Tato stránka je zamčena pro neregistrované a nové uživatele

Wikipedie:Žádost o práva správce

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
(přesměrováno z Wikipedie:ŽOPS)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Wiki rules.svg

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Závazné pravidlo Wikipedie

Text na této stránce je závazným pravidlem české Wikipedie. Editace měnící jeho význam jsou přípustné, jen pokud se opírají o předchozí konsenzus komunity. Své připomínky můžete vyjádřit v diskusi, návrhy změn oznamte též Pod lípou.


Zkratka:
 • WP:ŽOPS
  WP:RFA
Pravidlo vstoupilo v platnost 2. ledna 2007.[1]

Vyprázdnit paměť serveru
(použijte v případě, že se vám tu ukazují zastaralé verze podstránek)

Závazná část

Na této stránce můžete požádat o přidělení práv správce.

Požadavky na správce

Správci jsou rovni každému jinému uživateli co se týče práv i zodpovědnosti, jediným rozdílem je přístup k různým „údržbářským“ činnostem, jako je mazání a zamykání stránek. Protože jsou tyto operace potenciálně destruktivní, musí správci být zkušenými uživateli, kteří znají a respektují pravidla i zvyky Wikipedie (mezi jinými zákaz používání rozšířených pravomocí ve vlastních sporech). Správci jsou zdvořilí a při jednání s ostatními wikipedisty se jim snaží pomoci s problémy, na které při tvorbě Wikipedie mohou narazit. Více vizte na Wikipedie:Správci.

Žádost o práva správce

Postup nominace

O přidělení rozšířených práv na této stránce žádá každý wikipedista přímo sám za sebe.

Žádost se podává vyplněním následujícího formuláře a následným vložením podstránky na konec této stránky ve formátu {{/Žadatel}} (v případě opakované volby {{/Žadatel (#)}}, v případě potvrzení {{/Žadatel (potvrzení)}}).


Správce či byrokrat při potvrzování použije navíc druhý parametr se svojí funkcí, tj. {{Wikipedista|Žadatel|správce}}, resp. {{Wikipedista|Žadatel|byrokrat}}.

Minimální požadavky

Nutným minimem pro žádost je alespoň 250 příspěvků a alespoň tříměsíční aktivita v projektu. Dále je třeba mít povolenou možnost zasílání mailů přes rozhraní Wikipedie nebo mít na své stránce uveden funkční kontakt na svou osobu (ICQ, IRC). Tyto kontakty je pak třeba udržovat funkční po celou dobu případného správcovství.

Žádosti nesplňující tato formální kritéria budou mazány bez diskuse. Anonymní uživatelé o práva správce žádat nemohou.

Postup schvalování

Žádost na stránce zůstává nejméně dva týdny od vložení. Tuto lhůtu může ve výjimečných případech byrokrat explicitně prodloužit (např. pokud se dodatečně objeví informace, které vedou k hromadným změnám hlasů, nebo není-li kvůli počtu hlasů hlasování dostatečně reprezentativní), maximálně však na 4 týdny. Prodloužení lhůty provede přidáním textu:

 ''hlasování prodlouženo do'' datum čas

Byrokrat ukončuje hlasování až po proběhnutí této lhůty. Jakmile tak učiní, jsou případné další hlasy neplatné.

K žádosti se ostatní wikipedisté vyjadřují. Jako hlasy se počítají odpovědi Pro, Proti (pro vlastní rozhodování), k tomu dále Zdržuji se hlasování (pro platnost hlasování, tzv. kvórum). Hlas lze dále vysvětlit či komentovat. I když je běžné se v komentářích vyjadřovat přímo k osobě kandidáta, je třeba stále pamatovat na vzájemnou zdvořilost. Podmínky, které musejí splnit hlasující, stanovují pravidla účasti v hlasování.

Cílem hlasování je ukázat, zda v dané otázce existuje konsenzus komunity. O tom, zda byl dosažen, rozhoduje byrokrat, který hlasování uzavírá. Ten také provádí bez zbytečného odkladu případné rozšíření práv a celou sekci přesune do archivu. Hlasování je platné, jen pokud se do něj zapojí minimálně 20 wikipedistů (tzv. kvórum, počítáno ze součtu hlasů Pro, Proti a Zdržuji se hlasování). Za automaticky úspěšnou se obvykle považuje žádost, která získala na konci výše popsané lhůty nejméně 3/4 hlasů Pro (počítáno ze součtu hlasů Pro a Proti). Získala-li žádost méně než 2/3 hlasů, je obvykle považována za neúspěšnou. Případný hlas samotného kandidáta se nepočítá.

Za spravedlivý průběh hlasování nesou odpovědnost byrokrati. V případě nutnosti mohou rozhodnout o nezapočítání hlasů podezřelých z manipulace hlasování (jako jsou loutky), v extrémních případech nechat celé hlasování opakovat.

Byrokrat musí dbát na etiku. Pokud je vůči kandidátovi ve sporu nebo jinak zaujatý, měl by jakékoliv rozhodování přenechat jinému byrokratovi. Svá rozhodnutí přiměřeně zdůvodňuje; vyskytnou-li se dotazy, poskytne podrobnější vysvětlení.

Žádost o práva byrokrata

Postup žádosti o práva byrokrata je shodný s postupem žádosti o práva správce, pouze s tím rozdílem, že nezbytnou kvalifikací kandidáta je nejméně 6 měsíců působení ve funkci správce. Všechna ostatní ustanovení tohoto pravidla vztahující se na správce se týkají i byrokratů.

Opakování žádosti

Neúspěšné žádosti je možné opakovat nejdříve za 3 měsíce.

Odebrání práv správce

Existuje několik cest, kterými mohou být správci odebrána jeho práva. Řadu z nich toto pravidlo přímo neupravuje. Patří mezi ně odebrání práv:

 • na základě rozhodnutí správní rady Nadace Wikimedia (v praxi se nevyužívá);
 • na základě rozhodnutí Arbitrážního výboru;
 • na základě konsenzu komunity, který uzná stevard;
 • v případě akutního zneužívání práv může stevard na požádání odebrat jeho práva okamžitě. Takové odebrání je však pouze dočasné a musí být potvrzeno např. rozhodnutím Arbitrážního výboru.

Toto pravidlo zavádí několik dalších postupů, které mohou vyústit v odebrání práv správce.

Potvrzení

Správce může požádat komunitu o opětné vyslovení důvěry prostřednictvím hlasování o svém potvrzení. Pro toto hlasování platí stejná pravidla jako pro běžné hlasování o zvolení. Hlasování může potvrzovaný správce stáhnout jen tehdy, pokud už fakticky v průběhu hlasování o práva přišel (odebrali mu je stevardi). Skončilo-li hlasování jako neúspěšné a nepožádal-li kandidát do 24 hodin od jeho ukončení stevardy o zbavení práv sám, požádá je o to byrokrat. Nepotvrzený správce nesmí po ukončení hlasování svá práva používat, i když je ještě má.

Povinné potvrzení

Jsou-li proti činnosti správce výhrady a je vyzván k potvrzení wikipedistou, který by měl právo hlasovat podle tohoto pravidla, ve výroční měsíc (tj. měsíc, v němž je výroční den) svého posledního zvolení nebo potvrzení, je dotyčný správce povinen vyvolat hlasování nejpozději do měsíce. Pokud tak neučiní, může hlasování o jeho potvrzení založit kterýkoliv wikipedista oprávněný v něm hlasovat.

Každý wikipedista však smí podle této sekce pravidla vyzvat k potvrzení nejvýše jednoho správce za rok.

Odebrání práv v případě dlouhodobé neaktivity

Správce, který se dlouhodobě neúčastní práce na projektu, nemůže být dobře obeznámen s aktuálními pravidly, doporučeními, postupy a zvyky. Nedostatek informací je překážkou kvalitnímu a odpovědnému rozhodování, jež je od správce očekáváno.

Neprovede-li správce po dobu delší než půl roku žádnou zaznamenanou akci, k níž jsou potřeba práva správce, může kdokoliv požádat stevardy, aby tomuto správci byla z důvodu neaktivity správcovská práva odebrána.

Doporučení

Wiki rules.svg

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Nominace

Uvedené požadavky jsou opravdu minimální – počet editací a doba aktivní činnosti jsou velmi hrubé míry.

Proto prosím zvažte, zda jsou vaše znalosti Wikipedie dostačující, máte představu o komunitě české verze, pravopisu českého jazyka, znáte přijatá pravidla Wikipedie i různé jejich návrhy a podobně.

Kromě práce na článcích je vhodné mít i nějaké vlastní zkušenosti s procesy „v pozadí“ Wikipedie, jako je řešení konfliktů, diskuse o smazání, boj s vandalismem.

Nominaci je možné doprovodit krátkým zdůvodněním, které obsahuje například kdo vás ke kandidatuře vyzval, jak pravomoci správce hodláte využívat. Vhodný může být také odkaz na některý spor, který jste vedli, a kde jste podle vlastního přesvědčení postupovali v nejlepším duchu Wikipedie.

Hlasování

Hlasy, zvláště hlasy Proti a Zdržuji se hlasování je vhodné doprovodit krátkým zdůvodněním, aby se mohl žadatel poučit do budoucna, co by před další kandidaturou měl zlepšit (nezdůvodněné hlasy proti a nesmyslná zdůvodnění nemusí být při vyhodnocení brána v potaz). Případné komentáře ke hlasům by se též měly omezit na velmi stručné poznámky. Dlouhé komentáře a diskuse je vhodné umísťovat do sekce Komentáře, pokud se v hlasovací sekci rozvine diskuse znepřehledňující čitelnost, je vhodné ji do diskusní sekce přesunout (kromě samotných hlasů), a u hlasu ponechat pouze odkaz na přesunutý text.

Pokud svůj hlas změníte, je vhodné původní hlas škrtnout, napsat nový a případně zdůvodnit změnu názoru.

Možnost prodloužit hlasování je zvláště vhodné použít, pokud se sejde hlasů málo.

Ukončená hlasování jsou v archivu, aktuální seznam správců na Speciální:Uživatelé/sysop.


Žádosti

Patriccck

Patriccck (diskusepříspěvkypočítadločlánkyshrnutízablokovánívšechny projekty)

 • Žádost podána: 22. 2. 2020, 19:41 (CET)
 • hlasování končí: 7. 3. 2020, 19:41 (CET)

Zdůvodnění

Zdravím všechny kolegy a kolegyně,

vzhledem k tomu, že jsem poměrně dost aktivní na patrole, tak bych vás chtěl požádat o práva správce. Myslím si, že by mi práva správce pomohla především v boji s vandalismem a případně také při organizaci Asijského měsíce Wikipedie (pro rozesílání hromadných zpráv). Samozřejmě práva plánuji využívat zodpovědně.

Na Wikipedii jsem přes dva roky a za tu dobu mám přes 11 000 editací. Ze začátku jsem se věnoval hlavně psaní článků a jejich rozšiřováním, později jsem se začal zajímat také o patrolu. Patrolování mě začalo bavit a proto jsem v červnu 2019 požádal o práva patroláře a revertéra, která mi byla přidělena. Od té doby jsem doposud prověřil přes 1 100 editací.

Pokud máte nějaké dotazy, neváhejte se zeptat. Předem děkuji za názory. --Patriccck (diskuse) 22. 2. 2020, 19:41 (CET) (upraveno Patriccck (diskuse) 22. 2. 2020, 19:47 (CET))

Hlasování

Pro
 1. ProPro Pro Kolegu znám, práva se mu na patrole budou hodit. Pokud jich bude užívat s rozvahou, nevidím problém. --Jan Myšák (diskuse | příspěvky) 22. 2. 2020, 20:10 (CET)
 2. ProPro Pro To se nám tu se služebně mladšími kandidáty roztrhl pytel. Tak tedy pro, s kolegou jsem spolupracoval v rámci poroty Asijského měsíce a přijde mi rozvážný a spolehlivý. Práva mu budou k užitku. OJJ, Diskuse 22. 2. 2020, 20:18 (CET)
 3. ProPro Pro --Hugo (diskuse) 22. 2. 2020, 20:56 (CET)
 4. ProPro Pro Další, kdo míří hodně vysoko :-) Popravdě jsem si myslel, že už správcovská práva máš. Jelikož tomu tedy tak není, bylo by dobře to napravit. --Gumideck (diskuse) 22. 2. 2020, 21:20 (CET)
 5. ProPro Pro Jak jinak --Robins7 (diskuse) 23. 2. 2020, 08:10 (CET)
 6. ProPro Pro správců je málo, ale Patricccku - s rozvahou a bez zbrklosti. --frettie.net (diskuse) 23. 2. 2020, 09:41 (CET)
 7. ProPro Pro S kolegou jsem po téměř celé své působení na Wiki v kontaktu, takže ho už znám docela dobře. Patriccck je jistě rozumný, v čemž mě ujistily i jeho odpovědi (ač ne všude byly ideální), a uvážlivý. Práva rozhodně využije a nevidím u něj zároveň žádnou překážku, proč by je dostat neměl. Přeji mnoho štěstí. --Khamul1 (diskuse) 23. 2. 2020, 13:44 (CET)
 8. ProPro Pro Práva správce by měl mít každý, kdo je potřebuje, kdo je ochoten se učit novým věcem a kdo má rozum. Patriccck všechny tyto kritéria splňuje, a tak nevidím důvod, proč by se neměl stát správcem. --Martin Urbanec (diskuse) 23. 2. 2020, 14:08 (CET)
 9. ProPro Pro Proč ne.--MrJaroslavik (diskuse) 23. 2. 2020, 17:51 (CET)
 10. ProPro Pro--F.ponizil (diskuse) 24. 2. 2020, 09:12 (CET)
 11. --Tomas62 (diskuse) 24. 2. 2020, 16:24 (CET)
 12. ProPro Pro --janbery (diskuse) 24. 2. 2020, 18:44 (CET)
 13.  Myslím, že kolega nasbíral dost zkušeností a jeho vystupování na mne působí dobrým dojmem, proto rád hlasuji pro. Jinak souhlasím s Frettiem a Khamûlem. — Draceane diskusepříspěvky 25. 2. 2020, 18:55 (CET)
 14. ProPro Pro Mirek256 27. 2. 2020, 13:07 (CET)
 15. ProPro Pro Jako Frettie. Mercy (diskuse) 28. 2. 2020, 09:16 (CET)
Proti
 1. Nezlob se, ale jsem v tuto chvíli proti. Máš určitě dostatek zkušeností pro výkon funkce a pakliže práva získáš, při patrole je jistě užiješ. Nelíbí se mi však deklarovaný přístup k nováčkům, ať už podle mě přílišná ochota blokovat nováčky dělající začátečnické chyby, ale hlavně přehlížení jejich argumentů ve prospěch zkušenějších editorů (byť je mi sympatické, že jsi odpověděl upřímně, je pro mě tento přístup až příliš za hranou, sílu argumentu má určovat jeho obsah, nikoliv podpis za ním). --Mates (diskuse) 26. 2. 2020, 00:22 (CET)
 2. Odrazuje mě to množství nedomyšlených a hlavně úplně zbytečných přejmenovávacích huráakcí (namátkou [1], [2], [3], [4], [5]).--Hnetubud (diskuse) 26. 2. 2020, 13:25 (CET)
Zdržuji se hlasování

Komentáře

Kolega má velké množství smazaných editací (skoro 13 %). Důvodem je jednak vkládání šablon pro rychlé smazání, jednak editace na pískovištích, která byla na jeho žádost smazána. To jen kdyby to někoho zajímalo, ne všichni mají k těmto informacím přístup. --Jan Myšák (diskuse | příspěvky) 22. 2. 2020, 20:10 (CET)

Khamul1

Ahoj, o tom, že jsi „rozvážný a spolehlivý“ (jak píše OJJ), sice nepochybuji, ale přeci jenom:

 1. Jak se stavíš k šablonám, které používají patroláři k varování uživatelů? Jaké mají tyto šablony podle tebe výhody a nevýhody? Kdy je vhodné použít {{Experimenty}} a kdy {{Experimenty2}}?
 2. Uděloval bys výjimky z IP adres? V jakém případě?
 3. Po kolika varováních a na jakou dobu bys blokoval uživatele, který a) opakovaně nepoužívá náhled nebo nevyplňuje shrnutí editace, b) dopouští se osobních útoků, c) vkládá spam, d) stále zakládá ultrakrátké subpahýly?
 4. Jaký podle tebe mají smysl diskuse o smazaní? Na jakém základě by ses při jejich uzavírání rozhodoval, zda článek smazat, nebo ponechat?

Předem díky za odpovědi. S pozdravem --Khamul1 (diskuse) 23. 2. 2020, 09:00 (CET)

Ahoj, rád odpovím.

 1. Šablonu {{Experimenty}} používám při varování zjevného experimentátora. Myslím si, že šablonu {{Experimenty}} není vhodné používat při varování zjevných vandalů, protože uživateli děkuje za editaci. Když někdo vandalizuje, tak si myslím, že při vložení šablony {{Experimenty2}} je větší šance, že vandal zanechá své činnosti.
 2. Já výjimku z blokování IP adres přidělenou mám. Uděloval bych ji zkušenějším uživatelům, kteří chtějí Wikipedii editovat a nemohou z důvodu zablokované IP adresy.
 3. Předpokládám, že máš na mysli případ, kdy má uživatel ještě nebyl zablokován za danou činnost. Při opakování i po vypršení bloku bych postupně délku bloku prodlužoval. A) Záleželo by to na tom, zda uživatelovy editace jsou v pořádku. Pokud by uživatelovy editace byly v pořádku, tak asi po třech varováních na hodinku až dvě. B) Za vulgární osobní útoky bych blokoval po prvním varování na podle závažnosti. C) Za vkládání spamu po dvou nebo třech varování také na hodinu až dvě. D) Nejspíš po jednom až dvou varováních také zpočátku na hodinu.
 4. Diskuse o smazání jsou podle mě od toho, aby o budoucnosti článku nerozhodoval pouze jeden člověk, ale aby se mohla vyjádřit i komunita. Především bych se rozhodoval na základě konsenzu komunity. --Patriccck (diskuse) 23. 2. 2020, 13:02 (CET)
@Patriccck: Dovolil bych si tu doplňující otázku. Formulace „na základě konsenzu komunity“ mi přijde velice vágní. Ze zkušeností víme, že DoS často nedopadají jednoznačně a objeví se mnoho argumentů pro i proti, takže konsensus není zřejmý. Prosím 1) o tvůj pohled, jaké komplikovanější situace právě mohou ztěžovat uzavírání diskusí o smazání (nechci zde vytahovat nic konkrétního z archivu, ale ty to klidně ilustruj na některé proběhlé diskusi), 2) o shrnutí, jak bys v takových situacích posuzoval jednotlivá vyjádření uživatelů – co bys zohlednil, které pohledy upřednostnil apod. (Je to spíš úvahová otázka, některé případy se musí řešit i citem, proto se ptám, jak nad tím uvažuješ.) — Draceane diskusepříspěvky 23. 2. 2020, 21:34 (CET)
@Draceane: Ano, klidně. Jak kdysi psal Janbery, tak bych zpočátku chtěl práva využívat k jednoznačným DoSům a možná později až k těm ne úplně jednoznačným. DoSy mohou značně zkomplikovat loutkové účty (tuším, že už se to někdy stalo), které může založit např. autor článku. Za druhé, pokud článek založila nějaká osoba, která je s předmětem článku nějak spojena (jako např. zde), tak se někdy snaží článek za každou cenu ponechat a nejlépe do něj protlačit i promo text. Bral bych v potaz především komentáře od zkušených uživatelů. --Patriccck (diskuse) 24. 2. 2020, 19:14 (CET)
Vítám rozhodnutí působit na poli DOSů v počátcích zdrženlivě. Otázka mířila spíš na situace, kde relativně zkušení uživatelé argumentují protichůdně vyloženými pravidly Wikipedie. Budu rád za odpověď/úvahu tímto směrem, i když už teď zahlasuji pro. — Draceane diskusepříspěvky 25. 2. 2020, 18:51 (CET)
@Draceane: Přiznám se, že v tomto případě bych uzavření ponechal někomu zkušenějšímu. Řekl bych, že lepší je diskusi neuzavřít, než uzavřít špatně. --Patriccck (diskuse) 25. 2. 2020, 20:33 (CET)
@Patriccck: Ahoj, měl bych doplňující otázky k tvým odpovědím u bodů 3 a 4.
ad 3) A+D) Myslíš si, že 3 varování jsou dostatečná pro blokování rozkoukávajícího se nováčka? Prodlužoval bys dobu blokování v případě, že by takový nováček i po prvním varovném bloku (u kterého mi osobně 1 hodina připadá opravdu hodně) třeba po dvou dnech udělá stejnou chybu, myslíš, že je možné prodlužovat v takovém případě dobu nekonečně?
ad 4) Jak přesně myslíš své vyjádření "Bral bych v potaz především komentáře od zkušených uživatelů"? Co je pro tebe rozhodující při posuzování síly argumentu, jeho obsah nebo zkušenost osoby, která takto argumentuje? Tady prosím o upřímnou odpověď. Díky --Mates (diskuse) 25. 2. 2020, 19:18 (CET)
@Mates: Ahoj, jistě.
ad 3) A+D) Doposud jsem neviděl, že by správce za nepoužívání náhledu nebo za nevyplňování shrnutí nováčka blokoval. V praxi jsem viděl, že bloky trvají většinou minimálně hodinu, proto jsem tak odpověděl. Nejsi jediný, komu to připadá hodně. Zpětně uznávám, že takový blok by měl být kratší. Já osobně to vnímám tak, že psát shrnutí editace nebo používat tlačítko náhled by neměl být zas tak velký problém. Chápu, že pro mě je to samozřejmé, ale je pravda, že nováčci to mohou brát jinak. Na druhou stranu v šabloně, která nováčky upozorňuje je napsáno, že si mohou zapnout upozornění při nevyplnění. Pokud ale nováček udělá třeba po dvou dnech stejnou chybu, tak bych asi ihned znovu neblokoval, ale třeba ještě jednou upozornil. Po neuposlechnutí bych blok zřejmě prodloužil. Ještě jsem neviděl, že by někdo za tuto "nečinnost" byl blokován až donekonečna. Myslím, že po prvním, popř. druhém blokování nováček začne dělat požadovanou činnost.
ad 4) Zde jsem to myslel tak, že bych upřednostňoval komentáře zkušených uživatelů nad nováčky. Jak bych posuzoval argumenty zkušenějších uživatelů promyšleno nemám. Jak jsem psal výše, tak tyto případy bych nechával zkušenějším kolegům. --Patriccck (diskuse) 25. 2. 2020, 20:33 (CET)
Odp. Frettie

@Frettie: :) To bych moc netvrdil, taková eswiki je víc jak třikrát větší a má ani ne dvakrát tolik správců, co zatím my. :) Za posledních pět let jsme si tu navolili správců +- dvacet, poloviční skwiki jen dva. Ale jen hrubě zaokrouhluji. Zase pár lidí rezignovalo, pár má práva pro technikálie (Snek01, škoda, že je zatím neužívá), někteří je užívají míň. Ale už nějak nepamatuji ty stavy, že by se musel správce dlouho shánět jako před lety, většinou experimenty a vulgarity vracíme celkem rychle. Jen taková statistika, pro projekt je to fajn. OJJ, Diskuse 23. 2. 2020, 09:56 (CET)

@Patriccck: Správců je málo, dokud jich nebudou stovky. NEbo dokud budou potřeba a jejich práva nepřejdou na ověřený uživatele. --frettie.net (diskuse) 23. 2. 2020, 10:25 (CET)

@Frettie: Ano, plánuji práva správce používat s rozvahou a bez zbrklosti. --Patriccck (diskuse) 23. 2. 2020, 13:02 (CET)