Zákon o zpracování osobních údajů

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
O zpracování osobních údajů
Předpis státu
ČeskoČesko Česko
Druh předpisuzákon
Číslo předpisu110/2019 Sb.
Údaje
AutorParlament České republiky
Platnost24. dubna 2019[zdroj?]
Účinnost24. dubna 2019
Oblast úpravy
správní právo
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů / Nařízení GDPR
Předpis státu
Evropská unieEvropská unie Evropská unie
Druh předpisuNařízení
Číslo předpisu2016/679/EU
Obvyklá zkratkaGDPR
Údaje
AutorEvropský parlament a Rada
Schváleno27. dubna 2016
Účinnost25. května 2018
Oblast úpravy
správní právo
Směrnice o ochraně fyzických osob
Předpis státu
Evropská unieEvropská unie Evropská unie
Druh předpisuSměrnice
Číslo předpisu(EU) 2016/680
Údaje
AutorEvropský parlament a Rada
Schváleno27. dubna 2016
Platnost1. května 2018
Oblast úpravy
správní právo

Zákon o zpracování osobních údajů je zákon, který upřesňuje zavedení nařízení (EU) GDPR, zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie a k naplnění práva každého na ochranu osobních údajů upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů.  

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie:

 • Směrnice 2016/680[1]
 • Nařízení 2016/679 (též nařízení GDPR)[2]

Struktura zákona (hlavy zákona)[editovat | editovat zdroj]

 • Základní ustanovení
 • Zvláštní ustanovení o ochraně osobních údajů podle přímo použitelného předpisu EU
 • Ochrana osobních údajů při zpracování za účelem předcházení, vyhledávání nebo odhalování trestných činů
 • Ochrana osobních údajů při zajišťování obrany a bezpečnosti ČR
 • Úřad pro ochranu osobních údajů
 • Přestupky

Termíny[editovat | editovat zdroj]

Termíny, které jsou definované v nařízení GDPR a použité v textu zákona:

 • Dozorový úřad (supervisory authority) – nezávislý orgán veřejné moci zřízený členským státem.
 • Evidence (filing system) – jakýkoliv strukturovaný soubor osobních údajů přístupných podle zvláštních kritérií, ať již je centralizovaný, decentralizovaný, nebo rozdělený podle funkčního či zeměpisného hlediska.
 • Omezené zpracování (restriction of processing) – označení uložených osobních údajů za účelem omezení jejich zpracování v budoucnu.
 • Osobní údaje (personal data) – veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen subjekt údajů (data subject)  
 • Porušení zabezpečení osobních údajů (personal data breach) – porušení zabezpečení, které vede k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů (Data protection officer) – jmenován správcem a zpracovatelem zejména pro operace zpracování, které vyžadují rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování subjektů údajů.
 • Profilování (profiling) – jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě.
 • Příjemce (recipient) – fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli.
 • Služba informační společnosti (information society service) – služba ve smyslu čl. 1 odst. 1 písm. b) směrnice (EU) 2015/1535.
 • Souhlas subjektu údajů (consent’ of the data subject) – jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.
 • Správce (controller) – fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.
 • Účel zpracování. Subjekt údajů musí být před udělením souhlasu informován o tom, pro jaký účel zpracování osobních údajů a k jakým údajům je souhlas dáván, jakému správci a na jaké období (§ 43 odst. 4, přestupek § 63 odst. 1 písm. a)).
 • Úřad pro ochranu osobních údajů (Office for Personal Data Protection) – zřízen zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 • Zpracování (processing) – jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů.
 • Zpracovatel (processor) – fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV.
 2. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]