Vlasta Suková

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
PhDr. Vlasta Suková, CSc.
Narození 27. března 1936
Radošovice (okres Benešov)
ČeskoslovenskoČeskoslovensko Československo
Úmrtí 27. ledna 2014 (ve věku 77 let)
Praha
Česká republikaČeská republika Česká republika
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Vlasta Marie Suková (27. března 1936 Radošovice27. ledna 2014 Praha) byla česká historička a etnografka.[1]

Rodina[editovat | editovat zdroj]

Vlasta Suková se narodila v Radošovicích u Vlašimi, od dětství vyrůstala v Písku. Sepětí rodiny s Prácheňskem po deset generací se odrazilo v její pozdější práci. Od počátku školních let se věnovala klavírní hře[2] a vztah k hudbě ji přivedl mj. do Souboru prácheňských lidových písní a tanců[3]. V Písku školní léta ukončila v roce 1954 maturitou[4].

Studium[editovat | editovat zdroj]

Studium na Katedře československých dějin a archivního studia filosoficko historické fakulty Karlovy university[1] absolvovala v semináři prof. Věry Olivové diplomovou prací „Hnutí vysokoškolského studentstva v Praze v letech 1924 - 1929“. Doktorátu filosofie dosáhla roku 1982. V disertaci „Písecko v době národního obrození“, ve shodě s profesním uplatněním, posunula téma ke staršímu období. Hodnost kandidátky historických věd v oboru národopis získala v roce 1988.

Práce[1][editovat | editovat zdroj]

Jako inspektorka pro kulturu v Písku se věnovala kronikářství, muzejnictví a památkové péči, včetně tzv. prvotního soupisu pro nově vytvářený Státní seznam kulturních památek.[5] V roce 1965 získala místo historika v Muzeu Klementa Gottwalda. Plnila lektorské i dokumentační úkoly, např. přípravou exponátů k dějinám dělnického hnutí a levicového tisku nebo spoluautorstvím scénářů o okupaci Československa v letech 1939 – 1945 a historii ilegální organizace Předvoj. Od roku 1976 patnáct let pracovala v Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV jako odborná a později vědecká pracovnice.[6] [7] Publikovala, konala zahraniční studijní cesty, podílela se na realizaci seminářů i dalších úkolů ústavu. Dva roky působila v Národním muzeu - Muzeu Antonína Dvořáka a čtyři roky zpracovávala pro resort kultury rešerše v Národním informačním středisku pro místní kulturu. Účastnila se počítačového zpracování výsledků identifikace památkového fondu SÚRPMO a lokalizace sídelních útvarů na trasách historických cest na podkladě Územně identifikačního registru ČR včetně rešerše literatury a pramenů projektu VÚGTK. Spolupracovala externě při informační podpoře řízení a výkonu výzkumné práce v odvětví kultury.

Publikace[editovat | editovat zdroj]

Z raného období pochází kniha „Jitex 1949 – 1964“ (Komise pro dějiny n.p. Jitex, Písek 1964. 87 s. + [38 s.] obr. příl. / Sedláková Marie, Suková Vlasta, Suk Ríša). Odborné texty pocházejí především z období akademického. Publikovala zejména v časopisech Český lid[8] (ČL), Demos – Internationale Ethnographische und Folkloristische Informationen[9], Muzejní a vlastivědná práce[10]Časopis Společnosti přátel starožitností (MVP), ve Zpravodaji koordinované sítě vědeckých informací pro etnografii a folkloristiku ÚEF[11] (Zpravodaj) a sbornících. Nad dílčími tématy o rodinnému životě, zvyklostech a obyčejích (Západočeské vlastivěda 1990) a o prostředí dělnictva (Zpravodaj 1998/10 a 1989/2) převládala obecnější témata. Zkoumala společenský a hospodářský rámec vytváření národa (Lid a lidová kultura národního obrození. ÚEF 1983; Zpravodaj 1989/2; ČL 77, 1990; ČL 79 1992). Věnovala se periodizaci a lokalizaci historických procesů (Etnografie národního obrození 4. ÚEF 1978; Zpravodaj 1987/9; MVP 29, 1991; ČL 78, 1991), především v prostředí jižních Čech (ČL 72, 1985; Z jihočeského národopisu 2, 1988; ČL 77, 1990). Sledovala změny rozsahu a územního uspořádání zemědělské a nezemědělské výroby, komerčních a policejních živností, počtu a složení obyvatel města a venkova i vliv těchto faktorů na ideové a politické poměry české společnosti v letech 1791 – 1848 (ČL 80, 1993). Hodnotila nové možnosti využití historických pramenů (MVP 28, 1990). Zabývala se lexikografií (Klasifikace výrob a povolání NM 1974; MVP 28, 1990) v přímé vazbě na informační zpracování sbírkových fondů.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. a b c JEŘÁBEK, Richard, ed. Lidová kultura: národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 1. svazek, [Biografická část]. Vyd. 1. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky v Praze a Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v nakl. Mladá fronta, 2007. 284 s.. [s.l.]: [s.n.] Katalog NK.. 
 2. JARO, Josef a JARO, Joža. 25 let hudební výchovy soukromé hudební a pěvecké školy Josefa a Joži Jaro v Písku: 1922-1947. V Písku: [nákladem vlastním], 1947. 52 s.. [s.l.]: [s.n.] Katalog NK. 
 3. Databáze českého amatérského divadla: Prácheňský lidový soubor Gymnasia v Písku
 4. MERGLOVÁ, Bohumila, ed. et al. Dvě stě dvacet let píseckého gymnázia: 1778 - 1998. Písek: Gymnázium, 1998. 157 s., příl.. [s.l.]: [s.n.] Katalog NK. 
 5. SUK, Ríša. Písecké muzejní marginálie. Prácheňské muzeum v Písku v roce 2015. Prácheňské muzeum v Písku. Písek 2016, s. 101-115. ISBN 978-80-86193-54-0.
 6. KRÁLOVÁ, Jiřina. [Anketa jubilantů]. Národopisná revue, 1997, 7(3-4), s. 151-157. ISSN 0862-8351.
 7. PROCHÁZKA, Lubomír. Vzpomínka na Vlastu Sukovou. Národopisná revue. 2016, 26 (2), s. 132-163. ISSN 0862-8351.
 8. NOVOTNÝ, Jiří et al. Český lid: etnologický časopis: 1946-2000: bibliografie. Vyd. 1. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, 2008. 241 s.. [s.l.]: [s.n.] Souborný katalog AVČR. 
 9. Demos: Volskundliche Informationen. Berlin: Akademie-Verlag, 1960-2001. ISSN 0011-832X.. [s.l.]: [s.n.] Souborný katalog AVČR. 
 10. Muzejní a vlastivědná práce = Museale und heimatkundliche Arbeit = Museum and regional work = Muzejnaja i krajevedčeskaja rabota. Praha: ISV, Tira, 1963-2007. ISSN 0027-5255.. [s.l.]: [s.n.] Katalog NK. 
 11. Zpravodaj koordinované sítě vědeckých informací pro etnografii a folkloristiku. Praha: ČSAV - Ústav pro etnografii a folkloristiku, 1973-1991. Souborný katalog AVČR. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]