Soudcovská unie České republiky

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Soudcovská unie České republiky
Vznik 1990
Typ sdružení soudců
Právní forma spolek
Sídlo Ovocný trh 587/14, Praha, 110 00, Česko (Palác Pachtů z Rájova)
Oficiální web www.soudci.cz
IČO 68381344 (VR)
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Soudcovská unie České republiky, z. s., je nepolitické profesní a stavovské sdružení soudců v České republice. Právní formou jde o spolek, byla založena v roce 1990 a má sídlo v Praze na Ovocném trhu. Členství v Unii je dobrovolné, přesto sdružuje okolo 50 % českých soudců.[1]

Unie je v rámci Mezinárodní asociace soudců členem Evropské asociace soudců (EAJ/IAJ-UIM - European / International Association of Judges - l´Union Internationale des Magistrats) a sdružení MEDEL (Evropští soudci pro demokracii a svobodu - Magistrats Européens pour la Democratie et les Libertés). Účastní se aktivit financovaných z fondů PHARE a MATRA.

Cíle a činnost unie[editovat | editovat zdroj]

Hlavním cílem Soudcovské unie je pozvednutí soudnictví v České republice, proto prosazuje a chrání nezávislost soudců, podílí se na jejich profesionální přípravě, vystupuje na jejich ochranu a poskytuje médiím informace o stavu českého soudnictví, jeho příčinách a důsledcích. Také pořádá stáže, semináře a konference zabývající se soudcovskou nezávislostí, postavením soudců, správě a samosprávě soudnictví apod.

Základními finančními zdroji unie jsou zápisné a členské příspěvky, vedlejšími zdroji jsou výnosy z vlastní činnosti, dary, granty a subvence.

Členství v unii[editovat | editovat zdroj]

Řádným členem se může stát každý český soudce. Členové se rozlišují na:

 • sekční členy v sekcích u jednotlivých soudů a
 • individuální členy u soudů, kde doposud žádná sekce nepůsobí.

Přidruženými členy se mohou stát justiční čekatelé a asistenti soudců. Čestným členem se může stát osoba, která se mimořádně zasloužila o české soudnictví.

Struktura a orgány unie[editovat | editovat zdroj]

Nejen Unie sama má právní subjektivitu, ale mají ji i jednotlivé sekce, které jsou základními články Unie. Nesou označení „Sekce Soudcovské unie ČR“ s uvedením celého názvu toho kterého soudu, u kterého působí. Např. Sekce Soudcovské unie ČR Krajského soudu v Plzni. Každá sekce má svého předsedu, místopředsedu a má-li více jak tři členy, tak i Radu. Jejím nejvyšším orgánem je ale Shromáždění sekce.

Na centrální úrovni působí tyto orgány:

 • Shromáždění zástupců – nejvyšší orgán, který se skládá z delegátů sekcí a který rozhoduje zejména o všech základních otázkách Soudcovské unie, schvaluje a mění Stanovy Unie, volí a odvolává prezidenta SU ČR, další členy Republikové rady, členy Kontrolní komise a Soudu Unie, udílí čestné členství Unie a titul Čestný prezident.
 • Prezident – zastupuje Unii navenek a jedná jejím jménem; zastupují ho První viceprezident a Viceprezident.
 • Republiková rada – výkonný orgán, jehož členy jsou zástupci všech typů soudů.
 • Výbor rady – je volen Rep. radou ze svých členů, přičemž jeho členem je vždy i prezident Unie; rozhoduje zejména o neodkladných záležitostech v obdobích mezi zasedáními Rep. rady.
 • Kontrolní rada – nezávislý kontrolní orgán.
 • Soud Unie – rozhoduje především o odvolání proti rozhodnutí o vyloučení člena a o tom, zda je chování člena Unie v konkrétní situaci v rozporu s Etickými zásadami chování soudce.
 • Komise:
  • vzdělávací – přispívá k vytvoření koncepce celoživotního vzdělávání soudců, spolupracuje s Justiční akademií.
  • finanční – zajišťuje Soudcovské unii dlouhodobou finanční stabilitu.
  • legislativní – zpracovává legislativní návrhy a připomínky k již existujícím návrhům zákonů.
  • mezinárodní – navazuje a udržuje kontakty s jinými národními i mezinárodními organizacemi, které se zaobírají problematikou práva a soudnictví, specificky pak s orgány Rady Evropy i Evropské unie.
  • sociální – hlavním cílem bylo prosazení institutu emeritního soudce do českého právního řádu.

Všechny funkce v Unii jsou čestné a funkční období je zásadně tříleté.

Kromě toho má Unie svou Kancelář, která vykonává práce na úseku organizačním, hospodářském a finančním, vyřizuje správní agendu, zajišťuje její administrativní činnost, vede základní hospodářskou evidenci, vykonává pokladní službu, sleduje stav a způsob využívání majetku Soudcovské unie, apod.

Prezidenti unie[editovat | editovat zdroj]

Seznam prezidentů Unie:[2]

 1. JUDr. Pavel Šváb (1990–1991)
 2. JUDr. Jan Vyklický (1991–1996)
 3. JUDr. Zdeněk Novotný (1996)
 4. JUDr. Libor Vávra (1996–2002)
 5. JUDr. Jaromír Jirsa (2002–2005 a 2005–2008)
 6. JUDr. Tomáš Lichovník (2008–2011 a 2011–2014)
 7. Mgr. Daniela Zemanová (od 2014)[3][4]

Shromáždění zástupců může za účelem ocenění zásluh rozhodnout o udělení titulu „Čestný prezident“ soudci, který byl dříve prezidentem Unie. Ten má pak právo zúčastnit se jednání každého orgánu soudcovské unie a vystoupit zde s poradním hlasem. Čestnými prezidenty jsou JUDr. Jan Vyklický, JUDr. Libor Vávra a JUDr. Jaromír Jirsa.[zdroj?]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. SU ČR [online]. Praha: Soudcovská unie České republiky [cit. 2014-07-31]. Dostupné online. 
 2. Změna ve vedení Soudcovské unie [online]. Praha: Soudcovská unie České republiky, 2014-06-27 [cit. 2014-07-10]. Dostupné online. 
 3. MALECKÝ, Robert. Prezidentkou Soudcovské unie je Daniela Zemanová. Česká justice [online]. 2014-10-18 [cit. 2014-10-20]. Dostupné online. 
 4. Daniela Zemanová zůstává v čele Soudcovské unie. ČT24 [online]. Česká televize [cit. 2020-01-07]. Dostupné online. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]