Odstupné

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Odstupné je peněžité plnění poskytované zaměstnavatelem, jestliže dojde k rozvázání pracovního poměru ze zákonem stanovených důvodů. Vyplácí se v nejbližším výplatním termínu po skončení pracovního poměru, ledaže se zaměstnanec a zaměstnavatel dohodnou na termínu jiném.

Bude-li ale zaměstnanec pro zaměstnavatele dále před uplynutím doby určené podle počtu násobků průměrných výdělků, z nichž byla odvozena výše odstupného, pracovat, ať už v pracovním poměru, nebo na základě dohody o pracovní činnosti, je povinen poměrnou část odstupného vrátit.[1]

Výše odstupného[editovat | editovat zdroj]

Jestliže dojde k výpovědi či k dohodě o rozvázání pracovního poměru z důvodu rušení zaměstnavatele nebo jeho části, přemístění jeho sídla mimo dosah zaměstnance nebo pokud se daný zaměstnanec stane nadbytečným, případně jestliže zaměstnanec platně pracovní poměr okamžitě zrušil,[2] poskytuje se (ve znění novely zákoníku práce účinné od 1. ledna 2012) odstupné ve výši:

 • jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok,[3]
 • dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky,[4]
 • trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky.[5]
 • součtu trojnásobku jeho průměrného výdělku a částek uvedených výše v případě, že dochází k rozvázání pracovního poměru v době, kdy se na zaměstnance vztahuje tzv. vyrovnávací období upravené kolektivní smlouvou a to nepřesáhne nejvýše 52 týdnů po sobě jdoucích, v rozsahu nejvýše 120 hodin,[6]
 • dvanáctinásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr ukončen na základě lékařského posudku z důvodu pracovního úrazu, nemoci z povolání nebo ozáření (nicméně jestliže se zaměstnavatel platně a zcela zprostí své odpovědnosti, odstupné zaměstnanci nenáleží).[7]

Odstupné obecně[editovat | editovat zdroj]

Kromě svého klasického pracovněprávního využití je ale odstupné využitelné obecně při odstoupení od jakékoli jiné smlouvy. Je třeba ho sjednat pro tento případ předem, ani poskytnutí odstupného však nemůže znamenat zrušení smlouvy, pokud tato byla již alespoň částečně splněna.[8]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. § 68 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „ZPr“)
 2. § 52 písm. a) až c) ZPr
 3. § 67 odst. 1 písm. a) ZPr
 4. § 67 odst. 1 písm. b) ZPr
 5. § 67 odst. 1 písm. c) ZPr
 6. § 67 odst. 1 písm. d) ZPr
 7. § 67 odst. 2 ZPr
 8. § 497 občanského zákoníku

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]