Projekt

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Projekt (z lat. pro-jicio, pro-iectum, návrh, rozvrh) znamená:

  • Zpracovaný záměr, rozvrh nebo plán nějaké budoucí činnosti nebo jejího výsledku (stavby, stroje, organizace a podobně).
  • Časově ohraničené úsilí, směřující k vytvoření unikátního produktu nebo služby.

Vytváření projektů se nazývá projektování a člověk, který se tím zabývá, je projektant.

Ve stavebnictví[editovat | editovat zdroj]

Slovo projekt se nejprve užívalo ve stavebnictví, kde je třeba plánovat a koordinovat množství různých činností mnoha lidí. Projekt zde znamená návrh, zpracovaný do větších nebo menších detailů. Rozlišuje se ideový záměr, předprojekt, celkový nebo generální projekt a různé úrovně detailních projektů stavebních, technologických atd.

V urbanismu a v územním plánování se užívá také pojem generální plán nebo generel, který tvoří závazný rámec pro všechny následující projekty a stavby v dané oblasti.

Management[editovat | editovat zdroj]

V managementu je projekt „časově ohraničené úsilí, směřující k vytvoření unikátního produktu nebo služby“. V této obecně přijímané definici jsou klíčové zejména omezení projektu v čase a jedinečnost jeho výstupů, protože právě tyto charakteristiky ho odlišují od procesu. Projektem tedy, alespoň v pravém smyslu toho slova, není činnost, u které není jasně definován její konec, a to jak z pohledu času (kdy činnosti skončí), tak z pohledu výstupu (čeho bude činností dosaženo). Projektem rovněž není činnost, která sice předchozí omezení naplňuje, ale je realizována opakovaně nebo podle již dříve provedeného a ověřeného postupu.

Vedle času a cíle je projekt ohraničen také zdroji, které jsou pro jeho realizaci k dispozici. Kombinace definovaného výstupu, času a zdrojů pak tvoří projektový trojimperativ. Toto označení vychází z faktu, že definice projektu je dána právě těmito třemi veličinami a že změna jakékoliv z nich automaticky znamená, že musí dojít k odpovídající změně obou ostatních. S ohledem na jeho unikátnost jsou s projektem a jeho realizací spojena také rizika, jejichž řízení je jednou z klíčových částí řízení projektu. Tvorbou metodického zázemí, technik a postupů pro úspěšnou realizaci projektů se zabývá řízení projektů (project management).

V obdobném kontextu je někdy používán také termín projektové řízení, který ovšem odkazuje k jinému způsobu řízení organizace a jejímu organizačnímu uspořádání. Na rozdíl od obvyklého liniového řízení se má její provoz chápat jako soubor či posloupnost projektů, jimž se má přizpůsobovat i organizační schéma.

Metodické a znalostní zázemí pro řízení projektů zajišťuje několik nadnárodních, respektovaných organizací, jako je například:

a další.

Jiná užití[editovat | editovat zdroj]

Projektové učení a vyučování je nový koncept všeobecného školství, podle něhož se vyučování nemá organizovat podle vyučovacích předmětů, nýbrž tak, že se žáci učí řešit a zpracovávat jednodušší nebo složitější projekty. Americký filosof a pedagog John Dewey, který tuto metodu roku 1935 poprvé navrhl, od ní očekával, že se tím vyučování přiblíží praxi a že překlene spíše umělé hranice mezi jednotlivými předměty.

V širším smyslu se slovo projekt užívá pro jakékoli záměry s určitým jedinečným a novým cílem, jako jsou grantové projekty, projekty reforem a změn nebo i dlouhodobé rozvrhy společenských proměn.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

  • Slovníkové heslo projekt ve Wikislovníku

Související články[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • J. Doležal a kol., Projektový management podle IPMA. Praha: Grada Publishing, 2009 - 512 s. ISBN 978-80-247-2848-3
  • B. Loewenstein, Projekt moderny: o duchu občanské společnosti a civilizace. Praha: ISE, 1995 - 296 s. ; 21 cm ISBN 80-238-0474-X
  • I. Mališová – I. Malý, Hodnocení veřejných projektů: učební text pro studenty oboru veřejná ekonomika. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 1997 - 88 s. ISBN 80-210-1591-8
  • D. Marek – T. Kantor, Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. Brno: Barrister & Principal, 2007 - 210 s. 23 cm ISBN 978-80-87029-13-8
  • M. D. Rosenau, Řízení projektů: příprava a plánování, zahájení, výběr lidí a jejich řízení, kontrola a změny, vyhodnocení a ukončení. Praha: Computer Press, 2000 - XIV, 344 s. ISBN 80-7226-218-1
  • L. Tetřevová, Financování projektů. Praha: Professional Publishing, 2006 - 181 s. 22 cm ISBN 80-86946-09-6
  • Tento článek využívá informace z odpovídajícího článku anglické a německé Wikipedie.