vam tu ted ukazal "uzivatelsky pripad", ze to smysl ma. Pro dany jeden bod v prostoro casu plati, ze toho soudce LZE zakategorizovat jednoznacne. Clanky s sirsim zaberem by se tak jako tak mely rozdelit - kdyz uz tasystematicnost. Uz jsem tema asi vycerpal. --Franta Oashi (diskuse) 8. 3. 2015, 19:53 (CET)
 • ponechat a rozšířit - O funkce jmenované a volené a to různými orgány. Dovedu si představit velmi užitečné podkategorie jako Kategorie:Funkce jmenované prezidentem České republiky, Kategorie:Funkce volené Parlamentem České republiky, Kategorie:Funkce volené Sněmovnou Parlamentu České republiky a Kategorie:Funkce volené Senátem Parlamentu České republiky a později třeba i třídění podle nominací. Rozumím protiargumentu, že tyto kategorie mohou být co do obsahu v čase proměnlivé (Prezidenta dřív Parlament volil, teď už tomu tak není.), takže se nabízí alternativa stvořit k tomuto účelu seznamy, které se do příslušných článků začlení, případně budou existovat vedle nich. To ovšem vede k nutnosti stvořit nějakou souhrnnou kategorii pro tyto seznamy tak, jako tak. Pokud je tohle první vlaštovka většího projektu, rád se zapojím.
  Nicméně tvrdit, že fakt že předsedu senátu a ústavní soudce volí senát není veličina encyklopedicky významná, když se o tom mluví při každém jejich jmenování (o tom kdo je nominuje nemluvě), stejně tak, jako jak jsou voleni např. členové mediálních rad nebo představitelé státních podniků... --Fafrin (diskuse) 9. 3. 2015, 15:15 (CET)
Což povede ke vzniku dílčích poloprázdných podkategorií. Kromě toho stále nebere v potaz možnost změny způsobu vzniku funkce (prezident České republiky byl voleb oběma komorami, tde je volen přímo) --Wikipedista:BobM d|p 18. 3. 2015, 16:13 (CET)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

 • "nesmyslná a nesystémová kategorie" - prosiim vas, jakmile kdekoli pouzijete hodnoceni neci prace jako "nesmyslne", tak protoze jde o vas subjektivni nazror, vyzni to nakonec urazlive. Prosiim, nepouzivejte to. --Franta Oashi (diskuse) 8. 3. 2015, 18:58 (CET)
 • Koukam, ze dalsi zpusob, jak tuto kategorii zpochybnit, je i oznaceni clanku jmenování (stezejniho to pojmu pro tuto kategorii) za {vlastni vyzkum} ...To ale resme radeji oddelene tam, v Diskuse:Jmenování. (a jestli se diskuse tam rozjede, o to bych pak klidne prodlouzil i tuto diskusi o kategorii zde - jako "odkladny ucinek", kdyz jde o prerekvizitu) - sam jsem zvedav. ;) --Franta Oashi (diskuse) 8. 3. 2015, 19:21 (CET)

Námitky kolegy BobM jsou docela na místě. Např. soudci byli dříve voleni, dnes jsou jmenováni, a to ještě pomíjíme fakt, že např. v USA jsou někteří z nich voleni a jiní jmenováni. Má taková kategorizace nějaký smysl? --Vlout (diskuse) 8. 3. 2015, 19:27 (CET)

Samotný článek Jmenování mi přijde také poněkud zvláštní, proč spojuje nominaci a jmenování? Zkusím kontaktovat zakladatele. --Vlout (diskuse) 8. 3. 2015, 19:28 (CET)

"nominace" jsem se asi zlehka dotkl - videl jsem tam nekde sport... Do nominace se stourat uz nebudu, to klidne ponecham na vas... Dik. Neresim. --Franta Oashi (diskuse) 8. 3. 2015, 19:36 (CET)
Zeptat autora, OK, prima (ja ho nepsal). Takze dekuji. --Franta Oashi (diskuse) 8. 3. 2015, 19:36 (CET)


Šablona:Infobox RPG[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Matěj Suchánek (diskuse) 9. 3. 2015, 16:05 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat – šablona má několik výskytů a je plně nahraditelná šablonou {{Infobox - videohra}}, resp. {{Infobox - hra}}. Matěj Suchánek (diskuse) 9. 3. 2015, 16:05 (CET)
 • Ponechat (případně vhodně přejmenovat) a místo toho smazat {{Infobox - hra}}. Tento ibox má ještě méně vložení a ve vzájemném porovnání mi designově vychází hůře. {{Infobox RPG}} by neměl být problém upravit tak, aby se jím šlo {{Infobox - hra}} nahradit. Statistická poznámka: těch několik vložení šablony {{Infobox RPG}} se týká téměř výhradně stolních her. --Vachovec1 (diskuse) 9. 3. 2015, 21:56 (CET)
 • Sloučit do {{Infobox - hra}}, kterou je třeba zásadně rozšířit. (PnP RPG mají v dnešní době blíže k moderním deskovkám - ostatně existuje pro ně souhrnný název Tabletop Games - tedy "stolní hry".) Rozlišení žánru(karetní, deskové, moderní společenské, wargames...) by se mohlo udělat podbarvením nějak podobně, jako je u infoboxů hudebních. (Nepředpokládám, že by se tu v dohledné době začali objevovat články o jednotlivých zážitkových RPG hrách, jako je Soumrak, Gothic, Kahlaveranai apod.)Technickou práci klidně provedu, když se mi řekne.--Fafrin (diskuse) 9. 3. 2015, 22:22 (CET)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Nadávka[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Mates (diskuse) 13. 3. 2015, 11:26 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat – nejsem si jistý encyklopedickým přínosem této stránky. Neobsahuje již dlouhou dobu jediný věrohodný zdroj a tedy se nejspíše zakládá pouze na vlastním výzkumu (není doložena ani encyklopedická významnost). Což je podle mého špatně. Osobně si ani nemyslím, že má takový seznam sprostých slov na Wikipedii vůbec místo. --Mates (diskuse) 13. 3. 2015, 11:26 (CET)
  Vzhledem k úpravám, za něž kolegovi děkuji, měním na ponechat s tím, že se původní obsah (vlastní výzkum dělení nadávek) z článku odstraní, dokud se nenajdou věrohodné zdroje. --Mates (diskuse) 25. 3. 2015, 20:00 (CET)
Byl jsem téhož názoru, odstranit tu páchnoucí hmotu, ale pak jsem zjistil že byla Radou pro rozhlasové a televizní vysílání použita jako návod na pochopení nadávek. Tak je seznam možná nějak užitečný. Zkusil jsem jej trochu upravit a ospravedlnit. --I.Sáček, senior (diskuse) 26. 3. 2015, 23:55 (CET)
 • Sloučit s článkem Sprosté slovo.--Ann Tyrke (diskuse) 13. 3. 2015, 21:47 (CET)
  S tímto článkem rozhodně neslučovat. Pojmy v žádném případě nejsou ekvivalentní. --Vachovec1 (diskuse) 13. 3. 2015, 23:16 (CET)
 • Zredukovat na definici a několik málo příkladů. Stránka EV podle mě má, ale vlastní výzkum akceptovat nelze. --Vachovec1 (diskuse) 13. 3. 2015, 15:24 (CET)
 • smazat - neencyklopedický vlastní výzkum, tohle (ověřené) patří na Wikislovník --Wikipedista:BobM d|p 14. 3. 2015, 10:27 (CET)
 • Upravit je zde zjevný rozdíl od pojmů jako sprosté slovo, urážka ale v současnosti (stejně jako některé jiné texty) neodpovídá požadavkům na to jak by mělo heslo vypadat. Nicméně je otázka zda se najde někdo kdo heslo upraví s ohledem na historické, sociologické, politické, lingvistické a psychologické pohledy (i z pohledu adresát-odesílatel), takže pokud ne (a asi ne), bude vhodné spíše text jen zredukovat. Heslo má potenciál být zajímavým. --I.Sáček, senior (diskuse) 14. 3. 2015, 11:29 (CET)
 • Zredukovat na definici a několik málo příkladů, jak napsal kolega Vachovec1. Obsah článku odpovídá jeho pojmenování a článek nelze podle mě nijak sloučit. Pouze ilustrační obrázek by patřil spíše do Kletba, tu tady myslím ještě nikdo nezmínil (je možné, že potíže s interwiki mohou souviset s tím, že v jiných jazycích se spíše proklíná než nadává?). --Uacs451 (diskuse) 18. 3. 2015, 10:32 (CET)
 • Ponechat - po úpravách, které provedl I.Sáček, senior, nemám k článku mnoho výhrad. Snad jen k obrázkům - zejména prostřední obrázek má charakter ilustračního obrázku, ty zde ale nepoužíváme. --Uacs451 (diskuse) 25. 3. 2015, 07:59 (CET)
Nemá ilustrativní charakter, protože neukazuje to by co si pod nadávkou "mrzák" nebo "kripl" člověk představil, tedy osudem zdrcenou fyzicky nebo i duševně poškozenou osobu. Spíše naopak. Jenže wikipedie nemá nutit k zamyšlení nebo dokonce vychovávat. Navíc může popisek někdo interpretovat jako výsměch nebo ponižování postižených na fotografii. (Ačkoliv je tomu naopak.) I proto jsem také uvažoval že jej odstraním. --I.Sáček, senior (diskuse) 25. 3. 2015, 13:28 (CET)
 • Ponechat, teď je článek dobrý, díky velkým úpravám. Původní seznam asi smazat, či přesunul na Wikiverzitu či Wikikihy. --Sapiens123456 (diskuse) 28. 3. 2015, 12:13 (CET)
 • Ponechat po odstranění nedoloženého dělení (jako Mates nově) a toto dělení přesunout na Wikiverzitu (jako Sapiens123456), protože to je (podle mne) v uvedeném článku nejpřínosnější (systematické, originální atp.). Herigona (diskuse) 26. 3. 2015, 18:10 (CET)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

 • V ostatních jazykových verzích dle interwiki je v naprosté většině popisována právní stránka věci, tedy spíše urážka (tedy tam, kde trochu rozumím). Naše pojetí je opravdu značně originální, takže požadavek na doložení zdroje vnímám jako oprávněné. Na druhé straně, kdyby se povedlo doložit, bylo by škoda právě pro tu originalitu mazat. Je též možné, že interwiki není správně přiřazena. Diskutujícím kvůli ucelenosti názorů doporučuji též heslo Sprosté slovo. Herigona (diskuse) 13. 3. 2015, 21:51 (CET)
 • SSJČ definuje pojem nadávka takto:
  • nadávka, -y ž. (2. mn. -vek) hrubé, urážlivé pojmenování někoho: jadrná, šťavnatá n.; sprostá, surová n.; n-y padaly na jeho hlavu
  To odpovídá definici z článku. --Vachovec1 (diskuse) 13. 3. 2015, 23:26 (CET)
Nastínil jsem možné úpravy. Chtěl bych jen vědět jestli má heslo smysl, nějaký přínos. Použité informace mohou být totiž přiřazeny k jiným heslům. On není asi problém udělat heslo "Víko od kanálu" ale spíš jde o to zda to má smysl. Já to nevím. --I.Sáček, senior (diskuse) 24. 3. 2015, 19:37 (CET)


Farma Vystrkov[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Jedudědek (diskuse) 18. 3. 2015, 20:57 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat dlouhodobě nedoložená encyklopedická významnost tématu, opakovaně odstraňovaná šablona významnost. Článek spíše shrnuje zajímavosti v okolí a spíše než encyklopedický článek připomíná upoutávku na nějakém turistickém portálu. Jedudědek (diskuse) 18. 3. 2015, 21:01 (CET)
 • Přesunout - že by vhodný adept na Wikicesty? JAn (diskuse) 19. 3. 2015, 06:59 (CET)
  Wikicesty by asi byly OK. To jsem nějak pozapoměl, že tu taky máme;-) Jedudědek (diskuse) 19. 3. 2015, 09:34 (CET)
 • Smazat – viz Jedudědek. Přesun, nevím, asi by se toho musel někdo ujmout. --Packa (diskuse) 19. 3. 2015, 12:33 (CET)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Svrchní křída[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Sapiens123456 (diskuse) 28. 3. 2015, 13:36 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat nebo vytvořit článek - Zbytečné přesměrování. Zdá se mi zbytečné přesměrovávat z jedné ze dvou částí daného období na celé období. Přesměrování je díky danému problému rovněž zavádějící a mohlo by někoho zmást. Druhé možné řešení je napsat článek o svrchní křídě, nicméně tak, aby pojednával jen o Svrchní křídě. Možná bych sám něco napsal, ale nevím, jestli by se to příliš neshodovalo s článkem křída. --Sapiens123456 (diskuse) 28. 3. 2015, 13:36 (CET)
Vzhledem k vytvořenému článku ponechat, článek sám časem vylepším a zvětším.--Sapiens123456 (diskuse) 29. 3. 2015, 14:52 (CEST)
Termín se užívá, křída se dělí na spodní a svrchní. Nicméně nesouhlasím s tím, aby byly bez odůvodnění revertováy editace (vyjma zjevného vandalizmu)--Sapiens123456 (diskuse) 28. 3. 2015, 14:30 (CET)
Revert editace byl myslím odůvodněn více než dostatečně. V tomto případě, kdy mělo jít o smazání stránky, s kolegou souhlasím. --Marek Koudelka (diskuse) 28. 3. 2015, 14:47 (CET)
 • Smazat. Alespoň přesměrování z konkrétnějšího na obecnější by bylo lepší, ale článek křída pojmu nevěnuje ani jednu větu. Něco k problematice shrnul z diskuse do Nápověda:Červený odkaz (na konci). --Matěj Orlický (diskuse) 28. 3. 2015, 14:56 (CET) Ponechat pahýlMatěj Orlický (diskuse) 29. 3. 2015, 11:19 (CEST)
 • Ponechat. Podívejte se kolik článků odkazuje Svrchní křídu. Pokud se redirekt smaže, budou všechny odkazy červené. Takto se zájemce dostane alespoň do článku Křída a zároveň je ponechán prostor pro budoucí vytvoření článku Svrchní křída, aniž by se muselo zasahovat do odkazů ve článcích. Tolik věcné hledisko. Vojtěch Zavadil (diskuse) 28. 3. 2015, 15:00 (CET)
 • Ponechat. Termín je v českých publikacích hojně využíván. Já jsem jeho význam zde při čtení jedné z nich také hledal, abych lépe textu rozuměl. Článek do české wikipedie nepochybně patří. Spíš by zasloužil rozšířit někým fundovaným. Herigona (diskuse) 29. 3. 2015, 13:06 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Zdůvodnění návrhu na rychlosmaz bylo, že „nelze přesměrovávat z jedné části období na období celé“, což není pravda. Z téhož důvodu neobstojí ani zdůvodnění, že je přesměrování „zbytečné“ nebo „zavádějící“. Požadavek pahýlu o přesměrovávaném tématu v cílovém článku doplnil Matěj Orlický do Wikipedie:Přesměrování a do nápovědy loni, ovšem na základě diskuse z roku 2006, je tedy otázka, nakolik tehdejší diskuse platí dnes.--Zdenekk2 (diskuse) 28. 3. 2015, 16:07 (CET)

Ano, zdůvodnění bylo nevyhovující. Ne, doplňoval jsem na základě čerstvě proběhlé diskuse. Můj osobní názor by bylo ponechat. Důležitější mi přijde respektování koncensu komunity a ten se zdá být více nakloněn červeným odkazům. Tato diskuse má myslím smysl jen z hlediska principu, jinak vlastní problém se dá vyřešit pahýlem. Matěj Orlický (diskuse) 29. 3. 2015, 11:19 (CEST)
Vzhledem k jednoznačnosti doporučuji požádat správce o předčasné uzavření na WP:NS--Rosičák (diskuse) 29. 3. 2015, 17:55 (CEST)
 1. http://www.thefreedictionary.com/several