Velké obležení Malty

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Velké obležení Malty
Konflikt:
Obležení Malty
Obležení Malty
Trvání: 18. květen8. září 1565
Naplánováno: {{{plánováno}}}
Cíl: {{{cíl}}}
Místo: Ostrov Malta
Casus belli: {{{příčina}}}
Výsledek: Vítězství Maltézského řádu
Změny území: {{{území}}}
Strany
Flag of the Sovereign Military Order of Malta.svg Maltézský řád
Flag of Cross of Burgundy.svg Španělsko
Fictitious Ottoman flag 4.svg Osmanská říše
Velitelé
Jean Parisot de La Valette
Síla
6 100-8 500 22 000-48 000
140 galér
Ztráty
-více než 2 500 vojáků
(včetně 200 z 500 řádových rytířů)
-700 civilistů
-500 otroků
-25 000-35 000 vojáků
{{{poznámky}}}

Roku 1565 byla Malta, tehdy pod nadvládou Maltézského řádu, obléhána osmanským vojskem. Po dlouhém obležení (Great Siege), které trvalo od 18. května do 8. září 1565, se rytíři řádu prosadili a udrželi si maltské souostroví na dalších 233 let.

Pozadí[editovat | editovat zdroj]

Po vyhnání řádu z Rhodu roku 1522 se rytíři řádu usídlili na Maltě, která jim byla věnována jako léno, a začínají zde budovat opevnění, částečně za finanční pomoci římsko-německého císaře Karla V. Smyslem nebylo jen vybudovat nový styčný bod pro řád, ale i chránit západní Středomoří před sílícími výpady osmanské říše a jejích vazalů na severním africkém pobřeží a s nimi spojených pirátů.

Přibližně po roce 1540 byla turecká a arabská vojska stále aktivnější i v západní části Středozemního moře: Chajruddín Barbarossa, vládnoucí v Alžíru, přepadl roku 1542 katalánské pobřeží, 1543 dobyl Nizzu, 1544 přepadl italské pobřeží; 1551 dobyli osmani Tripolis.

Pod dojmem těchto přepadů urychlují rytíři budování opevnění maltského souostroví, které pro tyto účely poskytovalo navíc i výbornou strategickou polohu. Značnou roli zde hraje roku 1558 zvolený velmistr řádu Jean Parisot de La Valette, který se zasazuje zejména o urychlenou stavbu opevnění v přístavu: mimo pevnost St. Elmo se jednalo o opevnění městeček Senglea a Birgu, vjezd do přístavu byl chráněn i napříč natáhnutým řetězem, částečně i několika palisádami, které měly zamezit vylodění bojovníků.

Obležení a bitva[editovat | editovat zdroj]

Pod velením vezíra Mustafy se před pobřežím Malty shromažďuje flotila o 140 galérách s 30 000 mužů posádky; obrana pozůstává pouze z asi 700 rytířů a 8500 maltských bojovníků.

Útok osmanského vojska se soustředil zprvu na pevnost St. Elmo, která byla vystavena silné dělostřelbě jak flotily, tak i z baterií, umístěných na souši. 6. června padla část opevnění, 23. června následoval další útok, končící dobytím pevnosti. Obě strany utrpěly těžké ztráty, osmanské vojsko ztratilo asi 6000 vojáků, z 1500 obránců pevnosti přežilo bitvu jen 9 rytířů, kteří byli popraveni.

Poté se osmanské vojsko soustředilo na obléhání Birgu s pevností St. Angelo a Senglea s baštou St. Michael. 15. července došlo po delší dělostřelbě k útoku na obě opevnění, které zprvu za velkých ztrát ztroskotalo. Kritický okamžik přišel 7. srpna, kdy Turci podnikli dva velké generální útoky - na Birgu a St. Michael. Během prvního prolomili městské hradby a vnikli do města, ale útok malé skupinky obránců ostrova do jejich týlu vzbudil v jejich řadách paniku, takže nakonec se stáhli v domnění, že už dorazily a útočí na ně španělské vyprošťovací síly. Při druhém útoku stovky Turků pronikly na baštu St. Michael, než se tam však Turci mohli zachytit, byli zahnáni zpět zoufalým protiútokem několika desítek obránců, který osobně vedl sedmdesátiletý velmistr La Valette.

Začátkem září přišla dlouho očekávaná posila: pod velením španělského vicekrále přistává ze Sicílie vypravená flotila s 11 000 muži na palubě, které se osmanské vojsko sice postavilo, avšak vysíleno dlouhými a těžkými boji nakonec podlehlo; 8. září se menší části osmanského vojska podařil útěk.

Důsledky[editovat | editovat zdroj]

Celkové ztráty na osmanské straně obnášely kolem 24 000 mužů, kteří byli zabiti či zraněni, na straně obránců pak kolem 5000 mrtvých a zraněných, mezi tím 200 řádových rytířů; před doražením španělské posily byla Malta obhajována jen kolem 800 obránců.

Po tomto obležení se osmanská řiše již nikdy nepokusila o dobytí Malty, jejich pozice v západním středomoří byla výrazně oslabena. Opevnění Malty a přístavu bylo dále vybudováno, nová pevnost byla nazvána Valletta po velmistru Jean de la Valette. Koncem 16. století platila Malta jako nejlépe opevněný ostrov Středozemního moře.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • KUPKA, Vladimír. Obléhání Malty v roce 1565. Historický obzor. 1999, roč. 10, čís. 5/6, s. 98-109. ISSN 1210-6097.  
  • TARABA, Luboš, Ta zatracená skála, Obléhání Malty 1565, Epocha, Praha 2016

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]