Ochranná známka

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Symbol registrované ochranné známky, Registered Trade Mark

Ochranná známka je právní nástroj ochrany značky, pomocí které firmy identifikují samy sebe, své výrobky a služby a tím se pro zákazníky odlišují od ostatních firem, které na trh přinášejí stejné nebo podobné výrobky a služby.

Ochrannou známkou může být za splnění podmínek stanovených příslušným právním předpisem jakékoli označení schopné grafického znázornění, tvoří ji například slovo, fráze nebo logo, kterým se označuje vyrobené zboží, barvy, tvar výrobku či obalu, nebo kombinace předchozích způsobů. Smyslem známkové ochrany je explicitní ochrana obchodních značek (respektive jejich symbolů) nad rámec obecných zákonů. Žádný obchodní název, obchodní značka ani brand se ochrannou známkou nestávají automaticky, ale až zápisem do příslušného rejstříku ochranných známek. Na druhou stranu jako ochranné známky jsou mnohdy zapsány i názvy, které nelze považovat za obchodní značku, natož pak brand.[1]

Registrace ochranné známky[editovat | editovat zdroj]

Registrovaná ochranná známka musí být zapsaná v rejstříku ochranných známek, který vede Úřad průmyslového vlastnictví. Před zápisem nové ochranné známky tento úřad zkoumá, zda má ochranná známka všechny předepsané náležitosti a vlastnosti, zda není shodná nebo zaměnitelná s jinou ochrannou známkou a přihlášku ochranné známky také zveřejňuje, aby se k ní mohla prostřednictvím připomínek a námitek vyjádřit dotčená veřejnost. V případě, že nejsou podány námitky nebo připomínky k zápisu přihlášeného označení, nebo jsou zamítnuty, je ochranná známka zapsána do rejstříku.

Předmětem ochrany je tedy označení, které je schopné zápisu do rejstříku ochranných známek. Předmětem ochrany je tedy označení vyhovující podmínkám pro zápis do rejstříku ochranných známek. Ochrannou známkou schopnou zápisu do rejstříku ochranných známek může být: jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena a číslice, tvar výrobku a jeho obal (pokud je způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby).

Používané v České republice[editovat | editovat zdroj]

 1. národní ochranné známky (rejstřík ÚPV)
 2. mezinárodní ochranné známky (rejstřík Mezinárodní organizace duševního vlastnictví)
 3. ochranné známky Evropské unie (rejstřík EUIPO v Alicante)
 4. všeobecně známé ochranné známky (ve smyslu TRIPS a Pařížské úmluvy)

Platnost: 10 let od podání přihlášky, možnost prodloužení v posledním roce platnosti

-ochranná známka lze uvést na výrobky a firmy všeho druhu

Výběr ochranné známky závisí na místě, kde subjekt obchoduje. Pokud subjekt podniká jenom na území České republiky, stačí ochranná známka pouze pro Českou republiku. V případě, že exportuje například na Slovensko, je potřeba pořídit ochrannou známku pro toto území. Jestliže má subjekt větší ambice a chce obchodovat ve více zemích, které jsou v Evropské unii, je možné pořídit ochrannou známku přímo pro Evropskou unii, která není podmíněná existencí ochranné známky pro Českou republiku.[2]

Značení obchodních značek[editovat | editovat zdroj]

Obchodní značky jsou označovány následující symboly:[3]

 • ™ — neregistrovaná obchodní značka
 • ℠ — neregistrovaná značka služby, tj. značka používaná k propagaci nebo pro značkové služby
 • ® — registrovaná ochranná známka

Obchodní značka a zákon[editovat | editovat zdroj]

Ochranná známka je typ duševního vlastnictví ke jménu, slovu, frázi, logu, symbolu, obrázku nebo kombinaci těchto prvků. Je též škála nekonvenčních ochranných známek, sestávajících se z prvků, které do těchto kategorií nezapadají.

Vlastník registrované ochranné známky může v případě jejího porušení započít právní úkony, směřující k zabránění neoprávněného použití této známky, registrace známky se nicméně nevyžaduje. Vlastník neregistrované ochranné známky též může podniknout kroky k ochraně svého označení, ale musí ve všech započatých řízeních prokazovat, že skutečně své označení užívá a v jakém rozsahu.

Příklady ochranných známek[editovat | editovat zdroj]

Slova

Nejčastější forma ochranné známky je slovní. Např.

 • ČKD
 • Škoda
 • Budweiser
Logo

Je druhá nejčastější forma ochranné známky. Logo je obrázek, který se časem stává symbolem spojeným se zbožím nebo službou.

 • McDonald – dvojitý oblouk
 • Apple – nakouslé jablko
 • Škoda – okřídlený šíp
Kombinace písma a grafiky
 • IBM
 • Sun
 • Digital
 • Java
Tvar výrobku nebo obalu
 • láhev Coca-Cola
Nejčastěji registrované ochranné známky[4]

Škoda, Omega, Titan, Cobra, Max, Atlas, Orion, Matrix, Evolution, Eclipse, Optima, Fusion, Mars, Nova, Vision, Delta, Smart, Star, Prima

Hodnota ochranné známky[editovat | editovat zdroj]

Ochranná známka patří mezi práva duševního vlastnictví. Její hodnota může být obrovská. Často se stává, že firma kupuje jinou firmu pouze proto, že má zájem o vlastnictví jejich ochranných známek.

Absence ochranné známky[editovat | editovat zdroj]

Nedostatečná ochrana obchodního názvu vedla v minulosti už k celé řadě případů, kdy název i napodobeninu produktu převzala konkurence, přičemž původní vlastník „nápadu“ nebo jeho dědicové se proti tomu neměli jak bránit.[5][6]

Příklady:

Obnova ochranné známky[editovat | editovat zdroj]

Vzhledem k tomu, že ochranná známka má platnost 10 let, je potřeba si tuto platnost prodloužit. Podle zákona o ochranných známkách se platnost prodlužuje na dalších 10 let. Zažádat o obnovu lze jenom v posledním roce platnosti zápisu ochranné známky. Zde je potřeba zaplatit správní poplatek za obnovu, který činí 2 500 Kč. Pokud se stane, že vlastník ochranné známky zapomene ve stanovené lhůtě podat žádost o obnovení, je zde ještě možnost zažádat o obnovu 6 měsíců od vypršení platnosti ochranné známky. Zde je poplatek vyšší a to 5 000 Kč. Pokud majitel ochranné známky o prodloužení nezažádá, zápis známky se zruší a jeho právo na ochrannou známku zanikne.

Pro prodloužení je potřeba vyplnit potřebný formulář, který se následně podá na Úřad průmyslového vlastnictví.[7]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. KOL.:. Jak vytvořit atraktivní obchodní název firmy, služby, produktu, značky. Praha: NZB, 2014. 340 s. ISBN 978-80-904272-7-3. S. 112–126. 
 2. Ochranná známka snadno a rychle | Patentoid.cz. www.patentoid.cz [online]. [cit. 2018-12-06]. Dostupné online. 
 3. KOL.:. Jak vytvořit atraktivní obchodní název firmy, služby, produktu, značky. Praha: NZB, 2014. 340 s. ISBN 978-80-904272-7-3. S. 119–120. 
 4. Ochranné známky Vyhledávání, statistiky a novinky v databázi ochranných známek
 5. http://redakce.abchistory.cz/tvorba-nazvu/tvorba-jmena-vytvoreni-jmena-vytvorit-jmeno-firmy.htm
 6. http://redakce.abchistory.cz/tvorba-nazvu/vytvoreni-nazvu-firmy-spolecnosti-ochrana-znacky.htm
 7. WWW.BENES-MICHL.CZ, Beneš & Michl,. Obnova ochranné známky. www.patentoid.cz [online]. [cit. 2018-11-23]. Dostupné online. (česky) 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • KOL.:. Jak vytvořit atraktivní obchodní název firmy, služby, produktu, značky. Praha: NZB, 2014. 340 s. ISBN 978-80-904272-7-3. 
 • Zákon č. 441/2003 Sb.[1], o ochranných známkách (s účinností od 1. 4. 2004 nahradil Zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách)
 • Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek (1891, několikrát revidovaná; v ČR vyhl. 65/1975 Sb.)
 • Protokol k Madridské dohodě ze dne 27. června 1989
 • Vídeňská dohoda o zřízení mezinárodního třídění obrazových prvků ochranných známek (ČR není smluvní stranou)
 • Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

 1. Zákon o ochranných známkách Úplné aktuální znění zákona č. 441/2003 sb., změny v zákoně