Evaluace

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Evaluace (z fr. évaluer, vyhodnotit) znamená

 1. vyhodnocení nějakého předmětu, projektu, oblasti, to jest získání spolehlivých informací o něm,
 2. případně i jeho zhodnocení, to jest systematické přisouzení hodnoty, stanovení kvality.[1]

O evaluaci se hovoří tam, kde se hodnocení zakládá na důkladném sběru informací a na jejich odborném zpracování s cílem získat spolehlivé podklady pro případná rozhodnutí. Ve společenských vědách je evaluace součástí empirických metod zkoumání.

Protože evaluace obvykle souvisí s připravovaným nebo očekávaným rozhodováním, musí čelit různým, často protichůdným tlakům a dílčím, skupinovým zájmům. Zároveň je zde velké nebezpečí zneužití domněle objektivních informací k prosazení těchto zájmů. V tomto smyslu mohou zaujaté a tedy nepravdivé "evaluace" sloužit jako zástěrka pro politická rozhodnutí.

Druhy evaluací[editovat | editovat zdroj]

Evaluace lze rozlišovat podle toho,

 • zda má sloužit:
  • vědeckým účelům a týká se tedy například účinnosti metod a prostředků,
  • anebo spíše praktickým účelům a týká se tedy konkrétního procesu, instituce a podobně;
 • kdo ji provádí a jaké si přitom stanovil cíle:
  • ten, kdo má rozhodovat, například majitelé firmy, vedení resortu a podobně;
  • hodnocená instituce sama, tzv. autoevaluace;
  • nezávislá instance, tisk, občanské sdružení;
 • ve které fázi se evaluace provádí:
  • plánovací evaluace (při plánování, resp. před započetím procesu/projektu, někdy označována též jako ex-ante evaluace)
  • formativní evaluace (v průběhu realizace procesu/projektu, někdy označována též jako průběžná či interim evaluace)
  • sumativní evaluace (souhrnné zhodnocení po ukončení procesu/projektu, někdy označována též jako ex-post evaluace)

Evaluační metody a techniky[editovat | editovat zdroj]

Při evaluaci se využívá široká škála kvantitativních i kvalitativních metod a technik, např.:

Klíčovým momentem evaluace je zajištění nestranného a věcného zhodnocení, přiměřené přisouzení váhy jednotlivým informacím, výzkumům atd., včetně sestavení hodnotícího sboru odborníků.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. http://www.socialresearchmethods.net/kb/intreval.php

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • Průcha J., Pedagogická evaluace: hodnocení vzdělávacích programů, procesů a výsledků. Brno: Masarykova univerzita, 1996 - 166 s. ISBN 80-210-1333-8
 • Smutek M., Evaluace sociálních programů. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005 - 132 s. ISBN 80-7041-811-7
 • Viktorová - Pělucha, Uplatnění a evaluace předvstupní pomoci EU ve venkovských oblastech České republiky v kontextu vývoje zeměděkské a venkovské politiky v Evropě. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2005 - 113 s. ISBN 80-86729-21-4