Tibetská mandala

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tibetská mandala

Slovo mandala (sanskrt: मण्डल kolo, oblouk) znamená kruh nebo dokonce magický kruh a jelikož pochází ze staroindického obřadního jazyka sanskrtu, je často spojována s východem a s Tibetem, centrem buddhismu. Ačkoliv se slovo mandala díky C. G. Jungovi rozšířilo do celého světa a dnes jsou takto označovány všechny kruhové ornamenty, asi si stále všichni pod tímto názvem jako první asociaci vybavíme mnichy klečící na podlaze a sypající barevné obrazce.

Jako tibetská mandala[1] je u nás označována písková mandala, která se dodnes používá v Indii, Tibetu a Nepálu pro náboženské rituály. Je tvořena podle předem daných pravidel a obsahuje dané symboly. Jedná se o čtvercové obrazce obsahující kruh, tedy o jantry (kruh ve čtverci). Tato mandala se používá jako nástroj vizuální meditace, jejímž cílem je dosáh­nout osvícení a vystoupit z útrpného kola znovuzrozování, aby v dalším životě mohli žít na místě dokonalé krásy. K tomu je potřeba oprostit se od pozemských tužeb a lidského ega. Meditace s mandalou tak může přinést porozumění sebe samé­ho i vesmíru okolo nás. [2]

Tvoření tibetské mandaly[editovat | editovat zdroj]

Dosud vznikly celé stovky mandal od meditačních, kosmologických, po léčivé a dodávající sílu a obsahující porozumění. Tyto mandaly obsahují tradičně stanovené tvary, které bývají při rituálních obřadech znázorňovány také trojrozměrně. Trojrozměrné madnaly vznikají jako vnitřní obraz meditujícího, který procházením několika patry mandal získává důležitá poučení o uspořádání světa.

Tibetské mandaly se vytvářejí jak v malém (např. jako na­malované meditační pomůcky), tak ve velkém (např. jako půdorys chrámů) a tvoří spojení mezi božským (kruh) a polárním (čtverec). Kolo je symbolem nebe, transcendence, vnějších sil a neko­nečna, kdežto čtverec představuje vnitřní síly, to, co je spojené s člověkem a zemí. Oba obrazce spo­juje centrální bod, který je zároveň počátkem i koncem celého systému.

Tibetské mandaly jako symboly dokonalé rovnováhy a harmonie jsou tvořeny podle přísných pravidel. Jsou to obdélníkové obrazy na svinovacích plátnech znázorňující Buddhovo učení, ko­loběh života a duchovní průvodce nebo kruhové meditační mandaly kyil-khor. Ty znázorňují cestu za osvícením, za středem mandaly. Vrcholem tibetských mandal ve fyzickém světě je však písečný obraz „dul-tson-kyll-khor“ neboli „mandala barevných prášků“.

Symboly tibetské mandaly[editovat | editovat zdroj]

Čtyři brány otevírající se do čtyřech hlavních světových stran (vzpomeňte si na doporučení spát v ose sever-jih, hlavou k severu), směřují ke všemu, co leží mimo naše vědomí, k tomu, co je mimo naši kontrolu, v temnotě, co je ale dosažitelné pomocí různých symbolických hrozných postav – démonů. Proto jsou brány často „střeženy“ hrozitánsky vyhlížejícími strážci (jmenují se vighnánatakové, přičemž vigná je překážka, tedy ničitelé překážek), kteří nás chrání jak před zlými a nečistými silami zevnitř, ale také před zlými silami v místě, kde konáme rituál mandaly.

Mandaly jsou živou formou abstraktního ornamentu, která je sice dnes na hony vzdálena původní symbolice a účinku buddhistických děl, ale žije si svým novým uměleckým životem.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. http://www.marekpoustevnik.org/umeni_krajiny/mandala_v_rudici_sec.php Mandala v opuštěném lomu v Rudici - Seči
  2. Mandaly různých kultur

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]