Zákon o ochraně osobních údajů

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
O ochraně osobních údajů
Předpis státu
Česká republikaČeská republika Česká republika
Druh předpisu zákon
Číslo předpisu 101/2000 Sb.
Údaje
Autor Parlament České republiky
Schváleno 4. 4. 2000
Platnost 25. 4. 2000
Účinnost 1. 6. 2000
Oblast úpravy
správní právo

Zákon o ochraně osobních údajů (celým názvem zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů) je základním právním předpisem upravujícím ochranu osobních údajů a činnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Smyslem zákona o ochraně osobních údajů je Listinou základních práv a svobod zaručené právo na ochranu občana před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním osobních údajů. V současné společnosti je vlivem rozvoje informačních technologií toto právo stále více narušováno.[zdroj?] Provádění zákona realizuje především Úřad pro ochranu osobních údajů.[zdroj?]

Zákon 101/2000 Sb je od 25. května 2018 částečně nahrazen nařízením EU 2016/679 (GDPR).[1]

Zákon o zpracování osobních údajů je připravovaný zákon, který upřesňuje zavedení nařízení GDPR a zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie a k naplnění práva každého na ochranu osobních údajů upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů.

Nařízení GDPR (General Data Protection Regulation)

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů
Předpis státu
Evropská unieEvropská unie Evropská unie
Druh předpisu Nařízení
Číslo předpisu 2016/679/EU
Obvyklá zkratka GDPR
Údaje
Autor Evropský parlament a Rada
Schváleno 27. dubna 2016
Účinnost 25. května 2018
Oblast úpravy
správní právo

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Účelem rušené směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES bylo harmonizovat právní předpisy o ochraně základních práv a svobod fyzických osob v souvislosti s činnostmi zpracování a zajistit volný pohyb osobních údajů mezi členskými státy.

Požadavky nařízení (EU) 2016/679 jsou např:

  • Žádost o sdělení osobních údajů zaslaná orgány veřejné moci by měla být vždy písemná a odůvodněná, měla by se týkat jednotlivého případu a neměla by se vztahovat na celou evidenci ani vést k propojení evidencí. Zpracování osobních údajů těmito orgány veřejné moci by mělo být v souladu s platnými pravidly pro ochranu osobních údajů podle účelů zpracování.
  • Souhlas by měl být dán jednoznačným potvrzením, které je vyjádřením svobodného, konkrétního, informovaného a jednoznačného svolení subjektu údajů ke zpracování osobních údajů, které se jej týkají, a to v podobě písemného prohlášení, i učiněného elektronicky, nebo ústního prohlášení.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679 - o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]