Analýza

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Analýza (z řec. ana–lyó, rozvazovat, rozebírat) znamená rozbor, metodu zkoumání složitějších skutečností rozkladem na jednodušší. Používá se v mnoha vědách, ve filosofii i v běžném životě, pokud chceme dospět k jistým výsledkům na základě detailního poznání podrobností.

Protikladem analýzy je syntéza. Postupy a metody, založené na analýze, se nazývají analytické a člověk, který se zabývá analýzami, je analytik.

V běžné řeči[editovat | editovat zdroj]

Analýza znamená systematický rozbor něčeho zprvu nesrozumitelného, pečlivé zkoumání detailů a podrobností v naději, že se mezi nimi najde klíč k pochopení věci. Analyticky postupuje dobrý vyšetřovatel, ekonom, šachista i laik.

Ve filosofii[editovat | editovat zdroj]

 • Analytickou metodu poprvé podrobně popsal René Descartes, a to ve čtyřech krocích:
 1. Přijímat jen to, co se mi ukazuje tak jasně a zřetelně, že o tom nemohu pochybovat.
 2. Každou nesnáz rozdělit na jednodušší části.
 3. Pak postupovat od jednoduchého ke složitému.
 4. Vyčíslit jednotlivé případy a přehlédnout celek.[1]

V mediálních studiích[editovat | editovat zdroj]

Analýzou médií rozumíme kritické vyhodnocování role médií ve společnosti, jejich fungování, popřípadě jejich účinků na příjemce. Mezi metody analýzy médií bývá řazena např. sémiotická analýza, marxistická analýza nebo sociologická analýza. Metody výzkumu médií naopak představují soubory pracovních postupů, jejichž využitím se lze dobrat objektivizovatelných dat. Patří sem např. obsahová analýza, rétorická analýza, skupinové rozhovory a podobně. Ke zkoumání obrazu osobností, organizací (soukromých, státních či nestátních) či událostí, který vytvářejí média, slouží také tzv. mediální analýza.[3]

V matematice[editovat | editovat zdroj]

Analýza na finančních trzích[editovat | editovat zdroj]

Investiční analýzy se používají k určení hodnoty investičního nástroje (aktiva). Díky analýze lze predikovat vývoj hodnoty, což pomáhá investorům rozhodnout, jak s aktivem naložit. Typy analýz jsou dvě:

 • Fundamentální analýza, pomocí které určujeme, zda je hodnocení aktiva odchýleno (pod nebo nadhodnoceno). Fundamentální analýzu dělíme na globální, odvětvovou a finanční analýzu firem.
 • Technická analýza je založena na zkoumání trendů ceny v minulosti. Je založena na předpokladech, že historie se opakuje (a trhy se mění podle předvídatelných vzorců), investoři opakují chování předchozích investorů, ceny se pohybují v trendech a že v ceně jsou zohledněna všechna aktuální data.

V chemii[editovat | editovat zdroj]

 • Analytická chemie se zabývá rozborem složitějších látek a vyšetřováním jejich složení.

V malířství[editovat | editovat zdroj]

Nalezením hlavních linií kompozice obrazu, které spojují zobrazené objekty, lze vysledovat a také pochopit děj, který chtěl malíř zobrazit.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. R. Descartes, Rozprava o metodě, kap. 2.
 2. I. Kant, Kritika čistého rozumu.
 3. G. Burton, J. Jirák: Úvod do studia médií

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]