Wikipedie:Diskuse o smazání

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Wiki rules.png
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Zkratka:
WP:DOS
WP:AfD
WP:TfD

Diskuse o smazání (slangově též DOS, DoS, AfD z anglického Articles for Deletion či TfD z Template for Deletion) je stránka pro diskuse o tom, zda obsah stránky vyhovuje kritériím pro zahrnutí ve Wikipedii, či zda má být stránka smazána. Cílem diskuse je dosáhnout konsensu o smazání či ponechání, případně přepracování stránky do přijatelné podoby. Skončené diskuse jsou uloženy v archivu.

Diskuse o smazání řeší otázku smazání obsahu nějaké stránky, nikoliv rušení zavedených pravidel a zvyklostí. K diskusi o smazání mohou být proto zpravidla podány stránky jen z těch jmenných prostorů, které bezprostředně souvisí s obsahem v článcích, tj. stránky z hlavního jmenného prostoru a prostoru portál a šablony, soubory či kategorie, které bezprostředně s obsahem článků souvisí. V dalších jmenných prostorech se užívá jiných rozhodovacích procesů (vizte Změny v pravidlech), o smazání je možné rozhodovat jen tehdy, pokud byl příslušný mechanismus, jehož je stránka součástí, zrušen nebo standardním způsobem plně nahrazen jiným.

Možnost fyzického mazání stránek mají správci (sysopové) české Wikipedie.

Pro upozornění na omylem vytvořené, špatně pojmenované, zjevně zcela nesmyslné a jiné podobné stránky, které lze bez diskuse o obsahu vymazat procedurou tzv. rychlého smazání, použijte šablonu {{Smazat|důvod pro smazání}}.

Jestliže jde o heslo o encyklopedicky významném pojmu, který by na Wikipedii měl být, zvažte dobře, je-li jeho stávající obsah opravdu natolik nicotný, že je lepší ho zcela smazat z databáze než ho využít jako pahýl. Také zvažte, není-li vhodné stránku či kategorii spíše sloučit s jinou nebo přejmenovat. V případě, že stránka je spíše slovníkovou definicí než encyklopedickým heslem, zvažte její přesunutí na Wikislovník. K tomu se používá šablona {{Přesunout na Wikislovník}}.

V případě, že navrhujete ke smazání šablonu nebo jiný prvek, který užívají jiní uživatelé, napište ve zdůvodnění i postup, jak se vypořádat s problémy, které nastanou v souvislosti s jeho smazáním.

Jak navrhnout stránku na smazání[editovat | editovat zdroj]

Předpokládejme, že vidíte důvod smazat stránku Velký modrák. Nejprve zjistěte, zda problémy na této stránce nemůžete odstranit sami bez nutnosti vyvolávat diskusi o smazání, zejména:

 • úpravou problematického textu, například odmazáním nepřijatelného obsahu;
 • změnou obsahu stránky na přesměrování spolu s případným sloučením užitečného obsahu s cílovou stránkou přesměrování;
 • přesunem stránky na název, který bude ve shodě s jejím obsahem, případně na Wikislovník;
 • využitím mechanismu rychlého nebo odloženého mazání stránek.

Pokud žádným z uvedených způsobů problémy stránky vyřešit nelze, navrhněte ji na smazání pomocí následujících kroků:

1/3 Vložení šablony do navrhované stránky

Na začátek stránky, kterou chcete smazat (tj. Velký modrák), vložte šablonu {{AfD}} (navrhujete-li smazání šablony, označte ji šablonou {{TfD}}).

2/3 Vytvoření diskusní podstránky

V editačním políčku nahraďte -heslo- slovy Velký modrák (názvem stránky, o níž se má diskutovat) a zmáčkněte tlačítko pro vytvoření podstránky. Podstránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.


3/3 Zařazení podstránky do seznamu

Po klepnutí zde napište do velkého editačního pole {{/-heslo-}}, kde -heslo- nahraďte názvem stránky navrhované na smazání, takže přidaná položka bude například {{/Velký modrák}}. Malé editační pole („Předmět/nadpis“) nechte prázdné, a varování, že jste nezadali shrnutí editace, si nevšímejte a uložení potvrďte.

Druhou možností je editovat celý seznam – položku připište na konec seznamu obdobným způsobem, přitom lze vymazat případné již neaktuální položky.

Po editaci stránku uložte. Po úspěšném provedení těchto kroků se text podstránky s novým návrhem na smazání objeví přímo na konci této hlavní stránky. Pokud se neobjevil, zkuste nejdříve vyprázdnit cache serveru, a pokud ani potom ne, zkontrolujte, zda všechny vaše kroky proběhly přesně podle návodu (např. jestli jste neudělali překlep apod.).

Upozornění na diskusi v posledních změnách a na portálu Wikipedie zařídí robot, může mu to ale trvat až půl hodiny. Vstřícným krokem, který můžete ještě udělat (a robot ho neudělá), je upozornit hlavního autora článku na založení diskuse. Lze očekávat, že si nastavil odeslání e-mailu při změně diskusní stránky, takže bude upozorněn i v případě, kdy aktuálně Wikipedii nesleduje.

Pravidla diskusí o smazání[editovat | editovat zdroj]

Uzavření diskuse[editovat | editovat zdroj]

Diskuse se uzavírá nejdříve po týdnu. Správce však může zrušit nebo předčasně uzavřít diskusi, pokud:

 • bylo jejich založení zjevně v rozporu s jinými pravidly (např. šlo o narušování Wikipedie nebo obcházení bloku),
 • pro daný typ stránek je výslovně řečeno, že pro něj proces diskuse o smazání není určen.

Správce může dále předčasně uzavřít diskuse:

 • jednoznačné (dostatečně reprezentativní a takřka jednomyslné),
 • kde došlo k tak zásadnímu přepracování navržené stránky, že dosavadní argumenty pro smazání ztratily smysl.

Na druhou stranu může kterýkoli správce diskusi prodloužit, pokud se před očekávaným uzavřením objeví nové podstatné argumenty.

Uzavíratelem může být libovolný ze správců; jasné, zralé a řádně proběhlé diskuse, jejichž výsledek nevyžaduje použití práv správce, smí uzavřít kterýkoli wikipedista. Uzavíratel zváží argumenty, komentáře, připomínky a názory diskutujících a rozhodne, zda se článek ponechá, smaže nebo přesune. Zároveň může doporučit přepracování článku. Rozhodnutí může být v případě nutnosti výrazných úprav podmínečné. Rozhodnutí musí být jasně a výstižně zdůvodněno.

Uživatelé se zásadními námitkami vůči způsobu vyhodnocení nebo regulérnosti diskuse by se měli nejprve obrátit na uzavíratele. Pokud se svou stížností neuspějí, mohou podat na příslušné stránce podnět k revizi smazání.

Užitečné tipy pro vyhodnocování konsenzu vizte na stránce Wikipedie:Žádost o komentář/VfD: změna na AfD/Vyhodnocování konsenzu.

Výsledek a další postup[editovat | editovat zdroj]

 Při archivaci podstránek použijte následující šablony:

 • {{subst:vfd-archiv-start|vysledek=smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno}} --~~~~
 • {{subst:vfd-archiv-konec}}

 Položku do archivu vložte pomocí:

 • {{subst:vfd-archiv-položka|Jméno stránky}} – smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno --~~~~

Stránka bude smazána po uzavření diskuse, pokud výsledkem diskuse bylo rozhodnutí smazat.

Obecně pokud diskuse skončí s výsledkem nemazat, stránka by již neměla být znovu nominována. Pokud není skutečně dobrý důvod, aby diskutující změnili svůj postoj, dá se předpokládat, že další návrh dopadne stejně.

Ukončené nebo zrušené diskuse se zařazují do Archivu diskusí o smazání (kde je i návod pro archivaci). Do diskusí ke stránkám, které nebyly smazány, se má vložit odkaz na zaarchivovanou diskusní stránku pomocí šablony {{Afd-oznámení}}. Budoucí čtenáři stránky tak jsou informováni, že v minulosti přežila návrh na smazání, a mohou si přečíst patřičnou diskusi. To ovšem nebrání případnému novému návrhu na smazání.

Vlastní diskuse[editovat | editovat zdroj]

Jak přidat argument nebo komentář[editovat | editovat zdroj]

Editujte jen příslušnou sekci „Doporučená řešení“ (nebo „Komentáře“), a to buď klepnutím na odkaz Editovat u nadpisu dané sekce, nebo klepnutím pravým tlačítkem myši tamtéž (záleží na vašem uživatelském nastavení Wikipedie).

Poté přidejte svůj argument pro nebo proti jako další položku seznamu. Pro přehlednost ve svém textu uveďte tučně shrnutí akce, kterou doporučujete udělat, např. Smazat nebo Ponechat. Můžete uvést i jiné možnosti, popřípadě více možností – pak jako první uveďte tu, které dáváte přednost (např. ponechat nebo alespoň sloučit; dát měsíc na přepracování, jinak smazat; přesunout na Wikislovník nebo smazat).

Máte-li k již vznesenému argumentu protiargument nebo komentář, přidejte jej jako podbod. Jestliže se již argument či informace v diskusi nachází, není nutno je přidávat opakovaně. Stačí uvést jména diskutujících, s jejichž argumenty se ztotožňujete (pokud je to jednoznačné).

Vyprázdnit cache serveru
(Použijte v případě, že níže vidíte zastaralé verze podstránek)


Stránky navržené ke smazání[editovat | editovat zdroj]

Antonín Novák (vrah)[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Tomas62 (diskuse) 2. 8. 2014, 16:03 (UTC)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat. Výsledkem hlasování o smazání v roce 2009 bylo rozhodnutí smazat. Obnovený článek se příliš neliší od minulého, dodané zdroje jsou o mnoho chudší, argumenty přednesené v tehdejší diskusi trvají, nevidím oprávnění další existence.--Tomas62 (diskuse) 2. 8. 2014, 16:03 (UTC)
 • (rychle) smazat - o tom snad ani nemusíme diskutovat? --Wikipedista:BobM d|p 2. 8. 2014, 17:09 (UTC) změna hlasu:
 • vzhledem k Jowowe upozornění a předchozího hlasování článek ugentně ověřit a (za předpokladu existence zdrojů) přesun a přepracovat na článek o případu, viz argument Jowe --Wikipedista:BobM d|p 4. 8. 2014, 11:10 (UTC)
 • přesunout – začlenit do článku o případu, podobně jako Případ Anny Janatkové. --Jowe (diskuse) 2. 8. 2014, 18:08 (UTC)
 • Přejmenovat, případně zcela přesunout (viz Jowe). V případě ponechání radikálně přepracovat, aby se zdrojově celý článek neopíral o bulvár (Aha!) a víceméně bulvár (TV Nova). Ten třetí zdroj neznám, takže těžko mohu říct, jaké je kvality.--Freibo (diskuse) 4. 8. 2014, 16:40 (UTC)
 • Ponechat, nepochybně encyklopedicky významná osobnost s širokou a dlouhodobou publicitou, která se ve svém oboru stala pojmem. Kvalita článku je samozřejmě věc jiné, ale rozhodně bychom zdroje neměli povrchně škatulkovat nebo dokonce diskvalifikovat jenom na základě toho, že v nějakých kruzích je to tak módní. Pokud se nějaké médium specializuje na vraždy nebo na soukromý život vrahů, pak pochopitelně bude pro takovéto téma odbornějším zdrojem než noviny zabývající se jen pletichařením politiků. --ŠJů (diskuse) 18. 8. 2014, 05:11 (UTC)
 • Ponechat --Chalupa (diskuse) 18. 8. 2014, 11:03 (UTC)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

V roce 2009 proběhlo hlasování o smazání, kde se nezohledňovaly argumenty, ale rozhodoval jen počet hlasů. Nyní máme diskusi o smazání. --Jowe (diskuse) 2. 8. 2014, 17:47 (UTC)

A proč tedy nezrušíme také Jaroslava Papeže a další? Připadá mi to nelogické.--Chalupa (diskuse) 4. 8. 2014, 11:00 (UTC)

Ačkoli před pěti lety o smazání rozhodl počet hlasů, většina wikipedistů přidala k hlasu komentář. Článek se od minulého příliš neliší, zdůvodnění jsou víceméně platná dosud, ze stejných výchozích předpokladů se obvykle dojde ke stejným závěrům.

Při návrhu na opětovné smazání jsem byl veden výsledkem minulého hlasování. Jaroslav Papež žádným hlasováním ani diskusí neprošel. Mým cílem není všeobecná náprava problémů wikipedie, ale smazání právě jednoho článku. Jestli vidíte v tomhle jednotlivém případu nějaké zobecnění, navrhněte smazání dalších článků či jiná opatření. Takhle jste wikipedistům poskytl užitečný náhled do logiky uvažování, rozvinout úvahu a učinit závěry musíte sám.

Ani tak mi nevadí, co v článku o jednom pedofilovi je, spíše mi vadí, co v článku chybělo před pěti lety a chybí i teď. Novák, ačkoli měl nastoupit na Slovensku léčbu, se přestěhoval do ČR a zde nemohl být, až do spáchání zločinu, nijak omezen na svobodě, vyhoštěn atd. Což pochopitelně veřejnost vnímá velmi negativně jako mezeru v zákoně. Což vedlo k návrhům povinné evidence pedofilů jako nápravě neuspokojivého stavu. Soudím, že tenhle neuspokojivý vztah trvá dosud. Ale i kdyby ne, mělo by to být v článku zmíněno, takhle je to jedna vražda s legračními podrobnostmi a jedna sebevražda; takových článků můžeme mít spoustu.--Tomas62 (diskuse) 11. 8. 2014, 18:27 (UTC)

Kolego, pokud jste tak dobře s problematikou obeznámen, nebylo by lepší článek doplnit než jej chtít smazat. --Chalupa (diskuse) 18. 8. 2014, 11:05 (UTC)

Hlavním cílem vytvoření tohoto článku bylo doplnění série o pedofilně motivovaných vraždách na našem území (viz. Jaroslav Papež, Vojtěch Běloch, Josef Kulík, Stanislav Večeřa), která by měla nabídnout srovnání jednotlivých případů a alespoň trochu poodhalit historický vývoj (čí spíše absenci vývoje) legislativy v této otázce. Jelikož se zde objevila kritika týkající se použitých zdrojů (bulvár), musím zmínit samotný kolektivní charakter Wikipedie. Právě kvůli faktu, že i jiní lidé mohou editovat články, vždy doufám, že se najde někdo kdo článek doplní za pomocí vhodných zdrojů, ke ketrým já sám nemám přístup jako jsou např. dobové články či veřejně nepřístupný Kriminalistický sborník. Bohužel, častěji se setkávám s přístupem "rychle to smažte" než "pojďme to opravit". --K.i.f (diskuse) 20. 8. 2014, 11:48 (UTC)

Zvažuji uzavření diskuse, mám proto dotaz, zda je někdo z diskutujících, kteří navrhli přepracování článku, ochoten to udělat. Díky --Mates (diskuse) 25. 8. 2014, 08:29 (UTC)


Andrew Schapiro[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Rosičák (diskuse) 24. 8. 2014, 19:44 (UTC)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat, případně i vhodně sloučit - osoba nedosáhla encyklopedické významnosti podle platného doporučení. Předkládané zdroje potvrzují významnost funkce velvyslance USA, ale ne osoby Andrewa Shapira. --Rosičák (diskuse) 24. 8. 2014, 19:44 (UTC)
 • Ponechat – v článku jsou už nyní uvedeny nejméně tři nezávislé zdroje v podobě seriózních médií, které netriviálně informují o osobě navrženého velvyslance a lze z nich určitě sepsat článek přesahující obvyklý rozsah pahýlů. Pokud do úřadu nastoupí, pravděpodobně se v dohledné době dočkáme dalších zdrojů, z nichž bude možné článek dál rozšiřovat. --Bazi (diskuse) 24. 8. 2014, 20:02 (UTC)
Při vší úctě Bazi, seriózní je jen ten oficiální zdroj, ale ten není nezávislý. Když jsem si ten článek přečetl, zjistil jsem, že tam vlastně není napsáno téměř nic zajímavého o osobě o níž pojednává. Ovšem sponzorovaný spolužák ho protlačil na post...--Rosičák (diskuse) 25. 8. 2014, 03:59 (UTC)
 • Ponechat - od navrhovatele toto považuji za špatný vtip a zrovna od něj, kdo navrhuje automatickou významnost geografických reálií, tedy skoro. Velvyslanec USA v ČR encyklopedicky významný je, povzdech asi není fotbalista.--Mirek256 24. 8. 2014, 20:54 (UTC)
Velvyslanec USA ano - o něm jsou zdroje. Shapiro ne. Bez té funkce by byl pro média nic. Proto je encyklopedicky významná jeho funkce a ne on sám. Teprve poslední dodaný zdroj (ex Dosový) říká něco navíc.--Rosičák (diskuse) 25. 8. 2014, 03:59 (UTC)
Tak to ale přeci platí i pro většinu politiků, že bez funkce by byli nic. To je ovšem běžné, že se člověk stává encyklopedicky významným díky pozici, v jaké se ocitnul. --Bazi (diskuse) 25. 8. 2014, 10:12 (UTC)
Rosičák má trochu hokej v pojmech. Důvodem pro existenci článku na wikipedii je tzv. encyklopedická významnost a ta je dána, pokud se o subjektu článku píše. Zde se o subjektu článku píše, každý zdroj je nejen věrohodný, ale i nezávislý na subjektu článku (význam tohoto pojmu zakladateli diskuze rovněž uniká) a o životě subjektu pojednává v několika odstavcích, tedy netriviálně. Důvod, proč se o subjektu píše, je pro posouzení encyklopedické významnosti irelevantní. Mimochodem, vždycky nějaký důvod je, jinak by se nepsalo... Chápu, že se Rosičákovi nelíbí, jaký důvod vedl amerického prezidenta ke jmenování. Jeho subjektivní pohled zde ale nemá význam, rozhodující je objektivní encyklopedická významnost. A myslím, že by bylo příště lépe, kdyby si Rosičák nejdřív odkazované pravidlo přečetl. Důkladně přečetl. --188.95.127.237 25. 8. 2014, 11:03 (UTC)
Považuji funkci velvyslance za natolik významnou, že osoba, která tuto funkci zastává, by měla být významná automaticky. --Jowe (diskuse) 25. 8. 2014, 18:51 (UTC)
 • Ponechat - člověk, který byl jmenován velvyslancem je dostatečně významný sám za sebe, nejen za funkci. V nynějším stavu je článek spíše pahýlem, jeho rozsah je chudičký, ale kolik takových článků na wiki máme! A nikdo je nemaže! --Leotard (diskuse) 25. 8. 2014, 18:00 (UTC)
 • Ponechat, předčasně uzavřít – ukázka toho, k čemu DOS nemá sloužit. DOS je poslední volbou u článků, jejichž enc. významnost je na hraně, nejsme si jí skutečně jisti, což zde prostý Google test vyvrací. Ano, Shapiro je předmětem „vícera nezávislých netriviálních věrohodných zdrojů“, o tom není pochyb. Nebo snad smažeme Miloše Zemana, jakožto bezvýznamného důchodce z Vysočiny, který pouze zastával významné funkce?--Kacir 25. 8. 2014, 18:25 (UTC)
 • Ponechat, rychle předčasně uzavřít – viz argumenty ostatních, návrh byl velký přešlap. --Jowe (diskuse) 25. 8. 2014, 18:38 (UTC)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]