Zobecněná souřadnice

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Jako zobecněné souřadnice (někdy též obecné souřadnice) se označuje skupina souřadnic použitých k popisu fyzikálního systému. Zobecněné souřadnice nemusí mít fyzikální rozměr délky nebo času. Používají se zvláště v teoretické mechanice.

Nezávislé zobecněné souřadnice[editovat | editovat zdroj]

Při řešení určitého fyzikálního problému je výhodné, pokud je možné zvolit zobecněné souřadnice tak, aby byly nezávislé. Tento postup se používá v lagrangeovské mechanice, neboť umožňuje zbavit se těch proměnných, které by bylo nutno vyjádřit pomocí různých vazebných podmínek.

Pro systém s stupni volnosti a částicemi, jejichž polohy jsou určeny polohovými vektory ve třírozměrném prostoru existuje rovnic, které omezují složky těchto polohových vektorů. Počet zobecněných souřadnic lze v takovém případě zvolit stejný jako je počet stupňů volnosti . Zobecněné souřadnice a čas postačují k popisu systému, jsou-li všechny zobecněné souřadnice vzájemně nezávislé. Návrat k původním souřadnicím (tedy k polohovým vektorům jednotlivých částic) je pak dán transformačními vztahy

pro .

Tyto transformace umožňují při práci s komplikovanými systémy použít vhodnější souřadnice a po vyřešení problému se vrátit zpět k původním souřadnicím. Pomocí těchto rovnic lze vytvořit diferenciály, např. pro případy virtuálního posunutí nebo zobecněných sil.

Prostor zobecněných souřadnic se nazývá konfigurační prostor.

Zobecněná rychlost[editovat | editovat zdroj]

Časová změna zobecněné souřadnice určuje zobecněnou rychlost

Rychlosti pohybu jednotlivých částic lze získat použitím transformačních vztahů

Související články[editovat | editovat zdroj]