Unie obhájců České republiky

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Unie obhájců České republiky, z. s., je dobrovolný nepolitický profesní spolek sdružující advokáty působící především v trestních věcech. Spolek byl založen 10. května 2014 a stojí mimo Českou advokátní komoru.

Cíle a účel unie[editovat | editovat zdroj]

Cílem Unie je dohled nad zákonností a dodržováním základních práv a svobod garantovaných ústavním pořádkem České republiky a respektováním přirozených práv člověka a poskytování ochrany před porušováním, poškozováním a krácením těchto práv a svobod v trestním řízení, zejména práva na obhájce dle čl. 40 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, chrání zájmy a práva všech osob včetně obhájců působících na území České republiky. Mezi hlavní činnosti spolku patří příprava odborných stanovisek a jejich vydávavání. Ve svých stanoviscích upozorňuje na případy porušování základních práv a svobod a nezákonnost postupu orgánů činných v trestním řízení, iniciuje aktivity proti porušování základních práv a svobod v trestním řízení. Unie obhájců je financována z příspěvků svých členů.

Členství v unii[editovat | editovat zdroj]

Řádným členem spolku se může stát advokát nebo usazený evropský advokát ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění, jehož výkon advokacie není pozastaven.

Orgány unie[editovat | editovat zdroj]

Orgány spolku jsou

  • členská schůze
  • prezidium
  • kontrolní komise
  • rozhodčí komise

Prezidium a zakládající členové[editovat | editovat zdroj]

Prezidium je statutárním orgánem spolku, který řídí činnost spolku a jedná jeho jménem v souladu se zákonem. Členové prezidia Unie obhájců ČR a zakládající členové jsou JUDr. Tomáš Sokol, Mgr. Lukáš Trojan, JUDr. Marek Nespala, JUDr. Petr Toman, prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D., JUDr. Filip Seifert, MBA, a JUDr. Václav Vlk. Většina z nich tehdy zastupovala aktéry tzv. Kauza Nagyová.

Prezident[editovat | editovat zdroj]

Viceprezidenti[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]