Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 I
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů
Předpis státu
Číslo předpisu 2016/679
Údaje
Autor Evropský parlament, Evropská rada
Schváleno 27. dubna 2016
Účinnost od 25. května 2018

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation), zkráceně ONOOÚ (GDPR), plným názvem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), je nařízení Evropské unie, jehož cílem je výrazné zvýšení ochrany osobních dat občanů. V Úředním věstníku Evropské unie bylo vyhlášeno dne 27. dubna 2016.[1]

Předmět a cíle[editovat | editovat zdroj]

Stanovit pravidla ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů a pravidla pro pohyb osobních údajů. Nařízení chrání základní práva a svobody fyzických osob se zaměřením na právo ochrany osobních údajů. Volný pohyb osobních údajů v Evropské unii není z důvodu ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů omezen ani zakázán.

Věcná působnost[editovat | editovat zdroj]

Nařízení se vztahuje na automatizované zpracování osobních údajů i na neautomatizované zpracování osobních údajů obsažených v evidenci nebo těch, co mají být zařazeny do evidence. Nařízení se nevztahuje na zpracování osobních údajů prováděné:

 • při výkonu činností, které nespadají do oblasti působnosti práva Unie;
 • členskými státy při výkonu činností, které spadají do oblasti působnosti hlavy V kapitoly 2 Smlouvy o EU;
 • fyzickou osobou v průběhu výlučně osobních či domácích činností;
 • příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení.

Zpracování osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie je upraveno mimo jiné nařízením (ES) č. 45/2001. Nařízení (ES) č. 45/2001 a další právní akty Unie týkající se takového zpracování osobních údajů jsou uzpůsobeny zásadám a pravidlům tohoto nařízení podle článku 98. Nařízením není dotčeno uplatňování směrnice 2000/31/ES.

Osobní údaje[editovat | editovat zdroj]

Nařízení zpřesňuje a rozšiřuje okruh a definici osobních údajů. Osobní údaje jsou jakékoliv informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Osobním údajem proto nejsou např. údaje o právnické osobě (o jejích zaměstnancích už ale ano), údaje o osobách zemřelých, nejsou to údaje, které konkrétní osobu neztotožňují (např. pouhé běžné jméno a příjmení) a mezi osobní údaje nepatří údaje anonymizované, tedy takové, které původně možnost identifikace osoby obsahovaly, ale takový identifikátor z nich byl odstraněn.[2] Už směrnice (č. 95/46/ES, předcházející nařízení) naopak mezi osobní údaje zařadila i dynamické IP adresy či jiné virtuální identifikátory.[3]

Závaznost[editovat | editovat zdroj]

Nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. Facebook a Google jsou první, kteří čelí žalobě z porušování nařízení.[4] Studie ukazuje, že dané společnosti nadále omezují práva uživatelů.[5]

Z obsahu[editovat | editovat zdroj]

Nařízení definuje zásady zpracování osobních údajů a podmínky zákonnosti jejich zpracování. Upravuje také podmínky vyjádření poskytnutého souhlasu se zpracováním údajů a poskytování informací a přístupu k osobním údajům.

Vybraná práva subjektu údajů[editovat | editovat zdroj]

Mimo dalších, má subjekt údajů následující práva:

 • na opravu
 • na výmaz (tzv. právo být zapomenut)
 • na omezení zpracování

GDPR v Česku[editovat | editovat zdroj]

Podle zjištění Hospodářské komory nebyla ještě koncem roku 2017 připravenost podnikatelů na GDPR vysoká,[6] někteří o nové povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů nejspíše ani nevěděli.[6] Zavedení GDPR by u živnostníků nemělo trvat déle než měsíc.[6]

Pro školy zavedení GDPR znamená mít dobře udělený souhlas, protože pokud někteří rodiče souhlas nedají, omezí se tím možnost prezentace školy, bude nutné používat začerňování a některé třídy nebudou moci být prezentovány vůbec.[7] Souhlas rodičů by mohlo být nutné vyžadovat například v situacích, kdy dítě vyhraje matematickou soutěž a nechá se fotografovat, souhlas zákonného zástupce se zveřejněním výsledků soutěže a fotografií výherce.[7] Ochrana osobních údajů ve školách se netýká pouze jmen dětí, ale týká se i jmen jejich rodičů.[7] Pokuta za porušení GDPR zohledňuje instituci, která jej porušila.[8]

Zákon o zpracování osobních údajů umožňuje udělit souhlas se zpracováním údajů bez souhlasů rodičů dětem od 15 let.[9] Původní předloha počítala s hranicí 13 let, ale z iniciativy Úřadu pro ochranu osobních údajů byla zvýšena.[9] Odbory a zaměstnavatelské svazy požadovaly hranici 16 let.[9]

Ochranu osobních údajů v nemocnicích, školách a obcích by měl hlídat speciální pověřenec.[10] Ještě koncem září 2017 obcím, úřadům a firmám nebylo jasné, jak bude práce pověřence vypadat, jestli jich bude k dispozici dostatek, kolik budou stát a kde na ně vezmou peníze.[10]

Konzervativní odhad nákladů na provoz pověřenců je 600 milionů korun, další náklady bude potřeba vynaložit na vstupní analýzy, nové počítače pro pověřence a programové vybavení.[10] Protože hrozí nedostatek kvalifikovaných odborníků, je možné využít toho, že jeden specialista může pracovat pro více radnic, ovšem je možné, že větší obce si s jedním pověřencem nevystačí a budou jich potřebovat více.[10] Ministerstvo vnitra doporučilo, aby jeden pověřenec pracoval nejvýše pro deset obcí.[10]

OVM pokuty neplatí[editovat | editovat zdroj]

Orgánu veřejné moci a veřejnému subjektu nemůže být uložen správní trest, ačkoliv došlo k porušení zákona. Je to dáno § 62 odst. 5 zákona č. 110/2019 Sb.[11], který uvádí:

Úřad upustí od uložení správního trestu také tehdy, jde-li o správce a zpracovatele uvedené v čl. 83 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

A v tomto článku 83 odst. 7 se uvádí, že:

...každý členský stát může stanovit pravidla týkající se toho, zda a do jaké míry je možno ukládat správní pokuty orgánům veřejné moci a veřejným subjektům.

Takto například ÚOOÚ v roce 2019 nemohl udělit pokutu Ministerstvu vnitra, přestože to umožnilo celkem 88 000 neoprávněných přístupů k údajům v registru obyvatel.[12]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
 2. ŠALAMON, Tomáš. Připravte se na GDPR - Osobní údaje jsou všude. Incomaker [online]. 9. listopadu 2017. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-12-22. 
 3. NEŠPŮREK, Robert. Rozhodnutí Breyer a dynamická IP adresa jako osobní údaj. Právní prostor [online]. 24. května 2017. Dostupné online. 
 4. https://echo24.cz/a/S9u4h/prvni-den-gdpr-facebook-a-google-celi-zalobe-za-200-miliard - První den GDPR: Facebook a Google čelí žalobě za 200 miliard
 5. https://phys.org/news/2018-06-facebook-google-users-eu-law.html - Facebook, Google 'manipulate' users to share data despite EU law: study
 6. a b c ČTK. GDPR se dotkne i živnostníků. Drtivá většina o tom neví. Týden.cz [online]. 24.11.2017 19:40. Dostupné online. 
 7. a b c -jan-. Školy se s obavami připravují na novou směrnici EU. Týden.cz [online]. 21.03.2018 20:54. Dostupné online. 
 8. GDPR stručně: Úřad pro ochranu osobních údajů. www.uoou.cz [online]. [cit. 2018-08-31]. Dostupné online. (česky) 
 9. a b c Souhlas se zpracováním údajů by měly děti smět dát od 15 let. Týden.cz [online]. 21.03.2018 09:18. Dostupné online. 
 10. a b c d e CECHL, Pavel; BAROCH, Pavel. Nový příkaz z Bruselu: strážce dat v každé vsi. Týden.cz [online]. 22.09.2017 12:55. Dostupné online. 
 11. Zákon o zpracování osobních údajů
 12. ÚOOÚ. ÚOOÚ nemohl udělit pokutu ministerstvu, neumožňuje mu to zákon [online]. Rev. 9.8.2019 [cit. 2019-09-03]. Dostupné online. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]