Unie rodinných advokátů

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Unie rodinných advokátů
Logo URA, autorem je Pavel Janouškovec
Logo URA, autorem je Pavel Janouškovec
Vznik8. ledna 2018
Právní formaspolek
SídloRadlická 3301/68, Praha, 150 00, Česko
LídrDaniela Kovářová (od 2018)
Oficiální webwww.uracr.cz
Datová schránkaxekhiqh
IČO06718809 (VR)
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Unie rodinných advokátů je odborný advokátní spolek, který se snaží ochraňovat pojetí rodiny a vést znesvářené strany k mimosoudnímu řešení jejich rodinných sporů.[1][2]

Cíle a účel unie[editovat | editovat zdroj]

Unie je otevřeným profesním spolkem, založeným za účelem vyvíjení a šíření společensky prospěšné podpory institutu rodiny a rodičovství se zřetelem k právům nezletilých dětí, respektu k osobní odpovědnosti jednotlivce za své chování v rodinných a partnerských vztazích, podpoře kroků směřujících k zachování rodinných tradic, předcházení všem typům konfliktů, zejména sporům právním, řešení rodinných konfliktů mimosoudní cestou a obraně rodiny před nepřirozenými ataky, které její celistvost narušují.

Od svého vzniku roku 2018 unie vydala 16 stanovisek k aktuálním společenským, právním, politickým a legislativním otázkám, například ke střídavé péči, k očkování dětí proti covidu-19, k ratifikaci Istanbulské úmluvy, k zálohovému výživnému nebo ke vnitrostátním únosům.[3]

Unie rodinných advokátů spolupracuje v rámci své činnosti s Českou advokátní komorou a s ostatními korporacemi a institucemi, blízkými účelem své činnosti, a to nejen na vnitrostátní, ale i na mezinárodní a zahraniční úrovni, například se Spolkem rodinně právních a opatrovnických soudců, se Soudcovskou unií ČR nebo s Unií obhájců. Zastupuje zájmy svých členů při jednání s jinými organizacemi s podobným účelem.

Představitelé unie jsou pravidelně oslovováni médii a zváni na konference, kulaté stoly, diskuse na parlamentní půdě a vyjadřují se k aktuálním společenským a politickým otázkám. Unie je partnerem Stálé konference českého práva, Právníka roku, Josefských dní pořádaných Evropským institutem pro smír a mediaci a dalších celojustičních významných akcí.

V souladu se stanovami unie se koná jedenkrát ročně členská schůze. Členové Unie se aktivně angažují ve společenském životě. Unie každoročně pořádá celostátní konferenci Rodina v právu a bezpráví, na které přednášejí odborníci a špičky rodinného práva a justice v České republice. V roce 2022 se unie rozhodla vydat tematicky zaměřenou rodinnou judikaturu českých soudů.

Na počátku covidové pandemie v březnu roku 2020 založila Unie rodinných advokátů Koroporadnu – bezplatnou odpovědnu pro potřebné v akutní covidové situaci. V rámci této aktivity sedm desítek odborníků, povětšinou členů a blízkých spolupracovníků unie, během 1,5 roku odpovědělo 15 000 e-mailových a 10 000 telefonických dotazů.

Členství v unii[editovat | editovat zdroj]

Členy spolku se mohou stát rodinní advokáti a další odborníci, kteří se odborně zabývají rodinou a rodinnými vztahy. Členy Unie jsou významné osobnosti veřejného života, emeritní soudci, vědci a podporovatelé. Počátkem roku 2022 měla Unie 160 členů, kteří se každodenně zabývají problematikou vztahů mezi rodiči a dětmi, manželi, partnery, a to s interdisciplinárním přesahem do řady vědních oborů. Vysokou úroveň odbornosti svých členů Unie zajišťuje v rámci specializovaného profesního vzdělávání.

Statutárním orgánem Unie je presidium. V jeho čele stojí Daniela Kovářová,[4] někdejší ministryně spravedlnosti České republiky ve vládě Jana Fischera.[5]

Ochranná známka[editovat | editovat zdroj]

Unie rodinných advokátů je vlastníkem kombinované ochranné známky zapsané u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze č. zápisu 368905, s datem práva přednosti 9. 4. 2018. Ochrannou známku mohou užívat výlučně členové unie na základě řádně registrované licenční smlouvy.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. KOVÁŘOVÁ, Daniela. Vznikl nový profesní spolek – Unie rodinných advokátů [online]. Praha: Česká advokátní komora [cit. 2022-01-31]. Dostupné online. 
  2. Vznikla Unie rodinných advokátů, ideálem jsou podle ní manželé a jejich děti. Česká justice [online]. 2018-01-09 [cit. 2022-02-08]. Dostupné online. 
  3. Vnitrostátní únosy nezletilých dětí II., tentokrát o bydlišti, škole, lékaři… - Advokacie. Advokátní deník. 2021-02-17. Dostupné online [cit. 2022-02-08]. 
  4. NAHODIL, Tomáš. Snížení příjmu na měsíc či dva není důvodem pro změnu výživného, říká Kovářová. Lidovky.cz [online]. 2020-05-05 [cit. 2022-01-31]. Dostupné online. ISSN 1213-1385. 
  5. PROCHÁZKOVÁ, Martina; TITTL, Tomáš. VIDEO: Od posledního zasedání po poslední večeři Fischerovy vlády. iDNES.cz [online]. 2010-07-12 [cit. 2022-01-31]. Dostupné online. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]