Rozhodnutí

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Rozhodnutí je externí individuální právní akt, kterým se zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá.[1] Rozhodnutí je vždy výsledkem aplikace práva, a to buď v oblasti hmotněprávní, nebo procesní. Základními vlastnostmi rozhodnutí jsou jeho právní moc a vykonatelnost.

Druhy rozhodnutí[editovat | editovat zdroj]

  1. Konstitutivní: rozhodnutím se právní vztah zakládá, mění nebo ruší (účinky takového rozhodnutí nastávají ex nunc - od nynějška).
  2. Deklaratorní: rozhodnutím se autoritativně prohlašuje, že zde už nějaký právní vztah je, či není (účinky nastávají ex tunc - od počátku).

Náležitosti rozhodnutí[editovat | editovat zdroj]

Téměř každé rozhodnutí by mělo obsahovat tyto základní náležitosti:

  • záhlaví – označení rozhodujícího orgánu a označení věci, ve které je rozhodováno
  • výrok (enunciát) – rozhodnutí v užším slova smyslu
  • odůvodnění – obsahuje popis skutkového stavu, vyjádření účastníků řízení, rekapitulaci případného dokazování a zdůvodnění posouzení právního stavu věci
  • poučení o možnosti podat opravný prostředek
  • datum a místo vydání rozhodnutí

Formy rozhodnutí[editovat | editovat zdroj]

V České republice existuje vícero forem rozhodnutí. Základním dělením je, zda je vydal soud (moc soudní), nebo správní orgán (moc výkonná).

Soudní rozhodnutí[editovat | editovat zdroj]

Správní rozhodnutí[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád