Wikipedie:Encyklopedická významnost

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Wiki rules.png
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Zkratka:
WP:EV
WP:N
WP:NN

Encyklopedicky významné téma je takové, kterému na Wikipedii přísluší samostatný článek. Články ve Wikipedii pojednávají o encyklopedicky zajímavých tématech, významných pro větší množství lidí. Posuzování významu tématu je často obtížné a lépe se provádí s odstupem.

Téma je významné, pokud o něm pojednává více netriviálních nezávislých publikovaných zdrojů nebo jestliže splňuje oborově závislá kritéria, která mohou být v jednotlivých oblastech vytvářena na základě diskuse jako doporučení. Požadavek významnosti je zahrnut i v dalším pravidle: Wikipedie není pouhým seznamem obchodních aktivit, webových stránek, biografií.

Hlavní kritérium - netriviální nezávislá publicita

Téma je encyklopedicky významné, pokud je předmětem vícera netriviálních publikovaných prací, které jsou na předmětu článku nezávislé.

Trivialita poměřuje, jak jdou publikovaná díla do hloubky, jde-li o exkluzívní informace nebo o pouhá slovníková hesla a jestli mluví o předmětu článku přímo, nebo jej jen zmiňují.

Výraz „publikované práce“ je záměrně pojat široce, zahrnuje publikované práce ve všech formách, jako jsou například novinové články, knihy, televizní dokumenty, publikované zprávy organizací na ochranu spotřebitelů nebo státních agentur.

Kritérium nezávislosti vylučuje autobiografie, tiskové zprávy, oficiální stránky nebo jiné práce pocházející od subjektu, který je předmětem článku, případně od jeho tvůrců, autorů, vynálezců, investorů a podobně.

Pokud píšete o tématu, o jehož významu by mohly vzniknout pochybnosti, snažte se v článku význam jasně vysvětlit a doplnit odkazy na externí zdroje (např. články v denním tisku).

Viz též Wikipedie:Ověřitelnost.

Specifická kritéria

U některých specifických témat (například životopisy, kapely, skupiny, kluby, firmy či webové stránky) se v článcích očekává ověřitelné doložení, že splňují kritéria významnosti.

Některá témata se specifickými kritérii významnosti lze nalézt v archivu Wikipedie:Diskuse o smazání , jiná mají svá vlastní doporučení:

Významnost není subjektivní

Významnost nelze poměřovat tvrzeními „Slyšel jsem o tom.“/„Nikdy jsem o ničem takovém neslyšel.“ nebo „Domnívám se, že je to významné.“/„Nemyslím si, že by to bylo významné“. Wikipedista posuzující článek na základě podobně subjektivního kritéria neaplikuje kritérium významnosti.

Významnost neposuzují přímo editoři Wikipedie. Stejně jako u jiných aspektů, uznání významnosti ve Wikipedii je jen odrazem její existence ve světě. Subjekt je významný, jen když je dost významný, aby o něm lidé ve světě publikovali netriviální práce. Aplikováním hlavního kritéria wikipedisté nezjišťují významnost na základě vlastního dojmu, ale na základě hledání, zda existuje více netriviálních, nezávisle zdrojovaných, publikovaných prací o daném subjektu, tedy na základě zjištění, zda svět hodnotí subjekt jako významný. Pokud někdo nezávislý na subjektu věnoval úsilí vytvoření a publikování netriviální práce o něm, pak zjevně soudil, že subjekt je významný.

Nakládání s nevýznamnými subjekty

Se subjekty, které nesplňují kritéria významnosti, zacházejí wikipedisté třemi způsoby:

Volba záleží na tom, v jaké míře subjekt kritéria nesplňuje. Argumentace významností při rozhodování o smazání je jednou z nejdiskutovanějších záležitostí na Wikipedii.

Pro články o tématech doložitelných ze zdrojů sice nezávislých, ale jen triviálních, se obecně doporučuje nenavrhovat je na smazání, ale požadovat přejmenování, restrukturalizaci nebo sloučení do článků se širším záběrem nebo do článků týkajících se hlavního subjektu, případně vytvoření takových článků, pokud dosud neexistují.

Pro články, jejichž téma je doložitelné jen ze zdrojů závislých na subjektu článku (například jen z autobiografických zdrojů), bez nichž by nebylo možné vůbec vytvořit encyklopedický článek, wikipedisté obvykle navrhují na diskusi o smazání a v rámci projednávání návrhu je diskutována podstata věci. Takové články týkající se člověka, skupiny lidí, hudební skupiny, firmy, klubu nebo webových stránek, u nichž nikdo nezávislý významnost nehájí a ani to nelze předpokládat, se navrhují přímo na rychlé smazání.

Významnost pro zařazení do kategorie

Encyklopedickou významností pro zařazení do kategorie poměřujeme, zda lze článek o daném subjektu skutečně zařadit do určité kategorie. Zařazení do některých kategorií je nesporné (např. Žijící lidé, Ministři nebo Narození v roce 1950). V takovém případě jde pouze o to, aby bylo zařazení doložitelné na základě zdrojů. Zařazení do kategorií, kde to nesporné není (např. Lékaři, Matematici, Sportovci), je nutno podrobit posouzení významnosti. Pro toto posouzení se použijí stejná kritéria jako pro samotné posouzení významnosti subjektu.

Související stránky