Aktivum (účetnictví)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Aktiva představují v účetnictví všechno, co účetní jednotka vlastní a v budoucnu jí to přinese ekonomický prospěch (tj. například majetek, zásoby, peníze, licence, ...). Opakem aktiv jsou pasiva, která představují závazky, vklady vlastníků do společnosti, zisky (ztráty) minulých let a výsledek hospodaření běžného roku.

Aktiva a pasiva jsou zobrazena ve finančním výkazu, který se nazývá rozvaha.

Zobrazení aktiv v rozvaze[editovat | editovat zdroj]

Aktiva jsou v rozvaze řazena obvykle podle likvidity od nejméně likvidních po nejlikvidnější. V některých zemích je však tradičně používáno obrácené pořadí. Součástí aktiv jsou i položky upravující jejich hodnotu (oprávky a opravné položky). Ty, pokud se zobrazují, se uvádějí buď jako korekce ocenění daného aktiva ve zvláštním sloupci nebo jako zvláštní položka uvedená pod daným aktivem.

Aktiva a pasiva se v rozvaze zobrazují buď horizontálně ve dvou sloupcích (tzv. T-forma), kdy jsou aktiva zobrazena na levé straně a pasiva na pravé, nebo jsou položky zobrazeny jednoduše pod sebou.

Struktura aktiv[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]