Stejnosměrný proud

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Stejnosměrný elektrický proud, zkráceně též ss nebo DC (direct current), je elektrický proud, který má stále stejný směr, na rozdíl od proudu střídavého.

Zdroje stejnosměrného proudu[editovat | editovat zdroj]

Stejnosměrný proud vzniká

  1. ze zdroje stálého stejnosměrného napětí, tj. zdroje, který má na jednom z pólů stálý kladný potenciál a na druhém pólu stálý záporný potenciál. Takovým zdrojem je např. galvanický článek. Elektrický proud z tohoto zdroje má alespoň po určitou dobu stálý směr i velikost.
  2. v termočlánku
  3. ve fotoelektrických článcích
  4. v dynamu, neboli v generátoru, který obsahuje část zvanou komutátor. Komutátor při otáčení rotoru přepojuje póly zdroje, takže kladný a záporný potenciál zůstávají stále na stejných výstupních svorkách. Elektrický proud z dynama má stálý směr, ale mění svou velikost.
  5. usměrněním střídavého proudu pomocí usměrňovače. Usměrňovač v první polovině periody střídavého proudu propustí proud, v druhé polovině buď nepropustí žádný proud, nebo obrátí směr proudu do stejného směru jako v první polovině periody. Elektrický proud má stále stejný směr, mění svou velikost a označuje se jako tepavý proud. Průběh takového proudu lze do jisté míry vyhladit kondenzátorem, nebo přesně stabilizovat specializovanými obvody. Usměrnit lze i vícefázový proud, čímž vzniká jen lehce zvlněný proud výstupní.

Použití stejnosměrného proudu[editovat | editovat zdroj]

Stejnosměrný proud byl historicky prvním využívaným druhem proudu. O jeho rozšíření se zasloužil svými vynálezy především Thomas Alva Edison.

Stejnosměrný proud je nutné použít v obvodech, které využívají jeho vlastností - například proto, že obsahují součástky citlivé na směr proudu. To je například elektrolytický kondenzátor nebo tranzistor. Při výrobě a přenosu proudu na větší vzdálenosti je ale vhodnější střídavý proud.

V praxi se ČISTÝ stejnosměrný proud nevyskytuje, protože jeho obvody jsou vystaveny dalším vlivům - magnetická indukce, autoindukce, nedokonalé usměrnění dynama, usměrňovače, přechodové jevy při zapnutí a vypnutí...

Označení stejnosměrného proudu: Ve schématech elektrických obvodů se stejnosměrný proud označuje =, případně . Anglická zkratka stejnosměrného proudu je DC (direct current).

Značka stejnosměrného proudu

Směr elektrického proudu[editovat | editovat zdroj]

Směr elektrického proudu je domluven od kladného k zápornému pólu zdroje, bez ohledu na skutečný směr pohybu částic nesoucích elektrický náboj. Ve složených elektrických obvodech se směr proudu v jednotlivých větvích určí pomocí Kirchhoffových zákonů.

Vztah proudu, výkonu a napětí[editovat | editovat zdroj]

I = P / U

Související články[editovat | editovat zdroj]