Nařízení Evropské unie

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Nařízení EU je právním aktem Evropské unie a nejúplnějším a nejbezprostřednějším opatřením v rámci nástrojů sbližování práva, který mají orgány EU k dispozici. Má unifikační efekt. Jsou součástí sekundárních pramenů komunitárního práva EU. Sekundární právo vytváří akty přijímané orgány EU pouze v případě, že jsou k tomu zmocněny právem primárním. Nařízení EU jsou pro členské státy závazná a přímo použitelná.

Legislativní proces[editovat | editovat zdroj]

Nařízení jsou přijímána Radou EU na návrh Komise. Jsou přijata kvalifikovanou většinou po třech čteních v Evropském parlamentu v rámci řádného legislativního postupu. V některých případech jsou nařízení přijímána zvláštním legislativním postupem. Mají obecnou závaznost, aplikační přednost a bezprostřední působnost, tzn. že platí v každém členském státě přímo, bez prováděcího vnitrostátního aktu. Nařízení musejí být zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie, který je povinně a verifikovaně přístupný online.

Příklady nařízení Evropské unie[editovat | editovat zdroj]

Hořické trubičky - Nařízení Evropské unie o zapsání do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení. Originální trubičky tak mají označení na svých obalech, aby měl spotřebitel jistotu, že se jedná o skutečný originál. Nařízení je obecně platné a závazné pro všechny členské státy.

Poskytování informací o potravinách spotřebitelům - Upravuje, jaké informace musejí být na všech prodávaných potravinách spotřebitelům. Nařízení se v České republice z větší části zavádí od 13.12.2014.

Reference[editovat | editovat zdroj]

Evropská unie. 2010. Konsolidované znění smlouvy o Evropské unii a smlouvy o fungování Evropské unie. Lucemburk:Úřad pro publikace Evropské unie.

http://www.eurlex.cz/dokument.aspx?celex=32007R0989

http://www.foodnet.cz/slozka/?jmeno=Na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD+o+poskytov%C3%A1n%C3%AD+informac%C3%AD+o+potravin%C3%A1ch+spot%C5%99ebitel%C5%AFm&id=888

Odkazy[editovat | editovat zdroj]